„Historie železnice na německém území“ vyšla knižně

Titul_1kV dovětku k šestnáctidílnému seriálu článků o Historii kolejové dopravy v Německu – ZDE, který jsme publikovali od prosince 2015 do března 2016, jsme naznačili, že uvažujeme o vydání téhož v tištěné publikaci. Pokud bychom spoléhali na vyjádřený zájem našich čtenářů, asi by se nic neudálo. Naštěstí ale „Modelářská beseda Nagano“ a především pak nabídka sponzora, který si nepřeje být jmenován, rozhodly: Téma vydáme knižně v ucelené podobě.

  Autor seriálu Jan Plutnar se tedy znovu posadil k počítači, přesázel jednotlivé kapitoly do formy knížky, doplnil nezbytné úvodní a závěrečné stránky, nově zalomil obrázky a přidal návrh obálky. Kvalitní tiskárnu jsme sehnali v Českých Budějovicích a věci se daly do pohybu. Za čtrnáct dní od dodání podkladů byla kniha vytištěna. A ve velmi dobré kvalitě.

  Publikace s názvem Historie železnice na německém území se zvláštním přihlédnutím k vývoji hnacích vozidel vychází na formátu A5 a má 120 stran. Má praktickou laminovanou barevnou obálku. Text je doplněn řadou ilustračních obrázků a map. Kniha obsahuje celkem 6 kapitol, každá má několik podkapitol:

Historie německých železnic
Systémy značení hnacích vozidel
Parní lokomotivy
Elektrická vozidla
Lokomotivy se spalovacími motory
Motorové vozy a jednotky

  Pro ty, kteří z různých příčin neznají publikovaný seriál, připomínáme, že autor z dílčích informací a různě publikovaných statí či knih sestavil a systematicky utřídil technický a historický vývoj především trakčních vozidel, které od prvopočátku železnice v 19. století jezdily po německých kolejích (a nezřídka i za hranicemi Německa).

  Zachytil nejen velmi zajímavý technický progres jedné z nejvýznamnějších komodit hospodářství – železniční dopravy -, ale představil ho na pozadí historických událostí, které právě v Německu, jak všichni víme, byly mimořádně složité. Ekonomický a obchodní rozvoj kdysi dávno samostatných německých státečků dvakrát po sobě prakticky zcela zničily světové války, které ve 20. století bohužel rozpoutali právě Němci. Války však na druhou stranu přispěly ke vzedmutí ekonomické síly celé země, byť po 2. sv. válce rozdělené na dva politicko-ekonomické systémy. Teprve na počátku 21. století se stala z Německa opět jedna z ekonomicky nejsilnějších mocností Evropy, a de facto světa. To všechno nepochybně ovlivnilo technický rozvoj v oblasti železniční dopravy, a samozřejmě nejen jí.

  V knize samozřejmě není absolutně všechno, co se železniční dopravy v Německu týče. Jak je uvedeno už v podtitulu, autor se věnoval pouze vývoji trakčních vozidel. Zcela záměrně nepopisuje osobní či nákladní vozy, zabezpečovací systémy, konstrukce tratí atd. To také namítl v neoficiální recenzi odborný spolupracovník Národního technického muzea, kterému jsme dali rukopis přečíst. Současně ale jedním dechem ocenil originalitu námětu, který u nás v této podobě nebyl zpracován, a dodal, že sestavený text je velmi dobrým základem pro další event. rozšiřování a upřesňování.

  Přes uvedená kritická slova, týkající se zejm. podrobnosti zpracovaných kapitol, si myslíme, a jsme o tom přesvědčeni, že mnoha železničním modelářům byl poskytnut ucelený přehled a oni tak mohou v tomto materiálu dohledat technické informace, zajímavosti či souvislosti vztahující se k lokomotivám a motorovým vozům, jejichž modely jsou díky produkci především německých modelářských firem na trhu, resp. které mají ve své sbírce.

*   *   *

  Náklad publikace je velmi střízlivý – pouhých 100 výtisků. Vycházíme z toho, že knížka bude zajímat jen opravdové fajnšmekry a možná také ještě sběratele odborných knížek. Na druhou stranu, dotisk je vždycky možný.

  Kniha bude prodávána za 100 Kč pouze na „burze“ v Opletalově ul. Praha 1 dne 11. 6. 2016 a následně pak ji bude možné objednat v N-šopíku Honzíkových vláčků (100 Kč + distribuční náklady). Bude též k dispozici v jediné kamenné prodejně, a to Mašinky.cz manželů Valterových v Kladně – ZDE.

Poznámka: Objednávky lze posílat už nyní mailem na adresu colonel-zavináč-mybox-tečka-cz.

  Autor i vydavatel děkují všem, kteří se o vydání knihy zasloužili.

.

Rubrika: Historie dopravy v Německu, ZPRÁVY

1 komentář

  1. Zdeněk Frič napsal:

    Vážený pane doktore! Včera jsem dočetl Vámi vydanou „Historii železnic na německém území“. Považuji se téměř za knihomola, ale tolik podnětů, faktů a informaci na tak malém formátu, to je prostě úžasné…
    Dovolil bych si u Vás objednat ještě jeden výtisk pro stejně postiženého kamaráda. Knihu bych si vyzvedl osobně, nejraději na mašinkářské burze v Opletalově ulici konané dne 10. září. Děkuji.

Vložit komentář

Text komentáře: