K problematice barvení modelů štětcem (2), aneb O štětcích

Kdo zná obsah webu Honzíkovy vláčky, nebo má čas listovat jednotlivými rubrikami, několikrát narazí na téma barvy, barvení, příprava modelu na barvení, resp. airbrush (viz přehled v závěru tohoto článku). Ačkoliv tato problematika není explicitně uvedena v přehledu rubrik webu, vyhledávač cit. témata spolehlivě najde. Jen na heslo airbrush „vyskáče“ 31 příspěvků. A to rozhodně nejsou všechny. Hodně potřebných zajímavostí bohužel ještě nebylo napsáno. Dnes to zase maličko napravíme.

  Jinými slovy. Náměty pro články na web vychází jednoduše z nápadů, které se vylíhnou obvykle z ničeho nic. Většinou v souvislosti s nějakou aktuální potřebou, nějakým řešeným problémem, nebo výjimečně na základě otázky kolegy či čtenáře. Opakuju se, ale nedá mi to, abych si znovu nepostesknul nad ladem ležícími nápady, zkušenostmi, poznatky a možnými doporučeními kolegů-modelářů, které postrádají jen jediné – nikdo je nenapsal. Kdysi jsem měl představu, že web Honzíkovy vláčky by mohl být platformou pro vzájemné sdělování modelářských zkušeností. Skutečnost je ale taková, že bohužel právě ti nejzkušenější a nejšikovnější, ti co mají nejvíce skvělých poznatků a znalostí, mlčí. Někdo ze skromnosti, většina však (ať se nikdo neurazí) z lenosti. Pravda, „sbor dopisovatelů“ se daří rozšiřovat, ale jen když potencionálního spolupracovníka přemluvím. Jen jednou jsem zaslechl „to víš, zadarmo ani kuře nehrabe“. Jasně, dnešní doba je pekelně zkažená.  (hlav)

   *       *       *

  Konečně k tématu, které chceme tentokrát nějak po svém zpracovat. Původně jsme měli představu, že pojednáme „jen“ o možnosti barvení modelů štětcem, resp. kdy ano a kdy ne. Ale nakonec se ukázalo, že se budeme k tomuto tématu muset „prokousat“ přes nejméně dva důležité bloky jednak o míchání barev (vyšlo ZDE) a o samotných štětcích, což je předmětem dnešního článku. Tedy jaké štětce by mohl mít modelář v zásuvce, kde lze koupit štětce odpovídající kvality a jak se správně ke štětcům chovat. To ovšem neznamená, že obsáhneme všechno komplexně. To snad ani nejde. Třeba se najde někdo, kdo nám pomůže téma doplnit či rozšířit, třeba svými zkušenostmi, nápady a doporučeními. Předem děkujeme. 

  Jen pro připomenutí úvodem: O přípravě modelů zhotovených z pryskyřic či resinů (odlitky či 3D tisk) k barvení jsme obšírně pojednali ZDE. O barvení modelů z leptů bylo pojednáno ZDE. O přípravě modelů z leptu pomocí přípravku VMS ZDE

.

1. Štětec – základní části a pojmosloví

  Štětec je jednoduše řečeno nástroj k nanášení barvy (či jiného produktu) na podkladový materiál, ale i k jiným činnostem. Tvoří jej svazek štětin (nazývaný též „chlup“ nebo „vlas“), získaný buď ze zvířecích chlupů, nebo zhotovený ze syntetických vláken. Štětiny jsou upevněny (zalepeny) v kovové zděři (občas se u nás používá také pojem „kovová násadka“), jež je druhým koncem fixována na násadě (též rukojeti). Někteří asijští výrobci nově nahrazují kovové zděře plastem. 

  Štětce jsou určeny pro různé druhy použití a tomu jsou přizpůsobeny tvarově a materiálově. Podle účelu užití se liší i kvalitou. Jejich cena je tomu úměrná. Velmi kvalitní a drahé štětce (zejména pro kumštýře) vyrábí jen několik málo firem na světě. Naopak na každém kroku lze dnes koupit hodně jednoduché výrobky, zejména pro řemeslné použití. Téměř by se dalo říci na jedno použití. Ty rozhodně nejsou (snad až na výjimky – bude o nich řeč) vhodné pro modeláře. Kvalitní štětec se pozná podle jeho schopnosti udržet nanesenou barvu a tvar, neztrácet chlup a samozřejmě se musí pohodlně držet v ruce

  Tvar štětce se řeší ve výrobě a nejde jen o uspořádáním štětin ve zděři. Pitvat do detailu konstrukci jednotlivých druhů štětců je nad rámec tohoto příspěvku. Zajímavostí snad je rozdílná délka násady. Proč tomu tak je? Štětce s dlouhými násadami prý používají zejm. umělečtí malíři, aby při práci docílili odstup od vytvářeného díla a lépe přehlédli, jak se obraz vyvíjí. To myslíme modeláři nepotřebují. 

TIP: Z výše uvedených důvodů tedy není nezbytné používat (skladovat) štětce s dlouhými násadami (pokud jsme si takové koupili). Když se např. nevejdou do krabičky, organizéru nebo držáku, nic nebrání zkrácení násady.

  Není žádným tajemstvím, že štětce se používají k nepřebernému množství lidských činností. Není v našich silách je vyjmenovat. V první větě této kapitoly konstatujeme, že slouží k nanášení barvy, ale i k jiným činnostem. Nanášení barvy je každému jasné, a ty další činnosti? Práce archeologů, cukrářů, kuchařů, kovářů aj., ale také nanášení lepidel, pryskyřic, zbavování povrchu předmětů nečistot atd. Pokud jde o ty barvy, hned úvodem další velmi praktický tip. 

TIP: Modelář by měl mít ve štětcích (absolutní) pořádek. Tím se myslí, že pro každou specifickou činnost je nezbytné používat jeden vybraný štětec (nejlépe i k tomu účelu označený). Je naprosto nevhodné používat jeden štětec na všechno, tj. pro nanášení různých druhů barev (akrylové, nitro, olejové…), k tomu ještě k nanášení lepidel a všelijakých roztoků (pájecí kapalina, čisticí chemikálie aj.). Takový postup je jednoduše řečeno prasána!

.

2. Druhy štětců 

  Štětců je bezpočet druhů. Jejich dělení záleží na zvoleném kritériu a těch je taky pěkná řádka. Nekonečně dlouhé by bylo dělení štětců podle jejich výrobců. Už jenom proto, že většina z nich má své štětce rozškatulkované nejen podle velikosti, tvaru apod., ale každá z kategorií má bezpočet poddruhů. Nemožné. Možná jako příklad právě uvedeného, nechť poslouží jediný výčet společnosti FYFT.cz stran štětců zn. Citadel1)

 „Citadel svoje štětce rozděluje na:  

Base brush. Existují v několika velikostech: Small, Medium, Large a Extra large. Small nebo Medium se hodí jako základní štětce. Jsou vhodné pro první nátěr dominantní barvou. 

Layer brush. Je to užší a delší štětec vhodný na detaily. Existuje ve velikostech Small a Medium a kromě detailů se využívá i na techniku freehand2).

Dry brush. Štětec pro techniku suchého štětce vypadá jako malý smetáček. Technika spočívá v tom, že se na štětec nanese barva, nechá se trochu zaschnout, vytře se do papíru a když už skoro „nic“ nepřenáší, aplikuje se de facto téměř suchý pigment na model. Tato technika je pro štětce dost devastační, a proto se nedoporučuje dělat ji jinými a drahými druhy štětců.

Glazing a shading jsou dost podobné techniky. U obou se na objekt (např. figurku) nanáší hodně tekutá vodnatá barva s troškou pigmentu, která na modelu vytvoří tenký film. Glazing se používá jen výjimečně, většinou pro žlutou a červenou barvu. Na shading se používá jakýkoliv štětec. Speciální štětec na shading umí vsáknout hodně vody, aby se s ním dala pokrýt co největší plocha.“ (kráceno) 

  Pro účely tohoto článku zůstaneme jen u několika základních druhů štětců, které je možné dělit takto: podle tvaru, vlastností, původu štětin, velikosti, účelu a užívané barvy. 

  Proč je vůbec štětců tolik druhů? Z logiky věci lze odhadnout, že každý se hodí pro něco jiného. Ať už pro různé výtvarné techniky, nebo pro potřeby řemeslné, anebo pro zcela něco jiného. Odborníci na štětce říkají, že „štětec, největší pomocník všech malířů, je zároveň produkt, u kterého se při výběru často dělají chyby. A proto se vyplatí (i finančně) znát alespoň základní rozdíly mezi štětci a k jakým konkrétním technikám jsou určené. Pro každou výtvarnou techniku se hodí trochu jiný typ vlasu.“3) Nejen to. „Neexistuje univerzální rada pro všechny. Každému bude sedět něco jiného. Ať už jde o délku rukojeti, hustotu štětin nebo jejich pevnost, k ideální volbě se každý musí postupně dopracovat.“4) Teprve vlastní praxe přispěje k lepší schopnosti výběru toho správného štětce. 

_____________________________________________
1) FYFT.cz. In: ZDE
2) Metoda volné ruky, ve volném překladu tetování
3) Artikon: Jak vybrat štětec. In: ZDE
4) tamtéž

.

2.1 Dělení podle tvaru

  Přehledné dělení štětců podle tvaru uvádí například Wikipedie.5) V kapitole Akvarel, v části Tvary štětců, je publikován následující obrázek s popisem: 

Obr. 1 – Možné tvary štětců. Zdroj: Wikipedie

  Anglické názvy z obrázku jsou přeloženy takto: 

Kulatý (Round) špičatý hrot a dlouhé, těsně uspořádané štětiny pro detaily
Plochý (Flat) rychlé a rovnoměrné roztírání barvy
Plochý krátký (Bright) s krátkými tuhými štětinami, vhodný jak pro aplikaci tenčích vrstev barvy, tak i pro silnější vrstvy malby jako například impasto
Kočičí jazýček (Filbert) plochý štětec s klenutým koncem, umožňuje nejen dobré pokrytí větší plochy, ale naopak i detailní práci
Vějíř (Fan) natírání větších ploch
Zkosený (Angled) plochý štětec se zkoseným koncem; plochy i detaily
Mop velký štětec se zakulaceným okrajem pro širokou jemnou aplikaci barev, vhodný pro lazurování přes stávající vrstvy bez většího rizika poškození podkladu
Rigger kulatý štětec s delším vlasem, tradičně používaný pro malbu lanoví v obrazech lodí; štětec vhodný pro jemné linie
 

 Uvedený přehled rozhodně nelze brát jako jediný a definitivní. Těch skutečných tvarů štětců je mnohem víc. O tom ví své především malíři. My, obyčejní smrtelníci, resp. modeláři, stejně jako děti na základce, si vystačíme jen s několika (dvěma?) základními tvary, a to se štětci kulatými a plochými. Jen pro zajímavost ještě uvádíme další obrázek převzatý z webu Artmie6), na kterém jsou ukázky možností úpravy tvaru štětců jednoduše pomocí nůžek, a jakou stopu zanechávají.  

Obr. 2 – Nůžkami upravené tvary štětců. Zdroj: Artmie 

_____________________________________________
5) Wikipedie.cz. In: ZDE
6) Štětce, víš jak se o ně starat. Artmie. In: ZDE

.

 2.2 Dělení podle vlastností

  Jsou štětce měkké a tvrdé. Měkké štětce jsou vyrobené např. ze sobolích či veverčích chlupů, hovězích štětin, nebo měkkých syntetických štětin. S měkkými štětci lze velmi přesně pracovat v tenkých vrstvách barev. Používají se při práci s barvami akvarelovými, akrylovými i olejovými.

  Tvrdší štětce jsou z prasečích štětin, nebo syntetických vláken. Jsou tuhé a nepoddajné. Uplatňují se ve všech technikách kladoucích důraz na jemnost a přesné ovládání. Dokáží udržet dostatečné množství barvy a přitom nemění svůj tvar. Jsou vhodné pro olejové a akrylové barvy, ale spíš pro pokrývání větších ploch.7)  

   Ale pozor, někteří výrobci modelářských barev již dopředu nabízí různou hustotu barev podle toho, jestli jsou určené tzv. na štětec, nebo na airbrush. Konkrétně firma Vallejo vyrábí sérii barev označenou jako MODEL COLOR (pro nanášení štětcem) a MODEL Air pro stříkání. Samozřejmě, že i prvně jmenované jdou stříkat, ale musí se výrazně naředit příslušným ředidlem. Naopak, docílit pěkný povrch s barvou ze série MODEL Air při nanášení štětcem jde velmi obtížně (barva je pro tento účel hodně řídká). 

____________________________________________
7) Volně podle redakce Topzine: Jak vybrat štětec? Naučíme vás ho správně používat. In: ZDE

.

2.3 Dělení podle původu štětin

  Všichni vědí, že původně se štětce začaly vyrábět z chlupů nejrůznějších zvířat či travin. Z chlupů se vyrábí stále. Je to úplná věda. Laik by nevěřil, jak rozdílné vlastnosti má např. chlup z veverky, lasičky, králíka, norka, sobola a dalších zvířat. Teprve mnohem později přišla na řadu synteticky vyrobená vlákna.

🙂  Kdysi dávno jsem byl okrajově u toho, když jsme v jednom našem státním podniku zadali výrobu speciálních štětů pro daktyloskopy, resp. pro nanášení argentorátu (hliníkový aj. prášek) na daktyloskopickou stopu. Vývojáři vyzkoušeli snad všechny druhy přírodních materiálů. Stále to nebylo ono. Daktyloskopové měli neustále připomínky. Tak se výrobce uchýlil ke lsti. Vyrobili a k testům „podvrhli“ štětce ze syntetických vláken. „To je ono,“ jásali daktyloskopové. A skutečně. V rozdílných klimatických podmínkách, ve kterých testy probíhaly (různé teplo, vlhkost), se nejlépe osvědčily štětce s umělými štětinami. Z tohoto příběhu pramení moje celoživotní zkušenost, která mne opravňuje tvrdit, že lepší nebo horší není štětec s přírodním, či umělým vlasem. Každý má své pro a proti. (hlav)

  Syntetické štětce se vyrábějí zejména z vláken nylonu a polyesteru. Jejich vlastnosti jsou štětcům z přírodních vláken velmi podobné. Předčí je ale jinými vlastnostmi. Navíc výrobně jsou levnější. Odborníci však uvádějí, že „ani při nejdůkladnějším čištění nelze zabránit jejich postupnému tvrdnutí a hromadění barvy v patce (zděři). To způsobuje, že se chlupy rozevírají a štětec ztrácí špičku.“8)

TIP: Není ani tak důležité, jestli modelář bude malovat štětcem s vlasem syntetickým, nebo přírodním, důležitější je, aby jeden jak druhý byl kvalitní. Původ vlasu bude více rozhodující při volbě druhu barvy a ředidla.

  Zaslechli jsem poznámku zkušeného prodejce, který zákazníkovi tvrdil, že štětec ze syntetických vláken déle vydrží, a tudíž je vhodný pro častější používání. Vyzkoušené to ale nemáme. Jiný odborník doporučuje „štětce syntetické, protože přírodním štětcům štětiny snadno ztvrdnou a štětec pak dělá nelichotivé rýhy“.9) Což ovšem neladí s názorem ad 5). Zestárne všechno… 

TIP: Pro modelářské potřeby bohatě vyhovují štětce s umělými štětinami. 

____________________________________
8) tamtéž
9) Danková, H.: Začínám s malbou: jaké štětce si mám koupit? In: ZDE

.

2.4 Dělení podle velikosti

  U dělení štětců podle velikosti se zdržíme déle, protože z vlastní zkušenosti víme, jak těžké a složité bývá při nákupu rozhodnout se o výběru té či oné velikosti štětce. Zvláště, když přitom člověk kontroluje i celkovou cenu za nákup.

  Takže, výše je uvedeno, že s jedním štětcem se modelařit nedá. To je stejné jako s ostatním nářadím. Jedny kleště? Jeden šroubovák? Atd. Nikoliv. Pokud jde o štětce, určitě je nutné si v hlavě sestavit plán pořízení (nákupů) v závislosti na tom, co vlastně potřebujeme. Jistě, budou potřeba oba základní tvary štětců, tj. kulaté a ploché. To nevylučuje mít v rezervě pro nejrůznější potřebu štětce, označme je slůvkem „speciální“. Na co? Třeba na obyčejné oprášení modelu před stříkáním barvou. Na štěrkování kolejového lože. Na natírání velkých ploch, kde bude „vysázena“ tráva, stromy aj., nebo kde budou skály. Navíc jeden na barvu, druhý na lepidlo. Abychom nezapomněli, úplně specifická bude potřeba štětce pro „dry brush“ (suchý štětec), o kterém již byla řeč. 

  Nyní jak velké štětce? To je relativní pojem, a proto má každý určitě svoji vlastní představu velikosti. Chytrá Horákyně by řekla, že se budou hodit malé, střední i větší, pochopitelně kulaté i ploché. Tady bude pro porovnání ne nepodstatné modelové měřítko, ve kterém pracujeme. Není v tom přesná úměra, ale čím menší měřítko (větší poměr k originálu), tím budeme potřebovat pro detaily menší štětce. Zkušení malíři doporučují mít k dispozici stejné velikosti štětců pro různé barvy. Urychluje to prý práci (při čistění a vymývání barev). Tak dokonalý samozřejmě modelář nemusí být, ale spokojit se s jedním štětcem na všechno není to nejlepší řešení.

TIP: Praktická rada tedy zní: Pro začátek si pořiďte sadu dejme tomu pěti syntetických plochých štětců různých šířek od 2 do 15 mm (jak už jsem uvedl podle modelového měřítka) a stejný počet štětců kulatých na detaily. Plus nějakou rezervu. Máme pochopitelně na mysli kvalitní (ne-li značkové) štětce, což cenově představuje tak 50–150 Kč za kus. Takové se dají běžně sehnat v prodejnách pro výtvarníky a speciálních prodejnách (např. FYFT – ZDE). Ne zcela vždy splňují nejvyšší kvalitu štětce i známých značek nabízených v modelářských prodejnách. Kde prodávají kvalitní zboží – to chce zkušenost. Ne že by se méně kvalitní štětce (z papírnictví) nehodily, ale – až na výjimky – viz dále – spíš tak pro nanášení lepidla, čistění airbrushové pistole atd. (pokud se smíříme s občasným pouštěním štětin či jejich brzkým rozšklebením).  

  Suma sumárum – časem se nastřádá v modelářově dílně několik desítek různých štětců, z toho dejme tomu třetina až čtvrtina je připravená v záloze. To ale znamená, že při každé návštěvě prodejny pro výtvarníky nebo i modelářské je dobré si odnést jeden či dva kousky, pokaždé jiné. Potom vytváření rozumné zásoby štětců tak nebolí…

TIP: Nebojte se vyhodit skutečně „ojetý“ kus, který vás už jednou něčím zklamal. Zapomenete, vezmete ho do ruky podruhé a máte na sebe vztek…

TIP: Není od věci mít základní zásobu většiny druhů štětců, které se běžně používají. Proč? Zákon schválnosti chce, že ausgerechnet teď, když potřebuji použít vlasový štětec na detaily, zjistím, že minule jsem ho zapomněl vyčistit a ztvrdnul. Jak dobré je mít pro takový případ zálohu?

TIP: Pokud máte zájem pořídit si nějaký štětec-„Rolls Royce“ (špičkové značky, jako např. Rotmarder-Kolinsky, Borciani-Bonazzi, nebo Army Painter i Citadel10) aj.), začněte s těmi nejmenšími (na detaily). A opravdu pečlivě se o něj starejte. 

Jaké velikosti štětců se vyrábí?

  Po hříchu je nutné připustit, že otázka v podtitulku není totéž, jako modifikovaná otázka, které se dají koupit? Jak uvádí Majka11) „štětce umělců mají obvykle očíslované velikosti, i když pro jejich fyzické rozměry neexistuje přesný standard. Proto se může snadno stát, že rozdílné značky štětců (různých výrobců) budou mít i rozdílné rozměry.“

  Výrobci označují štětce hned několika způsoby. Lze se tak setkat se štětci, jež jsou značené počtem štětin (např. velikost 20/0, 10/0, 5/0, 000, 00 a 0) a jsou určené na malbu detailů.

  Narazíte ale i na klasické značení velikosti od čísla 2 až po široké podkladové (25 mm, 50 mm atd.). Někdy jsou rozměry uvedeny v palcích (např. 1″).

Obr. 3 – Ilustrační obrázek z webu Artmie.cz korespondující s tématem

 

  Ne všechny značky používají jen jedno číslo (na určení velikosti štětce). Zejména drahé štětce pro skutečné malíře mívají i údaj značící tloušťku, která je definována počtem použitých štětin. Tloušťka štětce má vliv na to, kolik udrží barvy.12) Tudíž silnější štětec umožní malovat déle, plynule a bez zastavení. A opačně. Tenké ploché štětce jsou vhodné pro techniku dry brush. 

  „Štětce jsou obvykle číslovány číslicemi od 000 do 20. Ale pro speciální štětce výrobci volí i jiná čísla. Vedle velikosti se v číselném údaji může vyznačovat i jeho jemnost (počet štětin). 

  Od nejmenších po největší se obvykle vyskytují tato značení velikostí:

20/0, 12/0, 10/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0 (také psáno 0000), 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30. 
 
  U nákupu štětců od neznámého výrobce je třeba si zkontrolovat, jestli údaj o skutečné šířce štětce je v palcích nebo milimetrech.“13)
 

  Zamýšlet se nad číslem „velikosti“ štětce má pro modeláře cenu především tehdy, když si je nakupuje přes e-shop. Pokud nakupuje v kamenné prodejně, vybírá pochopitelně podle toho, co vidí a může si osahat. 

  Pro praktické účely možná bude dobré uvést následující tabulky převzaté z tohoto zdroje.14) Není nutné si lámat hlavu nad tím, že výše nedoporučujeme hledat kvalitní štětce v „obyčejném“ papírnictví, resp. v prodejnách potřeb pro školáky. Rádi bych v této souvislosti konstatovali, že výjimka potvrzuje pravidlo. A účel světí prostředky. Kromě vlastní modelářské činnosti je totiž třeba myslet i na své potomky školou povinné, takže dále uvedené se v tomto smyslu může hodit. 🙂 

  Romana uvádí: „Německá značka da Vinci vyrábí štětce pro malíře profesionály i amatéry a školáky. Ať už se jedná o barvy na bázi vody, oleje či akrylu, řemeslné nebo speciální techniky, v jejich nabídce lze vhodný štětec vybrat. Pokud se uživatel spokojí s méně kvalitními štětci, kde cena odpovídá kvalitě, pak doporučujeme značku Milan.“15)

  Značka da Vinci nabízí tři základní řady štětců:  
 
a) FORTE BASIC
– super pružný vláknitý štětec, který zaručuje dobré výsledky i na drsných površích.
• silné syntetické vlákno,
• bezešvá hliníková objímka (zděř),
• modrý úchyt s protiskluzovou povrchovou strukturou
 
Plochý
Velikost štětce 2 4 6 8 10 12 16
A 2,8 3,8 5,9 7,7 9,8 10,4 13,8
B 8 9 11 13 15 17 19
C 180 183 186 191 197 197 221
 *rozměry jsou v mm
 
Kulatý
Velikost štětce 0 1 2 4 6 8 10 12
A 1,2 1,3 1,8 2,8 3,8 4,5 5 5,5
B 9 10 11 18 19 21 25 26
C 290 290 290 295 300 305 310 315
 
 .
 
b) FIT Synthetics PRO ŠKOLU A HOBBY

  Díky speciálně vyvinutému syntetickému vláknu se jedná o malířský štětec pro školy a hobby malíře, který zaujme nejen zajímavým vzhledem, ale i atraktivní cenou. Tento inovativní výrobek nabízí lepší výkon než tradiční školní štětec s přírodními vlasy. A to díky schopnosti absorbovat barvy.

• velmi elastické syntetické vlákno,
• hliníková objímka,
• zelená matná rukojeť s nově vyvinutým povrchem
 
Plochý
Velikost štětce 2 4 6 8 10 12 16 20 24
A 2,9 4,3 5,9 7,6 9,2 10,9 13,6 16,4 18,2
B 8 9 11 13 15 17 19 20 24
C 180 184 186 191 195 195 205 210 230
 
 
Kulatý
Velikost štětce 0 2 4 6 8 10 12
A 1,6 1,8 2,8 3,8 4,5 5 5,5
B 9,5 10,5 16 20 23 25 26
C 180 183 191 193 195 201 203
 
 
.
c) PRO HODINY KRESLENÍ
 

Osvědčená generace syntetických štětců pro školky, školy a výtvarné kroužky. Úchopová zóna má skoro nerozeznatelné zploštění. Velmi dobře se drží.

• bílé štětiny,
• hliníková objímka,
• rukojeť z krátkého dřeva
 
Plochý
Velikost štětce 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
A 2,8 4 6 8,2 8,7 11,4 13,9 17,1 17,6 21,6 25 28
B 7 8 10 11 13 15 17 19 21 23 25 27
C 163 174 175 177 186 191 197 198 215 219 219 229
 
.

  Z profesionálně provedeného testu „levných školních štětců“ vyplynulo, že „problémem levnějších štětců se ukázala být zejména kvalita provedení – nekvalitní spoj násadky a rukojeti, třepení, případně vypadávání štětin. Pokud štětce pořizujete dětem a nevadí vám, že budete každé 3 měsíce kupovat nové, můžete vybírat i levnější varianty – při malování zas tak velký rozdíl nepocítíte. Pokud chcete pořídit štětce, které dlouho vydrží a pohodlně se drží, test školních štětců doporučuje si připlatit a pořídit si štětce da Vinci – ZDE. Jak kulaté, tak ploché dopadly v tomto testu výborně.“16)

TIP: A to je také rada pro modeláře, které zajímá kvalita štětců a současně vědí, že za kvalitu se platí.

 _________________________________________
10) Doporučuje FYFT.cz – ZDE
11) Majka: Jak si vybrat správnou velikost štětce. Artmie.cz In: ZDE
12) Volně podle autor neuveden: Malý přehled štětců. Ateliér umění. In: ZDE
13) tamtéž
14) Volně podle Romana: Do školy. Velikosti štětců da Vinci – není štětec jako štětec. In: ZDE
15) temtéž
16) Čeněk, Activáček.cz, Školní svět. Test školních štětců. In: ZDE
.

2.5 Dělení podle užívané barvy

  Při stavbě kolejiště nebo modulů, stejně tak při stavbě železničních modelů se modelář setká s mnoha druhy barev. Nejde pochopitelně o to, jaké barvy vidí; máme na mysli barvy z hlediska jejich chemického složení. Ve Wikipedii se tomu říká Nátěrové hmotyZDE. Detaily nechme stranou. Všichni víme, že barvy mají za úkol chránit povrch a současně jej zkrášlovat. Stručně se zastavíme jen u jejich složení, protože od toho se odvíjí jejich druhy. Z hlediska chemického barvy tvoří barvivo a pigmenty, pojidlo a ředidlo. Ze všech druhů barev uvedených v cit. kapitole ve Wikipedii (a tuto „lidovou encyklopedii“ rozhodně nelze brát jako jedinou, a hlavně zcela pravdivou databázi) se modelaření netýkají vlastně jen některé. Posuďte sami. V dalším odstavci vybíráme barvy, se kterými se modelář může setkat: 

  Barvy akrylátové (též akrylové), olejové, nitrocelulózové, práškové, lihové, syntetické. A to v přehledu chybí barvy akvarelové („vodovky“) a možná i další. A samozřejmě nelze vyloučit, že se modelář nesetká při své budovatelské činnosti s barvami polyuretanovými, silikonovými, polyesterovými, epoxidovými či latexovými. Ale o to vůbec nejde.

  Jelikož ale hlavním tématem tohoto článku jsou štětce, zmíníme jen několik poznatků zkušenějších17) stran pěti druhů barev – akvarelových, lihových olejových, akrylových a temperových

a) Štětce na akvarel (a lihové barvy)

  Akvarel je technika, která má ty nejvyšší požadavky na výběr kvalitního štětce. Správný akvarelový štětec by měl být schopen pojmout velké množství vody a zároveň ji umět postupně uvolnit. Proto najít kvalitní štětec pro akvarel je zpravidla složitější než například u olejových a akrylových barev. Štětce na akvarelové barvy jsou převážně vyráběny z přírodních materiálů, jako jsou například veverčí, či sobolí chlupy, také kolinsky (druh lasičky), anebo směsi přírodních a syntetických štětin. Dnes už ale existují i velmi kvalitní syntetické imitace. Nejčastěji mají kulatý tvar se špičkou.

  Modelář nejspíš použije akvarelové barvy zřídka. Třeba při technice dotváření skal z polystyrenu, což popsal např. Mnitka – ZDE. Honzíkovy vláčky o tom mají stať např. ZDE. Vlasy akvarelových štětců bývají jemnější a více poddajné, i tak by ale měly být odolné a rozhodně nesmí ve větším množství vypadávat.

  U akvarelu více než u ostatních technik platí zásadní pravidlo – raději mít štětců méně a kvalitních než hodně mizerných.

  Podle našeho názoru jsou zásady výše uvedené poplatné i pro lihové barvy (např. Agama), které jsou také značně řídké a rychle zasychají. 

  Mimochodem, jemné štětce cílené pro akvarelové barvy se velmi dobře hodí pro čistění modelu od prachu a drobných nečistot bezprostředně před stříkáním airbrushem.  

b) Štětce na olejové barvy

  Požadavky na tyto štětce se zásadně liší od štětců na akvarel, protože se pracuje s barvou mnohem hustší konzistence a namísto vody se na ředění používá terpentýn a jiná ředidla. Při výběru se tedy musíme zaměřit především na pevnost a poddajnost štětin. Štětců z přírodních materiálů je pro tyto barvy výrazně méně. Díky složení a ředidlům je obtížné zachovat jejich životnost. U těchto štětců platí nejvíce pravidlo dobře se o štětce starat a po každé práci je správně ošetřit. Ze štětce nejdříve otřeme přebytečnou barvu do hadříku, vymyjeme ho v terpentýnu, a nakonec v dlani nebo kalíšku promneme štětiny v mýdle nebo tekutém čističi na štětce.

  Olejové barvy se v modelářské praxi používají relativně málo, více méně pro dokončovací práce, jako je např. patinování modelů. Píšeme o tom ZDE. Tzn., že pro začínající či nezkušené modeláře není tato problematika aktuální. 

c) Štětce na akryl

  Naopak akrylové barvy se zdá staly v modelařině alfou-omegou (a rozhodně to nebude tím, co o nich tvrdí reklamní slogany, že jsou ekologické). Pravda, staromilcům (v dobrém slova smyslu) rozhodně neupíráme jejich vztah k barvám na bázi syntetických či nitro barev (Revell, Humbrol aj, též míchané v automatech aj.). Ne každému ale tyto barvy „voní“ (zejm. v bytě), což byl asi hlavní důvod k jejich výměně za akrylové. (Poznámka: nesmrdí barvy, ale jejich ředidla.) Navíc současné akrylové barvy se svojí kvalitou těm předchozím zdárně přiblížily, byť to neplatí stoprocentně. To je jen názor a zkušenost, což může leckdo zpochybnit. Pravda je i taková, že syntetické barvy (konkrétně Revell) právě při natírání štětcem velmi dobře kryjí a vytvářejí jednolitý povrch (jsou-li správně naředěné), snad opravdu lepší než lze docílit s barvami MODEL color od Vallejo. Důvodem může být proces schnutí, resp. vysychání ředidla, který je u syntetických barev pomalejší). Ale to rozebereme ve třetím díle tohoto miniseriálu o barvení modelů štětcem.

  Rozhodující je, že pro práci s akrylovými barvami platí, že pro jejich nanášení platí stejné zásady jako pro štětce pro olejové barvy. Je pro ně možné používat jemnější vlas, protože barvy nejsou tak hutné jako olejové, navíc při ředění se pracuje s vodou (resp. s neagresivními ředidly). Zjednodušeně řečeno, pro akryl by měly být štětce jemnější než ty pro olej, ale ne tak jemné jako pro akvarel. Něco mezi tím. (Další rada z kapsáře Chytré Horákyně. 🙂 )Pokud je modelář zvyklý používat barvy řidší (s větším množstvím vody), může volit štětiny jemnější. A naopak. Soustředěný vývoj a zaměření na akrylové barvy přinesl velmi kvalitní štětce jak z přírodních, tak syntetických vláken. Podstatné je, že kvalitní štětec na akrylovou barvu vydrží i několik let používání.

  V poslední době jsou na trhu i tzv. molitanové či tupovací štětce, které nemají štětiny a nezanechávají tedy stopu, jako štětce klasické a akrylové barvy se jimi dobře nanáší (když se to umí). 

d) Štětce na temperu

  Štětce pro temperové barvy jsou de facto stejné jako pro barvy akrylové. Důvodem jsou obdobné vlastnosti obou barev. Vhodné jsou ty se středními a jemnějšími štětinami. 

  Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že pro uživatele může být matoucí široká nabídka štětců na trhu. Není hanbou se zeptat kvalifikovaného prodavače a nechat si neznámé věci vysvětlit. Ale hlavní je vědět, ještě před návštěvou obchodu, s jakými barvami vůbec budu pracovat. Podle toho pak lze rozlišit nákup základních typů štětců.

Speciálnosti 
  • Pro natírání podkladů, v případě malířů to bude třeba šeps18), v případě modelářů velké plochy z překližky, polystyrenu aj., které je potřeba barevně ošetřit před nanášením travních ploch apod., jsou nejlepší široké a ploché štětce z přírodních nebo syntetických materiálů, díky kterým lze na plochu rychle nanést větší množství materiálu.
  • Existují štětce, které mají tvar rozevřeného vějíře a také se nazývají Vějíř. Typicky nezadrží mnoho barvy. Jsou tedy vhodné spíš pro techniku suchého štětce (Dry Brush) a jemné prolínání barev nebo různé efekty.
  • Speciální štětce jsou především pěnové z houbičky ve tvaru čtverců nebo koleček. Známé a užívané jsou tzv. vodní štětce, které se jednoduše plní vodou ředitelnými barvami a jsou proto určené zejména pro akvarel. Našli jsme pro ně i jiné uplatnění – blíže ZDE a ZDE. Existují také tupovací štětce pro speciální efekty nanášení barvy kolmo k podložce.
____________________________________________
17) Volně podle Redakce: Jak vybrat štětec? Naučíme vás ho správně používat. Topzine. In: ZDE a též Artikon: Jak vybrat štětec. In: ZDE
18) Šeps je nátěrová hmota používaná pro přípravu malířského plátna.

3. Zásady užívání štětce a jak o ně pečovat?19)

  Díky kvalitnímu a ošetřovanému štětci vytváří malíři hodnotná díla. Nechceme toto jemně patetické konstatování vztahovat i na modeláře, ale kus pravdy v tom je. Mělo by se stát zásadou, že po ukončení práce by uživatel neměl zapomenout na svůj štětec. Tzn. řádně ho očistit a ošetřit. Jak na to? 

  Není to nic složitého. Bude záležet na barvě, která byla štětcem nanášená. 

1. Začneme od konce. Vyčištění štětce po použití akvarelové nebo akrylové barvy je v zásadě jednoduché. Štětce se vymývají pod tekoucí vlažnou (ne teplou!) vodou tak dlouho, dokud neteče čirá. Štětiny se stláčí a rozevírají nehtem palce ruky. Lze aplikovat také mýdlo na mytí štětců.

TIP: Proč se nemá štětec vymývat teplou vodou? Protože štětiny jsou ve zděři spojeny lepidlem na voskovém základu. Horká voda by zapříčinila porušení lepidla, štětec by se jednoduše rozpadnul. Většinou ne hned, ale postupně. Pozná se to jednoduše tak, že štětiny ve štětci nedrží tvar a namalování tenké čáry se stává nemožné.

Olejové barvy se dostávají ze štětin podstatně hůř. Po práci je nutné štětce otřít hadrem a ponořit do rozpouštědla (terpentýn) nebo lakového benzínu. Nebo se dá použít mýdlo. Poté následuje stejný postup jako u akvarelu. Umyté štětce se uhladí do původního tvaru a je dobré zabalit je do čistého papíru, anebo nechat volně proschnout.

TIP: Nespoléhejte na to, že štětec namočený v kelímku s vodou se „sám“ vyčistí. Nevyčistí. Maximálně se z něj po máchání přes noc odloupne barva z násadky, rozšklebí se štětiny díky tomu, že se rozpustí lepidlo ve zděři, a můžete ho vyhodit. To samé platí pro štětec namočený v terpentýnu nebo jiném rozpouštědle.

2. Při barvení nikdy nenořte štětec do barvy až přes zděř. Právě ve spojení štětin a objímky je místo, které se nejhůře vymývá. Dochází zde k usazování barvy, jejímu vytvrdnutí a následnému rozpadu štětce. Přispívá k tomu i ředidlo, které se nepodaří z tohoto kritického místa vymýt. 

TIP: Nejen proto se barva z transportní nádoby odlévá (přenáší pipetou apod.) do malého kalíšku, na paletu aj.20) (jen v takovém množství, které bude zpracováno), kde je dobře vidět hladina. Tím druhým důvodem, proč se barva nenabírá na štětec přímo s transportní nádoby je to, že nemůže dojít k jejímu znečištění, když se do ní třeba omylem strčí štětec s jinou barvou. 

Obr. 4 – Dvojitá miska na barvy, bez které si již neumíme barvení modelů představit

3. Ne nadarmo se kvalitní štětce prodávají s nasazenou plastovou krytkou, která chrání štětiny. Krytka se po vyčistění a ošetření štětce znovu nasazuje. O této (jakož i pánské) ochranně se nediskutuje. Ochrana udrží tvar štětin a ochrání ho před prachem. Když se přesto plastová ochrana někam zakutálí, snadná náhrada spočívá v odstřižení vhodné silikonové hadičky, smršťovací bužírky nebo plastového brčka zakázaného EU. 

4. Štětce je vhodné skladovat v nádobě či organizéru štětinami vždy nahoru (opačně to snad nedokáže udělat nikdo).

5. Nové (většinou jen ty dražší) štětce mívají štětiny fixované arabskou gumou. Před prvním použitím se proto tato fixaci odstraní krouživými pohyby štětce ve sklenici vody. Vlas změkne. Ochranná vrstva se nesmí odstraňovat mechanicky, vlasy by se mohly zlámat. A ještě: Při malování se na štětec netlačí jak na propisku.   

___________________________________________
19) Volně podle Redakce: Jak vybrat štětec? Naučíme vás ho správně používat. In: ZDE a též Romana: Do školy. Velikosti štětců da Vinci – není štětec jako štětec. In: ZDE
20) Ideální je dvojitá miska na barvu vyrobená ze slitiny lehkých kovů, kterou jsme popsali ZDE. Má velikost 57x25x10 mm, průměr misky je 18 a hloubka 7 mm. Miska je dostatečně těžká (34 g), takže při míchání, ředění, či nabírání barvy na štětec nehrozí její „honění“ po stole. Díky leštěnému povrchu se snadno čistí.

4. Závěrem 

  Snad jsme tímto článkem sestaveným jako kompilát z nejrůznějších webů určených především pro kumštýře dostatečně srozumitelně a přehledně pojednali o druzích štětů a na co jsou vhodné, jakož i o zásadách jejich opečovávání. Časem se pokusíme podobným způsobem posbírat moudrosti o tom, jak se štětci nanáší barva na modely zhotovené z odlitků z pryskyřic, z leptů nebo z resinů z 3D tiskáren a kdy je to lepší/horší než barvení airbrushem. Možná dojde i na ostatní metody barvení při budování kolejiště, modelové železniční infrastruktury apod. 

 
Doporučené zdroje
Atelier umění – ZDE
Artikon – ZDE 
Artmie – ZDE 
Artmie – ZDE 
FYFT.cz – ZDE 
Malujeme s úsměvem – ZDE 
Pro výtvarníky – ZDE 
Školní svět – ZDE 
Topzine – ZDE 
Wikipedia – ZDE 
 
K tématu dříve publikované články na webu Honzíkovy vláčky:
admin: Barvení leptů – ZDE
admin: Barvení plastových desek – ZDE
admin: Nářadí – barvení, modelování – ZDE
Brejša – Hlaváček: Barvení plastových modelů, aneb Jak připravit model z odlitku z pryskyřice k barvení – ZDE
Hlaváček: Ke kamuflážím obrněných vlaků – ZDE
Hlaváček: Kurs základů airbrush techniky a co se s ní dá dělat – ZDE
Hlaváček: Nátěrové hmoty pro modeláře a jejich dokonalé promíchání (2) – ZDE
Hlaváček: Nové poznatky s přípravou leptů před barvením, aneb Znáte GALVINOL? – ZDE
Hlaváček: Patinovací barvy Floquil™ v praktickém balení I. a II – ZDE a ZDE
Hlaváček: Patinování suchými křídami – ZDE
Hlaváček: Příprava leptu před barvením s pomocí přípravků VMS – ZDE
Hlaváček: Seminář na téma Patinování železničních modelů – ZDE
Hlaváček: Vojenský vlak, aneb kde sehnat modely vojenské techniky a plošinové vagony a jak provádět kamufláž – ZDE
a další
 
Ilustrační foto v perexu a obr. 4 hlav; zdroje u převzatých foto označeny
.
 
 
 
 
Rubrika: DÍLNA, Materiál, Nářadí, ZNÁŠ TO?, Zpracování, ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: