Požární vlak v N-ku (z kategorie sci-fi)

Prokousávám se problematikou „požárních vlaků“. Jde to neskutečně pomalu. Internetové vyhledávače téměř mlčí. Spřízněné duše u několika výkonných jednotek složek Hasičského záchranného sboru, stejně i vedoucí pracovníci a další odborníci z řídícího útvaru HZS Správy železnic, i z GŘ HZS ČR, včetně hasičských důchodců, mi jen pomalu naplňují informační deficit a já tuto problematiku skládám jako „puzzle“. Je to ale věru zajímavá práce. K tématu plánuji vydat několik statí. Dnes začneme povídáním o vlaku sestaveném nikoliv podle reálné předlohy, ale jak by se mi líbil 🙂 .

  Zatímco postupné hledání a ověřování informací o historii i budoucnosti „požárních vlaků“ se protahuje, nevydržel jsem čekat do finále a sáhnul jsem do své sbírky N-kových vagonků, pošťouchnul vlastní fantazii a vytvořil si vlastní doslova sci-fi „požární vlak“. Ne tak, jak ve skutečnosti existoval, ani jak (snad) existovat bude, ale tak jak by se mi líbil. 🙂 Proto to „sci-fi“. Tam kde jsem ho zatím prezentoval se líbil 🙂 .

  Připouštím, že od zveřejnění mé představy „požárního vlaku“ očekávám i věcnou kritiku modelářů, z nichž mnozí jistě o těchto vlacích vědí víc jak já. Podělte se tedy se svými znalostmi a zkušenostmi. Co víte o tom, jaké byly a jaké budou „požární vlaky“? Jisté je jen jedno, že v současnosti prakticky žádné takové vlaky nejsou (až na jedinou výjimku). To ale neznamená, že drážní hasiči jsou dnes na kolejích zcela bezzubí. Snad se dostanu i k širšímu pojednání o tom, jak se dnes řeší události na železnici, kde jsou potřební drážní hasiči.

  Nejdříve ale musím vysvětlit, proč u pojmu „požární“ (alternativně „hasičský“) vlak používám uvozovky. No, jednoduše proto, že ještě stále jednoznačně nevím, co je správně? Hasičský vlak, požární vlak, záchranný vlak, nebo snad hasičský a záchranný vlak? Pracně objevuji a hledám argumentaci i u takto marginální záležitosti.

  Zatím je vcelku jasno v případě naplnění pojmu nehodový vlak (odborně „pomocný nehodový vlak“).  Nehodové vlaky jsou běžné u JPO HZS SŽ ve svých sídelních městech. Jednoduše řečeno – slouží jako pomoc při nehodových událostech. Jsou sestavené z několika vagonů, které jsou upravené a vybavené jako pojízdné dílny a sklady všeho, co drážní hasiči potřebují na místech událostí, např. vlastní elektrocentrálou, svářecími a řezacími přístroji, hevery a dalšími prostředky určenými pro nakolejování vagonů a lokomotiv, pro nutné opravy železničního svršku na místě nehody atd. Podle okolností jsou jejich součástí i kolejové jeřáby. Jsou taženy lokomotivou nezávislé trakce a vlaky s osádkou jsou připraveny vyjet téměř okamžitě. Pokud jde o kolejové jeřáby, jak zaznívá od samotných drážních hasičů, problém spočívá v zastaralosti používaných jeřábů Kirow z bývalé NDR1), byť tyto jsou stále funkční a využívané. Bez investice do moderních kolejových jeřábů to ale v dohledné době nepůjde…

  Od libereckého velitele drážních hasičů plk. Dr. Stanislava Cihelníka se dozvídám o výhodách tzv. dvoucestných vozidel. „Renault-D14 Unirol je vynikající nákladní auto na silnice i na koleje, ale hasiči se při věčném překládání materiálu hodně nadřou,“ říká velitel. A jen tak jakoby navíc dodává, že podle jeho projektu už se u firmy SCANIA v Německu připravuje větší a sofistikovanější prostředek. Ale o nehodovém vlaku dnes už víc psát nehodlám, byť to jednou bude pěkné téma. Pamětníci možná vědí, že první dvoucestné vozidlo s označením Praga UV80 jezdilo po kolejích a silnicích u nymburských hasičů.

_________________________________
1) Jeden takový – EDK 750 – jsme představili v minulém článku  ZDE

Obr. 1 až 4 – Dvoucestné vozidlo Renault D14 Unirol. Zdroj: YouTube – ZDE

.

K užívané terminologii

  Hledání rozdílu mezi „hasičským“ a „požárním“ vlakem je pěkný oříšek. Zeptám se asi v Ústavu pro jazyk český; jenže tam v posledních několika dekádách mají obvykle na všechno stejnou odpověď: „možné jsou obě verze.“ Přejdeme to nyní tedy jednoduchým konstatováním, že dnes už nemáme požárníky, ale hasiče. Jinými slovy, co bylo dříve snese označení „požární“. I když to možná zní jako hloupost… 🙂

  Z logiky věci tedy vyplývá, že když už se v moderní době vžilo označení Hasičský záchranný sbor (samozřejmě především v souvislosti s tím, co všechno dnes dělají), tak nemůže být chybou označovat vlak, který má plnit funkci boje s ohněm a současně i záchranu životů lidí a likvidaci škod po nějaké události na dráze, jako „hasičský záchranný vlak“. A jak už dneska vím, takový pojem se začíná objevovat v souvislosti s projektováním u nás nových moderních prostředků pro zabezpečení jednak preventivní ochrany provozu na budoucích rychlostních železničních, v dlouhých tunelech a při dalších složitých situacích, a současně pro likvidaci zde nastalých nehod, požárů apod. Tedy „hasičský záchranný vlak“.

  Ano, ano, je to opět dlouhý (několikaslovný) název, takže se nebudeme divit, když v praxi se bude užívat (ono už se užívá) zkrácené označení, kterému bude v jinak květnaté češtině každý rozumět – třeba „požární“, alternativně „hasičský“, či jenom záchranný vlak. Ostatně, angličtina zná pro požární vlak pojem „fire train“, němčina „Feuerwehrzug“, španělstina „tren de bomberos“, ruština „пожарный поезд“ atd. A pro hasičský vlak? Totéž: Fire train, Feuerwehrzug, tren de bomberos, пожарный поезд (dále bez komentáře).

  Něco mi říká, že pro rozlišení toho co bylo bych mohl (alespoň pro účely tohoto a dalších článků na stejné téma) používat označení požární vlak, zatímco pro to co bude by se nic nestalo, když to budeme nazývat záchranný vlak. Ono skutečně srovnávat prostředky, které měli drážní hasiči (požárníci) v 50. letech min. století a co (snad) budou mít hasiči v letech příštích lze hezky odlišit i v češtině.

Složení a vybavení historických a budoucích vlaků

  Pokud jde o složení a vybavení historických požárních a budoucích záchranných vlaků bych rád věnoval zvláštní články; zde jen velmi stručně.

  Z dochovaných pramenů se ví, že požární vlak z padesátých let (ostatně, kterých bylo na území celého Československa pouhých šest) měl podle všeho jen tři vozy: cisternu, plošinový vůz, na kterém byl automobil Praga RN s čerpadlem instalovaným před motorem (a tedy i přední kapotou) a krytý vůz, který sloužil jako sklad materiálu a současně jako místo pro převoz posádky. Podle publikovaných zdrojů to byla v době mimo zásah „kancelář“ či stanoviště jednotky a pohotovostní nocležna. Ačkoliv ještě 15 let od jejich zavedení (1953) byla u nás běžná parní trakce, kde to šlo tento vlak vedla motorová lokomotivy. Takový vlak je vidět např. v Muzeu ČD v Lužné u Rakovníka; při „spanilých jízdách“ i s parní lokomotivou v čele.

  Zrekonstruovali jej hasiči a železničáři především z JPO HZS SŽ Plzeň. Žádné velké „vychytávky“ v něm nehledejme. Dokonce tyto historické vozy nejsou nabarveny dnes tak důležitou (a zákonem chráněnou) hasičskou červeno-oranžovou barvou RAL 3000, nově RAL 3024. Jediné, co je na vlaku v Lužné dominantní, je nápis „POŽÁRNÍ VLAK“ s dovětkem „DKV Louny“.

Obr. 5 a 6 – Historický požární vlak vystavovaný v Muzeu ČD v Lužné u Rakovníka; foto Peter Eret, MAFRA, 2022 (převzato z prezentace HZS SŽ)

.

Požární vlak v měřítku N

  Můj požární vlak má vagonů šest a bude mít ještě sedmý. Tři pocházejí z produkce modelářské firmy TRIX (osobní, nákladní a kontejnerový), cisterna je od ROCO a dva plošinové vozy jsou mé výroby z leptu (podle podobného vozu od ROCO). Ty vezou OT-64 SKOT a vyprošťovací tank T55TK (výroba 3D tisk Panzer-shop.nl), v originálu přestavěné pro potřeby hasičů. Poslední služební vůz Ds mám objednaný u Petra Kubíčka (KuBer – ZDE).

  Všechny vagony mají jednotný barevný design. Na základě testování barev spolu se Zdeňkem Krušinským jsme namixovali barvy Vallejo tak, aby co nejvíce odpovídaly novému „hasičskému“ odstínu barvy RAL 3024. Pro namíchání požadovaného odstínu vyšel tento mix barev Vallejo:

 • 72.009 GAME COLOR HOT ORANGE – 20 kap.
 • 72.010 GAME COLOR BLOODY RED – 10 kap.
 • 72.103 GAME COLOR FLUOR. YELLOW – 3 kap.
 • 71.262 FLOW IMPROVER (zpomalovač) – 4 kap.
 • 73.524 ředidlo – 10 kap. i více
 • převařená voda – dle potřeby na doředění.

Poznámka: S ohledem na jasnost (svítivost) předlohové barvy (RAL 3024) byla vyzkoušena řada barev Vallejo Game Color (začínají dvojčíslím 72.xxx) – a osvědčila se! Tyto barvy jsou určené pro barvení figurek štětcem, takže jsou krásně zářivé, ale velmi husté a proto se musí do airbrushové pistole hodně ředit.

  Před nanášením červeno-oranžové svrchní barvy byly všechny vagony demontovány na díly, původní barvy byly smyty pomocí přípravku na odstraňování starých nátěrů PURISOL od Agama a povrchy byly odmaštěny isopropanolem. Povrchy dílů, které budou červeno-oranžové, byly nastříkány základovou barvou Vallejo Surface Primer 70.600 bílá. Na bocích modelů byla nastříkaná bílá barva Vallejo 71.001, která byla po zaschnutí překryta maskovací páskou š. 3 mm (Tamiya) s cílem vytvoření pruhu. Velice pečlivě byla maskovací páska lepena (i ve dvou vrstvách) přes vyvýšené svislé a šikmé zpevňovací traverzy na bocích některých modelů vozů. Podvozky zůstaly v původní (černé) barvě (vč. obtisků).

  Po nastříkání dílů červeno-oranžovou barvou (viz mix výše) a jejím dokonalém zaschnutí byly na bílé pásy nalepeny obtisky zhotovené na zakázku u Martina Palaščáka – ZDE. Jednalo se o prostý černý nápis „HASIČI“ a nový znak HZS Správy železnic. Na dva plošinové vozy (které pochopitelně nemají bílý pruh) byly nalepeny obtisky se stejným bílým nápisem. Po smontování byly vagony přestříkány matným lakem Vallejo.

  Plánuji, že vlak bude tahat „Karkulka“ rovněž v červeno-oranžovém designu. Mám ji již sestavenou z leptu, zbývá dokončit elektrifikaci a oživit ji.

Obrazová příloha:

Obr. 7 – Osobní vůz pro přepravu posádky, uvnitř je též kancelář velitele zásahu, ošetřovna, improvizovaná odpočívárna a příruční sklad

Obr. 8 – Nákladní vůz představuje sklad pro převoz veškerého vybavení na místě požáru či jiné události (stříkačky, hadice, vysavače, motorové pily, ruční nářadí, osvětlovací systémy atd.

Obr. 9 – Dva kontejnery, které je možné sejmout z podvozku a vytvořit z nich dočasné zázemí pro práci hasičů přímo na místě události (v případě velkých událostí s předpokladem práce i několik dnů)

Obr. 10 – Cisterna s dostatečným množství vody

Obr. 11 – Plošinový vůz s OT 64 (Střední kolový obrněný transportér – SKOT) přestavěný pro potřeby hasičů

Obr. 12 – Vyprošťovací tank T55VR přestavěný pro potřeby hasičů

 

Možné seřazení vlaku: 

Obr. 13 – 15

Obr. 16 – Modely OT 64 a vyprošťovacích tanků T 54 a T55 v různé modifikaci a od různých výrobců (zleva Štěpnička, Panzer-shop.nl, Marboe, Panzer-shop.nl); doplňky jako stříkačky, světlomety a majáky dílo autora této stati

.

Dovětek

  Dne 11. 5. 2024 jsem byl pozván do Roudnice na Labem na setkání modelářů provozující N-kové modely na modulech. Díky pochopení (ale i zájmu vážené sešlosti) jsme společně otestovali jízdní schopnosti mého požární vlaku. Mé velké poděkování patří především Michalu Pavlátovi, výpravčímu stanice „Staré Splavy“ a Jakubu Švecovi, který vlak vedl a konzultovat se mnou problémy. Ukázalo se totiž, že přece jenom se vyskytla chybička na jednom plošinovém voze, který má jen jednostranně izolovaná dvojkolí a přitom byly použity podvozky zhotovené z mosazeného leptu. Chyba. Na přechodech a výměnách zkratovaly. Děkuji tímto mladým kolegům modelářům, stejně jako Karlu Brejšovi, za provedení provozního testu. Video z testu je na YouTubeZDE.

Poznámka: Jelikož bdělý správce YouTube zachytil mnou použitou doprovodnou hudbu ve video jako nežádoucí (ABBA), systém nabídl přepsání hudebního doprovodu za jiný, dovolený. Přepisovat titulek ve videu už ale nepovažuji za nutné. hlav. 

.

Foto a  video hlav

Autor děkuje všem současným i bývalým pracovníkům GŘ HZS a HZS Správy železnic a dalším kamarádům, kteří mi poskytli podkladové materiály a hlavně informace včetně vzpomínek na službu. Jejich sdělení mám v úmyslu použít v dalších pokračováních článků k tomuto tématu. Autor současně prosí všechny kolegy modeláře, kteří mají k tématu své zkušenosti a informace, aby se o ně podělili. 

.

 

Rubrika: Dreziny, jeřáby aj., MODELY, Soupravy, Vagony, ZNÁŠ TO?, ZPRÁVY

komentáře 3

 1. M.Roubíček napsal:

  Zdravím, a gratuluji, je to první počin nejenom popisem ale i realizací ve velikosti 1 : 160.
  Prostě kdo umí tak umí a ostatní čumí.
  Míra

 2. hlav napsal:

  Děkuju Míro.

 3. JirkaV napsal:

  Hezký den.
  Děkuji za zajímavý článek. K tématu bych si dovolil dopsat jen poznámku ke zkratce HZS. Občas jsem se totiž setkal s nesprávným výkladem, že se jedná o hasičskou záchrannou službu. Správě je Hasičský záchranný sbor. Dost sveřepě na tom trval i můj kamarád hasič. Prý nejsou žádná služba. A má pravdu. 🙂
  Jirka

Vložit komentář

Text komentáře: