Jak se dá zjistit výrobce dekodérů pro železniční modely

Také se vám občas stane, že jste zapomněli, jaký máte v lokomotivě dekodér? Důvody proč to vědět mohou být všelijaké. U některých dekodérů (lokomotivních i funkčních) existuje možnost, jak to snadno zjistit, aniž bychom museli rozebrat model. Ostatně, mnohdy ani pohled na dekodér neodpoví na otázku, kdo ho vyrobil, jaké je značky. Norma NMRA1) naštěstí nařizuje, aby výrobce tento údaj do dekodéru „zašifroval“. Je uložen v registru CV8. A pokud je dekodér u NMRA řádně zaregistrován, je to cesta jak zjistit informaci o výrobci, dostupnou všem.

  Přehledy o certifikovaných výrobcích NMRA průběžně registruje (rozšiřuje), ale bohužel jen čas od času publikuje novinky.2) Poslední výpis platných výrobců dekodérů dostupný na internetu je z 6. 11. 2017. Byl vydán jako příloha A k normě S-9.2.2 – ZDE. V tabulce 1 jsou výrobci seřazeni abecedně, v tabulce 2 jsou tytéž údaje seřazeny vzestupně podle dekadického zápisu ID (čísla) dekodéru.

  Za povšimnutí jistě stojí, že mezi několika stovkami výrobců dekodérů z celého světa se vyskytují také čtyři subjekty z České republiky (ze Slovenska žádný) – DIGI-CZ3), Fučík, mtb a Pojezdy.eu. Personifikovat tyto subjekty by asi bylo nadbytečné, každý ví, o koho se jedná. Osobně považujeme toto zapojení našich lidí do mezinárodního kolektivu vývojářů a výrobců dekodérů pro železniční modely za mimořádně prestižní.

  Jak na to? Výrobce dekodéru se dá zjistit podle hodnoty v registru CV8. Aniž bychom chtěli opakovat principy programování dekodérů, jako příklad použijme způsob dešifrování cit. údaje u systému LENZ. V programovacím režimu (PROG) se model položí na programovací kolej, nalistuje se volba „CV“, zadá se „8“ (CV8) a dvakrát se potvrdí ENTER. Odezvou bude nějaká hodnota v CV8, což je ID výrobce v dekadickém zápisu. V tabulce uvedené výše se pak zjistí, že např. číslo 117 odpovídá výrobci cTelektronik z Rakouska, číslo 97 pak německém výrobci Doehler-Haass a číslo 152 je výrobek od DIGI-CZ. Atd. Za povšimnutí stojí ID 13; to je ID pro dekodéry vlastní výroby.

  Výrobce dekodéru ale mnohdy nestačí. Je to stejné jako u automobilů. Každý výrobce obvykle produkuje více modelů. Někdo více, jiný méně. A údaj o modelu je „zašifrován“ v hodnotě registru CV7. Bohužel, systematický a zcela pravdivý seznam asi nejspíš neexistuje; netvrdím, že to je díky tomu, že žijeme v Evropské unii, kde je daleko důležitější buzerace kvůli hloupostem, jak precizní a jednoznačně úředně zpracované informace. Norma pro tuto hodnotu nemá žádné požadavky a proto si každý výrobce utváří vlastní systém. Někdo používá slovní značení modelu (Lenz Gold, Lenz Standard), někdo používá označení verze (1.0, 1.2 a podobně).

Martin Pinta, který na svých stránkách publikoval již dříve obdobnou informaci – ZDE –, uvádí, že snad nejlepším zdrojem informací o konkrétních typech a verzích softwaru k jednotlivým dekodérům podle hodnoty registru v CV7 je seznam publikovaný na JMRI. Nebudeme o tom diskutovat, ale zase tak moc podrobné a hlavně přesné informace jsme v onom seznamu neobjevili. Pro přesnější a podrobnější informace bychom potřebovali spíše kronikáře, který by dokumentoval zvyklosti jednotlivých výrobců a to by vyžadovalo obrovské úsilí.

  Navíc, jak už je uvedeno výše, „NMRA připouští používat ID výrobce 13 – tj. vlastní výroba,“ upozorňuje Jindra Fučík. „To má zahrnovat dekodéry, které si modelář vyrobil sám a používá je jen pro sebe. Bohužel se ale velmi často setkáváme s tím, že různí „malovýrobci“ tuto definici nepochopili, a tak máme na trhu poměrně velkou skupiny výrobků, které mají ID výrobce 13, a tím pádem už nejste schopni o dekodéru zjistit vůbec nic.“

  A dodává: „Mimochodem – firma Lenz nejprve používala CV7 jako označení verze software, takže 54 znamenalo verzi 5.4. A pak ještě v CV128 byla minor verze – viz ZDE. Později ale zjistila, že to je neudržitelné, a tak začala v CV7 uvádět označení modelu a verzi dává všude možně – viz ZDE. Příklady:

70 Gold mini
71 Gold H0
72 Gold maxi
73 Köf H0
75 Silver
76 Silver mini
77 0-V36
78 Silver direct
79 Silver 21
80 LF101XF
81 Standard
82 Silver21 mit 21pol. Federleiste
83 LRC100
90 Gold mini PLUS
91 Gold (H0) PLUS
92 Gold21 PLUS
93 Standard PLUS
95 Silver PLUS
96 Silver mini PLUS
97 Silver Plux12 PLUS
98 Silver direct PLUS
99 Silver21 PLUS“

  A poslední rada nakonec. Defaultní hodnoty registrů dekodéru, jak jsou nastavené při výrobě a jak jsou též uvedené v data-listu k dekodéru, se dají zjistit jedině po totálním RESETu dekodéru. Všichni, kdo digitalizují svoje modely, určitě vědí, že defaultně je v registru CV1 nastavena hodnota 3. Atd. A propos: RESET je někdy jedinou záchranou v situaci, kdy ne a ne přijít na to, proč si mašinka dělá, co chce… 

  Autor děkuje za cenné rady a úpravy textu Jindrovi Fučíkovi, Martinu Pintovi a Honzovi Plutnarovi.

________________________________________
1) National Model Railroad Association – NMRA je považovaná za organizaci vytvářející standardy pro modelovou železnici
2) O certifikace produktů zn. DIGI-CZ před odborníky NMRA jsem psali ZDE
3) Je nutné připomenout, že historicky první zápis do seznamu výrobců vedený NMRA, týkající se registrace (naší) české značky DIGI-CZ, se uskutečnil v listopadu 2015 z popudu Bohouše Partyka, jak lze dohledat v příslušném dokumentu NMRA – ZDE. Ostatní české subjekty následovaly tohoto příkladu.

Ilustrační foto K. Brejša

.

 

Rubrika: Analog - digitál, Digitalizace trakčních vozidel, ZNÁŠ TO?, ZPRÁVY

1 komentář

  1. zdenek napsal:

    Užitečný článek…

Vložit komentář

Text komentáře: