Impulzní přestavník výhybek

Přestavování výhybek impulzem pod stálým napětím je vhodné pro přestavníky Peco. Potřeboval jsem vyřešit přestavování výhybek páčkovým přepínačem, tedy pod stálým napětím. K napájení celého kolejiště používám pouze stejnosměrné napětí. V době, kdy je osvětlení, návěstidla na LED, motorové přestavníky, prakticky vše na stejnosměrné napětí, je zbytečné natahovat ještě další vodiče pro střídavé napětí.

  Páčkové přepínače jsou velmi výhodné, levné a viditelně ukazují stav přepnutí. Problémy ovšem tvořily koncové vypínače výhybek. V době, kdy mi vyhořela již třetí cívka v přestavníku nějaké čínské provenience, bylo nutné přijmout nějaké řešení. Také pokusy s mikrospínači u cívkových přestavníků firmy Peco nebyly uspokojivé.
  Vytvořil jsem proto jednoduchý elektrický obvod, který koncový vypínač nahrazuje. Jeho základem je výkonový tranzistor, který je otevřen pouze po velmi krátkou dobu, nutnou k přestavení výhybky. Dále jím  protéká pouze nepatrný proud, cca 3 mA. Je jedno, zda je napětí přivedeno z tlačítka nebo z přepínače. Tak je dokonale zajištěno, že i když by nedošlo k přehození výhybky, žádný proud cívkou neprotéká.

Zapojení

  Princip činnosti podle schéma: Připojením napětí přepínačem, nebo tlačítkem, se přes odpor 10 K a diodu otevře tranzistor T 2. V jeho kolektoru je zapojena cívka přestavníku, kterou protéká proud. Zároveň se přes odpor 27 K nabíjí el. kondenzátor 20 M. Jakmile dosáhne napětí na bázi tranzistoru T 1 určité hodnoty, otvírací napětí, T 1 se otevře. Na odporu 10 K v jeho kolektoru vznikne úbytek napětí, T 2 se uzavře. Kolektorem a tím cívkou přestavníku přestane protékat proud. Čas, po jakou dobu je T 2 otevřen, je dán hodnotami odporů a el. kondenzátoru v bázi T 1. Čas je možno prodloužit zvětšením hodnoty odporu 27 K. Odpor 12 K slouží k rychlému vybití el. kondenzátoru po odpojení napájecího napětí přepínačem. Tím je obvod okamžitě připraven k novému impulzu. Výkonový tranzistor je typ Darlington.
  Ze zapojení vyplívá, že jsou potřeba dva obvody pro jednu výhybku, ke každé cívce jeden. Cena součástek dnes vychází na asi 30 Kč na jeden obvod. Toto zapojení mám prakticky u všech cívkových přestavníků. Většinou vlastní výroby.

Závěr

  Zapojení se výborně osvědčilo u přestavníků Peco, kde spolehlivě pracuje mezi 12 – 14 V stejnosměrných. Dříve bylo přestavování velmi hlučné a přestavník dával doslova rány. Nyní krátký impulz cívku nabudí a ozve se jen cvaknutí po přestavení. Zařízení pracují již několik let bez problémů. Je možno je zapojit i k výhybkám s koncovým vypínačem, například do skrytého nádraží, kam není vidět.

Obrazová příloha

 

Obr. 1, 2, 3 – Impulzní přestavník výhybek namontovaný zespodu k základové desce kolejiště

Text a foto N vlaky JK

 _________________________________________

Připomínka Martina Pinty

Jak bych tak řekl jemně – toto zapojení se mi nelíbí a píšu  to jen proto, aby si snad nikdo nemyslel, že jiné, elegantnější řešení není. Příkladem toho je např.:
http://www.volny.cz/masinky2003/ovladani_prestavniku.html
nebo
http://modelyh0.com/tema/prestav/prestav.htm
Nabízené řešení je podle mne drahé a pracné a jde vyřešit JEDINÝM kondenzátorem pro OBĚ cívky, tedy pro přestavník.

Autor k této poznámce podotkl, že v době, kdy tento problém řešil, ještě neměl internet a jelikož taková zapojení neznal, našel řešení vlastní. „Dnes už znám i tento způsob přepínání,“ píše k Martinově připomínce. „Jak sám vidíš, vždy je více možností. Je to věc názoru. Když jsem to řešil, zdály se mi kondenzátory příliš velké a cenově nijak výhodnější. Nevím jak fungují s přestavníky Peco, nezkoušel jsem to. Mě se jeví tento způsob jako tišší. Zároveň mi LED připojené k přepínači opticky signalizují na panelu směr polohy výhybky, což u jiného zapojení nejde. Je to jedna z možností, nikomu nic nevnucuji,“ dodává.

K tomu nejspíš není co dodat. Prostě jedno z možný řešení…

 

Rubrika: Elektronika, TECHNIKA

komentáře 4

 1. Jan Merhaut napsal:

  Ještě jednodušším řešením je použití přestavníků Tortoise („želva“). Je možné je ovládat přímo přepínačem a napájet stejnosměrným napětím. Odběr po přestavení činí 25 mA a napájení tak může zůstat trvale připojeno. Výhodou je také úspora vodičů mezi přepínačem a výhybkou, stačí totiž dva (přestavuje se změnou polarity). Druhou výhodou je, že má přestavník dva přepínací kontakty – jeden lze použít třeba pro napájení srdcovky a druhý pro indikaci polohy na panelu.A třetí výhodou je pomalé plynulé přestavení, místo nemodelového skoku při impulsním ovládání.

 2. Bolek napsal:

  Zdar a sílu,
  mněl bych dotaz, zda by toto „zařízení“ mohlo fungovat i při zapojení přes dekoder pro přestavníky PECO (DCCKOLEJE). Při přepíníní přestavníků, jsou docela hlasité rány.
  Díky za čas Bolek

 3. autor napsal:

  Podle podkladů, které jsem získal o dekodérech DCC pro přestavníky Peco, se jedná o amatérské výrobky. Schéma jsem nenašel. Podle popisu činnosti dekodér spíná několikrát proud přes cívku výkonovým tranzistorem. To znamená, že na cívce je stálé napětí. Z toho tedy asi větší hlučnost.
  Naopak do impulzátoru je potřeba napětí zapnout a ten propustí jen krátký impulz. Z toho vyplívá, že nelze impulzní přestavník za dekodér zapojit tímto způsobem.
  JK

 4. Bolek napsal:

  Zdar a sílu, jsem rád za opravdu rychlou odpověd. Kdybych sehnal schéma, mohl by jste se na to podívat a vytrhnout tak trn z paty (navrhnout schéma)? Moc tomu nerozumím. Zatím děkuji

Vložit komentář

Text komentáře: