Přejezdové výstražníky v měřítku N zhotovené metodou 3D tisku

Na počátku letošního roku jsme na stránkách Honzíkových vláčků – ZDE – zveřejnili stať o stavbě návěstidel v měřítku 1:160. Současně jsme zveřejnili kde je možné je získat. Na základě mohutné odezvy železničních modelářů jsme se následně rozhodli zpřístupnit tato návěstidla všem zájemcům ve formě „stavebnic“. Pro jejich kompletní výrobu jsme nenašli výrobce. Do dnešního dne si zájemci (věříme, že spokojení) objednali více jak 300 návěstidel. Děkujeme. Rozhodli jsme se proto rozšířit sortiment nabízených stavebnic, tentokrát o přejezdové výstražníky. Přečíst celé…

Rubrika: Doplňky, Elektronika, Kolejiště, STAVBY, ZPRÁVY

Návěstidla v měřítku N metodou přesného 3D tisku

Každý železniční modelář při stavbě svého kolejiště dříve či později nevyhnutelně narazí na problém jeho osazení návěstidly. Milovníci gigantických měřítek jsou veskrze uspokojováni nabídkou hotových modelů návěstidel či jejich stavebnic produkovaných různými výrobci a víceméně běžně dostupných v mnoha modelářských obchodech. Ovšem sortiment tohoto druhu pro N-ormální měřítko prakticky neexistuje. Přesný 3D tisk nabízí možnost, jak potřebná návěstidla, či jejich části, vyrobit.

Sledujte prosím novou ANKETU (na pravé liště)

Pomozte nám zjistit zájem o návěstidla zhotovená metodou přesného 3D tisku

. Přečíst celé…

Rubrika: DÍLNA, Doplňky, MODELY, Nápady, ZNÁŠ TO?, Zpracování, ZPRÁVY

Miniatur Wunderland Hamburk očima modeláře a hodného taťky, který vzal na výlet početnou rodinu

Svobodné hanzovní město Hamburk, ležící na severozápadě Německa poblíž Severního moře, je druhým největším městem SRN. Město s necelými dvěma miliony obyvatel nabízí návštěvníkům k prohlídce mnoho historických i moderních cílů. Monumentální radnice z konce 19. století (dnes sídlo Hamburkského parlamentu a senátu – Hamburk je jedním ze tří městských spolkových zemí), nová Labská filharmonie (Elbphilharmonie) otevřená v roce 2017, nebo továrna Airbus, ve které se dokončují letadla před předáním zákazníkům, představují jistě zajímavé a lákavé cíle. Přečíst celé…

Rubrika: FOTOGALERIE, Kolejiště, Ze života (reportáže), ZNÁŠ TO?, ZPRÁVY

Rozhraní pro zapojení lokomotivních dekodérů

Obr.6aS rozvojem digitálního ovládání modelového kolejiště se mj. postupem doby vynořily různé způsoby připojení řídících (tj. mobilních či lokomotivních) dekodérů k elektrickému obvodu lokomotivy. Mnoho výrobců, zejména malovýrobců, železničních modelů na výrobu vlastních dekodérů rezignovalo, ale pro zachování možnosti následné digitalizace samotným zákazníkem montuje do svých modelů jen rozhraní, kterým lze řídící dekodér do lokomotivy připojit. Přečíst celé…

Rubrika: Analog - digitál, Elektronika, TECHNIKA, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (XVI. díl), aneb dieselová vozidla DR

 Diesel-V-9Poválečný vývoj a konstrukce dieselových lokomotiv na východě Německa vycházel ze stejných základů, jako vývoj v části západní. Přeci jen ale byla situace v Německé demokratické republice o něco složitější, než v NSR. Průmysl, který by dodával součásti potřebné ke stavbě dieselových lokomotiv, jako jsou dieselové motory, převodovky a podobně, v podstatě neexistoval a bylo jej třeba vybudovat. Zejména z tohoto důvodu byl vývoj vlastních nových lokomotiv oproti západní části o několik let opožděn a první dieselové lokomotivy vyrobené v NDR vycházely z osvědčených typů předválečných lokomotiv. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (XV. díl), aneb Motorové vozy a jednotky DB

Diesel-IV-9Po roce 1945 se jasně ukázalo, že je nezbytně nutné nalézt náhradu pro zastarávající vozový park, převážně parní lokomotivy, kterými byla zajišťována přeprava cestujících na lokálních tratích po celém Německu. Trend v nasazení tzv. kolejových autobusů se již před válkou ukázal jako ekonomicky výhodný, a tak bylo nasnadě jejich hromadnější použití.

.

Přečíst celé…

Rubrika: VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (XIV. díl), aneb Motorové vozy a motorové jednotky DRG

Diesel-III-5Prvními vozidly poháněnými spalovacími motory na německých kolejích se již koncem 19. století staly motorové vozy. Lehká vozidla s relativně malým výkonem se stala skutečnými průkopníky nasazení spalovacích motorů na železnici.  Prvním německým „motorákem“ byl stroj navržený Gottliebem Daimlerem a vyrobený firmou Maschinenfabrik Eßlingen. Vozidlo o výkonu 12  HP, poháněné benzolovým motorem, provozovaly od roku 1887 Württemberské státní dráhy. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (XIII. díl), aneb Dieselové lokomotivy DB

Diesel-II-1Zvláštní skupinou lokomotiv se spalovacími motory byly lokomotivy určené pro armádu. Pro nasazení v armádě byly stroje se spalovacími motory jednoznačně výhodnější, nežli stroje parní. Takovou lokomotivu mohl obsluhovat jediný voják, celá lokomotiva byla menším a nedýmajícím strojem, tudíž hůře zaměřitelným cílem, bylo možné je bezpečně používat i při manipulaci s náklady v muničních skladech či na letištích, kde byl provoz parních lokomotiv vyloučen, spotřeba paliva byla nižší a jeho skladování a rychlý přesun do značné míry jednodušší, nežli u uhlí atd. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (XII. díl), aneb Nástup spalovacího motoru

Diesel-I-4V dobách, kdy světovým železnicím již téměř půl století vládly parní lokomotivy, přivedl belgický vynálezce Jean-Joseph Étienne Lenoir na svět první prakticky použitelný spalovací motor poháněný svítiplynem. V roce 1860 svůj motor, zatím pouze stacionární, předvedl veřejnosti. V roce 1863 absolvoval s vozidlem vlastní konstrukce vybaveným podobným dvoutaktním motorem 18 km dlouhou trasu v okolí Paříže. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (XI. díl), aneb Elektrické lokomotivy (3)

Elektro-III-5Poslední skupinou elektrických hnacích vozidel, o které zatím v našem seriálu v podstatě nebyla řeč, jsou – lokomotivy. Pokusy s různými typy napájení lokomotiv ukázaly již koncem 19. století, že stejnosměrné napětí není k napájení elektromotorů s velkým výkonem příliš vhodné. Praktické experimenty společnosti St. E. S.  potvrdily, že nejvhodnější pro pohon lokomotiv je třífázové střídavé napětí, které umožňuje konstrukci velmi výkonných strojů. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (X. díl), aneb Elektrická hnací vozidla (2)

Elektro-II-6Od samého počátku elektrifikace železničního provozu v Německu lze vysledovat rozdělení hnacích vozidel do několika logických kategorií. První a nejrychleji se rozvíjející skupinou byly tramvaje. Obvykle nekladly velké nároky na výkon elektromotoru, kromě vlastní hmoty převážely relativně malý náklad pasažérů. Napájeny byly obvykle stejnosměrným napětím v řádu nižších stovek voltů. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (IX. díl), aneb Neviditelná síla (1)

Elektro-I-1Stejně tak jako by nebylo parních lokomotiv bez vynálezu a zdokonalení parního stroje, nebylo by lokomotiv elektrických bez použitelného elektromotoru. První lokomotiva s takovým motorem byla představena 31. května 1879 na průmyslové výstavě v Berlíně. V tento den samotný Werner Siemens řídil po 300 metrů dlouhé úzkorozchodné trati svůj vlak, který se stal magnetem výstavy. Až tisíc lidí denně se s ním chtělo svézt. Miniaturní lokomotiva,  která zdánlivě nepotřebovala žádný zdroj energie, dokázala uvézt přibližně 20 lidí rychlostí „povozu koňské dráhy“ (slovy W. Siemense). Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (VIII. díl), aneb Parní lokomotivy (3)

Pa¦üra-III-2Do vývoje parních lokomotiv a celé železniční dopravy zasáhla citelným způsobem druhá světová válka (1939 – 1945). Byla ukončena výroba všech dosavadní typů lokomotiv. V některých případech byly nadále vyráběny v upravených, zjednodušených verzích, byly ovšem také zkonstruovány stroje zcela nové, konstrukčně i finančně co nejméně náročné. Poválečný vývoj pak jednoznačně směřoval k jistému konci pravidelného provozu supících krásek v Německu. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (VII. díl), aneb Parní lokomotivy (2)

Pa¦üra-II-1Prudký rozvoj železničních společností a rychle se rozšiřující síť tratí po roce 1835 provázel také překotný rozvoj lokomotiv. Neustále se zdokonalující výrobní postupy spolu s novými poznatky v metalurgii a hromadící se zkušenosti z praktického provozu lokomotiv, které umožňovaly jejich neustálé vylepšování, vedly doslova k explozi různých typů hnacích vozidel. Lokomotivy té doby byly ovšem vyráběny v poměrně malých sériích, nezřídka čítajících méně než deset kusů. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (VI. díl), aneb Parní lokomotivy (1)

Pa¦üra-I-4V předchozích dílech jsme se seznámili s rozvojem železniční sítě na území Německa. Také již víme, jakým způsobem jejich provozovatelé třídili flotily lokomotiv, které po této síti přepravovaly cestující i ostatní náklad. Tentokrát se blíže podíváme na dvě z nejstarších a dnes nejznámějších lokomotiv v Německu.

 

Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (V. díl), aneb Moderní systémy značení hnacích vozidel u německých drah

Cislovani-II-2_2Po sjednocení jednotlivých německých zemských drah a založení Říšských drah v roce 1920 vyvstal zásadní problém kategorizace převážně parních lokomotiv, kterých se naráz ocitlo pod jednou správou více než 400 typů ve více než 25 000 exemplářích. Jednotné značení, které mělo zavést řád do takto typově pestré flotily, bylo zaváděno od samého počátku existence DR až do 30. let min. století a neprobíhalo zcela bez potíží. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (IV. díl), aneb Značení hnacích vozidel u zemských drah

Cislovani-I-1V této části seriálu se konečně dostáváme k tématu, kvůli kterému vlastně vznikl. Seznámíme se se systémy značení hnacích vozidel, které byly používány státními společnostmi provozujícími železniční dopravu na území Německa před jejich sloučením do Říšských drah v roce 1920.

.

Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (III. díl), aneb Od 20. let 20. st. do současnosti

III-09V předchozích částech našeho seriálu o historii německé železnice jsme absolvovali výlet v čase do doby mezi první polovinou 19. století a počátkem století 20. Seznámili jsme se se vznikem a rozvojem železných drah a také s relativně složitou situací jejích provozovatelů. Vrcholem rozvoje železniční sítě na území Německa byla éra prvního desetiletí 20. století, až do vypuknutí 1. světové války, kdy délka všech provozovaných tratí atakovala 65 000 km. Prohraná válka a s ní spojené územní a majetkové reparace vedly k omezení rozsahu sítě a na nějaký čas i rozvoje železnice a předznamenala zásadní změny v jejím řízení. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (II. díl), aneb Od poloviny 19. století do konce 1. sv. války

II-01Jak jsme si ukázali v 1. dílu seriálu, stáli u základů rozvoje železnic v Německu (a ve stejné době i jinde v Evropě) podnikatelé, kteří viděli v nastupující technologii parního stroje způsob, jakým zvýšit obrat svého zboží. V samotných prvopočátcích pak zejména surovin, a to téměř výhradně uhlí a rud, jejichž přeprava v té době běžnými potahy byla velmi neefektivní a pomalá. Postupem času si rozvíjející sítě železných cest začali všímat i státní úředníci, a s nimi i armáda, kteří pochopili, že nový dopravní prostředek by mohl sloužit i posílení moci státu a akceschopnosti armády. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (I. díl), aneb Od středověku do poloviny 19. století

I-01Historie kolejové dopravy v Německu sahá až do 16. století. V publikaci Cosmographia Universalis z roku 1550 je zobrazen důlní vozík používaný v alsaském Markirchu (dnešní Sainte-Marie-aux-Mines v severovýchodním Alsasku ve Francii). V tamních dolech horníci používali jednoduché vozíky na dřevěných kolejnicích (dvě poměrně těsně u sebe položené fošny). Do mezery mezi “kolejnicemi” zasahovala dřevěná tyč, připevněná na vozíku, která zajišťovala udržování směru vozíku při jeho pohybu. Horník tlačící vozík tak zajišťoval pouze dopředný pohyb, správný směr byl udržován “tratí”. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu – úvod seriálu

I-03 V 9:00 hodin 7. prosince roku 1835, tedy přesně před 180 lety, rozezněl ranní vzduch poblíž proluky v severozápadních hradbách města Norimberku výstřel z kanónu. Tímto výstřelem byla zahájena éra pravidelného provozu parních lokomotiv na německém území a toto datum je považováno za počátek rozvoje železnice v Německu. 

Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Digitalizace modelu lokomotivy BR 290 (V 90)

Obr.4Dieselhydraulické lokomotivy řady V 90 (později BR 290) ) jsou zástupcem kategorie středně těžkých posunovacích lokomotiv sloužících u Německých drah (DB). Jsou podobné starším lokomotivám řady V 100, které byly na přelomu 50. a 60. let min. století nasazovány jako náhrada parních lokomotiv na neelektrifikovaných tratích. Stroje této řady byly (a jsou) vděčnou předlohou pro výrobce modelů všech běžných měřítek. V měřítku 1:160 je trdičně vyráběla firma ROCO, letos přijdou do prodeje i modely od firmy TRIX. Přečíst celé…

Rubrika: Digitalizace trakčních vozidel, Lokomotivy, MODELY, ZPRÁVY

Vitrína po sto prvé

Obr5Téma uložení železničních modelů do vitrín je, troufám si tvrdit, evergreenem mnoha webových prezentací, internetových diskuzních fór a anarchistických debatních kroužků. I na tomto webu byly již několikrát prezentovány různé varianty vitrín; naposledy pohyblivá varianta Karla Brejši – ZDE. Při jedné debatě s Honzou Hlaváčkem jsme nakousli toto téma i my. Nakonec jsme se dohodli, že napíši krátkou stať o své vitríně a jak přenáším soupravy na kolejiště. Přečíst celé…

Rubrika: Doplňky, STAVBY, ZPRÁVY

Úpravy a digitalizace modelu elektrické jednotky BR 430 (ex ET 30) fy Lima

Obr09aMinule jsem se zabýval popisem digitalizace modelu elektrické jednotky BR 430 (ex ET 30) firmy Kato – ZDE. V našem domácím depu se vyskytuje i další model této elektrické jednotky, v tomto případě v původním vínovém nátěru, vyrobený italskou firmou Lima v přibližně stejné době jako model od Kato. Rozhodl jsem se i pro jeho digitalizaci a vzhledem k velmi špatným jízdním vlastnostem i remotorizaci. Navíc jsem také provedl několik úprav, které podle mého názoru zlepšily vzhled modelu. Přečíst celé…

Rubrika: Digitalizace trakčních vozidel, MODELY, Soupravy, ZPRÁVY

Digitalizace modelu elektrické motorové jednotky DB ET30 (BR 430)

430-800-Essen

Bude zřejmě nošením dříví do lesa konstatování, že valná většina dříve profesionálně vyráběných modelů trakčních vozidel byla určena pro analogový provoz. Jejich úprava pro provoz digitální je ale v drtivě většině možná – lépe u větších měřítek, o něco hůře u menších (N, Z). Znamená to instalovat a elektricky zapojit dekodér a obvykle též provést určité mechanické úpravy uvnitř modelu. U nových modelů již výrobci s digitalizací počítají. Již několikrát jsme se této modelářsky zajímavé práci na stránkách HV věnovali. V seriálu budeme nyní pokračovat úpravami trakčních vozidel z dílny Jana Plutnara. (hlav) Přečíst celé…

Rubrika: Digitalizace trakčních vozidel, Elektronika, Lokomotivy, MODELY, TECHNIKA, ZPRÁVY

Osvětlení vlakové soupravy řízené dekodérem DIGI-CZ 023A

Obr.5b_Po instalaci doma vyrobených vodivých spřáhel (popsaných v předchozím textu – ZDE) do vagónků v měřítku N nastal čas na instalaci řídícího dekodéru a na vybavení vozů osvětlením, a to jednak vnitřním, ale i koncovým po obou stranách soupravy.

.

Přečíst celé…

Rubrika: Elektronika, TECHNIKA, ZPRÁVY

Magnetické vodivé spřáhlo vyrobené na koleně

0864_spr_1kPři přechodu z analogu na digitál se s historickou nutností během digitalizace vozového parku musela vynořit otázka: „Tati, budou i s tím černým ovládáním vagónky svítit jako dřív?“ Odpověď, která se mohla zprvu zdát relativně jasná a snadná, se časem ukázala jako ne zcela triviální…

. 

Přečíst celé…

Rubrika: Analog - digitál, Doplňky, Elektronika, MODELY, Soupravy, TECHNIKA, ZPRÁVY