Domek spřáhla v N-ku

Jeden z mých přátel, který staví modely vagonů, motorových vozů i lokomotiv v N-ku, přišel s nápadem zhotovit domek spřáhla pro tzv. standardní spřáhla. Vyzkoušeli jsme několik variant. Těžko říci, jestli je náš vývoj této potřebné součástky u konce, ale prozatím nám to funguje. Jistý problém teď tvoří samotná standardní spřáhla, která jsou na trhu nepřiměřeně drahá a také hůře dostupná. Dají se však sehnat i fungující repliky, u kterých je ale zase problém s přesností rozměrů. Jelikož se domky spřáhla naší konstrukce mohou hodit, zmiňuji se o nich několika následujícími řádky. Pro zájemce jsou k dispozici v N-šopíku – ZDE.

  V aršíku vyleptaném z alpaky jsou díly pro dva domky (na jeden vagonek). Po vystřižení a očištění dílů od zbytků spojovacích můstků se nejdříve vyzkouší, jestli spřáhlo volně prochází otvorem v hlavě domku a jestli v něm bude svou zadní opěrnou plochou dobře fungovat. U originálních výrobků jistě nebude problém, resinové „klony“ spřáhel však bývají nepatrně větší. V takovém případě je nutné dřík, příp. i zadní opěrnou plochu spřáhla upravit pilováním.
  V zadní části leptu domku jsou dvě podélně proleptané ohybové drážky. Mezi nimi jsou otvory pro uchycení zespodu k vozidlu. Celá zadní část leptu bylo vytvořena s cílem značné variability. Podle typu vozidla (a dalších faktorů) je možné délku leptu zkrátit i jinak upravit. Od okraje až k ohybové drážce se na obou stranách díl nastřihne v místě, kde je to s ohledem na podvozek vhodné. Okraje se ohnou podél drážek. Tím se domek podélně vyztuží.
  V hlavě domku jsou čtyři dílky, které se ohnou k sobě a spoje se zevnitř zakápnou cínem. Následuje druhý ohyb podél první příčné drážky. Před ohybem druhé příčné drážky už je vhodné instalovat do budoucího domku spřáhlo. Do otvoru se zastrčí pootočené o 90 st. Pozor na jeho rozměry (viz výše) a hlavně na správnou stranovou orientaci. Při pohledu shora musí „zoubek“ spřáhla směřovat doleva. Samozřejmě, správně musí být orientovaný i sestavovaný lept domku.
  Než se domek definitivně uzavře, je potřeba do vnitřního prostoru domečku vložit kroužek ustřižený ze silikonové hadičky. (Nejde to snadno…) Tento kroužek totiž nahradí obvyklou pružinku, která přitláčí spřáhlo dopředu a současně udržuje jeho správnou polohu v horizontální i vertikální rovině. Průměr kroužku nesmí být ani velký, ani malý. Na zvláštní přání nabízíme kroužky nastříhané ze silikonové hadičky v N-šopíku. Právě tato silikonová hadička nám vyhověla při testech. Nakonec je vhodné uzavření domečku fixovat kapkou cínu, jak je patrné na obrázku. Výhodou silikonového kroužku je, že ho teplo od páječky nezničí.

  Vlastní instalace domku spřáhla z leptu je individuální. Je však přitom nutné dodržet výšku spřáhla na kolejemi, což definují normy NEM (zejm. 356 a 357). Domeček lze přišroubovat či přilepit, v určitém rozsahu i ohnout (přihnout). Alpaka je vcelku pevný materiál, který zaručí dostatečnou odolnost domečku při běžném provozu.

Obr. 1 – Domek spřáhla z leptu (na snímku ještě z mosazi) s instalovaným tzv. standardním spřáhlem

Obr. 2 – Již uzavřený domek spřáhla pojištěný kapkou cínu s instalovaným spřáhlem; snímek zespodu

Obr. 3 – Ukázka spřažení dvou spřáhel instalovaných v domcích

Obr. 4 – Tentýž snímek při pohledu zespodu…

Obr. 5 – …a ještě jednou v rozpojeném stavu. Je patrné, že spřáhla drží polohu díky silikonovým kroužkům uvnitř domků, které pochopitelně nejsou na snímku vidět

Foto hlav

 

Rubrika: DÍLNA, Nápady, ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: