Elastomer. Jak tento plast využít v modelařině?

O tom, že svět je zaplaven plasty, ví každý. V tom kladném i záporném slova smyslu. Zatímco v dobách mého mládí, krátce po 2. sv. válce, byl nejznámějším a prakticky jediným představitelem umělých hmot bakelit1), dnešní mládež už o výskytu umělých hmot vůbec nepřemýšlí, protože jsou všude a v bezpočtu variant. Učí se o nich sice i ve škole, i když neví proč, neboť náš systém vzdělávání jim bohužel není schopen vštípit to podstatné: jak školní poznatky užít v praxi, v životě. Ale to je jiná kapitola…

Plast, který jsem dosud nepoznal se jmenuje elastomer

  Co si budeme namlouvat? Kdo se orientuje (snad kromě některých vysokoškolsky vzdělaných chemiků) – byť jen stručně – v přemíře tzv. umělých hmot, které nás obklopují? Kdo ví spolehlivě jak je nejvhodněji používat, opracovávat, lepit, odlévat atd., a to na základě jejich chemických vlastností, principů výroby či účelu vytvoření? Ještě že máme ten internet, že?

  Nebudu si hrát na chytrého. Nejsem jím. Nedávno mne zase překvapil „objev“ v jednom vánočním dárku pro vnučku. K navlékání korálků tam byl přiložen (rybář by řekl) „vlasec“. Jenže tahle plastová strunka se od tradičního silonového (nylonového?) rybářského vlasce lišila tím, že šla natáhnout jako gumička – a přitom to nebyla gumička 🙂 . Přiznávám, že jsem natahovací vlasec viděl poprvé – a nebyl jsem sám, jak jsem si záhy potvrdil u několika věhlasných rybářů a modelářů…

  Samozřejmě, ona plastová strunka se vnučce záhy ztratila a děda dostal za úkol najít náhradu. Přítel google se moc nepředvedl (to jsem ještě nevěděl, že to co hledám se jmenuje elastomer), tak jsem šel po stopě… Skončil jsem na Letné v obchodě zvaném Korálky.cz (mimochodem, tenhle krámek doporučuji všem, kdo má vnučky či šikovné manželky…!) Paní prodavačka byla ihned v obraze: „Ano, jmenuje se to Elastomer a prodáváme to v různých průměrech. Pro děti doporučuji tu nejsilnější variantu, má průměr 0,8 mm,“ vyprávěla mi cestou k regálu. Na cívce s průměrem vlákna 0,8 mm je navinuto 6 metrů. Okamžitě mne napadlo, zda by se tahle zajímavá věc nedala použít i v modelařině. Tak jsem hned raději koupil na zkoušku ještě vlákno s průměrem 0,5 mm (v regálu bylo těch průměrů daleko více). Tenčího vlákna je na stejném typu cívky navinuto 12 metrů.

Co je to elastomer?

  Teprve až když jsem přišel domů, zajímaly mne podrobnosti o elastomeru. I NE-chemik si snadno zjistí z internetu, co to ten elastomer vlastně je a jaké jsou jeho vlastnosti. Aniž bych chtěl suplovat odbornou literaturu, nebo jen „lidovou“ wikipedii, stručně uvedu, co uvádí jeden odkaz2): „Názvem plasty se obecně označují materiály, jejichž podstatnou část tvoří organické makromolekulární látky (polymery). Kromě látek polymerní povahy obsahují plasty ještě přísady (aditiva) jejichž účelem je specifická úprava vlastností.

  Polymery jsou chemické látky, které vykazují díky svým obrovským molekulám neobvykle širokou škálu vlastností. Polymery se dělí na elastomery a plasty. Plasty se pak rozdělují na termoplasty a reaktoplasty.

  Elastomer je vysoce elastický polymer, který lze za běžných podmínek malou silou značně deformovat bez porušení. Tato deformace je převážně vratná. Dominantní skupinou elastomerů jsou kaučuky, z nichž se vyrábí pryže (nespisovně guma).

  Kaučuky jsou základní surovinou pro výrobu pryží. Jsou to polymery, které mají ve svém molekulárním řetězci reaktivní místa, např. dvojné vazby, umožňující chemickou síťovací reakci, nazývanou vulkanizace.“

  A v tomto místě je myslím možné citaci přerušit, protože s pojmem pryž si asi každý spojuje schopnost pružení, resp. tvárnost. Pro účel tohoto stručného příspěvku to stačí. Kdo potřebuje vědět víc, přehled několika náhodně objevených statí, kde se o elastomerech píše, je pod článkem.

Závěr

  A kdeže je pointa? Těch mne napadá několik, ale jako nejzajímavější pro modeláře mi připadá sdělení, že na rozdíl od standardního rybářského vlasce má vlákno zv. Elastomer3), zakoupené v obchodě Korálky.cz, úžasnou vlastnost, kterou je pružnost a schopnost „vracet“ se do původního stavu, což jsem ověřil tímto testem: 

  Ustřihl jsem z cívky s označením 0,5 mm přesně 100 mm vlákna. Vlákno šlo natáhnout dvojnásobně! Problém bylo udržet konce vlákna mezi prsty, pomohly pinzety. Po uvolnění se vlákno vrátilo do původní polohy. Nemám prostředky k tomu, abych testoval pevnost vlákna formou opakovaného napínání a smršťování, anebo prováděl další varianty testů. Možná se charakteristiky vlákna dají najít někde v data-listech výrobce.

  Vážený čtenář nyní asi čeká, k jakému konkrétnímu účelu jsem Elastomer použil. Odpovím jednoduše: zatím k žádnému. Proto jsem také tento příspěvek zařadil do rubriky „Znáš to?“ Co když se tato informace bude někomu hodit?

Doporučené odkazy:
https://www.opi.zcu.cz/plasty.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Termoplastický_elastomer
https://www.plastor.cz/c-10-elastomery.html

Foto hlav

_________________________________________________
1) BAKELIT –  je fenolformaldehydový polykondenzát (pryskyřice), který v roce 1907 jako první připravil belgický chemik Leo Hendrik Baekeland (1863–1944). Bakelite™ a Bakelit™ jsou ochranné značky německé společnosti Bakelite AG, ale samotný název „bakelit“ velmi rychle zdomácněl v hovorové řeči jako označení víceméně všech umělých hmot. In: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakelit
2)  https://www.opi.zcu.cz/plasty.pdf
3) Nevím proč výrobce nebo distributor popisovaného vlákna zvolil stejný název obchodního produktu, jakým je označován polymer, ze kterého je vlákno vyrobeno. No, ale je to tak…  
Rubrika: DÍLNA, Materiál, ZNÁŠ TO?, ZPRÁVY

1 komentář

  1. Jaromír Uher napsal:

    Zdravím,
    podobný materiál používají plastikový modeláři. Prodává se pod označením EZ Line. Je v průměrech 0,025 a 0,5mm v několika barevných provedeních. Natáhne se dokonce až o 7x, ale také je několika násobně dražší. Myslím, že na elektrické nebo telegrafní vedení to může být dobré. Při neopatrné manipulaci zapruží a nedojde k přetržení nebo zlomení sloupu. Jarek

Vložit komentář

Text komentáře: