Návěstidla na krakorci

P1110013_1kJak mi přicházejí nápady na postupné vybavování kolejiště, usoudil jsme, že na levém zhlaví, kde se mi v obloucích setkávají dvě a dvě koleje a pokračují přes obloukové výhybky skrz tunely do skrytého nádraží, bude nutné instalovat návěstidla. Jenže, moc místa tam pro ně není. Inspirován modelem krakorce v měřítku H0, který jsem viděl u Pavla Tvrze, jsem začal shánět totéž v měřítku N. Z Brna se mi dostalo sdělení, že v N-ku tyto krakorce neexistují.

  Podle Kučerovy fotodokumentace a pracně odvozených rozměrů jsem připravil stavebnici krakorce z mosazného leptu v měřítku N (a pod „tlakem“ jistých modelářů i v TT 🙂 ). Oba modely nabízím v N-šopíku – ZDE. Jak už jsem napsal ZDE, sestavit tento model není problém. Horší ovšem bylo vyřešit samotná návěstidla a jejich upevnění na něj.

  Rád jsem proto využil nabídky Radka Mende – popsáno ZDE – a vyzkoušel jeho lept návěstidla. Tato velmi jednoduchá koncepce je to „pravé ořechové“. Nutno ovšem zdůraznit, že kromě šikovně udělaného leptu a jeho sestavení autor excelentně vyřešil i osazování LED SMD na miniaturní dvoustrannou desku plošného spoje.

P1100985_1k-def

P1100986_1k

Obr. 1, 2 – Lept světelného návěstidla (zde pro tři světla) a deska plošného spoje – autor Radek Mende (obrázek leptu deformován kvůli event. padělatelům)

.

Postup sestavení světelného návěstidla „model Mende“

  Pro ty, kdo nečetli minulý článek zopakuji, že pro snadné spájení návěstidla je potřeba si zhotovit přípravek. Použil jsem „umělé dřevo“1) a do něho vyvrtal tři otvory podle rozteče, kterou mají otvory v čelní desce návěstidla. Nic jsem neměřil, ale jehlou vytvořil důlky podle otvorů v čelní desce přiložené na „dřevěný“ hranolek. Průměry vyvrtaných otvorů přesně korespondující s vnějším průměrem stočeného stínítka (vrtáno ∅ 1,2 mm, následně dopilováváno kulatým mikro-pilníkem, hloubka odpovídá délce stínítka).

P1100987_1kP1100988_1k

Obr. 3, 4 – Přípravek pro montáž návěstidla (zde ještě se dvěma otvory). Dole drážka pro ohýbání stínítek

.

  Stínítko se po vystřižení z aršíku snadno stočí podle dříku vrtáku ∅ 1 mm v drážce, kterou jsem si vypiloval kruhovým pilníkem v jedné boční stěně přípravku z „umělého dřeva“. Konečný tvar zaoblení stínítka jsem doladil mezi čelistmi kleštiček.

  Při montáží se nejdříve sestaví čelní deska a stínítka. Stínítka se prostrčí z rubu čelní deskou, příp. se upraví vytvarování stínítka. Konce stínítek absolutně přesně zapadnou do vybrání v otvorech v čelní desce. (Poznámka: V tom se zásadně liší konstrukce a uchycení stínítek podle Mende od konstrukce Kučery.) Celek se opatrně zasune do přípravku a jednotlivá stínítka se z rubu připájí mikro-kapičkou cínu. Jeli spoj dobře ošetřen tavidlem, cín se pěkně rozlije a maličko i proteče okolo stínítek na lícní stranu čelní desky. Ty pak dokonale drží

P1100980._800.

Obr. 5 – Stínítka jsou z rubu připájena do čelní desky návěstidla

.

  Čelní deska má rub a líc. Na rubu je okolo otvorů vyleptaná obdélníková drážka pro zapuštění rámu, do kterého se vkládá deska plošného spoje (DPS) s připájenými LED SMD.

  Vytvaruje se zadní rám návěstidla; podle doporučení autora se ohýbá ryskou ven. Zadní rám má nahoře delší a dole kratší příčku, které slouží k připájení návěstidla ke stožáru.

Poznámka: U trpasličí verze návěstidla jsem rám otočil o 180° a delší příčka mi posloužila k upevnění návěstidla do podstavce.

  Připravený (přesně vytvarovaný) rám se zezadu připájí kapičkou cínu k rubu čelní desky. Při pájení rámu je nutné mít sestavu se stínítky zasunutou v přípravku, jinak se může rozpadnout.

Poznámka: Rám je velmi titěrná součástka a proto ohýbat ji jen tak v ruce (v kleštičkách) možná dokáže Mistr. Sám si asi pro chystanou „sériovou“ výrobu vypiluji z hliníku hranolek, okolo kterého se bude tento díl ohýbat, aby byly všechny rámy stejné. Jde hlavně o to, aby byla dostatečná vnitřní šířka, totiž aby šly do rámu pohodlně vkládat DPS s LED SMD.

*   *   *

  Jak se vytvoří ze speciální DPS „vložky“ s LED SMD, které se zalepí do rámu návěstidla, jsem myslím velmi podrobně popsal minule – ZDE.  Asi nemusím připomínat, že při montáži je potřeba dbát na to, aby nedošlo ke zkratu od nějakého špatně zaizolovaného drátku.

*    *    *

  Po zalepení DPS s LED SMD do rámu následovalo vytvarování příček na rámu. Delší (horní) příčku jsem vytvaroval kleštěmi s kulatými čelistmi do obloučku, spodní přihnul tak, aby byla kolmo k rámu. Z mosazné trubičky ∅ 0,8 mm jsem uříznul kousek 12 mm dlouhý. Drátky od LED jsem stočil do jednoho svazku a obtočil je okolo horní příčky a následně vsunul do trubičky. Trubičku jsem ve dvou bodech (nahoře a dole) připájel k příčkám rámu. Muselo se to povést na první dobrou, abych nepoškodil izolaci drátků.

  Nakonec jsem opravil nabarvení návěstidla (vepředu černou, vzadu tmavě šedou barvou).

  Nejdříve jsem si myslel, že k upevnění návěstidla na krakorec bude nutné vymyslet a vyrobit nějaký koš, rám apod., jako to je vidět na snímcích skutečných krakorců. Nakonec jsem usoudil, že další titěrnost nemá cenu vymýšlet. Jednoduše jsem návěstidla přilepil vteřiňákem na krakorec do míst, kde je k tomu v zábradlí předpokládané místo. Kapka lepidla dole z boku na pochoz, druhá kapka nahoře na zábradlí. Z mosazného plechu tl. 0,16 mm jsem vystřihl pásek cca 1 x 4 mm a vytvaroval z něho třmen, ten jsem přilepil z boku k pochozu a tak pojistil trubičku návěstidla, aby na krakorci dobře držela.

 

P1110020_1k

Obr. 6 – Návěstidla nalepená na krakorci

.

  Nyní jsem měl přilepená dvě návěstidla na přední straně krakorce a z trubiček visely svazky drátů. Připravil jsem si další tři trubičky o ∅ 0,8 mm (délku jsem přiměřil). Jedna povede drátky pod pochozem od levého návěstidla směrem ke svislé části krakorce (stožáru), další dvě pak od obou návěstidel po vnitřní straně stožáru směrem pod krakorec, kde budou konektory. Prostrčil jsem drátky trubičkami a tyto přilepil ke krakorci. Drátky od pravého návěstidla jsem pod pochozem do trubičky neschovával. Stačilo je zatřít barvou. V desce pod stožárem jsem musel vypilovat oblé drážky, aby bylo možné svislé trubičky přitisknout ke stožáru. Dbal jsem na to, aby se drátky nikde nedotýkaly konstrukce krakorce a nemohly se poškodit; proto trubičky o necelý milimetr přesahují spodní desku.

P1110013_1kP1110015_1k

Obr. 7, 8 – Návěstidla jsou přilepená na krakorci, obě jsou pojištěná třmeny, drátky jsou prostrčené trubičkami, které jsou dole vsunuté v plastové trubičce, kde je pomocná DPS (zde ještě třmen a trubičky neopravené barvou a dole není vypilován v desce pod stožárem zářez pro zasazení trubiček, aby byly těsně u stožáru)

.

  Samozřejmě, každou chvíli jsem testoval, jestli všechny LED SMD v návěstidlech svítí.

.

Dilema s připojením návěstidel k dekodérům

  Nyní by měl následovat odstavec o připájení drátků od návěstidel k dekodérům. Dekodér pro návěstidla již byl sice vyvinut a odzkoušen a bude nabízen v rámci systému DIGI-CZ pod číslem 019 (prototyp na obr.). Není ale vyzkoušeno jeho připojení k návěstidlu, funkcionalita a  ovládání.

Dekoder019_popis_fin

Obr. 9 – Prototyp dekodéru pro světelná návěstidla

.

 Dekodér pro návěstidla v měřítku N byl vyvinut na základě praktických poznatků s instalací obdobných výrobků (např. z dílny pánů Báni a Němečka). Nehledě na naprosto odlišný protokol (S-com) má jejich patice (šachty a objímky), ve které je umístěn dekodér, čtvercový profil, což je velmi nepraktické, protože vrtání čtvercové díry do kolejiště je velmi pracné. Vzhledem k velikosti jsou prakticky nepoužitelné pro měřítko N.

  Proto jsme vymysleli, že pro N-ko by měl být dekodér připájen ke stožáru návěstidla, umístěn by byl v plastové trubičce a tento celek by se vsunoval do další (větší) trubičky, která bude zalepena v kolejišti (obr. 9). Vyvrtat díru kruhového průřezu je snadné. Prototyp dekodéru, který se navíc podařilo vytvořit velice úzký, tento požadavek splňuje.

Jenže, při instalaci dvou návěstidel na krakorec jsem se přesvědčil, že „mordovat“ pod konstrukci krakorce dva dekodéry (pro obě návěstidla) je velmi pracné a reálně hrozí nebezpečí přetržení drátků, což by znamenalo fatální zničení celé dosavadní práce. A tak jsem pod krakorec nainstaloval konektor se čtyřmi vývody (na krakorci jsou návěstidla se třemi světly – zeleným, červeným a žlutým; čtvrtý vývod je od společného plus), který je upevněn na destičce z cuprextitu, ke které se připájí drátky. Vše je zalepené v plastové trubičce, resp. ve „žlabu“ (dva „žlaby“ proti sobě vytvoří trubičku). Znamená to ale dořešit umístění dekodéru, což bude popsáno někdy příště.

P1100992_1k

Obr. 10 – „Pomocná DPS“ s cuprextitu se čtyř-pinovým konektorem, ke kterému se připájí drátky od LED SMD  (zde napravo připevněno trpasličí návěstidlo)

  Samozřejmě, že existuje naprosto jednoduchá varianta připojení návěstidel bez využití dekodérů, jen přes přepínače, resp. s využitím relátek. Ale to není předmětem tohoto příspěvku.

____________________

1) „Umělé dřevo“, resp. dřevoplastový kompozit (z anglického Wood-plastic composite, ve zkratce WPC) je zcela ekologický materiál, kombinující dřevo a plast. Technologie výroby WPC byla vynalezena již před více než dvaceti lety v Severní Americe. Používá se ve stavebnictví zejm. tam, kde je z nějakého důvodu nutné použít dřevo (terasy, obložení domů apod.),. ale současně je snaha zabránit běžné degradaci dřeva vlivem povětrnostních vlivů (hniloba, plísně, sesychání atd.).  Dnes se vyrábí v mnoha barvách a také tvrdosti. Kromě řady  pozitivních vlastností odolává i poměrně vysokým teplotám. Blíže viz např. ZDE.

Foto hlav

..

Krakorec podruhé

„Tak jsem se nechal tebou inspirovat,“ napsal mi Jirka Kubík (N-vlaky). „Nedalo mi to a taky jsem postavil svítící návěstidla na krakorci. To se hned tak na kolejištích nevidí. No a když už jsi je nechal vyleptat, tak je třeba je taky správně využít. Mně se to hned moc líbilo a výsledek stojí za tu práci.“

S čímž lze jenom souhlasit. V N-šopíku – ZDE – je v současnosti skladem několik leptů připravených pro další modeláře 🙂 .

 

IMG_1168res
IMG_1179res
Obr. Krakorec s návěstidly na kolejišti Jirky Kubíka (foto autor)
.
Rubrika: Doplňky, STAVBY, ZPRÁVY

komentáře 2

  1. Bohouš napsal:

    Měl jsem možnost vidět krakorec „in natura“ na burze v Opletalově. Vypadá skutečně nádherně. Na fotkách se zdají poněkud výrazné ty trubky pro drátky, ale je to dané rozdílem barev. Ve skutečnosti, zejména po nabarvení stejnou barvou jako krakorec, se úplně ztratí (mají průměr 0,8 mm).
    Samotné návěstidlo Radka Mendeho je také „majstštik“. Protože nemám eNko, ale TT, bohužel je pro mne moc malé. Ale přesto ho využiju. A to na točně. Tam nebývají normovaná návěstidla, ale spíš různá malá návěstidla typu co skladiště dalo a „sběrači kovů“ ještě neodnesli…

  2. Radyme napsal:

    To „umělé dřevo“ je super, dělá se to v něm daleko lépe nežli v mém hliníkovém přípravku.
    Krakorec vypadá opravdu dobře, co svítí je vždy hezké :-))

Vložit komentář

Text komentáře: