Jak na kovový povrch

Gunze Sangyo nabízí dvě, víceméně rovnocenné cesty, jak se dopracovat k vysoce kvalitnímu kovovému povrchu plastikového modelu. Každá z nich používá jinou řadu barev Gunze Sangyo s odlišným postupem aplikace. Obě řady barev jsou určeny pouze ke stříkání stříkací pistolí. Při hledání způsobu, jak připravit pro stříkání barvou železniční model vytvořený z mosazného leptu, navrhli zkušení modeláři použít Mr. Metal Primer. S laskavým svolením jsem proto na náš web převzal článek publikovaný na webu www.gunze.cz, neboť to může být pro mnohé kolegy užitečné připomenutí.

Metalizéry Mr. Metal Color

  První cesta naznačená v perexu je použití metalizérů řady Mr. Metal Color. V této řadě je dodáváno celkem devět kovových odstínů – chromová stříbrná, ocel, chromová ocel, železo, měď, bronz, zlato, hliník a mosaz. Použití těchto barev má některé záludnosti.
  Především, nelze je stříkat přímo na plastik, protože na holém plastu nedrží a loupou se z něho. Povrch plastu je proto před nástřikem barvou potřeba nastříkat přípravkem Mr. Metal Primer. Tento přípravek je bezbarvý, takže po nástřiku se zdánlivě nic neděje. Vtip je v tom, že Mr. Metal Primer neznatelně naruší povrch plastu a vytvoří vrstvu, ke které přilne následně stříkaná barva.
  Pro dobrý vzhled barvy je také vhodné povrch modelu před vlastním nástřikem Mr. Metal Primerem a barvou sjednotit nástřikem Mr. Surfacerem 1000 nebo 1200, anebo základní barvou Mr. Base White. V každém případě musí být stříkaný povrch modelu barevně sjednocený, jinak hrozí, že různobarevné skvrny po tmelení a broušení budou vidět na povrchu nabarveného modelu.
  Po zaschnutí barvy je povrch více než pěkný. Jeho kvalitu ještě zvýšíte rozleštěním povrchu jemným flanelovým hadříkem. Na takto upravený povrch potom lze nanést obtisky, přičemž lze s úspěchem použít přípravek pro aplikaci obtisků Mr. Mark Softer.
  Lesklý ani matný bezbarvý lak se na kovový povrch nepoužívá, nástřik lakem celý kovový povrch výrazně zmatní a zbaví jej pracně dosaženého kovového efektu!
  Výsledek použití metalizérů Mr. Metal Color je velmi dobrý, povrch je ale poměrně citlivý na otěr a barvy mají tendenci se při každém dotyku stírat. Z toho také plynou obtíže při vymaskovávání barevných polí, proto je lépe si nejprve nastříkat místa barvená normální barvou a teprve potom stříkat metalizéry. Také platí, že normální barva na metalizérovém povrchu nedrží a loupe se z něho, zatímco metalizér lze na normální barvu stříkat bez výrazných potíží. Na druhou stranu, tuto vlastnost metalizérů lze s úspěchem využít při vytváření velmi realistického „olétání“

Barvy kovových odstínů Mr. Color

  Druhá cesta je použití kovových odstínů řady Gunze Mr. Color. V této řadě je v současnosti k dostání sedm kovových odstínů, pro modely letadel jsou zajímavé tři stříbřenky v různém stupni lesku – Silver, Shine Silver a Super Silver, dále pak ocel, opálený kov a kovová černá. Sedmá barva je měď.
  Také tyto barvy se musí stříkat na barevně sjednocený základ. Opět lze použít nástřik Mr. Surfacerem 1000, ještě lepší výsledek dává nástřik bílou základní barvou Mr. Base White.
  Výhodou těchto barev je, že se nemusí rozlešťovat a na povrchu drží a neotírají se. Lze je bez problémů vymaskovávat a stříkat přes ně normální barvy. Také nabídka barevných odstínů je vhodnější pro barvení kovových panelů v různém stupni lesku. Ani tento typ povrchu se před aplikací obtisků neošetřuje bezbarvými laky.

K aplikaci obtisků

  Ostatně, lesklým lakem se má model stříkat jen proto, že obtisky se musí aplikovat na hladký povrch, aby bylo možné vytlačit vzduch, který zůstává pod povrchem obtisku. Pokud se obtisk nanáší na hrubší, většinou matný povrch, vzduch ulpí v prostoru mezi zrny pigmentu matného laku a obtisk pak takzvaně stříbří. Prostě je vidět, že je to obtisk. Pokud se obtisk aplikuje na hladký povrch, což kovový povrch je sám o sobě, tento problém odpadá. Mr. Mark Softer se používá ze dvou důvodů. Jednak obsahuje smáčedlo, které vytvoří vrstvu tekutiny pod obtiskem a zabrání ulpění vzduchových bublinek pod obtiskem. Ve druhé fázi obtisk změkčí a během schnutí ho jakoby vtlačí do povrchu barvy a sjednotí obtisk se zbytkem povrchu. Při použití Mr. Mark Softeru je lepší neostřihávat přebytečný lak kolem vlastního obtisku, protože tak krycí lak splyne s povrchem barvy a nevytvoří žádný schod mezi povrchy obtisku a modelu.

Převzato s laskavým souhlasem Libora Havránka (Webmaster & Marketing Specialist Eduard Model Accessories) z webu firmy Gunze (www.gunze.cz/). Redakční úprava a mezititulky hlav

Objednat je lze např. přímo u firmy Eduard – http://www.gunze.cz/,
u Plastic-Aicraft – http://www.plastic-hobby.com/ a jinde.

Přehled výrobků GUNZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Rubrika: DÍLNA, Zpracování

1 komentář

  1. míra napsal:

    Ahoj, to by ale stálo za to určit odstíny i pro železniční modeláře. Je to možné udělat?
    Míra

Vložit komentář

Text komentáře: