Průvodce světem plastikového modeláře (1. a 2. díl) – recenze

Kubrt_0-b_1kČas od času kontroluji, jestli odkazy na weby kamarádů a spřátelených firem, umístěné na pravé liště, jsou funkční a samozřejmě mne taky zajímá, co je tam nového. Občas zjišťuji, že některé weby jsou dlouhodobě neaktualizované, jindy, že už jsem tam dlouho nenahlížel. Před pár dny jsem náhodně kliknul na logo MODELPLAC a hned mi padl do oka odkaz na dvě publikace, které napsal Jakub Vilingr a jenž byly vydány už před dvěma, resp. třemi lety. Jak to, že jsem si jich dosud nevšimnul?

  Krátké pátrání na internetu mne přivedlo na e-shop „Nejlevnější knihy“, kde se dají oba díly publikace „Průvodce světem plastikového modeláře“ koupit pod 200 Kč za titul a pošlou je za velmi přiměřené poštovné. Za pět dní jsem měl knihy doma.

  Jakub Vilingr alias Kubrt je v modelářském světě plastikářů velmi dobře znám. Dlouhodobě se věnuje především tvorbě plastikových modelů. Patří k excelentním modelářům, mezi které se vypracoval díky systematickému studiu odborné literatury, konzultacím s kolegy a nepochybně i kvůli obrovskému zapálení pro tento ušlechtilý koníček. Prostřednictvím obrovské praxe dospěl k dokonalosti a při tom zákonitě ověřil a vylepšil tradiční modelářské postupy, ovšem také přišel na řadu nových pracovních postupů, vyzkoušel bezpočet modelářských materiálů, barev, tmelů, lepidel apod., včetně nejrůznějších nářadí a pomůcek. A to všechno průběžně popisuje a publikuje. Právě v tom, že trpělivě šíří své pracně získané poznatky a zkušenosti mezi ostatní modeláře a nenechává si je jen pro sebe, je bezpochyby jeho největší „hodnota“.

  Kuba se aktivně účastní nejrůznějších výstavních a prodejních akcí, kde (kromě sbírání cen  🙂 ) vede hojně navštěvované odborné semináře (workshopy). Dlouhá léta (od r. 2002) produkuje web MODELPLAC, kde publikuje vše, co s plastikovým modelářstvím souvisí. Web již navštívilo přes 1,2 milionu čtenářů, týdně se zde proklikává zajímavými příspěvky více jak 2500 modelářů a dalších zájemců. Web MODELPLAC také přitáhnul řadu dalších autorů-modelářů, kteří zde publikují své zkušenosti, a přirozeně i řadu výrobců a prodejců, kteří zde rádi inzerují (ne vždy je nutné chápat reklamu jako něco odpudivého a zavrženíhodného). Po zásluze se jeho web, věnující se problematice plastikového modelářství, stal jedním z nejsledovanějších v oboru.

  Kubrt se ale po zralé úvaze pustil i do přípravy ucelené publikace o tvorbě plastikových modelů, a jak připouští v předmluvě k 1. dílu, stalo se tak i díky tlaku samotných modelářů. A věru, byl to velmi zdařilý počin. Sám tento proces popisuje následovně: „Po mnoho let v mé hlavě zrála myšlenka na vytvoření modelářské příručky, zaměřené  hlavně na mladé a začínající modeláře.“  V předmluvě k 2. dílu publikace, který je určen už spíše pro fajnšmekry, a která má cit.: „začátečníka provést bez zbytečného klopýtání základními technikami až ke složitějším postupům,“ mne zaujala věta: „Modelařina není jen o dogmatech, je o tvůrčí práci a umělecké seberealizaci.“ Až tak vysoko Kubrt staví hodnotu práce modeláře. Pěkné!

  Jakub píše pěknou češtinou, pravopisně správně, popisuje stručně a dokonale přesně (až na jedinou výjimku jsem si popisovaný postup dokázal jasně představit), opakuje se jen tam, kde to je pro čtenáře účelné, aby se mohl v textu lépe orientovat, cizí slova používá jen tehdy, když představuje nějaké zahraniční výrobky, anebo když hovoří o již ustálených pojmech, které však neopomene „přeložit“ do češtiny, resp. vysvětlit. To je dnes v odborné literatuře vzácné. Navíc, oba díly knihy doplnil velmi praktickým slovníčkem výrazů.

  Knihy jsou bohatě ilustrované fotografiemi modelů pořízených autorem a doplňující grafikou. Jelikož něco vím o fotografování modelů, troufnu si říci, že díky kvalitě a didaktičnosti by jeho fotografie mohly sloužit jako vzor pro ostatní, kteří o modelech letadel, lodí, vlaků, aut apod. píší a publikují. Každá fotografovaná scéna je doplněna dokonalým popiskem. V této souvislosti bych snad vytknul jen to, že některé detaily (zvl. na celkových či polodetailních snímcích), na které je upozorňováno v popisku, by stálo za to zvýraznit šipkou, kroužkem apod. Někdy je lze obtížně najít. 

Kubrt-1_1k Kubrt-2_800

*   *   *

  První díl publikace vyšel 1. 11. 2012. První dotisk knihy proběhl v březnu 2013, druhý pak v průběhu roku 2014.  Na 128 celobarvených stranách formátu B5 je na matném křídovém papíru (který se při čtení neleskne pod lampičkou) v 31 kapitolách (rozdělených do dvou částí) obsaženo následující: 

1. část

Kap. 1 – Seznámení se s koníčkem
Kap. 2 – Nářadí a pomůcky
Kap. 3 – Začínáme
Kap. 4 – Lepení rozpouštědlovými lepidly
Kap. 5 – Lepení pomocí vteřinových a disperzních lepidel
Kap. 6 – Geometrie a souměrnost modelu
Kap. 7 – Broušení a leštění
Kap. 8 – Vrtání a frézování
Kap. 9 – Tmelení
Kap. 10 – Dorývání a obnova paneláže
Kap. 11 – Práce s čirými díly
Kap. 12 – Zesílení dílů, lepení natupo
Kap. 13 – Fotoleptané doplňky
Kap. 14 – Odlévané díly

2. část

Kap.   15 – Příprava povrchu modelu před barevním
Kap.   16 – Stříkací tmely
Kap.   17 – Stříkací tmely ve spreji
Kap.   18 – Barvy a jejich druhy
Kap.   19 – Příprava barvy a jejich ředění
Kap.   20 – Natírání štětcem a tupování
Kap.   21 – Výběr stříkací pistole
Kap.   22 – Kompresor
Kap.   23 – Práce se stříkací pistolí
Kap.   24 – Kamuflážní barvy ve spreji
Kap.   25 – Maskování čirých dílů
Kap.   26 – Maskovací techniky
Kap.   27 – Lakování
Kap.   28 –  Zvýraznění paneláže
Kap.   29 – Obtisky, emblémy
Kap.   30 – Drybrush – zvýraznění detailů
Kap.   31 – Přehledný postup tvorby povrchové úpravy

Publikace je na konci doplněna fotogalerií. 

*   *   *

  Druhý díl publikace byl vydán koncem roku 2013. Na stejném formátu a rozsahu je 23 kapitol rozdělených do tří částí. Rovněž i tato část je doplněna množstvím fotografií (238).

  Na rozdíl od prvního dílu, který je opravdu psán pro naprosté začátečníky a mírně pokročilé modeláře, kde v první části jsou popsány základní modelářské nástroje, materiály a pracovní postupy při tvorbě plastikového modelu a následně pak jak takový model sestavit, nabarvit a dokončit, druhý díl obsahuje – dalo by se říci – nadstavbu k části první. Myslím si, že některé z popsaných postupů v tomto dílu už mohou být nad faktickými možnostmi začátečníků. Jednak proto, že aby někdo mohl dělat výplety, vytvářet poziční světla, lepit detaily z fotoleptů, případně aplikovat preshading či posthading, musí nejdříve nějaký model vytvořit – a to v dokonalé kvalitě. K tomu se však každý začátečník klopotně propracovává delší čas. A za druhé proto, že k realizaci popsaných postupů a triků už mu nebude stačit základní vybavení, které Jakub někde na počátku prvního svazku odhadl na částku 2200 Kč. Všechny ty „speciální“ barvy, lepidla, tmely, štětce či stříkací pistole, lepty, nářadí atd. či samotné stavebnice představují v souhrnu (podle mne odhadem) i desítky tisíc korun. Nic proti tomu.

  Tím ale samozřejmě nechci v nejmenším zpochybnit důležitosti či účelnost druhého dílu knihy i pro začátečníky, naopak. Nic lepšího v současnosti podle mne na trhu neexistuje! Ale nejspíš více ocení druhý díl zkušenější modeláři, kteří se chtějí dále rozvíjet.

Obsah druhého dílu knihy

1. část
Kap.   1 – Palubní desky a přístroje
Kap.   2 – Upínací pásy
Kap.   3 – Vyvážení modelu s příďovým podvozkem
Kap.   4 – Vytahování plastových nití
Kap.   5 – Výplety
Kap.   6 – Anténní lanka
Kap.   7 – Poziční světla
Kap.   8 – Hlavně, pohyblivé a nesené zbraně
Kap.   9 – Úchyty, madla, instalace z drátků
Kap.   10 – Základy práce s plastovými profily
Kap.   11 – Nýtování
Kap.   12 – Práce s ohýbačkou leptů
Kap.   13 – Práce s vyrážečkou

2. část
Kap.   14 – Preshading, postshading a optické rozbití povrchu
Kap.   15 – Kovové povrchy
Kap.   16 – Vysoce lesklé a hladké povrchy
Kap.   17 – Dřevěné povrchy
Kap.   18 – Velkoplošné obtisky
Kap.   19 – Skvrnité kamufláže luftwaffe a italského letectva
Kap.   20 – Stříkání označení pomocí masek
Kap.   21 – Stopy po výfukových spalinách a výstřelných plynech zbraní
Kap.   22 – Úniky paliv a maziv, rez, bahno
Kap.   22 – Oděrky a škrábance

Dodatek
Kap.   23 – Tipy, triky a fígle (krátké rady, zevrubný postup tvorby kokpitu krok za krokem).

*   *   *

  Nyní bych možná měl vysvětlit, proč zmiňuji na stránkách „mašinkářského“ webu informaci o publikacích určených a priory plastikovým modelářům. Na rozdíl od některých kolegů zase až tak moc nerozlišuji mezi jedněmi a druhým modeláři. I v obecné rovině jsem spíše „federalista“, takže nějaké umělé mantinely a „národnostní“ třenice jsou mi cizí. Za tyto řádky mne jistě zase někdo zepsuje 🙁 . Takže jinak:

  Současné odborné literatury vztahující se k modelařině je jako šafránu, zvláště té, kde jsou aktuálně akceptované
– rozvoj a pro každého snadná možnost uplatnění nových technologií (zejm. elektronizace),
– používané materiály ke stavbě (plasty, „umělé“ dřevo aj.),
– nové způsoby zpracování materiálů (řezání laserem, vodním paprskem či 3D tisk),
– nové metody stavění a dokončování modelu (lepidla, barvy, tmely aj.)
– atd.

  To všechno oba díly publikace „Průvodce světem plastikového modeláře“ od Jakuba Vilingra splňují. Kromě toho, kdyby se z titulu vygumovalo slovo plastikového, obrazně řečeno nic se nestane, protože snad většina popsaných postupů a modelářských „dogmat“ samozřejmě platí a najde uplatnění i při stavbě modelů lokomotiv, vagonů atd. Vždyť jaký je rozdíl mezi slepením a dopracováním modelu letadla anebo lokomotivy z odlitku? Jaký je rozdíl mezi zpracováním dílu z fotoleptů instalovaných na křídlo modelu letadla, anebo sestavení modelu kolejového vozidla? Atd. A to nemluvím o autorově brilantním vysvětlení lepení pomocí rozpouštědlových lepidel a „vteřiňáků“, o geometrii a souměrnosti modelů, o broušení, leštění, vrtání a frézování atd., atd. Anebo jinak: Copak železniční modelář, který právě dostavěl obrněný vlak, pohrdne návodem, jak dobře nastříkat kamufláž, aby celé dílo nepokazil? Jistě, že ne!

  Jestli mám něco z díla přítele Vilingra vyzdvihnout jako opravdu něco velmi užitečného, mám za to, že to jsou detailně popsané techniky barvení (ať už štětcem, tak hlavně stříkací pistolí) a vytváření kamufláži a následné patinování a další úpravy modelu. Takhle pěkně přehledně a s obrázky jsem dané téma zpracované nikde neviděl.

  Asi by bylo nezdvořilé nezmínit a nepochválit i autorovy spolupracovníky, redaktory, tiskaře a pana vydavatele, kteří se na vydání této zdařilé dvoudílné publikace podíleli. 

  Jsem rád, že mám obě publikace v knihovničce. Myslím si, že už teď je možné tvrdit, že tyto knížky se stanou nedílnou součástí zlatého fondu českých modelářů.

Ilustrační foto v perexu a kopie titulních stran publikací hlav

.

 

 

Rubrika: VARIO, ZPRÁVY

1 komentář

  1. Petr napsal:

    Přečetl jsem si tuhle recenzi, koupil oba díly a nelituji. Přestože se zabývám RC letadly, našel jsem tam dost inspirace ohledně povrchové úpravy a oprav různých „provozních šrámů“.

Vložit komentář

Text komentáře: