Znovu o středících trnech

Z důvodů objektivního pohledu na jeden nemálo důležitý konstrukční detail důležitý při stavbě kolejiště, zejm. pak modulů, se vracím k „centrovacím kolíkům“, alias středicím trnům. Jak už mohl bedlivý čtenář webu  zaregistrovat, po ¾ roce od publikování mého článku Kolík pro centrování čel modulů se konečně objevila diskuze k této prťavé součástce (ZDE). Sice jsem na ni (diskuzi) reagoval mimo jiné slovy „Ale co – nechť si každý dělá co uzná za vhodné“, nicméně nedalo mi to, zvláště když se Honza Jáchymstál obětoval a donesl mi až na burzu vzorky středicích trnů rozšířených v Zababově, abych k tématu nepřidal pár vět. Jak tak ale pročítám těch několik málo informací, co jsem o „kolíku“ získal, tak mám obavu, jestli náhodou neotevírám Pandořinu skříňku…

  „Právě jsem si přečetl tvůj poslední článek na Honzíkových vláčcích (Nový rok začal. Copak nám přinese? – pozn. J. H.) a trošku ti musím oponovat ve věci středících trnů (což je terminologicky správný název) pro přesné sesazení čel modulů,“ napsal mi před několika dny Jan Jáchymstál, člen sekce TT Zababova a člověk, který mi dal nahlédnout do vnitřností sila na obilí – ZDE. „U nás, v sekci TT klubu Zababov, toto máme vyřešeno, a troufám si říci, že lépe, levněji a radostněji 🙂 než slovutná společnost Pattern Makers Dowel,“ dodal s pochopitelnou pýchou můj kamarád. A nyní cituji další větu, kterou je třeba si zapamatovat: „Konstruktérem je náš člen Pavel Bureš“.
  Za dva dny mi Honza poslal výkres této součástky. A aby to asi bylo trošku složitější, v podpisovém razítku výkresu jsem v kolonkách „Vypracoval“ a „Kreslil“ nalezl jiná jména, než které mi uvedl. Nebudu je uvádět, kdyby se náhodou jednalo o plagiát :-).
  Do toho přispěl do diskuse na webu   k cit. článku Dan Buchtela, který coby ortodoxní představitel sekce N Zababova (a toto označení nechť prosím není vnímáno pejorativně – naopak, za práci v sekci a za služby N-kařům si Dana moc vážím). Sice trošku přispěl ke zvýšení hladiny žluče v mých jaterních orgánech, když napsal, že pokud jde o středicí čepy, není třeba se obracet až do Británie, protože v Zababově již řadu let používají ty, jejichž výrobcem je kolega Radek Malina (viz http://malina.byl.cz/cepy/cepy.html). I tuto nacionalisticky laděnou invektivu už jsem strávil. Dan to určitě nemyslel špatně, jen chtěl asi připomenout, že jsem Češi, a že máme přednostně nakupovat především u zdejších firem, byť nám tyto nabízí i cizácké zboží, že? :-). Než jsem ale pochopil, že když dva dělají totéž, není totéž (myslím tím Bureš a Malina???), připadal jsem si jako Alenka v říši divů…
  Znovu jsem si proto podrobně přečetl mail Honzy Jáchymstála a snad jsem pochopil, že asi nemá cenu pídit se po skutečném autorství středicích trnů a la Zababov. „Obdobné, ale trošku odlišné konstrukce dodává i Radek Malina od H0,“ napsal totiž Jáchymstál (podle obrázků mi připadají trny naprosto stejné). Příměr o vejci a slepici se k tomuto případu tudíž nehodí, ale stejně by mne zajímalo, kdo koho opisoval. Ale protože Jáchymstál je určitě taky tuzemský patriot, dopsal: „Ty anglické (středící čepy – pozn. J. H.) jsou sice napohled pěkné, ale oproti našim dost náročné na montáž.“
  A právě to není pravda a proto se snažím zastat se neznámého konstruktéra z Albionu a píšu tyto řádky! Už jsem uvedl, že Honza Jáchymstál mi obětavě donesl vzorky zababovských středících trnů na sobotní burzu, ale protože tam bývá značná „mlejnice“, nebyla šance naše hádání úspěšně dokončit. Proto pokračuji zde a věřím, že „potrefená husa“ se ozve. Vše v dobrém, kamarádi…
  Vyfotil jsem a publikuji tyhle „kolíky“ a la Zababov níže jenom proto, abych je představil i lidem nezababovským. A opakuji raději znovu, co jsem již jednou napsal: „…nechť si každý dělá co uzná za vhodné“.
  Tak především, inkriminovanou součástku zkracuji na slovo „kolík“ (byť pro mladé kolegy má toto slovo naprosto jiný význam).
  Za druhé. Kolík a la Zababov se montuje z vnějšku dotykových čel modulů, zatímco kolík a la Pattern Makers Dowel (budeme jim říkat „anglické“) se montují na dotykové plochy čel modulů. Z čehož plyne, že když bude ona deska hodně silná, zababovský kolík může být krátký… :-). Některé ženy by možná řekly, že na délce nezáleží… U anglického kolíku ale naprosto vůbec na tloušťce spojovaných čel nezáleží.
  Za třetí. Vystředění obou polovin součástek se provádí podobně, rozhodně ale ne stejně. Zatímco vystředění anglického kolíku se jeví pracnější, není tomu tak, leč výsledek je (podle mne) dokonalejší. Škoda, že nemohu (z důvodu autorských práv) překopírovat pracovní postup patrný na VHS firmy PECO, kde je tahle věcička didakticky představena. Jde totiž o to, že ke stabilitě přispívá zapuštění obou půlek součástky do masivu čel modulů. Zadlabávat pouzdra zababovského modelu si kvůli pracnosti (obdélník se zakulacenými rohy) nechci ani představovat. Naštěstí se to prý nemusí dělat (tvrdí Jáchymstál). Pravda, pozici pouzdra v ose drží vyvrtaný otvor, aby pouzdro nevypadlo, je přišroubované dvěma šroubky. Aniž bych to musel popisovat u anglické součástiy (stačí mrknout na obrázek), považuji středění za účinější.
  Za čtvrté – montáž modulů. O výhodnosti vlastní montáže obou součástek se můžeme přít donekonečna. O výhodnosti montáže modulů osazených anglickými součástkami nebudu diskutovat. Jen technický zabedněnec bude tvrdit opak. Když se na čela přidělají obě půlky tohoto kolíku, stačí moduly přiblížit k sobě, udělat „cvak“ a čela stáhnout šrouby. Nemyslím si, že lozit někde pod moduly, strkat do pouzder kolíky a ještě je utahovat „kontra-matkou“ je pohodlnější…
  Za páté. Cena. Na anglickém trhu stojí Pattern Makers Dowel  bez pár drobáků 5 liber, což je dejme tomu 150 Kč za kus (tedy za pár – sameček a samička), a to je hodně. Uznávám. Cena zababovského kolíku mi ale bohužel není známá. Možná, že pro členy Zababova platí nějaké sleva. Ale pro nečleny?

  Tak nevím, co napsat závěrem. Ochota kamarádů ze Zababova zprostředkovat mi výrobu středicích trnů mne sice těší, ale není korektní vůči ostatním modelářům. Jestli mi však některý z tuzemských výrobců nabídne jejich prodej prostřednictvím N-šopíku pro ostatní modeláře, rád takovou nabídku přijmu. A pokud můj nápad vezme za své některý jiný zdejší internetový obchodník (jako v jiných případech), vůbec mne to nepřekvapí, ale v zájmu modelářů budu rád. Pro ty zákazníky, kteří se přikloní k Pattern Makers Dowel budu dál tyto výrobky objednávat v Anglii. Samozřejmě, za cenu, do které jsem nucen zakalkulovat poštovné a svůj profit. Právě teď uzavírám (do konce měsíce ledna) první letošní objednávku k jediné firmě, která tuto součástku prodává.
  Tak pište, přátelé a kamarádi.

Obrazová příloha

Sada středících čepů Pattern Makers Dowel

Pattern Makers Dowel (detail)

Schéma montáže Pattern Makers Dowel

Středicí trn - výroba Zababov (autora neznám)

Foto a schéma: hlav  

 

 

Rubrika: DÍLNA, Materiál

komentáře 3

 1. Roman napsal:

  je možné aspoň zbežne predstaviť ako jednoducho osadiť ten anglický kolík. Musím povedať, že na prvý pohľad ma to odradzuje, nakoľko zapustiť taký priemer do čela a ešte navyše presne s protikusom v domácich podmienkach si asi netrúfnem. Na druhú stranu vyvŕtať dieru do čiel spojených svorkou a osadiť z každej strany púzdro, ktoré sa ani nemusí zapustiť je jednoduchšie. Naviac sa namiesto obyčajného kolíku sa môže použiť kolík so závitami a netreba ďalšie diery na sťahovanie. Ja teda hlasujem za kolíky zo Zábabova. Nehovoriť o cene.

 2. hlav napsal:

  O hlasování to tady není. Podstatnější je přesnost sesazení čel a snadnost montáže. Nicméně, nechť si každý sestavuje moduly jak chce, třeba rezavým hřebíkem. Pokud sháníte didaktickou ukázku, jak se instalují „anlické kolíky“, a nestačí vám můj blbovzdorný popis ZDE: http://www.honzikovyvlacky.cz/2010/03/20/centrovaci-kolik/, tak pak si musíte u firmy PECO koupit vidopásku VHS, na kterou odkazuji v seznamu použité literatury, kdo to Michael Watts ukazuje. Jiné „zběžné představení“ neumím. Jan Hlaváček

 3. Horymír napsal:

  Zababovské moduly mají ten požadavek, že žádná část nesmí přečnívat před rovinu čela modulu.
  A řešení Pattern Makers Dowel – pobdobně jako http://www.volny.cz/vacek/zababov/lokalky_H0.html – toto pravidlo nesplňuje. Lze tvrdit, že účelem je spojovat segmenty velkého modulu stanice, ovšem středicí trubky lze použít na úplně všechny moduly a spojovat i všechny traťové moduly vystředěné. Když se však sejdou dva moduly, jeden se středicí trubkou a druhý jen s vrtaným dřevěným čelem, stačí použít standardizovaný šroub menšího průměru než přesný trn a spoj funguje jako kterýkoli jiný.
  Pattern Makers Dowel je krásný výrobek a má své použití, ale trubkové řešení shledávám univerzálnějším ve smyslu Zababovského využití.

Vložit komentář

Text komentáře: