DIGI-CZ – rok druhý

Toto není editorial, jak by se možná zdálo, i když mne k jeho napsání už dlouho svrbí prsty. Ne, nikdo mi neukradl průpisku, ale ztratil jsem na čas chuť popisovat věci obecné, neb jsem za to odsuzován slovy „politika na web o mašinkách nepatří“. Je to samozřejmě jinak, ale pro tentokrát poslechnu. Bude řeč o digitalizaci modelového kolejiště, popisované však ze dvou zcela odlišných pohledů – byť kupodivu, shodná paralela se najde.

  Zdá se to jako věčnost, co jsme přišli na český modelářsky trh s prvními komponenty pro ovládání digitálně řízeného kolejiště, které jsme schovali pod téměř světově znějící označení DIGI-CZ. A přitom to je v uplynuvším čase teprve pár měsíců. Před pár dny jsme si jako správní podnikatelé sedli, nechali si donést pivo, kořalku a kus flaksy, a přitom jsme vyhodnotili loňský rok a podumali, jak pokračovat.
  Shodou okolností s nemalou troškou do mlýna přispěchal zhruba ve stejné době na pomoc Martin Pinta, který ve svém novém článku „Digitál – začínáme“ zahrnul (jak jinak než vysoce objektivně) komponenty DIGI-CZ mezi skutečně světové firemní výrobky – a vesměs DIGI-CZ chválí. To je dobrá reklama, zvláště je-li zadarmo.
  A teď vážně. Neznám stať z pera Martina Pinty, která by nebyla objektivní, anebo že by Martin psal o něčem, co si sám neověřil, nevyzkoušel či dokonce nevybádal vlastní hlavou. V tom je jeho web, který pamatuje doby, když byl ještě internet na páru, originální. Nenašel jsem tam článek, který by autorsky stvořil někdo jiný. Na druhou stranu ale vím, že řada statí vzniká s pomocí recenzentů, stejně jako to je ve věhlasných profesionálních redakcích odborných časopisů. Že nás zvídavé a hloupější Martin občas všechny nasype do jednoho pytle, s nímž zatřepe, vypráší klackem, prohodí přitom něco v tom smyslu, že s blbci se nedá diskutovat, aby pak za pár chvil už opět trpělivě šířil moudro o digitalizovaných mašinkách a kolejištích – to už tak prostě je a zaplať pánbůh, že tomu tak je. Horší by bylo, kdyby tak nebylo (jak by možná řekl pan Werich).
  Věděl jsem delší čas, že Martin připravuje stať pro začínající „digitalisty“ (prozradím, že se nechal trošku přemlouvat), ale věděl jsem taky, že „vám s tím DIGI-CZ nebudu dělat moc velkou reklamu, protože nejste sami“. Tak nějak by se dala parafrázovat odpověď na moji snahu dostat z něho nějaké (jak jinak než objektivní) hodnocení některých komponent DIGI-CZ, které dostal k testování. V závěru pak do tvorby cit. stati vstoupil Jindra Fučík, coby recenzent a poradce, což kupodivu asi nejvíc prospělo tolik zdůrazňované objektivitě, o kterou Martinovi jde vždy na prvním místě. Ano, propaguje systém LENZ (a na něj navazující věci). Ale toto vždy jasně a důrazně uvede hned v první větě článku. Ano, z jistých a jistě pochopitelných důvodů preferuje dekodéry ZIMO. Proč ne, když jsou spolehlivé. O to víc ale těší, že mezi tyto „giganty“ modelářského světa zařadil i zmínky o DIGI-CZ.
  Myslím si tedy, že nový Martinův článek „Digital – začínáme“ – ZDE – by měl být automaticky zařazen mezi „povinnou literaturu modeláře“ a jeho přečtení vřele doporučuji všem, i zatvrzelým „analogistům“. Jako profesionálně deformovaný redaktor bych mu sice některá místečka proškrtal, redakčně učesal jisté detaily, něco lépe vyznačil a také sjednotil užívanou terminologii a zkratky, ale to jsem celý já. Nacházím mouchy i na špičkově vytvořeném díle a pak je z toho obvykle kravál, protože lidé neznají pozitivní funkci pojmu kritika. Martinovi i takto na dálku děkuju.

*    *     *

  Tímto pochlebováním kamarádovi jsem ale utekl od prvního tématu: DIGI-CZ – vyhodnocení roku a co bude nového. No, nejsem tak naivní, abych předkládal něco jako „zprávu unie“, ani nemusím přiznávat získaný majetek. Pokud to někoho zajímá, tak největší zájem v roce 2012 byl o modul DIGI-CZ 004 Dekodér příslušenství pro modelářská serva, modul DIGI-CZ 016 Gen-LI USB mini a DIGI-CZ 006 Dekodér obsazení úseku. Jak jsem předpokládal, zaujal také Univerzální měřič modelové rychlosti (DIGI-CZ 017), protože nic podobného se nedá široko daleko sehnat. A zřejmě nebýt nepochopitelné mediální anti-kampaně jistého člena Zababova, zájem by byl určitě výrazně větší. Paradoxní dovětek o kritikovi už nebudu veřejně opakovat.
  Očekávali jsme větší zájem o centrálu NanoX-S88 (DIGI-CZ 003). Relativní nezájmem byl zřejmě dán tím, že zájemci o digitálně řízené kolejiště logicky začali povětšinou nákupem profi-systému, např. ROCO nebo LENZ, anebo z nějakých jiných příčin jiným (TRIX, DIGITRAX atd.), a tudíž jakoby centrálu NanoX S-88 nepotřebují. A než se podaří přesvědčit ostatní, kteří ještě s digitalizací nezačali, nemají informace, nevědí jak na to, že právě Centrála NanoX-S88 splňuje totéž, co drahý firemní výrobek, mnohdy i více, avšak za třetinovou cenu – to může chvilku trvat.
  Očekávali jsme také větší zájem o ovladače, kterých systém DIGI-CZ nabízí hned několik. To je další zajímavý moment. Ovladač systému ROCO (MultiMAUS), příp. ovladače systému LENZ (LH100 a LH90) – jakkoliv jsou mezi sebou obtížně srovnatelné z hlediska funkcionality – jsou možná designově hezčí, avšak drahé, ale co je podstatné, z hlediska funkcionality se maximálně rovnají, v některých detailech dokonce nedosahují úrovně DIGI-CZ (např. 015 – MiniMaus, resp. 001 – SimpleMaus). A navíc, třeba takový ovladač příslušenství XbusTCO (DIGI-CZ 002) je modul, který docení především až ti, kteří si držíce v ruce ovladač ROCO nebo LENZ „zamuchlají“ prsty při přepínání z režimu řízení lokomotiv do režimu přepínání výhybek a zpět. No, všechno chce svůj čas.
  Nabídka dekodérů příslušenství byla v konci roku rozšířena o zvukový dekodér (DIGI-CZ 020 – zatím v jedné z připravených verzí) a v dohledné době zveřejníme i dekodér pro návěstidla (DIGI-CZ 019 – zatím není v prodeji!!), který přivítají především vyznavači malých modelových měřítek. Novými jsou také tzv. základnové stanice (DIGI-CZ 021), kde autor vyřešil oddělení silové (napájecí) části s DCC signálu. V tomto duchu už je i připravena nová verze dekodéru pro serva (nově bude označeno jako DIGI-CZ 004-II).
  Mezi nejdražší komponenty systému DIGI-CZ patří programovač (DIGI-CZ 014) a DCC ovládání točny (DIGI-CZ 013). Oba tyto moduly jsou pro opravdové fajnšmekry a ani neočekáváme jejich masové rozšíření. Vždy budou připravovány na základě osobního jednání.
  Ačkoliv se zdá, že se „dublují“ moduly zpětného hlášení spolu s dekodéry obsazení, kterých je v nabídce celkem pět, není tomu tak. Jsou navrženy a připraveny pro individuální situace.
  Takže, shrnuto a podtrženo – všechny dosud prezentované moduly a komponenty systému DIGI-CZ budou nabízeny i v roce 2013, a to ve stejných cenách, jak jsou uvedeny v N-šopíku – ZDE

Podstatná změna ale bude spočívat v tom, že již nebudeme nabízet tzv. stavebnice, což se týkalo položek DIGI-CZ001B – Jednoduchý ovladač (SimpleMaus), DIGI-CZ 002B – Ovladač příslušenství XbusTCO, DIGI-CZ 003B Centrála NanoX-S88, DIGI-CZ 004B Dekodér příslušenství pro modelářská serva, DIGI-CZ 005B Dekodér příslušenství pro elektromagnetické přestavníky, DIGI-CZ 006B Detektor obsazení úseku a DIGI-CZ 010B Modul vratné smyčky. K této rozhodující změně nás dovedla praktická zkušenost. Mnozí zájemci o levnější verzi modulů totiž přecenili své odborné schopnosti, dovednosti a technické vybavení dílny. Někteří to chlapsky přiznali a těm jsem pomohl situaci vyřešit, jiným bylo divné, že jim byla poskytnuta jiná služba, než čekali, ačkoliv rozsah služby byl jasně zveřejněn. I tam jsme našli řešení. Tak či onak, toto rozhodnutí není, jak se říká čistě „černo-bílé“. I nadále zachováváme možnost individuální stavby modulů podle dokumentace DIGI-CZ, ale doslova a do písmene budeme tuto možnost zvažovat jen u kolegů, které osobně známe a bude jasné, že si se stavbou dokáží poradit. Oficiálně je nabídka stavebnic v N-šopíku v tomto roce zrušena.
  Dlužno dodat, že nás těšila zpětná vazba od některých kolegů, kteří se podělili o své zkušenosti s užíváním příslušného modulu DIGI-CZ, ať už přímo, nebo třeba přes některé veřejné diskusní skupiny. Pochopitelně, vyskytly se i nemilé případy, kdy prodaný modul nebyl funkční, nebo se časem vyskytla závada. Tyto případy byly naštěstí ojedinělé, leč protože se staly, mrzí nás to. Ale na druhou stranu, každý zájemce si zřejmě uvědomuje, že „jde“ do malovýroby, kde každý vyrobený modul je de facto prototyp. Dlužno však dodat, že my si uvědomujeme obrovské riziko spočívající v tom, že v plném rozsahu akceptujeme zákonnou dvouletou záruční lhůtu.
  Vývoj dalších komponentů samozřejmě není ukončen. Stejně také lze předpokládat vylepšování stávajících modulů. Pokud by byl zájem větší než loni, pravděpodobně by některé desky plošných spojů doznaly modernější konstrukce.
  Možná je ve vzduchu otázka, na kterou se sluší alespoň naznačit odpověď. Pro koho jsou vlastně určené komponenty DIGI-CZ? Samozřejmě, jednoznačná odpověď asi neexistuje, ale obecně lze říci, že tyto komponenty zřejmě nevyužijí ti, kteří dvakrát do roka rozloží kolejový ovál na koberci a potěší sebe nebo děti. Naopak užitek z něho budou mít aktivní modeláři, kteří se při každé volné chvíli věnují „serióznímu domácímu ježdění“. V našich skromných českých podmínkách pro ně může být rozhodující poměr výkon – cena. Víme, že komponenty DIGI-CZ jsou velice vhodné i pro „klubové modulové ježdění“, ale v těchto klubech podle všeho funguje vcelku pochopitelný konzervatizmus a jakási setrvačnost k dávno přijatým technologickým principům. Až čas ukáže, jestli je tato úvaha na místě. Nicméně, první vlaštovky už jsou tady – viz VlakyTT.cz  – ZDE.

  Pokud moduly systému DIGI-CZ poskytují našim kolegům – modelářům to, co potřebují na svém kolejišti vyřešit, a je-li oceňována nejen kvalitní funkcionalita, ale také příznivá cena těchto komponentů ve srovnání s profesionálními výrobky, je to pro nás podnět pro další pokračování aktivit. Děkujeme za zájem i za cenné rady a doporučení v této oblasti.

Jan Hlaváček, Jindra Fučík, Pavel Dvořák
16. 1 .2013

Rubrika: DIGI-CZ, TECHNIKA, ZPRÁVY

1 komentář

  1. Lubomír Starý napsal:

    Dovoluji si poznamenat k poznámce o centrále NanoX S88 (DIGI-CZ 003), že jsem si ji koupil. Důležitější však je, že mi to moje malé kolejiště s touto centrálou žije a komunikuje. Pro autora to jistě není žádné překvapení, pro mne to je ale malé vítězství a velký milník. Kolejiště (centrálu) ovládám z LINUXu, kde jsem ze začátku nevěřil, že to zvládnu tak snadno. Pokud by někdo tápal a nevěděl, co má v kornelu nakonfigurovat a jak si komunikaci vyzkoušet právě v LINUXu, tak můžu sloužit.
    L. Starý

Vložit komentář

Text komentáře: