Nádraží Lednice

Nádraží v Lednici leží na konci tratě č. 247 z Břeclavi, resp. z Bořího lesu do Lednice. V jízdním řádu pro cestující je označená číslem 247. Jedná se o jednokolejnou regionální dráhu s pěti zastávkami – Boří les, Poštorná, Charvátská Nová Ves, Lednice rybníky a Lednice. Provoz na trati postavené Brněnskou společností místních drah byl zahájen v roce 1901. Trať do Lednice je provozována jen v letní sezóně a vlaky jsou zde vedeny historickými motorovými vozy. V současné době je osud trati nejistý, SŽDC, s. o., uvažuje o ukončení  provozu, což se pochopitelně nelíbí občanskému sdružení Klub přátel lokálek, o. s. Blíže ZDE.

Foto hlav

Rubrika: FOTOGALERIE, Skutečná železnice

Vložit komentář

Text komentáře: