Na studijním pobytu v depozitu Železničního muzea NTM v Chomutově

108-NTM-ChomutovJedno z poslání Národního technického muzea v Praze (založeno 1908) je i vzdělávací činnost z oblasti dějin věd a techniky. Muzeum soustřeďuje a veřejnosti představuje nejen bezpočet exponátů ve svých stálých expozicích či na krátkodobých výstavách, ale musí shromažďovat a obhospodařovat i nebývalé množství exponátů v depozitářích. Stejně tak pečuje o nejrůznější soubory dobových fotografií, technických dokumentů či fondů po významných osobnostech.

  Za více jak sto let existence NTM byly několika generacemi jeho pracovníků vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických a přírodovědných oborů a um bezpočtu našich vědců, pedagogů, vynálezců, techniků, konstruktérů i tzv. „obyčejných“ lidí, kteří žili na území dnešní České republiky, resp. Československa.

  Po několikaleté stavební rekonstrukci hlavní budovy NTM v Praze na Letné, která začala v roce 2003, byly postupně od roku 2011 znovu otevřeny zrekonstruované stále expozice, kterých je dnes 14 (blíže ZDE).

  NTM nabízí i celou řadu vesměs placených služeb. Například zájemci o důkladnější poznání dějin techniky mají k dispozici bohatou knihovnu a archiv dějin techniky a průmyslu. Veřejně přístupný archiv dokumentů k dějinám techniky, vědy, průmyslu, řemesel, podnikání a obchodu na území České republiky je možné využívat za podmínek stanových NTM.

  V úvodu byla řeč o depozitářích. K exponátům zde umístěným se běžná veřejnost jen tak jednoduše nedostane. Ne snad proto, že by byla snaha něco před veřejností utajovat, ale jednoduše proto, že není dostatek výstavních kapacit, jinými slovy, že není jednoduché a bezpečné exponáty z depozitářů představovat veřejnosti. Nicméně, i na návštěvy depozitářů jsou pracovníci NTM připraveni a podle okolností je realizují, především pro badatelské účely zájemců.

  V organizační struktuře NTM je několik odborů a dalších pracovišť. Jedním z odborů je i Železniční muzeum NTM, které bylo vytvořeno vládou České republiky Usnesením č. 1147 z 15. 1. 2000. Hlavním úkolem Železničního muzea NTM je dokumentovat dějiny železnic na našem území, odborně je zpracovávat, uchovávat a především prezentovat co nejširší veřejnosti. Z tohoto důvodu byl NTM svěřen areál bývalého lokomotivního depa na Masarykově nádraží v Praze, kde jsou připravovány expoziční prostory Železničního muzea NTM. Dalším velkým prostorem pro soustředění železničních vozidel a další techniky je bývalé depo Českých drah v areálu nádraží v Chomutově. Ve dvou velkých rotundách a okolo nich je v současnosti soustředěno více jak sto lokomotiv, vagonů, drezin a další techniky z produkce českých a slovenských výrobců drážních vozidel, ale jsou zde i některé skvosty z bývalého Rakousko-Uherska.

  A právě zde, v chomutovském depozitáři, čas od času otevírá Železniční muzeum NTM veřejnosti brány, aby si mohla prohlédnout zde soustředěné exponáty. Bude tomu tak i za několik dní, poslední prázdninových víkend, 28. – 30. 8. 2015. Uskuteční se zde Den otevřených dveří.

  Zájemci o dopravní techniku a vývoj kolejové drážní dopravy si budou moci prohlédnout na sto kolejových vozidel několika rozchodů a nejrůznějších typů – od drezíny z roku 1850 a parní lokomotivy vyrobené v roce 1870 až po kolejový sněhový pluh z roku 1980. K vidění budou lokomotivy bývalých ČSD, salonní, osobní i motorové vozy, elektrické a motorové lokomotivy, historické drezíny, ale i vozidla, která donedávna sloužila v pravidelném provozu u Českých drah a teď jsou připravena pro zachování ve sbírce NTM.

  Největším lákadlem zřejmě budou parní lokomotivy, především pak rychlíková lokomotiva 498.106 „Albatros“, která v srpnu 1964 vytvořila dosud nepřekonaný rekord parních lokomotiv tehdejších Československých státních drah rychlostí 162 km/h.

  Majestátní obdiv budí rovněž první poválečná lokomotiva 534.0301, vyrobená už 22. prosince 1945 v plzeňských Škodových závodech (později přejmenovaných na Závody V. I. Lenina), nebo tramvajová parní lokomotiva „Gartenau“ vyrobená v Linci roku 1887.

  Stranou pozornosti jistě nezůstane ani část kolekce salonních vozů NTM zastoupená v depozitáři vyhlídkovým salonním vozem Ústecko-teplické dráhy z roku 1900, jenž pochází ze smíchovské továrny Františka Ringhoffera, nebo salonním vozem vyrobeným Kopřivnickou továrnou v roce 1906 pro barona Adolpha Rothschilda.

*   *   * 

  V chomutovském depozitáři Železničního muzea NTM jsme se byli podívat de facto v předvečer Dne otevřených dveří. Odpovědní pracovníci NTM vyhověli požadavku Modelářského spolku Nagano na studijní a badatelskou exkurzi a umožnili nám a našim externím sympatizantům prohlídku zde deponovaných železničních skvostů. Tříhodinová exkurze byla doprovázena zasvěceným a poutavým výkladem odborníka, na kterém bylo vidět, že mašinkami a vším okolo železnice žije, ale hlavně že o tom hodně ví.

  Není účelem této statě se podrobně zabývat jednotlivými exponáty, a dokonce ani perličkami, které jsme se dozvěděli. Pár fotografií, které nám bylo povoleno pořídit, jsou rovněž spíše dokumentem akce, jak čímkoliv jiným. 

  Cílem této strohé informace je především upozornit čtenáře webu Honzíkovy vláčky, především pak pány modeláře, že nadchází možnost se do depa v Chomutově zajet podívat.
  A také upozornit všechny ostatní, kteří nepatří do kategorie sběračů kovů a mají přístup k nějakým zapomenutým železničním artefaktům, že je mohou nabídnout do sbírek NTM.

Zdroj: www.ntm.cz 

Obrazová příloha

Foto Fulda a hlav

Rubrika: FOTOGALERIE, Skutečná železnice, Ze života (reportáže), ZPRÁVY

1 komentář

  1. Parní motorový vůz M124.001 „Komarek“ – Mašinky napsal:

    Vůz jsem jako nepojízdný kdysi viděl odstavený v Lužné, později v srpnu 2015 pak v depozitu NTM v Chomutově, kde ho již opravovali. Jedná se o jediný dochovaný exeplář parního motorového vozu v ČR.

Vložit komentář

Text komentáře: