Zajímavý doplněk pro modelové kolejiště

Nejsem zastáncem kraválu na kolejišti. Bude to nejspíš tím, že už jsem dospěl do věku, kdy mne hlasité a nepříjemné zvuky ruší.  🙂 Nastupující digitalizace však možnosti aplikace nejrůznější zvuků nabízí ve velkém. Ostatně, i v naší nabídce  už je také DCC zvukový modul pro příslušenství DIGI-CZ 019-II – ZDE. Jindra Fučík ale objevil „konkurenci“. Jako už mnohokrát se ukázalo, že to, co bylo vymyšleno pro účel „A“, přenáramně se hodí i pro něco jiného – v našem případě pro ozvučení kolejiště.

  Bylo by nošením dříví do lesa vysvětlovat, že na modelovém kolejišti se ozvučení provádí v zásadě dvojím způsobem: Jednak se zdroj zvuku instaluje do vozidel, zpravidla lokomotiv či motorových vozů, anebo se zdroj zvuku instaluje do různých objektů na kolejišti (nádraží, budovy atd.), resp. pod kolejiště. Zatímco v prvém případě je zvukový modul vezený v lokomotivě „svázán“ s lokomotivním dekodérem, a jeho velikost je tudíž limitována vnitřním prostorem vozidla, ve druhém případě není ono technické zařízení až tak moc limitováno rozměry. Jsou proto k vidění i audio systémy mnohdy podobné profesionálním systémům prostorového zvuku.
  Zmíněný modul DIGI-CZ 019-II je z kategorie složitějších a tudíž i cenové dražších. Umožňuje z jednoho místa (z jednoho modulu) šířit do až čtyř reproduktorů celkem sedm různých předem nahraných zvuků. Blíže viz ZDE.

  Když je ale potřeba ozvučit jen jeden konkrétní objekt, jedním charakteristickým zvukem – např. zvon v kapličce, motorová pila v lese, kokrhání kohouta na dvorku, bučení krav na pastvě, siréna v továrně, atd., atd. – může se  hodit jednoduchý modul nabízený americkou firmou Invite by Voice LLC z Minnesoty. Jak už jsem naznačil, vývoj jednoduchého a sofistikovaného modulu s velmi kvalitním zvukem nevznikal pro potřeby modelářů, ale pro naprosto jiné důvody – jako „zvuková pohlednice“ (resp. pozvánka na konferenci, svatbu apod.). Výsledkem vývoje pro tyto účely byl pochopitelně velmi „placatý“ modul.

Obr. 1 – Zvukový modul (vlevo) a programátor (vpravo). Zvukový modul napájí tři knoflíkové baterie, součástí je reproduktor a mikro-tlačítko

  Rozměry modulu pro naše modelářské účely nejsou zase až tak zanedbatelné. Naopak. Samotný modul je velký jen 30 x 50 mm, reproduktor (30 mm) je připojen dvěma cca 50 mm dlouhými vodiči (což ale znamená, že jej lze instalovat po prodloužení vodičů i dále). Součástí modulu je ještě mikro-tlačítko, které  lze rovněž po prodloužení vodičů instalovat i dále od modulu. Modul je napájen třemi knoflíkovými bateriemi, které samozřejmě lze nahradit trvalým napájením.
  K modulu se dodává programátor. Ten je zhruba velikosti „flašky“. Na jedné straně má USB konektor, na druhé straně má plochý konektor pro připojení k modulu při programování zvuku.

Obr. 2 – Zvukový modul spojený s programátorem (součástky obou částí musí být nahoru)

  Před instalací zvukového souboru do paměti modulu je nejdříve nutné si od firmy Invite by Voice LLC stáhnout obslužný software – ZDE. Následně se spojí modul s programátorem. Výrobce upozorňuje, že nesmí dojít k otočení programátoru při spojování s modulem, protože by mohlo dojít k jeho poškození. Jelikož konektor nemá „bezpečnostní pojistku“, jedinou logickou pomůckou jak spojit oba díly správně je, že součástky připájené na DPS jsou na stejné straně (třeba nahoru).

 Přes USB port se celek připojí k počítači. Důležité je, že v režimu programování musí být odpojena jedna z baterií (nový modul má pod jednou z baterií izolaci z plastu). Spustí se výše cit. software. Na obslužné obrazovce se kliknutím na tlačítko „Add File“ vyhledá zdroj, tj. zvukový soubor ve formátu mp3 nebo wav. Klikne se na soubor, který se načte do okna obslužné obrazovky a dále se klikne na tlačítko „Write“. Soubor se nahraje do paměti modulu. Kliknutím na tlačítko „Exit“ se ukončí režim nahrávání zvukového souboru. Obvyklým způsobem se celek odpojí od počítače, rozpojí se programátor a modul. Zajistí se napájení modulu (vytažením izolace zpod baterie). Stisknutím tlačítka se zapne modul a dojde k prezentaci nahraného zvuku.

Obr. 3 – Obrazovka obslužného programu po výběru zvukového souboru (tlačítkem „Add File“), následuje kliknutí na tlačítko „Write“ poté, co se v záložkách (dole) nastaví hodnoty

 Obr. 4 – V záložkách (dole) je potřeba nastavit jen vzorkovací frekvenci

 

Obr.  5, 6 – Připojení celku k počítači

  Do paměti modulu lze nahrát zvukový záznam dlouhý až 104 sec., pokud je nastavena vzorkovací frekvence 16 kHz. To lze udělat v procesu programování v záložce „Sampling Rate“. Jiné hodnoty v dalších záložkách není třeba měnit (nastavovat).

  Zvukový modul firmy je patentovaný. Po dohodě s majitelem jsme nakoupili několik modulů, vč. programátorů k testům našich modelářů. První moduly budou k dispozici na výměnném setkání modelářů v Menze v Opletalově ul. v Praze 1 dne 23. 3. 2013.

Foto hlav

 

Rubrika: Elektronika, TECHNIKA, ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: