Honzíkovo kolejiště (5)

V minulém díle jsem popisoval začátek stavby svého kolejiště. Nevím proč, ale připadalo mi moudré začít pokládat koleje od obtížněji dosažitelného úseku, tj. odzadu. Jednotlivé připravené (pospojované a event. spájené) části kolejí jsem nainstaloval na své místo a pospojoval je pomocí spojek. Položené kolejivo jsem fixoval špendlíky ke styrodurové desce. Samozřejmě, ke všem kolejím jsem před položením připájel napájecí vodiče, ale tomuto tématu se budu věnovat samostatně až v příštím díle seriálu.

  V této první etapě, když jsem sestavoval kolejiště z kolejiva TRIX, jsem nikde nevkládal izolované spojky, protože obloukové výhybky TRIX mají izolované srdcovky. Izolované spojky se musí vkládat u výhybek s vodivými srdcovkami; v případě výhybek PECO se tyto ještě musí upravit, jak o tom ještě bude řeč.

Výhybky
  Jak už jsem uvedl, principiálně budu v kolejišti používat výhybky PECO a k jejich přestavování serva ovládaná přes dekodéry ESU (nebo ekvivalenty). Inspirací mi byly úspěšné pokusy Martina Pinty (Lokopin). K zopakování mám již vyrobené držáky serv (podle jeho autorského návrhu) a nakoupené všechny další komponenty. Ovládání výhybek chci udělat s ohledem na vnoučka co nejjednodušeji, rozhodně ne přes počítač nebo přes tlačítka ovladače LENZ. Líbí se mi tzv. jednotlačítkový systém nastavování cesty (tzv. diodové pole), což mi poprvé ukázal Vašek Martinovský. Nicméně, variant asi bude více.
Na neviditelné části kolejiště budou instalovány výhybky TRIX s běžným elektromagnetickým přestavníkem. Nepovažuji takové řešení za nemodelový hybrid, protože to jde. A šetřit se musí! Docela si říkám, že si tak budu moci ověřit funkčnost a spolehlivost obou systémů.

Poznámka: Vzhledem k blížícím se vánocům a tím pádem napjatému časovému harmonogramu 🙂 (vnoučkovi jsem slíbil, že se o vánocích bude jezdit) jsem byl nucen instalovat výhybky PECO bez jejich úpravy, jen s izolovanými spojkami u srdcovky. Na řezání kolejnic u srdcovky, pájení vodičů k ní a připojení serva a mikrospínače přijde čas později…

Skryťák ano či ne?
  Celou dobu mi bylo vštěpováno do hlavy, že skryté nádraží (dále jen „skryťák“) ne. Není do něho vidět, špatně se tam leze, ještě hůře se tam čistí koleje. To je pravda, leč: Když má člověk málo místa a nechce jezdit jen s jedním či dvěma vlaky, tak je skryťák jisté řešení (pro odstavení vlaků). Ideální je, když je skryťák po ruce, jako to má udělané třeba Jirka Sládek. Jenže, ten ovládá kolejiště vlastně z druhé strany, zezadu.
Takže jsem se rozhodl pro skryťák. Původně jsem tam měl nakrouceno asi 6 kolejí (když už, tak už), ale už při rýsování plánů mi došlo, že nejvnitřnější oblouk by byl velký asi jako pětikoruna. Tak jsem ubral na 4 koleje. Systém pokládky kolejí ve skryťáku publikovaný na Lokopinu (článek Skryté nádraží – ZDE) by se mi tam stejně nevešel. Můj skryťák bude mít nakonec jen tři koleje (jak mi vyšlo rozumné při pokládce), zčásti do oblouků, s výjezdem do dvou kolejí. Budou na něj stačit jen čtyři obloukové výhybky.
Jak už jsem naznačil minule, nakonec mne napadlo, že vlastně můžu skryťák otevřít, alespoň z části, protože hory a doly a potoky a mosty budu vymýšlet až kdoví kdy. Čímž si ulevím pokud jde o event. záchranné práce v nedostupném skryťáku.

Nádraží
  Co by to bylo za kolejiště, kdyby nemělo aspoň dvě stanice. Moje hlavní nádraží bude v přední části kolejiště. Myslím jsem viděl v nějakých brožurách od PECO řešení stanice v oblouku. I v Kladně (a jinde) je vlastně nádraží v reálu takto řešené. A tak vjezd do nádraží zleva bude přes dvě obloukové výhybky, které vytvoří dva krát dvě základní průjezdné koleje. Pod točnou v pravé části kolejiště bude de facto druhý (menší) skryťák jen se dvěma kolejemi (průjezdnou a odstavnou), nepočítámli další kolej směřující ke spirále.
Propojení obou skryťáků mi umožní režim odjezdu vlaku jedním směrem a jeho návrat do protisměru, což jsem odkoukal na kolejišti Míry Roubíčka – ZDE a ZDE. Nádraží jsem vyprojektoval tak trochu ve tvaru písmene „Y“, nejen proto, že na pravé straně bude stát hláska, kterou je možné vidět na nádraží v Hostivicích, okolo níž budou jezdit vlaky po obou stranách..
Zhruba uprostřed napravo budou v nádraží dvě odstavné koleje. Po 1. koleji se bude jezdit ke skladišti (bude stát někde vlevo za nádražní budovou). Abych  získal výjezd do „1. etáže“ kolejiště, vymyslel jsem si při přední hraně dlouhou stoupající kolej, která se bude vlevo stáčet obloukem do kopců… Ale to bude až někdy v budoucnu…

Obrazová příloha:

Obr. 1 až 4 – Téměř dokončené položení kolejí v základním okruhu

Obr. 5 – Pro tuto chvíli hotovo…

Foto hlav

 

Rubrika: Honzíkovo kolejiště, STAVBY, ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: