Sněhová fréza Henschel SSM 71 od DK-model (N)

Před sedmi roky (jak ten čas letí!) jsem ZDE napsal pár odstavců o sněhových frézách, zejm. nasazovaných v zimě ve Švýcarsku a popsal jsem stavbu modelu frézy od firmy Tichy Train Group USA (model č. 2705 Rotary Snow Plow). Tento model byl připraven podle skutečně historicky prvního vozidla vyrobeného v roce 1884. Dnes bych rád upozornil na další sněhovou frézu – SSH 71 od firmy Henschel – která se po válce objevila i u nás a kterou si lze postavit i v měřítku N z leptu.

  O sněžných frézách se dá na internetu najít celá řada statí technických i historických. Stejně tak jako fůra videí, zejm. na YouTube. Zajímavé pojednání zejm. o německých sněhových frézách připravil před lety Ing. Petr Eliáš pro web StareTraktory.cz – ZDE. V jeho stati „Parní sněhové pluhy“ se lze např. dočíst, že „základ principu sněhové frézy (které byly vyvinuty pro odklízení sněhu, pokud tloušťka sněhové vrstvy na trati dosáhne hodnoty 1,5 m a kterou již nebylo možné odstranit pluhem – pozn. aut.) byl dán v roce 1869 vynálezem zubního lékaře J. W. Elliotta; na zdokonalení se podíleli pánové Juli a Leslie v roce 1883 (patent v dubnu 1884). Do podvědomí tento princip vešel pod jménem posledního jmenovaného vynálezce.“

  Dále uvádí, že v Evropě, resp. v Německu získala licenci k výrobě těchto amerických strojů firma Henschel und Sohn v Kasselu. Mezi roky 1893 až 1924 byly vyrobeny čtyři čtyř nápravové frézy. Po údajně velmi kruté zimě na přelomu let 1928/29 byla firma Henschel „donucena“ k vývoji nových konstrukčních změn a výrobě nejdříve 16ti kusové série čtyř- a šesti nápravových fréz pro DRG a další železniční společnosti, z nichž čtyři byly dislokovány ve Východním Prusku. Ve 30. a 40. letech 20. století vyráběly v Německu sněhové frézy i jiné lokomotivky, leč výroba byla založena na výsledcích vývoje u firmy Henschel.

  Eliáš píše: „Po zimních problémech v roce 1941 byl se zřetelem na polní tažení na východě upřednostněn program výroby další série, tentokrát 25 ks šesti nápravových parních sněhových fréz s nižším nápravovým zatížením (typové tovární označení SSH 71 – Schneeschleuder Henschel), a to na základě projektu z r. 1932. Mimo sérii byl v r. 1942 vyroben ještě jeden speciální kus pro (z válečného hlediska důležitou) Erzbergbahn (trať Leoben – Hieflau ve spolkové zemi Štýrsko).“ Z jiných zdrojů se lze dočíst, že dvě frézy byly za války trvale blokovány pro Hitlerův speciální vlak, se kterým cestoval z Berlína do Orlího hnízda v Alpách.

  Zajímavé je, jak uvádí Eliáš, že podle některých zdrojů „25ks série vyprodukovaná mezi lety 1941 až 1944 byla firmou Henschel vyrobena pouze formálně… Konečná montáž probíhala v Les Ateliers Metallurgiques S.A., Nivelles, Division de Tubize v Belgii. Kotle měla dodávat firma Du Croo & Brauns, Weesp, Nizozemí. Vyrobené stroje byly dislokovány na území Říše. Po roce 1945 byly sněžené frézy v plném počtu převzaty nástupnickými železničními správami, a to: DB – 10 ks, DR – 6 ks, ÖBB – 8 ks, SNCF – 1 ks.“

  Tak či onak – nejméně tři frézy (některé zdroje uvádí šest – např. ZDE) se po válce „zatoulaly“ i do ČSR (zajisté v rámci válečných repatriací): Jedna fréza SSH 71 se nyní nachází v Muzeu ČD v Lužné u Rakovníka (tato fréza prý stála dlouhá léta ve stanici Strančice (trať Praha – Benešov), druhá je v MDC Bratislava a třetí v depozitáři NTM v Chomutově, kde jsme ji viděli na vlastní oči.

 

Obr. 1 – 4 – Fréza SM 01 (tovární označení SSH 71) dislokovaná v depu NTM Chomutově (rok výroby 1943, výrobní číslo 27157, dříve DR 775 002, výrobce Henschel & Sohn, kotel Du Croo & Brauns, Amsterdam)

Popis
Výkon: 515 kW
Maximální rychlost: 70km/h
Hmotnost bez tendru ve službě: 66,12 t
Délka: 13520 mm
Šířka: 3130 mm
Výška: 4250mm
Průměr dvojkolí: 850 mm
Počet náprav frézy: 6
Tendr: 2´2´ T 26 s výklopnými víky
Hmotnost prázdný: 26,27t
Hmotnost ve službě: 60,27t
Celková délka s tendrem: 22 780 mm.
Celková váha kompletně vyzbrojené frézy s tendrem ve službě: 126,6 t.

  V Bratislavě je k vidění neprovozní sněhová fréza SM 03 (SSH 71), rok výroby 1934, výr. číslo 22360 (dříve DR 730 604) a v Muzeu ČD Lužná u Rakovníka je deponovaná neprovozní sněhová fréza SM 06 (SSM 71) výr. čísla 27156 (dříve DR 775 003), rok výroby 1943. V cit. zdroji jsou uvedeny detailnější informace o osudu těchto tří strojů.

.

Modely sněhové frézy SSM 71

  V měřítku H0 a N vyrábí model této frézy firma TRIX. V „gigantickém“ měřítku lze model získat v doprodeji např. v obchodě Happy Model v Plzni – ZDE. Katalogové číslo je 24966, model stojí téměř 6 500 Kč. Cena odpovídá tomu, že model je vybaven digitálním zvukovým dekodérem, který ovládá rotující frézu a další doplňkové funkce. Nástavba je z kovu, díly mají detailní provedení, boční křídla a lopatky jsou pohyblivé, svítí pracovní a hlavní reflektor. Model je též vybaven kouřovým generátorem.

  V měřítku N nabízí obchod Happy Model tentýž model kat. č. 15422 (cena 5 900 Kč), vyrobený firmou TRIX letos na jaře a avizuje další model ve stejné ceně a ve žluté barvě kat. č. 15820, který by měl být na trhu od ledna 2019. Oba modely v měřítku N jsou rovněž digitalizované, ale není uvedeno, zda-li i se zvukem a kouřovým generátorem.

 

Obr. 5, 6 – Modely sněhové frézy Henschel SSM 71 od firmy TRIX v měřítku N; zdroj Happy Model

.

Pro modeláře, kteří si staví modely sami, je k dispozici stavebnice modelu frézy i s tendrem z leptu. Nabízí ji DK-modelZDE. Dlužno dodat, že firma DK-model má k dispozici další tři jiné sněhové frézy a pluhy.


Stručná recenze sněhové frézy Henschel SSM 71 od DK-model

Kód zboží N 0860, cena 1 150 Kč

Stavebnice obsahuje:
– vyleptané díly samotné frézy a tendru vč. podvozků z mosazného plechu tl. 0,2 mm (vše na plechu formátu A4),
– schéma (náčrt) uložení jednotlivých dílů na plechu a schéma jejich sestavení (na obou schématech jsou díly očíslovány),
– dvě barevné fotografie originální frézy,
– obtisky.

  I zkušený modelář postrádá byť jen stručný slovní návod k sestavení kritických části modelu, především skříně rotátoru s bočními křídly, podvozků a spojení frézy s tendrem. Stavebnice neobsahuje nárazníky a dvojkolí, a autor ani nezmiňuje, jaké dvojkolí by se mělo do modelu osadit (navíc do podvozků frézy se vejdou jen kola o průměru menším než 5,6 mm).

  Vyleptané díly jsou naprosto dokonalé, přesné, perfektně do sebe zapadání, mnohé z nich jsou proleptané, čímž jsou zvýrazněny i ty nejmenší detaily. Díly frézy a tendru jsou očíslovány dvěma odlišnými číselnými řadami, takže nemůže dojít k záměně. Zdánlivě chaotické uspořádání dílů na plechu kupodivu nebrání – po dokonalém prostudování a promyšlení stavby modelu – sestavování modelu. Rozhodně ale nedoporučuji jejich kompletní vystříhání a očištění předem, ale vždy až bezprostředně před montáží vystřihnout potřebný díl, očistit jej a tento připájet (přilepit). Identifikovat totiž některé maličké díly je velmi obtížné.

  Sestavení skříně frézy nečiní problémy. Střechu je nutné podélně tvarovat, ale chybí šablona pro správný ohyb, takže tvar je nutné odhadnout podle čel skříně a obrázků. Podle schématu je rovněž obtížné odhadnout správné připájení střešních detailů. Velké problémy jsou se sestavením skříně rotátoru a jeho připojením ke skříni frézy. To se týká zvláště sestavení směrovače sněhu (nahoře), umístění detailů na boku skříně rotátoru a instalace samotného rotátoru na ose – bez znalosti záměru autora či návodu je nutné improvizovat. Totéž se týká i nárazníkového rámu, který zřejmě nemusí být vůbec instalován, byť díly k němu jsou vyleptané.

  Sestavení tendru je snazší, i když spojení podvozku se skříní tendru lze bez návodu rovněž jen metodou hokus-pokus. U stavebnice není vyřešené (ani náznakem) spojení frézy s tendrem (spřáhlo?).

  Pro někoho může být rovněž negativně vnímáno, že autor neuvádí, jaké odstíny barev by se měly použit (což je naprosto obvyklé u kitů letadel, lodí atd.).

Zkušenosti ze stavby modelu

  Z logiky věci vyplývá, že dílčími celky jsou skříň frézy vč. střechy, skříň rotátoru vč. všech detailů, podvozky frézy, dále skříň tendru a pojezd tendru vč. podvozků. Velké díly lze spájet. Menší díly (např. obroubení oken) lze buď rovněž připájet pájkou s nižší tavnou teplotou, nebo přilepit vteřinovým lepidlem. Ty nejmenší díly jsem lepil gelovým vteřiňákem až po celkovém očištění modelu před barvením. Přiznávám, že ne zcela všechny vyleptané díly jsem použil. Některé se mi zdály u modelu v měřítku 1:160 zbytečné.

  Po nedobrých zkušenostech s barvením některých modelů, u kterých se mi přes dodržení všech zaručených postupů sloupala barva na některých místech až na plech, jsem zkusil místo máčení v octu po dokonalém mechanickém očištění brusnými a leštícími kotoučky 3M dvou hrubostí a po pečlivém očištění v lázni isopropylalkoholu dílčí celky postříbřit v lázni AG-1od ELCHEMCo. Postříbřené díly jsou vidět na obr. 7 a 8. Ty jsou následně nastříkány Mr. Surfacerem 1000 a po dokonalém zaschnutí je provedeno stříkání barvami Vallejo Model Color. Nedokážu ale říct, zda-li má stříbření nějaký pozitivní vliv na trvanlivost barevného nástřiku. Prozatím barva drží i po konečném lakování. Barevný odstín skříně frézy (zelenožlutý) jsem odhadl podle obrázku, tendr je černý, rovněž tak podvozky (nepoužil jsem červenou, jak je v předloze).

Obr. 7, 8 – Sestavené a vyčištěné díly namočené ve stříbřící lázni AG-1; díly po cca 10 min. stříbření a opláchnutí vodou – pro srovnání je vpravo díl (tendr), který ještě neprošel stříbřením
.

Protože jsem se nakonec rozhodl, že tento model nebude jezdit po kolejišti, nýbrž bude pouhou atrapou do vitríny, podvozky frézy jsem opatřil starými plastovými dvojkolími, které mají průměr koleček cca 5,2 mm. Do podvozků tendru jsem dal dvojkolí s kolečky o průměru 5,6 mm.

  Spojení obou částí modelu jsem nakonec vyřešil naprosto jednoduše – smyčkou z režné nitě provlečenou otvory v rámech obou dílů.

  Sluší se dodat, že osobně nejsem spokojený s tím, jak jsem tento model sestavil. Vím o minimálně třech chybách, kterých jsem se oproti předloze dopustil. To ale není zase až tak moc podstatné…

Obr. 9 – 14 – Model sněhové frézy Henschel od DK-model v měřítku N

Závěr

  Sněžná fréza Henschel od DK-model je moc pěkný model, dokonale připravený z hlediska výroby dílů, jak je uvedeno výše. Bohužel, autor se již netrápil tím, jaké problémy nastanou při sestavování modelu. Možná mu jen nedochází, že když sám něco vymýšlí a má to promyšlené do těch největších detailů, stejný myšlenkový postup nemůže očekávat od ostatních.

  Neumím si představit další nezbytné úpravy modelu, kdyby se někdo rozhodl, že mu bude model jezdit po kolejišti, tj. svítit, bude se mu točit rotátor atd. Znamenalo by to zhotovit zcela jiný pojezd s dokonalým sběrem napájení a dodatečnou instalací motorku pro pohon rotátoru. Ostatně, něco podobného jsem si vyzkoušel při „oživování“ modelu od firmy Tichy – viz výše -, který jsme se ještě s Honzou Plutnarem pokusili digitalizovat…

Foto hlav, Happy Model (5, 6)

rev. 4. 12. 2018

.

Rubrika: Dreziny, jeřáby aj., MODELY, ZPRÁVY

1 komentář

  1. joer napsal:

    Pekný článok o snehových frézach a foto je na : https://vytopna.hekttor.biz/view.php?cisloclanku=2009040004#henschel

Vložit komentář

Text komentáře: