„Tuning“ čisticího vozu TOMIX

TOMIX_800Dříve mne bavil tuning. Tedy pokud šlo o auta. Když jsem měl Trabanta, dostal přezdívku „elektronik“, protože vepředu měl hrazdu se čtyřmi halogenovým světly a na palubní desce přibylo kromě tachometru několik dalších budíků. To samé potkalo i Oltcita, BX-ku, jakož i současnou Xsaru-Picasso. Pravda, teď už mám problém zajet se svým autíčkem na myčku a tuning mi je ukradený. Ale na „tunění“ jsem si vzpomněl v souvislosti s přípravou čisticí soupravy pro kolejiště. To jsem si dal…!

  Z předešlých zde publikovaných článků lze dovodit, že coby čisticí souprava bude na mém kolejišti jezdit dvounápravová lokomotiva od firmy Fleischmann ze série piccolo, typ 7968, jež potáhne čisticí vůz TOMIX 6421. Je to osvědčený tandem, jak o tom píšeme především v těchto příspěvcích:

– Merhaut, J.: Kolejový vysavač TOMIX – ZDE
– Hlaváček J.: Digitalizace čistícího vozu TOMIX a několik dalších poznámek k čištění kolejí – ZDE

  P1130752_1k

Obr. 1 – Čisticí souprava – čisticí vůz TOMIX 6421 (vlevo) a čisticí lokomotiva Fleischmann 7968 (vpravo); na obrázku ještě nejsou modely dokončeny

.

  Hodně se dalo „okopírovat“ od Karla Brejši, jehož souprava stejného provedení čistí už delší čas kolejiště v ZŠ v Roudnici nad Labem. Právě Karel vymyslel propojení čisticího vozu TOMIX s lokomotivou, aby se zlepšily její jízdní vlastnosti, resp. bezproblémové napájení. Na lokomotivě též „zrušil“ pantograf a na jeho místo umístil dodatečnou zátěž (což nás ještě možná čeká taky).

DSC_0357_1k

Obr. 2 – Čisticí souprava na kolejišti v Roudnici nad Labem v akci

*    *    *

  Zejména ve druhém cit. příspěvku jsou podrobně popsány možnosti digitalizace čisticího vozu TOMIX, ale i digitalizace mašinky Fleischmann 7968. V souvislosti s tím, co míníme spolu s Janem Plutnarem čtenářům sdělit v této stati, musíme některé tam publikované detaily změnit.

  Jde o to, že zmíněné a použité dekodéry (Fleischmann 685302 a dekodér pro TOMIX z dílny J. Fučíka ver. DIGI-CZ) mají omezené možnosti, resp. o některých se výrobci v data-listech vůbec nezmiňují, což je z hlediska uživatele stejně špatné!

P1090984_800 P1110031_1k

 Obr. 3, 4 – Dekodér Fleischmann 685302 (vlevo) a dekodér pro TOMIX J. Fučíka instalovaný na speciálně tvarované DPS odvozené z analogové verze modelu

.

  Došlo totiž na úvahu, že čistící vůz TOMIX vybavíme na střeše blikajícím majákem (a možná i zadními červenými světly), přičemž pro tento světelný efekt (maják) využijeme funkcionalitu dekodéru, nikoliv nějaký další obvod, jako tomu bylo např. ZDE, kde jsem instaloval maják na střechu drezíny.

  Připomeňme, že standardní lokomotivní dekodér v jednodušším provedení (se šesti vývody) má podle normy červený a černý vývod určený ke sběru napájení (z kolejí), vč. signálu J, K; šedý a oranžový vodič jsou vývody k el. motoru (v daném případě k pohonu turbíny vysavače). Bílý a žlutý vodič jsou určeny pro světla (nebo další funkce). Plus pól je sice na rubu dekodéru vyveden na pájecí plošku, ale podle normy modrý vodič  nebývá připájen; v návodech se doporučuje řešení „uzemnění“ formou připojení k červenému, NEBO černému vývodu.
Poznámka I.: Vylučovací spojka zvýrazněná velkým písmem je pro další popis velmi důležitá. Nelze totiž jeden obvod (třeba přední světla „uzemnit“ na černý vývod a druhý obvod (např. maják) připojit na červený vývod. Takový experiment jsem si z neznalosti dovolil a vedlo to k zániku dekodéru 🙂 .
Poznámka II.: Pokud je zvoleno toto „uzemnění“ (připojení k černému NEBO červenému vývodu), je nutné vložit do obvodu LED – rezistor ještě tzv. ochrannou diodu, např. 1N4148.

  Zvolili jsme zapojení, ve kterém bude bílý vodič použit pro zadní osvětlení vozu, žlutý pro maják. Přeprogramovat dekodér, aby bílý vodič (standardně používaný pro přední světla trakčního vozu) napájel zadní (červená) světla není zvláštní problém. Stačí na to změna v CV33. Logičtější by zřejmě bylo použít vývody opačně, tedy ponechat žlutý pro zadní světla a bílý použít pro maják. Ale stalo se…

  Žlutý vodič bude použit pro osvětlení majáku. Jenže – jak bylo zjištěno až testováním – ne každý lokomotivní dekodér „umí“ světelné efekty pro majákové světlo, tj. blikání pravidelné, střídavé či další efekty. Z několika málo testovaných dekodérů (Fleischmann, Doehler-Haass a cTelektronik DCX75 a DCX76) to umí jen dekodéry rakouské firmy cTelektronik. Což bylo velké zklamání, protože v čisticím voze jsme již měli instalovaný dekodér Fleischmann 685302. Je ovšem nutné doplnit, že samozřejmě víme, že světelné efekty umí taky lokodekodéry od americké firmy Digitrax. 🙂

  Pravda, jak zjistil Honza Plutnar v originálním data-listu k dekodéru Fleischmann  685302 ZDE, je zde jakási funkce blikání popsaná, ale nastavení je složitější. Dá se předpokládat, že když na výstupu 2 (Out 2), který je žlutý, by byl připojen maják, pak z hlediska světelných efektů jsou důležité CV130 – 134;  pro bílý výstup (Out 1) by to byla CV120 – 124.

Pak platí, že:
CV130 – 0 – světlo svítí, 1 – může blikat;
CV131 – tady je to složitější: první čtyři bity nastavují jas světla v 16 úrovních (hodnoty 0 – 15);
5. bit určuje, jestli svítí při jízdě vpřed nebo vzad. Navíc tenhle bit musí být shodný s nastavením CV34, čili CV34 zůstane 2 a 5. bit z CV131 bude 1;
6. bit určuje, jestli světlo bude svítit nezávisle na směru, pokud je 0, pak je nezávislý (je to trochu na palici v kombinaci s 5. bitem, chtělo by to reálný test, tak je to ale napsáno);
7. bit určuje, jestli je výstup aktivní v DCC nebo i v analogu;
8. bit jestli bude aktivní jen při jízdě nebo i když lokomotiva stojí.
Takže příklad: Jas má mít úroveň 8, svítit budeme nezávisle na směru jízdy jen v DCC a jen za jízdy. Tzn. hodnota CV 131 bude 7 (součet prvních 4 bitů) + 16 (5. bit 1) + 0 (6. bit 0) + 0 (7. bit 0) + 128 (8. bit 1) = 151
CV132 určuje, jak dlouho světlo svítí (v desetinách sekundy), tedy 0,1 – 25,5 s;
CV133 určuje, jak dlouho je světlo vypnuté (v desetinách sekundy, viz CV132);
CV134 – kolikrát má proběhnout cyklus on/off, pokud je 0, bliká pořád.

  Takže, maják by nastavením příslušných hodnot v CV130 – 134 šel jakž-takž udělat. Ale zdálo se to příliš složité, rozhodně více složité jak vyměnit stávající dekodér za cTelektronik DCX75. Nutno ale dodat, že je možné, že funkci světelných efektů mají i další, více sofistikované dekodéry (ZIMO, UHLEMANN, KUHN, LENZ aj.), o čemž bychom se rádi dozvěděli od vážených čtenářů-výzkumníků.

Instalování dekodéru cTelektronik DCX75

  Instalování dekodéru do čisticího vozu TOMIX není nikterak složité. Po komplexním rozebrání zadní části vozu (vše drží pohromadě centrální vrut zašroubovaný mezi nápravy v podvozku), kdy se sejmou krytka nádržky a pak celá zadní část karosérie, nadzvedne se zátěž a současně se tahem z osičky motorku stáhne turbína vysavače, vysune se tištěný spoj a odpojí se dekodér (u nového modelu se vymění analogová DPS za digitální).

  Dekodér cTelektronik jsme přilepili na kousek oboustranné lepenky do výřezu v zadní části zátěže. Vodiče jsme délkově přizpůsobili místu jejich budoucímu připájení na DPS.

Maják

  Pro maják posloužila oranžová LED 3 mm. Ve sklíčidle vrtačky jsme zmenšili průměr baňky na cca 1,8 mm o délce 1,2 mm. Z trubičky o průměru 7 mm (Evergreen) jsme vytvořili nástavbu, nahoře zalepenou víčkem, ve kterém je otvor o prům. odpovídajícím osoustružené baňce LED. Upravenou LED jsme připájeli tenkými vodiči příslušné délky k DPS, kam se vešel i odpor k LED a ochranná dioda. Je třeba mít na paměti, že na bílém i žlutém vodiči dekodéru je napětí cca 14V (podle nastavení digitálního systému), takže při závěrném napětí na LED okolo 2 – 3V je třeba instalovat rezistory s odporem více jak 1k ohm.

  Majákovou nástavbu jsme umístili do otvoru od původního přepínače, ze kterého byl odstraněn ovládací element. Až po sestavení zadní části vozu se nástavba s LED fixuje plastickým lepidlem UHU.

P1130743_1k

Obr. 5 – Předběžná instalace LED, která bude imitovat maják

.

Vyvedení náhradního napájení do mašinky přes magnetickou spojku

  Součástí úpravy čisticího vozu byla i příprava na lepší napájení mašinky Fleischmann 7968. Z vhodného místa v přední části vozu jsou vyvedeny dva tenké vodiče do magnetické spojky. Druhý pár magnetické spojky bude na mašince. Místo pro uchycení vodičů byl nalezen v dělené kovové zátěži v přední části vozu, která současně slouží k vedení napájení. Do obou půlek zátěží byly vyvrtány otvory a do nich zalisovány piny z precizní lišty (kvůli snadnějšímu pájení).

  Zátěž vyjmutou z vozu a položenou na keramické desce jsem nejdříve ohřál plamenem z hořáku v blízkosti pinů (hrotová páječka nebyla schopná místo ohřát), až pak jsem páječkou kápnul do pinu cín a rychle zasunul odizolovaný vodič. Bylo nutné chvíli počkat až vychladla zátěž, aby cín ztuhnul. Na vodičích vyvedených z čelní přední stěny vozu je připájena magnetická spojka, kterou popisuji ZDE.

P1130708_1k P1130712_1k
P1130739_1k P1130755_1k

 Obr. 6 až 9 – Demontovaná přední část čisticího vozu; zátěže se zalisovanými piny; pájení vodiče do pinů; vyvedené vodiče s polovinou magnetické spojky

P1130756_1k

Obr. 10 – Upravený čisticí vůz TOMIX; majáková nástavba v zadní části střechy byla ve finále vnořena hlouběji do střechy

.

Naprogramování dekodéru  cTelektronik DCX75 v čisticím vozu

  K programování dekodérů používám programovač DIGI-CZ, v dřívější nabídce ozn. 014.
Nejdříve je potřeba uložit do CV1 adresu vozu. V mém případě se jednalo o hodnotu 55.
Následně jsem použil postup navržený Honzou Plutnarem:

  Zaprvé, chceme aby „čelní světla“, tedy na bílý výstup připojený maják, svítila stále, tedy jak při jízdě vpřed, tak i vzad, a aby se aktivovala stiskem F0 – pak v CV33 bude hodnota 3.
Dále, nechceme, aby žlutý výstup byl ovládaný F0 (což je výchozí nastaveni) – pak v CV34 bude hodnota 0.
Maják chceme zapínat F1 – pak v CV35 bude hodnota 2.
Světelné efekty se u dekodéru cTelektronik programují v CV 114, 115, 120 a 155:
CV114 – určuje spodní napětí, jaké pro daný efekt dekodér použije. Funguje to přes 1,2 kHz PWM a zadává se hodnota střídy1) v procentech. Zjednodušeně řečeno, chceme-li mít na výstupu poloviční napětí oproti napětí v kolejích, zadá se v CV114 hodnota 50, chceme-li mít napětí stejné, pak hodnota 100. Například při CV114 = 50 bude světlo u efektů 5 – 9 pulzovat mezi maximem a touto hodnotou. Hodnota maxima se nastaví v CV54 (stejná logika, jako CV114).
CV115 – určuje čas mezi dvěma efekty. Změna hodnot má význam pouze v případě, že si nadefinujeme pro jeden výstup víc různých efektů za sebou (viz CV 154 – 161). Pro jeden efekt se předpokládá hodnota 0, ale možná by se s tím dalo laborovat, aby ten majáček vypadal věrohodněji.
CV120 – doba trvání efektu. Pro blikání to bude rychlost, jakou světlo bliká.
CV154 – 161 – nastavuje typ efektu pro daný výstup, pro oba funkční výstupy (bílý, žlutý) se to týká pouze CV154155.

Základní hodnoty jsou 0 – 11 dle následující tabulky:

Hodnota 0 Bez efektu
Hodnota 1 Bliká video 1
Hodnota 2 Bliká v protifázi k 1 video 2
Hodnota 3 Pulse Strobe video 3
Hodnota 4 Double Strobe video 4
Hodnota 5 Blikání čelního reflektoru (jas mezi maximem a hodnotou CV114) video 5
Hodnota 6 Poziční světlo levé (jas mezi maximem a hotnotou CV114) video 6
Hodnota 7 Poziční světlo pravé (jas mezi maximem a hodnotou CV114 video 7
Hodnota 8 Rotační maják (jas mezi maximem a hodnotou CV114) video 8
Hodnota 9 Gyralite (jas mezi maximem a hodnotou CV114) video 9
Hodnota 10 Mars světlo video 10
Hodnota 11 Pomalé rozsvěcení zvolené funkce video 11

Poznámka: Překlad efektů bez záruky správnosti. Jak jednotlivé efekty vypadají dokumentují videa v tabulce.

  Nastavením hodnoty CV154 – 161 zároveň určíme, zda se efekt bude projevovat při jízdě vpřed, vzad nebo při jízdě oběma směry, a to tak, že k hodnotě zvoleného efektu přičteme 64 (pro směr vpřed) nebo 128 (pro směr vzad). Zadáním hodnoty uvedené v tabulce nastavíme efekt pro oba směry jízdy.

  Jelikož maják je připojen ke žlutému vodiči (světlo vzad), hodnoty se nastavují v CV155, a jelikož chceme, aby maják svítil bez ohledu na směr jízdy, v CV155 bude hodnota 8.
Zvažovali jsme, zda-li nechat maják blikat v „obyčejném“ režimu (hodnota 1), režimu „push-pull“ (hodnota 2), anebo v režimu „rotačního majáku“ (hodnota 8). Po testech a opakovaném sledování videa pak zůstalo u hodnoty 1.

Takže souhrnem:
CV33 = 3, CV34 = 0, CV35 = 2, CV155 = 1
S tímto nastavením F0 rozsvítí čelní osvětlení nezávisle na směru jízdy a F1 zapne majáček, který bude blikat „obyčejně“. V CV114 se může nastavit spodní jas majáčku, v CV54 maximální jas, v CV120 rychlost blikání. Hodnoty v těchto třech CV jsme nakonec neměnili.
Samotné zapojení LED v majáku by mělo být jištěno odporem (1k5) a ochrannou diodou (1N4148).

______________________________

1) Pojem „střída“ viz Wikipedia: Je to číslo, které pro pulzní napětí s obdélníkovým pulzem (pulzuje mezi dvěma diskrétními hodnotami) udává poměr doby trvání obou hodnot. Tzn. např. při pulzování mezi 0 a 2 a střídě 0,75 je zdánlivé napětí 1,5V, protože 75% času je napětí 2V a 25% času je 0V. Nebo při DCC napájení, kdyby střída byla 0,5, pak by zdánlivé napětí bylo 0V (protože pulzuje mezi +/- hodnotou). No a ten dekodér zřejmě umí fungovat tak, že s tou uvedenou frekvencí pulzuje mezi 0 a -14V; tím nastavením v CV114 se pak určí, jaké zdánlivé nebo efektivní napětí v tom vodiči je.

Foto hlav

Pokračování: Digitalizace lokomotivy Fleischmann 7968 – ZDE.

.

Rubrika: Digitalizace trakčních vozidel, Dreziny, jeřáby aj., MODELY, ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: