TOMIX 6415 – další pomůcka pro čistění koleček kolejových vozidel

Ještě než jsem v rámci čistky údajně kvůli ochraně osobních údajů označené „GDPR“, nařízené před měsícem z Bruselu, zrušil všem e-shopům a všelijakým překupníkům souhlas, aby mi zasílaly svoje vesměs nepotřebné reklamy, všiml jsem si v nabídce jednoho německého „mašinkářského“ e-shopu, kde dost často a bez problémů nakupuju, že nabízí (pro mne) zajímavě vyhlížející novinku – čistič koleček TOMIX 6415. Čti dodatek z 18. 6. 2018.

  Na téma čištění kolejí a také koleček trakčních vozidel toho bylo napsáno hodně. Asi proto, že existuje bezpočet všelijakých udělátek, více či méně účinných. Horší to je s čištěním dvojkolí náprav vagonů. Pokud vím, v praxi neexistují – snad kromě dvou – dobrá funkční zařízení. A navíc jsou nekřesťansky drahé. A tak se většinou nejčastěji čistí kolečka ručně. Pro jistotu uvádím, že hovořím o měřítku 1:160 (N).

  Zatímco v onom německém e-shopu mají zmíněný čistič TOMIX 6415 za více jak 60 € (plus poštovné), vyhledávač google mi nabídl, že na eBay prodávají totéž v mnoha e-shopech Japonci, snad nejlevněji za 36 € plus přijatelné poštovné. No nekup to! I když z Japonska po jistých zkušenostech nakupuju zcela výjimečně (viz poznámka na konci článku), risknul jsem to. Balíček s čističkou přišel za 10 dní a světe div, prošel „bez cla“ naší celnicí.

Obr. 1 – Čistička TOMIX 6415

  V krabičce se kromě čističky nacházel i návod – pochopitelně v japonštině. Dotazem u prodejce se mi dostalo sdělení, že v angličtině návod nemají. Pohrál jsem si tedy s návodem v japonštině a pomocí programů ABBYY FineReader a překladače v prohlížeči Chrome jsem získal český překlad. No, český…? Leckterý japonolog by z pořízeného překladu asi prasknul smíchy, leč z kontextu šlo pochopit „vo co gou“. Bohužel, mezi vzletnými slovy (což se asi váže s japonskou kulturou) jsem ale nenašel nic o tom, jaké napětí zařízení snese. Hodně sice pomohly obrázky mezi japonskými znaky, ale při kolika voltech bude zařízení pracovat jsem nevypátral. Při vědomí toho, že japonské železniční modely (nikoliv ty, co jsou určené pro provoz v Evropě) jsou osazovány motorky s napětím 3 – 5 V, jsem při testování začal právě na 3 voltech.

Obr. 2 – Čistička koleček TOMIX 6415, dvě sady náhradních čisticích elementů a návod v japonštině, ve kterém jsem si moc nepočetl… 🙂

.

Popis čističky koleček

  Čistička TOMIX 6415 využívá principu protiběžného kmitání dvou čistících elementů – lišt dlouhých 38 mm polepených jemným brusným papírem, které jsou umístěny v podélném směru kolejí. Poznámka: V krabičce jsou dodány náhradní čisticí elementy – 10 ks s jemným a 4 ks s hrubším povrchem. Elementy ale kmitají nikoliv podélně, ale příčně. Špína nachytaná na kolečkách je při tomto pohybu stíraná, když vagonek (vozidlo) pojíždí po kolejích přes čisticí elementy tam a zpět, a částečně na nich ulpívá (obr. 3).

Obr. 3 – Detail čisticího mechanismu. Červené šipky označují směr kmitání elementů. Na jejich okrajích jsou patrné ulpívající nečistoty setřené z koleček

.

  Čističku pohání (pravděpodobně) elektromagnet, zabudovaný pod „nerozebiratelným“ krytem. Zatím jsem neměl odvahu se pod kryt podívat. Je napájena buď přímo z kolejí (kam musí být přivedeno napájení), nebo zvláštním přívodním kablíkem (s konektorem, který u nás nemá ekvivalent). K přepínání možnosti napájení je vybavena přepínačem se středovou polohou „vypnuto“ a krajními označenými RAIL a AUX.

Obr. 4 – Detail čisticího mechanismu. Vpravo kryt, pod kterým je uložen pohon čističky. Na snímku vpravo dole je patrný přepínač, jehož ovladač je nyní ve střední poloze. Doprava AUX, doleva RAIL. 

.

Testování

  Při vědomí toho, co je uvedeno výše, čističku jsem nejdříve vyzkoušel připojením stejnosměrného napětí 3 V přímo do kolejí a přepnutím přepínače do polohy RAIL (viz video 1). Frekvence kmitání byla dostatečná. Při zvýšení napětí na 6 V zařízení vrnělo hodně svižně. Rozhodně jsem tedy nezkoušel „našich“ max. 12 V ss :-). 

VIDEO 1

  Usoudil jsem proto, že originální konektor vyměním za dva banánky a čističku budu napájet tímto způsobem. V tom případě je třeba přepnout přepínač do polohy AUX.

  Moje zkoušky ukázaly, že hodně zanedbaná a špinavá kolečka se vyčistí vcelku dobře po několikerém přejetí vagonku nad čisticími elementy tam a zpět. K absolutně dokonalému vyčištění ale nedojde jen v místě přechodu pojezdové plochy kolečka a okolku. V tomto místě zůstávají po celém obvodu zbytky špíny, které se musí odstranit mechanicky. Je to dáno bezpochyby tím, že příčný pohyb čisticích elementů právě do toho místa městná setřenou špínu (obr. 3).

  Nicméně, z hlediska užitných vlastností čističky TOMIX 6415 lze mít za to, že čistička je vhodným doplňkem modeláře a může přispět k urychlení čistění vagonů, zvláště když jich má být vyčištěno najednou více.

Montáž (a zamyšlení)

  Čisticí elementy jsou instalovány v polovině přímé koleje standardní délky 144 mm s imitací zaštěrkování v plastu. To je tak akorát vhodné pro pojíždění krátkých vagonů. Pro dlouhé vagony (osobní a rychlíkové) to je žalostně málo. Proto jsem na obě strany této koleje připojil přibližně stejně dlouhé kousky odřezků kolejí, podložil je a vše kompletně připevnil na dřevěnou lištu (obr. 5). Celková délka čističky nyní činí xx mm.

Obr. 5 – Upravená čistička. K základnímu modulu jsou na obou stranách připojeny kousky kolejí, vše je připevněno na dřevěné prkýnko, původní konektor je nahrazený zdířkami k rychlému připojení napájení pomocí banánků

.

  Nabízí se varianta zabudovat čisticí přípravek TOMIX 6415 do kolejiště. To by umožnilo čistit kolečka všech vagonů vlaku, který by přes přípravek přejížděl. Nejspíš takové řešení asi možné je (ostatně jeden z obrázků v japonském návodu to naznačuje), ale nejsem si jistý, jak to je s bezpečným odizolováním napájených kolejí (ať už analogovým, nebo digitálním napájením) od elektromagnetu, které uvádí v pohyb čisticí elementy. Jinými slovy, zda to dostatečně zabezpečí přepínač v poloze AUX. Vzhledem k tomu, že přepínač je velmi miniaturní a navíc značení RAIL/AUX je velmi nevýrazné, nechci předjímat, co by se s přípravkem stalo, kdyby v kolejích bylo 12 V a přepínač by byl omylem nastaven do polohy RAIL.

Závěr

  Z mých jednoduchých zkoušek naprosto nic nevyplývá. Nikde jsem ale zatím neobjevil jinou recenzi, takže nelze porovnat zkušenosti více uživatelů. Třeba se někdo časem najde. V hlavě nosím představu o jiném principu čištění koleček NEpoháněných dvojnáprav, ale stále se nemohu dostat k realizaci prototypu. Do té doby považuji přípravek TOMIX 6415 za užitečný.

Obr. 6 – Vagonek připravený k čištění (více viz VIDEO 2)

VIDEO 2

 

Obr. 7 – Ukázka čištění koleček náprav – nahoře před, dole po čištění. Na spodních snímcích je patrné, že dokonalé vyčištění neproběhlo u okolků, kde se špína musí setřít štětečkem s mosaznými drátky nebo skleněnými vlákny
.

Dodatek (z 18. 6. 2018)

  Leckdo tvrdí, že návod čte, až když selžou všechny pokusy… Dělám to taky tak. Leč, platí také, že když nevíš, tak se máš zeptat těch, co vědí (česky: líná huba, holé neštěstí). A to jsem udělal. Karel Brejša si kromě jiného umí poradit i s japonštinou a tak považuji za nutné původní článek doplnit o několik postřehů, které jsme se dozvěděli z kvalitního překladu návodu z japonštiny, zatímco v překladu od p. googla jsme tyto detaily neobjevili:

  1. Napájení čističky vyžaduje (jak jsem odhadoval) stejnosměrný proud 3,5 – 6 V.
  2. Z toho vyplývá, že pokud by někdo chtěl zabudovat čističku do analogového kolejiště, musel by v izolovaném úseku s čističkou zajistit snížené napájení; pak by se ale musela vybrat lokomotiva, která se bude při tomto napájení (3 – 6 V) regulovaně pohybovat. Jinými slovy, takové řešení se jeví jako méně logické.
  3. Brousící elementy jsou v návodu označené jako mokré (ty bílé, kterých je dodáno 10 ks jako náhradní), a suché (čtyři náhradní). Ty mokré jsou z papíru a mají se napouštět čisticí kapalinou; zdůrazněno je, že výhradně zn. „TOMIX Rail Cleaner“. No, nebude to asi nic jiného, než nějaký izopropylalkohol, otázka v jakém ředění. I proto se asi upozorňuje na to, že plastová kolečka by se v čističce čistit neměla.
  4. V elektronickém obvodu je zabudována bezpečnostní pojistka, takže když se „motor“ zahřeje na určitou mez, čištění se automaticky zastaví a je nutné počkat, až čistička vychladne.
  5. Upozorňuje se též na to, že čistička je vyrobena z ABS plastu, proto se nemůže vystavovat vysoké teplotě (kde působí přímé sluneční světlo, žárovka a další tepelné zdroje), neboť existuje možnost deformace. Totéž platí o chemikáliích (ředila, lepidla).

 *      *      *

 

Poznámka na konec

  Přestože zmiňuji, že čistič TOMIX 64615 jsem koupil v Japonsku, z vlastní zkušenosti varuji před přímými nákupy v e-shopech v zemi vycházejícího slunce. V minulosti jsem tam dvakrát tzv. napřímo objednal zboří, zaplatil, zboží sice po čase došlo, ale taky mi současně volali z banky, že moje platební karta byla napadena nějakými šizunky a banka ji proto byla nucena zablokovat a vystavila mi novou. Dvakrát v průběhu asi roku a půl! Což samo o sobě něco signalizuje. Zřejmě něco jiného jsou nákupy přes eBay, kde jsou podle mne nákupy dostatečně zabezpečené, ale stejně mi to nedá, abych tuto poznámku učinil…

  Ale ani poslední nákup nebyl bezproblémový. Když jsem přebíral zásilku na Poště, tak jsem si toho trestuhodně nevšiml, až doma jsem zjistil, že krabička byla „napadena“. Čekal jsem, že až ji  rozbalím, najdu v ní jen zmuchlané japonské noviny. Ty tam byly, ale prodejce naštěstí umístil krabičku s čističkou na dno krabičky z rohu do rohu (vešla se tam „na knop“) a nahoru dal ty zmačkané noviny. Zlodějíček prorazil boční stěnu, udělal si díru dost velkou, možná se prsty dostal až ke krabičce, ale nehnul s ní. A jelikož asi nechtěl dělat další díru, opustil od dalšího jednání… Proč tak usuzuji? Protože jednak na deklaračním štítku bylo prodejcem uvedeno: Toys – train modell. Zadruhé, jednalo se o obyčejnou zásilku, kterou žádný dopravce nedohledá… Jestli má zlodějíček šikmé oči nebo pupek od piva – to už nezjistím…

 

Foto hlav; rev. textu 18. 6. 2018
.

 

Rubrika: DÍLNA, Mechanika, Nářadí, TECHNIKA, ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: