Poznatek k nastavení posunovací rychlosti u loko-dekodéru MX816N18

Šedá je teorie a zelený je strom života. Ponechme stranou fakt, že zaprvé výrobci dekodérů používají rozdílný software a tudíž i funkcionalita „zašifrovaná“ do jednotlivých CV dekodérů bývá v některých detailech odlišná. Zadruhé, že návody k nastavení dekodérů bývají bohužel psány hodně úsporným způsobem. Za třetí, že jen výjimečně se národní prodejci obtěžují přeložit návody (a ověřit napsané) do národních jazyků, jak to mj. nařizují normy EU.

  To pak musí nastoupit Mistři umění modelářského a kybernetického, v jedné osobě testovací specialisté, jakým je třeba Martin Pinta, kteří pak věnují hodiny a hodiny svého času studováním, testováním a sepisováním pracně nabytých zkušeností. A teprve potom se (bohužel ne každému) podaří ochočit tyhle mrňavé, ale jinak obrovsky složité komponenty pro digitalizovanou modelovou železnici. V žádném případě nechceme tímto příspěvkem byť jen naznačit, že i Mistr nemusí mít ve všem pravdu. Učinili jsme jen drobnou zkušenost, která může být užitečná i jiným. A třeba jen jenom jiným slovy popíšeme to, co už někdo objevil a sepsal, leč my jsme to nezaregistrovali.

  Proč o tom vůbec mluvíme (píšeme)? No, protože paměť je nedokonalá a ke stáří stále víc vynechává, a mohlo by se stát, že pracně objevené bychom zase mohli zapomenout. (Ostatně, nebylo by to poprvé. Zrovna nedávno jsem cosi hledal a ne a ne se chytnou v bezbřehém moři internetu. Zkoušel jsem všelijakou kombinaci dotazů. Až najednou mi vyskočil odkaz na Honzíkovy vláčky. A světe div se!? Tu dlouho hledanou neznámou informaci jsem už před časem napsal sám. Kdybych ji tenkrát „neuložil“ do svého webu, tak bych ji snad musel vymyslet znovu – pozn. J. H.)

Trápení s nastavením posunovací rychlosti u modelu Kocoura od mtb

  Koupil jsem si lokomotivu T466.2 (742) zvanou Kocour od firmy mtb (v měřítku N). Na doporučení Karla Brejši byla vybavena „nezvukovým“ dekodérem ZIMO MTX618N18. Karel dekodér nastavil jen v základních parametrech, ostatní nechal po dohodě na mně. Mašinka uměla jezdit tam a zpět rychlostí odpovídající typu lokomotivy, rozjížděla se a zpomalovala odpovídajícím způsobem a po stisknutí tlačítka F0 (v systému LENZ) se rozsvítila světla ve směru jízdy. Nesvítila jí červená (koncová) světla a nechtěla jezdit posunovací rychlostí. „Aha,“ řekl Karel do telefonu, „zapomněl jsem jí vypnout SUSI. V CV 124 zadej hodnotu 128.“ Aniž bych uvažoval o významu těchto slov, učinil jsem tak. Mašinka začala svítit červenými světly dozadu po stisknutí tlačítka F1 a dokonce i dopředu po stisknutí F2. Ale na F3 se posunovací rychlost nezapnula.

  Na pravidelné schůzi Modelářské besedy Nagano se Jirka Novis hluboce zamyslel, o po konzultaci se svým mobilem prohlásil: „No, to je jasné, v CV 155 musíš nastavit hodnotu 3.“ „Jak jsi na to přišel?“ dotazoval jsem se. „Píše to Pinta. Přece platí, že když nevíš jaké CV-čko máš nastavit, musíš se podívat do webu LOKOPIN – ZDE. Martin Pinta ví všechno,“ odvětil nikoliv ironicky, protože to, co řekl, je skutečně neoddiskutovatelná pravda.

  Znovu jsem prostudoval zásady, které vtlouká Martin do hlavy začátečníkům. V jedné jeho stati „Lokodekodéry 2“ jsem se třeba dočetl, cit.: že „Zimo MX621 má defaultně nastaven  Posun na F4, vypnutí akcelerace a decelerace defaultně nelze ovládat. Abychom to měli stejné, jako Lenz, je třeba nastavit CV124=23. Další fígle, které v této souvislosti Zimo umožňuje, tady rozebírat nebudeme.“ (ZDE). No dobře, když nebudeme, tak nebudeme. O kousek výše je v tomto odstavci u nastavování CV5 a CV6 popsáno cosi, co jsem úplně nepochopil ani po několikerém přečtení, takže jsem usoudil, že nejsem ani na úrovni začátečníků a šel jsem od toho. Až z originálního návodu mi vyplynulo, že „střední rychlost“ nastavovaná v CV6 by měla být 1/3 hodnoty v CV5.

  Nicméně, po nastavení CV124=23 se nestalo stran fungování posunovací rychlosti nic. Navíc zase přestala svítit řádně světla. Pochopitelně (jak jsme se dopátrali nakonec).

  Až při nedělní návštěvě u Honzy Plutnara jsme po sérii nastavování a zkoušek zjistili, jak na to:

  V originálním návodu k dekodérům série MX618-MX638 („nezvukové“) Honza vyčetl, že je sice pravda, že zadáním hodnoty 128 do CV124 se skutečně vypne SUSI, ale že v tomto CV se dají nastavit i další parametry. CV124 ovládá přepnutí pinů určených pro rozhraní SUSI (7. bit) na funkční výstupy, umožňuje nastavení brzdění v DC režimu (5. bit) a pak také určuje nastavení funkce posunovacího režimu (0. – 4. bit a 6. bit). Kombinace hodnot prvních tří bitů určuje, jak bude dekodér při posunovacím režimu zacházet s rychlostními křivkami nastavenými pomocí CV3, 4, 121, 122 a 123 a pokud je chceme zachovat i při posunu, budou vypnuté (hodnota 0). A 3. a 4. bit  přepínají mezi aktivací posunovacího režimu tlačítkem F3 (4. bit = 1) či F7 (3. bit = 1).

  Je-li z nějakého důvodu třeba spouštět posunovací režim jiným tlačítkem (než F3), přichází ke slovu CV155, kde nastavením hodnoty v rozsahu 1 – 19 určíme, jaké tlačítko bude posun ovládat. Pokud je hodnota CV155 rovna 0, platí nastavení v CV124 (tzn. např. pro ovládání posunu tlačítkem F3 postačí nastavit 4. bit v CV124 na hodnotu 1, CV155 bude 0; pokud by posun mělo ovládat tlačítko F5, bude hodnota 4. bitu v CV124 rovna 0 a CV155 nastaveno na hodnotu 5).

  Pokud vložíme do CV155 hodnotu jinou, nastavení funkčního tlačítka podle CV124 nebude fungovat, CV155 má přednost před CV124.

  Chceme-li se tedy dobrat stavu, kdy výstupy určené pro SUSI fungují jako funkční výstupy dekodéru a zároveň má tlačítko F3 spouštět režim posunu, zapíšeme do CV124 součet hodnot odpovídajících 4. a 7. bitu ve stavu 1 podle uvedené tabulky, tedy 16+128 = 144.

bit

7

6 5 4 3 2 1 0
hodnota 128 64 32 16 8 4 2 1

.

Závěr

  Celková hodnota 144 (128+16) v CV124 teprve zajistila, že lokomotiva osazená dekodérem ZIMO MTX618N18 začala reagovat na tlačítko F3 požadovanou posunovací rychlostí.

.

 

Rubrika: Analog - digitál, Digitalizace trakčních vozidel, ZNÁŠ TO?, ZPRÁVY

komentáře 2

 1. Jacek napsal:

  Ono se občas stačí zeptat i jiných, kteří se dekodéry Zimo zabývají aktivněji a už to vymysleli dříve. Pro rychlost posunu na F3 a vypnutí rozjezdových/brzdících křivek na F4 se nastaví CV124=23. S vypnutím SUSI pak musí být CV124=151
  Co se hodnoty pro poloviční rychlost týká, u Zimo mi vychází spíš na dvě třetiny CV5
  Nastavení rychlostí a světel uvádím např. v tomto článku – http://www.jacek-modely.cz/zvukovy-projekt-742/ dole v *.pdf souborech. Je tam MTB TT a HO, N by se nemělo výrazně lišit.

 2. Honza (autor) napsal:

  Ale však mi v tom článku přeci nic jiného netvrdíme – hodnota 144 v CV124 nastavuje posun na F3 se zachovanými rychlostními křivkami, hodnota 151 s vypnutými (tedy rozdíl je ve stavu 0. – 2. bitu), zároveň s vypnutým SUSI rozhraním. Totéž platí pro funkční SUSI, tedy hodnota 16 vs 23.
  JP

Vložit komentář

Text komentáře: