Křest knihy „Historie železnice na německém území“

P1160743_1kMinulý týden proběhla v relativním utajením komorní akce Modelářské besedy Nagano. Byla při ní pokřtěna nová kniha „Historie železnice na německém území“ sepsaná Honzou Plutnarem a vydaná Honzíkovými vláčky. Při té příležitosti došlo i na oslavu nadcházejícího léta a svátku dvou Janů. Místo svěcené vody byla při křtu použita daleko výživnější slivovice z pravých valašských trnek. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

„Historie železnice na německém území“ vyšla knižně

Titul_1kV dovětku k šestnáctidílnému seriálu článků o Historii kolejové dopravy v Německu – ZDE, který jsme publikovali od prosince 2015 do března 2016, jsme naznačili, že uvažujeme o vydání téhož v tištěné publikaci. Pokud bychom spoléhali na vyjádřený zájem našich čtenářů, asi by se nic neudálo. Naštěstí ale „Modelářská beseda Nagano“ a především pak nabídka sponzora, který si nepřeje být jmenován, rozhodly: Téma vydáme knižně v ucelené podobě. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (XVI. díl), aneb dieselová vozidla DR

 Diesel-V-9Poválečný vývoj a konstrukce dieselových lokomotiv na východě Německa vycházel ze stejných základů, jako vývoj v části západní. Přeci jen ale byla situace v Německé demokratické republice o něco složitější, než v NSR. Průmysl, který by dodával součásti potřebné ke stavbě dieselových lokomotiv, jako jsou dieselové motory, převodovky a podobně, v podstatě neexistoval a bylo jej třeba vybudovat. Zejména z tohoto důvodu byl vývoj vlastních nových lokomotiv oproti západní části o několik let opožděn a první dieselové lokomotivy vyrobené v NDR vycházely z osvědčených typů předválečných lokomotiv. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (XIV. díl), aneb Motorové vozy a motorové jednotky DRG

Diesel-III-5Prvními vozidly poháněnými spalovacími motory na německých kolejích se již koncem 19. století staly motorové vozy. Lehká vozidla s relativně malým výkonem se stala skutečnými průkopníky nasazení spalovacích motorů na železnici.  Prvním německým „motorákem“ byl stroj navržený Gottliebem Daimlerem a vyrobený firmou Maschinenfabrik Eßlingen. Vozidlo o výkonu 12  HP, poháněné benzolovým motorem, provozovaly od roku 1887 Württemberské státní dráhy. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (XIII. díl), aneb Dieselové lokomotivy DB

Diesel-II-1Zvláštní skupinou lokomotiv se spalovacími motory byly lokomotivy určené pro armádu. Pro nasazení v armádě byly stroje se spalovacími motory jednoznačně výhodnější, nežli stroje parní. Takovou lokomotivu mohl obsluhovat jediný voják, celá lokomotiva byla menším a nedýmajícím strojem, tudíž hůře zaměřitelným cílem, bylo možné je bezpečně používat i při manipulaci s náklady v muničních skladech či na letištích, kde byl provoz parních lokomotiv vyloučen, spotřeba paliva byla nižší a jeho skladování a rychlý přesun do značné míry jednodušší, nežli u uhlí atd. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (XII. díl), aneb Nástup spalovacího motoru

Diesel-I-4V dobách, kdy světovým železnicím již téměř půl století vládly parní lokomotivy, přivedl belgický vynálezce Jean-Joseph Étienne Lenoir na svět první prakticky použitelný spalovací motor poháněný svítiplynem. V roce 1860 svůj motor, zatím pouze stacionární, předvedl veřejnosti. V roce 1863 absolvoval s vozidlem vlastní konstrukce vybaveným podobným dvoutaktním motorem 18 km dlouhou trasu v okolí Paříže. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (XI. díl), aneb Elektrické lokomotivy (3)

Elektro-III-5Poslední skupinou elektrických hnacích vozidel, o které zatím v našem seriálu v podstatě nebyla řeč, jsou – lokomotivy. Pokusy s různými typy napájení lokomotiv ukázaly již koncem 19. století, že stejnosměrné napětí není k napájení elektromotorů s velkým výkonem příliš vhodné. Praktické experimenty společnosti St. E. S.  potvrdily, že nejvhodnější pro pohon lokomotiv je třífázové střídavé napětí, které umožňuje konstrukci velmi výkonných strojů. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (X. díl), aneb Elektrická hnací vozidla (2)

Elektro-II-6Od samého počátku elektrifikace železničního provozu v Německu lze vysledovat rozdělení hnacích vozidel do několika logických kategorií. První a nejrychleji se rozvíjející skupinou byly tramvaje. Obvykle nekladly velké nároky na výkon elektromotoru, kromě vlastní hmoty převážely relativně malý náklad pasažérů. Napájeny byly obvykle stejnosměrným napětím v řádu nižších stovek voltů. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (IX. díl), aneb Neviditelná síla (1)

Elektro-I-1Stejně tak jako by nebylo parních lokomotiv bez vynálezu a zdokonalení parního stroje, nebylo by lokomotiv elektrických bez použitelného elektromotoru. První lokomotiva s takovým motorem byla představena 31. května 1879 na průmyslové výstavě v Berlíně. V tento den samotný Werner Siemens řídil po 300 metrů dlouhé úzkorozchodné trati svůj vlak, který se stal magnetem výstavy. Až tisíc lidí denně se s ním chtělo svézt. Miniaturní lokomotiva,  která zdánlivě nepotřebovala žádný zdroj energie, dokázala uvézt přibližně 20 lidí rychlostí „povozu koňské dráhy“ (slovy W. Siemense). Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (VIII. díl), aneb Parní lokomotivy (3)

Pa¦üra-III-2Do vývoje parních lokomotiv a celé železniční dopravy zasáhla citelným způsobem druhá světová válka (1939 – 1945). Byla ukončena výroba všech dosavadní typů lokomotiv. V některých případech byly nadále vyráběny v upravených, zjednodušených verzích, byly ovšem také zkonstruovány stroje zcela nové, konstrukčně i finančně co nejméně náročné. Poválečný vývoj pak jednoznačně směřoval k jistému konci pravidelného provozu supících krásek v Německu. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (VII. díl), aneb Parní lokomotivy (2)

Pa¦üra-II-1Prudký rozvoj železničních společností a rychle se rozšiřující síť tratí po roce 1835 provázel také překotný rozvoj lokomotiv. Neustále se zdokonalující výrobní postupy spolu s novými poznatky v metalurgii a hromadící se zkušenosti z praktického provozu lokomotiv, které umožňovaly jejich neustálé vylepšování, vedly doslova k explozi různých typů hnacích vozidel. Lokomotivy té doby byly ovšem vyráběny v poměrně malých sériích, nezřídka čítajících méně než deset kusů. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (VI. díl), aneb Parní lokomotivy (1)

Pa¦üra-I-4V předchozích dílech jsme se seznámili s rozvojem železniční sítě na území Německa. Také již víme, jakým způsobem jejich provozovatelé třídili flotily lokomotiv, které po této síti přepravovaly cestující i ostatní náklad. Tentokrát se blíže podíváme na dvě z nejstarších a dnes nejznámějších lokomotiv v Německu.

 

Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (V. díl), aneb Moderní systémy značení hnacích vozidel u německých drah

Cislovani-II-2_2Po sjednocení jednotlivých německých zemských drah a založení Říšských drah v roce 1920 vyvstal zásadní problém kategorizace převážně parních lokomotiv, kterých se naráz ocitlo pod jednou správou více než 400 typů ve více než 25 000 exemplářích. Jednotné značení, které mělo zavést řád do takto typově pestré flotily, bylo zaváděno od samého počátku existence DR až do 30. let min. století a neprobíhalo zcela bez potíží. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (IV. díl), aneb Značení hnacích vozidel u zemských drah

Cislovani-I-1V této části seriálu se konečně dostáváme k tématu, kvůli kterému vlastně vznikl. Seznámíme se se systémy značení hnacích vozidel, které byly používány státními společnostmi provozujícími železniční dopravu na území Německa před jejich sloučením do Říšských drah v roce 1920.

.

Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (III. díl), aneb Od 20. let 20. st. do současnosti

III-09V předchozích částech našeho seriálu o historii německé železnice jsme absolvovali výlet v čase do doby mezi první polovinou 19. století a počátkem století 20. Seznámili jsme se se vznikem a rozvojem železných drah a také s relativně složitou situací jejích provozovatelů. Vrcholem rozvoje železniční sítě na území Německa byla éra prvního desetiletí 20. století, až do vypuknutí 1. světové války, kdy délka všech provozovaných tratí atakovala 65 000 km. Prohraná válka a s ní spojené územní a majetkové reparace vedly k omezení rozsahu sítě a na nějaký čas i rozvoje železnice a předznamenala zásadní změny v jejím řízení. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (II. díl), aneb Od poloviny 19. století do konce 1. sv. války

II-01Jak jsme si ukázali v 1. dílu seriálu, stáli u základů rozvoje železnic v Německu (a ve stejné době i jinde v Evropě) podnikatelé, kteří viděli v nastupující technologii parního stroje způsob, jakým zvýšit obrat svého zboží. V samotných prvopočátcích pak zejména surovin, a to téměř výhradně uhlí a rud, jejichž přeprava v té době běžnými potahy byla velmi neefektivní a pomalá. Postupem času si rozvíjející sítě železných cest začali všímat i státní úředníci, a s nimi i armáda, kteří pochopili, že nový dopravní prostředek by mohl sloužit i posílení moci státu a akceschopnosti armády. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu (I. díl), aneb Od středověku do poloviny 19. století

I-01Historie kolejové dopravy v Německu sahá až do 16. století. V publikaci Cosmographia Universalis z roku 1550 je zobrazen důlní vozík používaný v alsaském Markirchu (dnešní Sainte-Marie-aux-Mines v severovýchodním Alsasku ve Francii). V tamních dolech horníci používali jednoduché vozíky na dřevěných kolejnicích (dvě poměrně těsně u sebe položené fošny). Do mezery mezi “kolejnicemi” zasahovala dřevěná tyč, připevněná na vozíku, která zajišťovala udržování směru vozíku při jeho pohybu. Horník tlačící vozík tak zajišťoval pouze dopředný pohyb, správný směr byl udržován “tratí”. Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY

Historie kolejové dopravy v Německu – úvod seriálu

I-03 V 9:00 hodin 7. prosince roku 1835, tedy přesně před 180 lety, rozezněl ranní vzduch poblíž proluky v severozápadních hradbách města Norimberku výstřel z kanónu. Tímto výstřelem byla zahájena éra pravidelného provozu parních lokomotiv na německém území a toto datum je považováno za počátek rozvoje železnice v Německu. 

Přečíst celé…

Rubrika: Historie dopravy v Německu, VARIO, ZPRÁVY