Viadukt Brusio

Viadukt Brusio jsme zastihli v rekonstrukci, jak už bylo sděleno ZDE. Část vysokých pilířů byla zakryta síťovinou, za kterou pracovali stavbaři. Štěstí nám ale přálo. Z údolí právě šplhal po kolejích s rozchodem 1000 mm (na celé trase bez ozubnice) jeden z typických červených vlaků Bernina expresu, tažený elektrickou lokomotivou napájenou stejnosměrným napětím 1 kV.
Spirálový viadukt má poloměr pouhých 50 m a sklon 70 ‰.  Vlak přijíždí z údolí po pravé straně, asi 300 metrů před viaduktem uhne doleva a pak pravým obloukem vjede mezi dvěma pilíři jakoby dovnitř viaduktu a začne vytáčet levý oblouk proti směru hodinových ručiček. Stále jede po zemi, vlastně po louce až k vrcholu oblouku, pak najede na viadukt a vytočí levotočivě stoupající spirálu, až najede na skalnatý svah opět u pravé strany údolí. Převýšení viaduktu se udává 20 m, leč celkové převýšení od louky pod viaduktem po skalnatý svah musí být větší. Bohužel změřit jsem to neměl čím a prameny jsou skoupé…

Foto hlav

 

Rubrika: FOTOGALERIE, Skutečná železnice

Vložit komentář

Text komentáře: