Návěstidla na modelových kolejištích – seminář

Zatímco sněhoví inspektoři TV NOVA rozdávají medaile po českých a moravských kopcích, já – kdybych byl „modelářský inspektor“ -, tak bych za dnešní (2. 2. 2013) seminář v Pečkách udělil tamním organizátorům a protagonistům zlatou medaili s platinovou obrubou na perlovém závěsu. Ano, ano, trošku přeháním, ale stejně si dovoluji vyjádřit velkou spokojenost se seminářem na téma Návěstidla na modelových kolejištích, kterého jsem se zúčastnil spolu s dalšími modeláři.

  Sdružení železničních modelářů Pečky je v modelářském světě známé. Jejich pravidelné akce pro veřejnost i pro skutečné modeláře jsou vítaným počinem v jinak dosti chudém a na odborné akce plytkém českém modelářském světě.
  Půldruhé desítky modelářů si v sobotu dopoledne přišlo poslechnout (další přišli zřejmě i na druhé kolo po obědě) přednášku Františka Paška o návěstních a dopravních předpisech na modelovém kolejišti. Bylo znát, že lektor se vyzná. Jak taky ne, když praktická aplikace těchto předpisů je jeho denním chlebem. František Pašek je nejen mašinfíra, ale taky modelář, a navíc má dar své znalosti a zkušenosti prezentovat tak, že tomu rozumí i lidé méně orientovaní či dokonce laici. Myslím, že studenti v kterékoliv dopravní škole by ho milovali.

  Už jsem na dané téma vyslechl několik přednášek, v domnění, že si udělám jasno, jak mám ta blikající světýlka a hýbající se semafory rozmístit po svém kolejišti. Obvykle jsem ale na těchto seancích (a při diskusích s kamarády v hospodě) byl odkázán místo potřebného zjednodušení tématu do modelového prostředí na platné drážní předpisy, ve kterých ale aby se prase (pardon) vyznalo. Nezdá se mi jako pravdivé tvrzení, že když se někdo naučí pravidla silničního provozu, že to je stejné s pravidly provozu na železnici. Ty druhé se mi zdají o velký kus složitější a už nejsem nějak významněji motivován se je učit. 
  Tentokrát šlo především o přizpůsobení platných předpisů do zjednodušené situace, kterou představuje modelové kolejiště. Lektor téma vyprávěl stručně, jasně, přehledně, s řadou příkladů na konkrétní místa na českých tratích a hlavně vše měl obrazově dokumentované na bezpočtu skic a snímcích z reálného prostředí železnice, jak jinak než z pohledu strojvedoucího z kabiny lokomotivy.

  Překvapením jistě bylo, že účastníci semináře dostali v závěru CD-čko obsahující 26 stránkovou prezentaci ve formě příručky, doplněnou zmíněnými nákresy a fotografiemi. Všechny fotografie a schémata jsou pak nahrané a seřazené v samostatných adresářích. CD-čko dále obsahuje kompletní návěstní předpisy ČD D1 z roku 1997 ve formátu pdf, které autor charakterizuje jako rozumný střed v historii vývoje návěstních předpisů s ohledem k využití  na modelových kolejištích. V předpise je kompletní výčet značek, návěstí, návěstních znaků návěstidel, rychlostní návěstní soustavu, vzdálenosti pro umisťování apod. Dále je na CD-čku soubor skenů návěstí z předpisu D1 z roku 1954 s popisem jejich významu, což bude jistě užitečné pro ty, kteří budují své kolejiště ve III. epoše.
  Jako třešinku na dortu získali účastníci aršík s velmi zdařile (čitelně) provedenými obtisky značek, pochopitelně ve všech užívaných měřítcích, které rozhodně neobsahují kopie kopií značek. Jak nám sdělil jejich autor, obtisky vznikly zmenšením zcela nově vytvořených předloh. A je to poznat na kvalitě. 

  Sečteno a podtrženo: Výrobní náklady na CD a aršík se nejspíš hodně přiblížily poplatku za seminář, což je dnes obdivuhodné. Obávám se, že autor příručky (lektor) se vzdal autorského honoráře, protože jinak by cena CD-čka byla o hodně vyšší. Bohužel, CD-čko není technické chráněné proti neoprávněnému kopírování.
  Něco o pořádání všelijakých odborných seminářů vím, takže smekám před tím, co dneska proběhlo v Pečkách. Lze si jen přát, aby jak CD-čko, tak i aršíky se značkami byly komerčně dostupné pro praktickou potřebu dalších modelářů, kteří by o ně projevili zájem.

(Pro ilustraci jsou v textu použity schémata a snímky autora Františka Paška)

 

 

 

Rubrika: VARIO, ZPRÁVY

komentáře 4

 1. Bohouš napsal:

  Mohu jen potvrdit výše napsanou chválu. Lektor byl fakt odborníkem a tím, že sám je modelář, měl mnoho praktických poznámek. Zbývá mi jen dodat, že bych přátelům z Peček doporučil seminář ještě zopakovat (možná i víckrát v nějakých rozestupech) a předem ho ještě víc propagovat např. i na diskusním fóru. A CD, tak i „značky“, dát do prodeje v e-shopu. Je jasné, že CD se bude kopírovat (jsme už tací …), ale když už jednou bylo sestavené, ztrátové to nebude.
  A pokud někdo potřebuje úplně aktuální předpisy, nalezne je zde: http://provoz.szdc.cz/portal/Show.aspx?oid=530731

 2. Bohouš napsal:

  … a ještě pár historických kousků:
  Návěstní předpisy rakousko-uherských drah (Signalvorschriften), 1913 (pdf)
  Návestné predpisy ČSD, 1946 (pdf)
  Návěstní předpisy ČSD, 1954 (pdf)
  na http://vlaky.bestsite.cz/zeleznice/navestni-predpisy-2-10.htm

 3. Jiroch napsal:

  Přeji dobrý den a prosím osoby znalé, zda by mi na této stránce mohli odpovědět na následující otázku:

  V literatuře jsem četl o nátěru stožáru návěstidel, která platí pro vlak i pro posun. V jednom zdroji bylo uvedeno, že pro tento případ mají bílé pruhy poloviční výšku červených, v podle jiného zdroje mají bíle pruhy třetinovou výšku červených. Jak jsem se dočetl v jiném zdroji, byla původní poloviční výška bílých pruhů nahrazena třetinovou kolem roku 1980. Děkuji za odpověď. Jiroch

 4. Bohouš napsal:

  Doposud jsem všude četl, že v případě, že návěstidlo platí i pro posun, má poměr výšky červených pruhů k bílým rovný 2:1. Nikdy jsem neviděl 3:1. Když jsem začal pátrat, tak jsem zjistil, že platí stále 2:1, ale mírně modifikované. Označovací pás má předepsanou výšku 2000 mm, z toho jsou tři části červené 500 – 520 mm a dvě bílé (ty potom vychází 250 – 220 mm). Tedy přesný poměr je 2:1 až 2,36:1.
  Česká norma je zde: http://public.rfx.cz/Lienert/2/TNZ342605.pdf, obrazová příloha pak zde: http://public.rfx.cz/Lienert/2/TNZ342605_OP.pdf, slovenská je zde:http://www.masinky.info/content/download/436/2855/version/1/file/TNZ_34_2605.pdf.
  Takže bych se pořád držel té poloviční hodnoty. Ta třetina možná vznikla nedorozuměním, protože je to třetina celé délky, ne třetina červené části.

Vložit komentář

Text komentáře: