Podpora webu

Po zralé úvaze a s ohledem na starost o budoucnost webu Honzíkovy vláčky jsem se rozhodl po vzoru bezpočtu dalších tvůrců webových prezentací a videí požádat pány modeláře, své sympatizanty, také kamarády, mj. i prodejce a výrobce, o jejichž aktivitách nezištně informuji, ale též neznámé čtenáře o podporu formou donace (darování).

  Vámi poskytnuté finanční prostředky budou použité především na provoz webu, tedy zejm. na úhradu domény a hostingu a event. odměny autorům. Pokud se podaří sehnat dostatečná suma, bude možné zajistit provoz webu i v budoucnosti. Od možnosti poskytování odměn spolupracujícím autorům si slibuji více nových příspěvků, což obohatí web. Jak lze statisticky doložit, Honzíkovy vláčky pravidelně a nepřetržitě navštěvuje – po více jak jedenáct let – týdně přes tisíc čtenářů (v dobách největší slávy webu to bylo i 2000 čtenářů).

  Není rozhodné, jak velkou částku si můžete dovolit darovat. Důležitější bude, že přispějete na provoz webu, což je stále složitější zajistit. Po stisknutí tlačítka DONATE budete přesměrování na mezinárodní platební systém PayPal, kde zadáte darovanou částku a vyberete jednu z možností platby. Buď stisknete tlačítko „Donate with PayPal“ v případě, že máte svůj účet u PayPal, nebo stisknete tlačítko „Donate with a Debit or Credit Card“ v případě, že svůj účet nemáte – zaplatíte pomocí své karty. Můžete také svůj dar opakovat v měsíčních intervalech zatržením příslušné volby.

  Honzíkovy vláčky tak bude web spolufinancovaný fanoušky; veškerá vaše podpora je velmi ceněna.

.

   *     *     *

  Kdo nepoužívá systém PayPal a chce nám pomoci, může poslat finance bankovním převodem na účet vedený Poštovní spořitelnou.

295 769 801/0300

(variabilní symbol jakýkoliv, pokud nechcete zůstat v anonymitě, tak ve zprávě pro příjemce uveďte svoje jméno nebo nik; děkuji)

 

   *     *     *

.

Několik slov na vysvětlenou:

  Přátelé, kamarádi, vážení čtenáři webu Honzíkovy vláčky.

  Před pár týdny začal 12. ročník existence mé webové prezentace Honzíkovy vláčky. Kdo si pamatuje ví, že jsem alergický na jeho označování jako „blog“. O to teď ale nejde.

  V editoriálu BONA MENTE, napsaném před více jak jedenácti lety, je obsaženo vše důležité, co mne k založení webu pro železniční modeláře vedlo. Ani po těch letech nemusím prakticky nic na vyjádřených myšlenkách měnit. Co tam ale není uvedeno explicitně je skutečnost, že jsem celé ty roky nepsal, nefotil a nevymýšlel web pro peníze – a to je u nás naprosto ojedinělé a pro mnohé absolutně nepochopitelné. Čas od času se dokonce tomuto faktu někdo velmi podivil, zaslechl jsem na svou adresu i slova nelichotivá, viděl jsem i ťukání na čelo. To také není důležité.

  V rozporu se vším, co nás obklopuje, není na webu Honzíkovy vláčky žádná placená reklama. Jestli tam vážený čtenář najde něco, co reklamu připomíná, tak to jsou pouze odkazy na „spřátelené weby“, jak jim s oblibou říkám. Velmi rád a nezištně upozorňuji na zdařilé výrobky či služby svých přátel a známých, leč i mně neznámých výrobců a obchodníků, nebo na různé zajímavé weby svým obsahem korespondujícím s tím, o čem píšu sám. S výjimkou několika drobných stavebnic, modelářských materiálů apod. jsem za to nikdy od nikoho z nich nic nedostal. A už vůbec ne peníze. Spíš jsem sám daroval nemálo svých „hospodářských přebytků“, třeba modelářskému kroužku dětí v ZŠ v Roudnici n/L. Poskytl jsem ale i finanční prostředky lidem v nouzi, třeba po povodni.

  Vším tímto výše popsaným nechci upozorňovat na svou osobu, už tak tuším, že se najdou lidi, kteří mne za tato slova zkritizují. Chci jen zdůraznit, že celých těch jedenáct uplynulých let věnovaných železničním modelářům jsem veškeré provozní náklady webu hradil se svých soukromých prostředků. Popravdě, nebyly to žádné velké sumy peněz, když náklady omezíme na úhradu domény a hostingu a rozpočítáme je na kalendářní rok. Autorské honoráře od mně naštěstí žádný z přátel, který něco napsal pro Honzíkovy vláčky, nepožadoval. Pravda, v době, kdy jsem provozoval N-šopík, byla situace o poznání lepší.

  Čas ale plyne a věci se mění. Není třeba vysvětlovat, že za značného syčení opozice nám důchodcům sice bylo několikrát přidáno (částky určitě není třeba připomínat), ale také je všeobecně známé, že oněch pár peněz bylo obratem jinými bezpočtukrát sebráno. Ani o to ale nejde.

  Spočítal jsem, že kdybych články publikované na webu soustředil a utřídil do knižní podoby, vydalo by to – i při redukci „nadbytečných“ textů – na nejméně tři knihy o několika stovkách stran. A to je jen hrubý odhad. Někdo může oponovat, ale statistika říká, že na webu je v současnosti 944 článků publikovaných v 7 kapitolách (stránkách), a kromě toho je na webu 9528 obrázků v 464. To všechno bylo nejdříve nutné vymyslet, napsat, editovat, vyfotit, upravit, zpracovat atd. a nakonec vydat. Čas? Ten jsem nepočítal. A výsledný efekt? Vlastně jen radost, nic víc než radost z vykonané práce, jakkoliv to zní pateticky.

  Nebudu zde dnes argumentovat se statistickými počty přístupů na web (analytické vyhledávače poskytují různé výsledky), nebo si něco domýšlet na základě faktu, že web trvale, den co den, týden co týden, měsíc do měsíc a rok co rok navštěvuje okolo 1000 a 1500 čtenářů týdně. S odkazem na statistický součet TOPlistu je to už bez 50 tisíc milion přístupů! A o to jde!

  Když by jedno krásného dne někdo web Honzíkovy vláčky „vypnul“, nebude to škoda? Mně už to asi bude jedno, ale… Když už se opírám o statistiku, kterou někteří z mých přátel nevím proč bagatelizují, samotného mne šokuje, že některé publikované články četlo (přesněji si je rozkliklo) i několik tisíc, dokonce i desítek tisíc čtenářů. Jednou jsem si dal práci a statistickými čísly jsem se zabýval hlouběji a následně jsem specifikoval ty nejčtenější příspěvky – ZDE.

  Nechystám se v nejbližší době vytváření webu skončit. Ale copak má dneska kdokoliv jakoukoliv jistotu? Nemá! Ví někdo, kdy skončí pozemskou pouť? Neví!! A to se neschovávám za současnou covidovou pandemií. Cosi mne pudí být natolik zodpovědný k sobě, ale hlavně ke všem lidem ze svého okolí, že si dělám starosti s tím co bude, až nebudu. O tom obvykle nikdo takto veřejně nepíše. Tak mi to promiňte.

  Prostě: Z déledobějšího hlediska: Jestli má web Honzíkovy vláčky existovat (být přístupný) ještě nějaký čas i v budoucnu, dejme tomu, až ho nebudu moci opečovávat, musím vytvořit nějaký fond, ze kterého bude možné hradit náklady, především úhradu domény a hostingu, event. další dnes netušené provozní výdaje, které nám třeba napaří EU (pokud tedy ještě bude existovat).

  No, a to je ten důvod, proč jsem vyměkl, nespoléhám se už jen a pouze na svoji kapsu, resp. na sliby okolí, a snažím se s pomocí Vás, pro které web tvořím, vytvořit fond, ze kterého se bude moci čerpat na jeho další rozvoj a hlavně zajistit jeho budoucí existenci.

  Děkuji za pochopení, Jan Hlaváček, 25. 10. 2020

Rubrika:

Komentáře nejsou povoleny.