Den jako stvořený pro železniční nehody

Jak uvedly Novinky.cz a další sdělovací prostředky, ve čtvrtek 29. 3. 2012 odpoledne vjel do tunelu Balabenka pod vrchem Vítkov v Praze rychlík směřující z Prahy do Letohradu na červenou. Po stejné koleji v protisměru přijížděl od Děčína druhý rychlík. Díky pozornosti dispečera byly vlaky zastaveny pomocí zabezpečovacího zařízení a funkce „generální stop“ jen 20 metrů od sebe. Mimořádnou událost vyšetřuje Drážní inspekce, podle všeho ji zavinil strojvedoucí letohradského rychlíku, když projel návěst zakazující jízdu. Ve vlacích jelo asi 200 lidí, při incidentu byla poškozena výhybka, škoda činí asi 450 tis. korun.

  K další železniční katastrofě došlo dnešní den na modelovém kolejišti v Základní škole v Roudnici nad Labem. Rychlovlak TGV Honzy Merhauta, který přivezl ukázat malým modelářům jeden ze svých skvostů, narazil v tunelu do vagonu, který tam ztratil jiný vlak. Jelikož TGV jelo v okamžiku modelovou rychlostí okolo 300 km/hod.  :-), následky nárazu na vagon byly pro soupravu fatální. „Byl to mazec,“ komentoval katastrofu školník Brejša.
  Děti nejspíš jezdily jako o závod, TGV je k tomu přímo stvořené. „Když TGV narazilo v plné rychlosti do vagonu, v mžiku byla na dlaždicích pod kolejištěm hromada rozebraných dílů vozů i lokomotivy. Ta pecka byla taková, že se z kastle vytrhl i motorek se setrvačníky!“ líčil nehodu Brejša. Dovedu si představit majitele soupravy i všechny přítomné, v jakém asi byli šoku. Ani jeden z nich nejspíš nebyl schopen slova, natož aby vzal fotoaparát a tuto ojedinělou železniční katastrofu vyfotografoval pro budoucí poučení ostatních, tedy že i TGV může havarovat. „Dával jsem tu soupravu dohromady snad celou hodinu. Trvalo nám, než jsme přišli na to, z čeho který kus je!“ komentoval dnešní smutnou událost v Roudnici nad Labem Karel Brejša.
  A poučení? „Takže mě čekají asi nějaké mantinely kolem volných kolejí na okraji panelu,“ míní školník, „i když na mých mašinách mám naprogramovanou max. rychlost do 100 km/hod. a u těch, co tahají náklad, jen 70 km/hod.“
  A pak ať mi někdo povídá, že to nebyl den jako stvořený pro železniční nehody. Ještě že dnes nikdo nepřišel o život či se nezranil.

Ilustrační foto: Novinky.cz

FOTO TGV na roudnickém kolejišti před nehodou

 

_____________________________-

Dnes došel dopis tohoto znění:

Tragédie TGV

Datum: dne 1. 4. 2012.
Hradní sídlo: Karvinský zámek
Věc: Závěrečné vyjádření vyšetřovací komise k dopravní nehodě TGV, místo Měcholupský tunel
 
S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o tragické nehodě vlaku TGV číslo 25 v  Měcholupském tunelu u Roudnic nad Labem a o způsobeném traumatu mladých účastníků dopravní nehody. Komise po dlouhodobém a usilovném jednání a po prostudování všech podkladů a nelegálních nahrávek zcela jednoznačně označila viníka a podala obvinění na majitele stroje, a to z důvodů hrubých porušení kázeňských a dopravních předpisů:
– majitel stroje TGV neprovedl řádné školení mužstva,
– majitel stroje,jako dohlížitel, zcela selhal, neboť dopustil překročení stanovené rychlosti na trati pro 100 km/h.
– majitel stroje neprovedl předběžnou prohlídku celé inkriminované trasy před provedenou jízdou.
 
Zcela jasně vyvrátilo scestné označení viníků, a to z důvodu jejich nezletilosti. Majiteli je nařízeno, aby symbolicky a eticky odškodnil způsobené trauma na jejich zdraví… Komise nevidí žádný důvod, proč by měla být provedena rekonstrukce celého traťového úseku a nácestné stanice. Důvodem jsou i zkrácené finanční dotace na rekonstrukci, nařízení ministrem financí M. K. (viz top secret čz. 10777/1.4.12).
 
S pozdravem
generální komise ministerstva modelaření
Dne 30. března 2012                  Podepsán: Judr/Pudr/Csc Ferdinand d Este
 
Toto vyjádření je pravomocné a nevztahuje se na něj dodatečné odvolání stanovené zákonem.

 

 

Rubrika: ZPRÁVY

komentáře 2

 1. Honza Merhaut napsal:

  Z té nehody TGV je více poučení.
  – u modelového kolejiště s velkými skrytými úseky je nutné mít detekci obsazení minimálně v těchto neviditelných místech;
  – všechna soukolí musí být opatřena odporovým lakem, jako je např. normou předepsáno v Zababově. Snadno se může stát, že přehlédneš, že někde zůstal odpojený vagon;
  – na trati tohoto typu (falešná dvojkolejka s velkými skrytými částmi) je potřeba mít funkční autoblok a pokud možno i funkční skryťák. Jinak je to dost nudný provoz;
  – důležité je také mít jednoduché a přehledné ovládání výhybek v hlavním nádraží – Karlovi dá dost práce nastavování cest, aniž by došlo k „říznutí“ nesprávně postavené výhybky;
  – ukazuje se také, že je přílišným omezením, že v hlavním nádraží chybí kolejové spojení mezi kolejemi obou „směrů“ – je hrozně nepraktické, že když potřebuješ přejet třeba mašinou z jedné z takto nepropojených kolejí na tu „opačnou“, musíš objet celé kolo;
  – dobrým řešením by bylo mít možnost přepínačem odpojit v případě potřeby celou hlavní stanici od zbytku kolejiště (ponechat na každou stranu alespoň metr traťových kolejí) a tak mít možnost posunovat.

  Ještě bych rád doplnil na adresu firmy Kato: Patří jí čest a sláva za dokonalou konstrukci a kvalitu materiálů i zpracování – vlak totiž přežil pád na dlažbu až na dva téměř nepatrné úlomky na hranách střechy motorového vozu bez úhony. Díly stačilo opět zaklapnout. Nic se nerozlomilo, žádné dráty se nepřetrhly ani neutrhly.

 2. JJ napsal:

  Z pera znalce místních poměrů, který si nepřeje být jmenován, neboť vyšetřování ještě neskončilo:
  Vlak R 791 odjel bez postavené vlakové cesty, proti návěsti „Stůj“ a následně řízl výhybku, která byla postavena na sousední kolej pro vlak R 783, který už minul vjezdové návěstidlo. Na JOP se rozezněla výstraha upozornění na výhybku v rozřezu a výpravčí použil General stop. Ten funguje radiově, signálem, který je vypuštěn do okolí. Všechny lokomotivy, které jsou zařízením vybaveny a jsou v dosahu signálu použité základnové radiostanice, zachytí signál a na jeho popud vysílačka na lokomotivě pomocí elektromagnetického ventilu vypustí vzduch z brzdového potrubí. Je to stejné, jako kdyby někdo uvnitř vlaku zatáhl za záchrannou brzdu.

Vložit komentář

Text komentáře: