Nové poznatky s přípravou leptů před barvením, aneb Znáte GALVINOL?

GalvinolČas od času se modelářská obec vrací k tématu barvení modelů (rozuměj vlastnoručně zhotovených modelů z kovového či plastového materiálu). Nezřídka je pak slyšet: „ono se mi to sloupalo“. Příčin odprýsknutí či kompletního sloupání barvy je několik a zřejmě neexistuje jednoduchá odpověď proč se to stane. Záleží na mnoha faktorech. Člověk se pak v takových případech oprávněně diví, jak je možné, že všelijaké staré konstrukce či stroje mají původní nesloupaný barevný nátěr, zatímco my dnes máme v zádech rozvinutý chemický průmysl a přesto barvy nedrží.

  Zastávám názor, že v aplikaci barev na modely hraje velkou roli osobní zkušenost a zručnost modeláře. Druh používaných barev s tím samozřejmě souvisí, ale ne nadarmo se říká, že zvyk je železná košile. Navíc, mnohým kolegům vychází i takové postupy, které firmy nedoporučují; na druhou stranu doporučené postupy bez příčiny selhávají – a teď babo raď?!

Nejpoužívanější druhy modelářských barev

  Ačkoliv jsem se chtěl v této stati původně věnovat jen novému poznatku dotýkajícího se tématu jak ošetřit dokončený povrch modelu z leptu před stříkáním barvou, nemohu se alespoň rámcově nezmínit o některých druzích barev, které modeláři užívají. Vlastně jen tak pro zopakování toho, co nejspíš každý modelář zná. Vím, že by bylo užitečnější pojednat hlavně o způsobech nanášení barev, protože co si budeme povídat, když i dokonale provedený model dostane špatný kabát, je to škoda práce. Sám ale nemám tolik znalostí a zkušeností, abych mohl radit, a ti co mi slíbili připravit takový seriál zatím mají moc práce :-).

  Zdá se mi, že v poslední době někteří modeláři opouštějí „smradlavé“ syntetické barvy, třeba hodně oblíbené Rewell a zkouší barvy akrylové. V okruhu mých známých, což jsou většinou železniční modeláři, se hodně lidí soustředilo na španělské barvy Vallejo, konkrétně typ Model Color. Zatím osobně neznám nikoho, kdo by ve větším přešel na lihové barvy. Zato znám modeláře a výrobce modelů, kteří by nepoužili nic jiného než nitrocelulózové barvy. Ale to zdaleka není úplný výčet používaných druhů barev.

 • Syntetické barvy1). Jejich výrobců je bezpočet (myšleno pro potřeby modelářů), mezi modeláři jsou stále oblíbené, přestože jsou většinou ředitelné nějakou chemikálií, jež vytváří zápach. Modernější technologie výroby už přinesly i vodou ředitelné druhy, ale ty bývají modeláři kritizované kvůli problémům s nanášením i odolnosti (otěr).
 • Akrylové barvy2). Jde o disperzní barvu (směs látek, z nichž jedna je jemně rozptýlena ve druhé) na bázi polyakrylové pryskyřice smíchané s pigmenty. Tyto barvy doprovází slogan, že jsou ředitelné vodou. To je a není pravda. Výrobci (typické je to u modelářských barev) většinou k ředění doporučují „svoje“ speciální ředidlo, zvl. při aplikaci stříkáním. Jak dalece je to obchodní trik, nevím. Mám vyzkoušené, že pár kapek čisté vody např. barvám Vallejo Model Color neublíží (šetřím drahé ředidlo). Horší je, že ředidla jednotlivých značek (výrobců) jsou nezaměnitelná pro konkurenční druhy barev (viz např. Tamyia a Vallejo). Předností těchto barev je dobré krytí, jsou snadno rozpustné, v nádobkách nezasychají, jsou míchatelné v bezpočtu odstínů, lze je nanášet stříkáním i štětcem, rychle schnou a co je sympatické v domácích dílničkách, že jednoduše řečeno nesmrdí. Po aplikaci a zaschnutí je nelze vodou rozpustit, jako třeba barvy temperové.
 • Hlavní složkou rozpouštědla lihových barev je alkohol. Rychle vysychají. Hodí se proto jen pro specifické použití (barvení maličkých ploch štětcem, což je typické při barvení figurek apod.).
 • Nitrocelulózové barvy vznikají složitou chemickou výrobou. Základem je nitrát celulózy, ze kterého se připraví kolodiová bavlna, kterážto je hlavní složkou pro výrobu nitrocelulózových nátěrových hmot.3) Tyto barvy se ředí acetonem, nebo „nitro“ ředidlem. Všichni víme, že tyto barvy mají pronikavý zápach a proto se s nimi dá obtížně pracovat v nevětraných prostorech či dokonce v bytě.

  Stručně o dalších nátěrových hmotách např. ZDE.

Pro ty, kdo barvy stříká často a hodně

  Ti modeláři, kteří stříkají barvy často a ve větším množství, objevili možnost nechat si namíchat jakýkoliv odstín barvy ve speciálních obchodech „barvy-laky“. Tam lze získat jak akrylové barvy (zpravidla spolu s doporučeným ředidlem), tak i barvy na nitrocelulózovém základě (ředitelné acetonem nebo ředidly označenými „C“). Myslím, že je dostatečně známé, že „nitro“ barvy již nejsou „in“, snad z důvodu ekologie a jistých omezení EU.

  Ve zmíněných provozovnách „barvy-laky“ to funguje tak, že zákazník přednese přání jaký odstín barvy v systému RAL požaduje, dohodne se na požadovaném množství barvy (obvykle existuje minimální limit) a zpravidla na počkání si odnese barvu(y) požadovaného odstínu. Výhodou je, že mu namíchanou barvu naplní třeba i do přinesených skleniček či jiných nádob (jak kde), ale hlavně, že výsledná cena je při přepočtu na hmotnost mnohem nižší než člověk zaplatí za lahvičku či krabičku s několika mililitry barvy v modelářském obchodě. Je samozřejmě otázkou, kolik barvy modelář ke své práci potřebuje.

Příprava kovových materiálů pro barvení

  Již před časem jsme publikovali stať, kterou napsal Petr ZatřepálekZDE – a jež byla věnovaná tématu přípravy kovových podkladů pro barvení. Stojí zato si některé zkušenosti Petra zopakovat:
• „Po sletování karoserie z leptu provádím přebroušení spojů v případě viditelných stop lepidla či pájky, a to brusným papírem a brusným kotoučkem upnutým v modelářské vrtačce při malých otáčkách (zkušenost ukazuje, že na tuto práci se výborně hodí štětinové kotoučky od fy 3M, nebo silikonové rotační a leštící nástroje – viz ZDE – pozn. J. H.);
• následně díl ofoukám a pomocí štětce aplikuji odmašťovací prostředek (isopropylalkohol, technický líh či tzv. nitroředidlo – C6000), a to v závislosti na tom, zda mám kovové díly na kovovém modelu či na plastovém;
• po zaschnutí čistícího prostředku model ofoukám proudem vzduchu ze stříkací pistole a s její pomocí nanesu stříkací tmel (Surfacer), který jednak vytvoří základní vrstvu pro snadnější aplikaci barvy a jednak přetmelí jemné stopy po broušení a lepení;
• pro tmelení používám produkty fy Gunze – na lepty aj. kovy lze použít jak Surfacer 1000 v šedé či bílé barvě (aplikace stříkací pistolí, naředění nitroředidlem, či lze koupit tyto tmely přímo ve spreji);
• Gunze nabízí i produkt Mr. Metal Primer, který je podle návodu určen jako základ pro kovové materiály; já ho však nepoužívám – naprosto mi vystačí výše zmíněný Surfacer 1000.“

Poznámka: Právě tato poslední věta vyvolala mezi některými modeláři polemiku. Osobně jsem několikrát přípravek Mr. Metal Primer použil na své modely z leptu – dokonce jsem ho před nastříkáním surfaceru aplikoval jen štětcem přímo na kov – a nikdy se mi následně žádný vrchní barevný nátěr nesloupnul. Vím ale o opačných zkušenostech. V další části článku se zmíníme o přípravku Galvinol, o kterém si myslím, že asi bude z hlediska chemického složení, určitě však z hlediska užitných vlastností hodně podobný Mr. Metal Primeru.

Zatřepálek pokračuje:
• „V případě, že je třeba zatmelit větší prohlubně, tyto nejdříve vyplním hustým Gunze Mr. Surfacer 500 naneseným štětcem. Aby zhoustnul, doporučuji nechat tak 4 dny otevřenou lahvičku. Lze jej po zaschnutí buď přebrousit či opatrně odmývat (stírat) ředidlem Gunze Mr. Color Leveling Thinner;
• bohužel, nikdy nelze stoprocentně zaručit, že se barva z kovového dílu neodprýskne či neodloupne – velmi moc záleží na dokonalém odmaštění povrchu a dodržení určitých zásad manipulace s modelem!“ (což je pravda, jak jsem již uvedl výše – pozn. J. H.)

  V jiné stati nazvané Jak na kovový povrch4) jsem soustředil poznatky samotné firmy Gunze. Z jejich firemní článků se dá vyčíst, jak docílit pěkný kovový vzhled modelů. K tomu slouží jednak metalizéry Mr. Metal Color, druhá cesta je použití kovových odstínů řady Gunze Mr. Color. Což o to, to je trošku jiná kapitola. Ale právě v těchto článcích je i zmínka o použití přípravku na kovové podklady označeném Mr. Metal Primer. Jenže, ne všechno napsané se mi zdá logické: Např. je tam uvedeno:

  „Použití barev Mr. Metal Color má některé záludnosti. Především, nelze je stříkat přímo na plastik, protože na holém plastu nedrží a loupou se z něho. Povrch plastu je proto před nástřikem barvou potřeba nastříkat přípravkem Mr. Metal Primer. Tento přípravek je bezbarvý, takže po nástřiku se zdánlivě nic neděje. Vtip je v tom, že Mr. Metal Primer neznatelně naruší povrch plastu a vytvoří vrstvu, ke které přilne následně stříkaná barva.“

  Bohužel, dodnes mi nikdo nevysvětlil, proč se na firemním webu objevuje protimluv, že přípravek Mr. Metal Primer by se měl stříkat na plastový povrch – očekával bych zdůraznění, že se jedná o přípravek, který se nanáší na očištěný kovový povrch. Může to být chyba. Usuzuji tak i s ohledem na to, že samotná firma Gunze doporučuje na plastový povrch stříkat rovnou (základový) Surfacer.

  Stejně tak se mi zdá nelogické další tvrzení, které lze odvodit z cit. webu. Jde o pořadí vrstev. Sám to dělám tak, že na vyčištěný a odmaštěný plech nanesu nejdříve Mr. Metal Primer, pak Surfacer 1000 a nakonec barevný odstín. Ale možná to dělám špatně, protože z cit. webu lze také odvodit, že na plech se nejdříve nanese surfacer, a pak Mr. Metal Primer, aby na něm držela barva.

  Nerad bych vnášel do modelářské praxe nějaké bludy, ale tohle je dosti podstatná věc, kterou by mohli v diskusi rozlousknout odborníci.

Poslouží i ocet

  Existuje ještě jedna dlouho používaná modeleářská finta, na kterou mne upozornil PavelHP: Před nástřikem Surfacerem namočí asi na 20 minut očištěný lept do neředěného potravinového octu, lept následně opláchne v teplé vodě s jarem. Ocet  (coby kyselina) povrch odmastí a zřejmě i mikroskopicky naleptá, Surfacer pak dobře přilne. Následuje vrstva základové barvy (používá stále jednu značku) a na ní v několika tenoučkých vrstvách stříká barvu, resp. barvy. Barevné vrstvy zakryje lesklým lakem, na který lepí obtisky, a nakonec povrch sjednotí matným lakem (zase v několika vrstvách).

.
GALVINOL 

  V této souvislosti jsem přivítal informaci od kolegy z jihu Čech o přípravku holandské firmy Rust – Oleum Netherlands B. V. z Roosendaalu, který nese označení GALVINOL (3202).

  Podle technického listu5) je GALVINOL (3202) speciální základový přípravek určený na povrchy s obtížnou přilnavostí – především na hladké neporézní podklady jako je nový pozinkovaný plech, nerezová ocel, hliník, měď, sklo, porcelán a jiné hladké povrchy. GALVINOL se nanáší v co nejtenčí vrstvě. Pevně ulpívá na podkladu a po zaschnutí zůstává mírně lepivý. Tím je umožněno kvalitní přilnutí vrchních nátěrů k podkladu. Složkami přípravku jsou rozpouštědlo s akrylovou pryskyřicí a speciální přísadou. Je určen k aplikací štětcem nebo vzduchovým stříkáním. Není třeba jej ředit, očistit zbytky lze ředidlem S6005. Nejlepší výsledky poskytne tenký stejnoměrný film.

  GALVINOL se nanáší na dokonale očištěný a odmaštěný povrch.  Po nanesení a zaschnutí (cca 10 – 30 minut) je povrch jakoby lepkavý a hned se na něj musí nanášet barva. Detailní informace o použití jsou uvedené na obalu, nebo v technickém listu výrobku.

  Na trhu je ve specializovaných prodejnách „barvy-laky“, v různých e-shopech nebo u dodavatele (ad 5)) a prodává se v plechových krabičkách různé hmotnosti nebo ve spreji. Čtyřistagramové balení ve spreji lze na e-shopech koupit za 180 – 250 Kč.

  Zkušenosti kolegy modeláře z Českých Budějovic s používání Galvinolu jsou následující: 

 • Galvinol mi byl doporučen jako přípravek ošetření barevných kovů před stříkáním barvou v našem Domě barev,
 • stačí jej nastříkat ze spreje např. na model spájený z mosazného leptu a dále dokonale vybroušený, nechat ho asi 10 minut zavadnout a hned nastříkat základní barvu, resp. stříkací tmel Surfacer,
 • doba zaschnutí Galvinolu před nanášením tmelu, resp. barvy je přímo doporučena na obalu přípravku, za tuto krátkou dobu není prakticky šance, že by na nástřiku ulpěl prach a jiná nečistota,
 • na Galvinol používám stříkací tmel Surfacer 1200,
 • je-li to někde nutné, povrch přebrousím smirkovým papírem hrubosti cca 1000 pod vodou a znovu stříknu Surfacer,
 • nakonec nanáším barvu(y), přičemž používám rovněž v Domě barev namíchané nitrocelulózové barvy, které tam doporučují ředit acetonem,
 • je to jednoduché; snad lze jen dodat, že sprej má trysku, která přípravek stříká nikoliv v kuželu, ale v přímce;
 • a ještě jedno doporučení nakonec: na plastový povrch mi doporučili přípravek téže firmy o označením DUPLI COLOR SPECIÁL – MODEL Paint, Plastik primer – bezbarvý; stojí asi 100 Kč.  

Shrnutí

  Takže, kdo stříká hodně a chce ušetřit, může si nechat namíchat barvy ve specializované firmě, přičemž dnes jsou obvykle doporučované akrylové barvy ředěné speciálním ředidlem. Někde se dají ještě pořídit namíchané nitrocelulózové barvy, ředěné acetonem.

  Pro ošetření modelů zhotovených zpravidla z mosazných leptů, ale stejně tak pro díly vyrobené z pozinkovaného plechu, nerezové oceli, hliníku, duralu, mědi, ale i sklo či porcelánu je možné použít přípravek GALVINOL podle postupu uvedeného výše.

  Galvinol se nanáší přímo na dobře očištěný a odmaštěný kovový povrch. Po krátkém zavadnutí (cca 10 min) se na něj hned aplikuje základová barva, resp. stříkací tmel (Surfacer). Po přebroušení (je-li to nutné) a zaschnutí tmelu se nanáší vrchní barevný nátěr.

  Kvalitní povrch lze docílit stříkáním, byť jednoduchými stříkacími pistolemi, a to jak natíráním štětcem.

  Autor děkuje kamarádům za podklady k sestavení článku.

___________________________________________

1) Syntetické barvy – přívlastek syntetické lze chápat jako uměle vzniklé, ale také jako vzniklé syntézou – tedy podle postupu, kterým byla barva vyrobena. In: https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1t%C4%9Brov%C3%A9_hmoty

2) Akrylová barva. In. https://cs.wikipedia.org/wiki/Akrylov%C3%A1_barva

3) Nitrocelulóza. In: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nitrocelul%C3%B3za

4) Hlaváček, J.: Jak na kovový povrch. In: http://www.honzikovyvlacky.cz/2011/04/12/jak-na-kovovy-povrch/; převzato z webu: http://www.gunze.cz/

5) Polášek, J.: GALVINOL – katalogový list – ZDE. MOTIP DUPLI s.r.o., Popůvky 196, 664 41 Troubsko; tel. +420 547 424 700, http://www.motipdupli.cz/

 

Rubrika: DÍLNA, ZNÁŠ TO?, Zpracování, ZPRÁVY

komentáře 3

 1. Míra napsal:

  Velmi dobře zpracované a popsané. Podle mě inspirativnější než ten DIGITAL.
  Hodně zdaru a více a houšť takových článků.
  Mira

 2. paja napsal:

  Ahoj. Osobně používám k lakování airbrushem leptaných loko jen lihovky Agama a krycí „lihlak“ Agama. Výsledek je bezkonkurenční a drží skvěle i na plastech. Není potřeba ani základovek. Nic se neloupe ani po 5 letech. Hodně zdaru.

 3. Petr Zatřepálek napsal:

  Ještě se vrátím k Mr. Metal Primer. V mezičase (8 let, jak to letí…) jsem měl možnost vyzkoušet si i Gunze barvy z řady Mr. Metal – a pro ty je vlastně Mr. Metal Primer primárně určen. Zakopaný pes je v tom, že barvy značky Mr. Metal jsou barvy leštitelné a z principu tudíž velmi špatně ulpívají na čistém nebarveném plastu. Proto je podobně jako v případě leptů nutné před nástřikem výše zmíněné barvy nanést na plastikový díl adhezní můstek v podobě Mr. Metal Primeru (de facto stejný princip jako u Galvinolu).

Vložit komentář

Text komentáře: