Nosník trolejí a stožár pro nosníky v měřítku N

Na sobotním výměnném setkání modelářů měly premiéru dva nové lepty z dílny Honzíkovy vláčky – nosník trolejí a stožár k uchycení nosníku (oboje v měřítku N). Oba výrobky jsou zhotovené leptáním z mosazného plechu tl. 0,16 mm. Tzv. „brány“ – jak se někdy těmto konstrukcím říká a které jsou nedílnou součástí všech elektrifikovaných tratí – by neměly chybět na žádném modelovém kolejišti, i když lze pochopit výhrady. Možná i proto si tento výrobek v měřítku N vyžádali sami modeláři s tím, že údajně na trhu není. Stožár vychází z osvědčené konstrukce již dříve prezentovaného Stožáru železničního 75 (HL-LEP02), kterému jsou přizpůsobeny rozměry nosníku.

  Samozřejmě, již v tomto místě jsem ochoten přijmout názor kritiků, že postavení „bran“ na modelovém kolejišti – jakkoliv to je „modelové“ – bude velkým problém při čištění, údržbě i provozu kolejiště. Zvláště u měřítka N.

Nosník trolejí

  Model nosníku trolejí je věrnou tvarovou i rozměrovou kopií výrobků běžně instalovaných na našich reálných elektrifikovaných železničních tratích. Dlužno dodat, že nějaký unifikovaný a navíc normalizovaný výrobek jsme nenašli. Díky spolupráci několika modelářů jsme ale při konstrukci modelu získali řadu fotografií nosníků i stožárů (byť pořízených z různých úhlů), ale i detailně změřený ocelový nosník před jeho instalací.

Obr. 1 Nosník trolejí se stožárem (tzv. „brána“) na reálné železniční trati (foto poskytl Z. Krušinský) 

  Konstrukce modelu nosníku trolejí je promyšlená s ohledem na potřeby modelového kolejiště. Při výpočtu „základní“ délky nosníku jsme vycházeli z existujících norem NEM, zejm. NEM 102 – Ohraničení světlosti průjezdního profilu v přímé koleji, NEM 103 –  Ohraničení světlosti průjezdního profilu v oblouku a NEM 112 – Vzdálenost kolejí. Pravda, výsledný rozměr pro kolejiště v modelovém měřítku N byl nakonec přizpůsoben na délku 115 mm jako racionální kompromis s tím, že nosník je tvořen dvěma půlkami dl. 57,5 mm. Nosník čtvercového profilu má po spájení cca 3 x 3 mm. Důležité je vědět, že okraje všech dílů (s výjimkou okrajů, které se budou dotýkat stožárů) jsou na krátkých stranách proleptány tak, že do sebe sousední díly zapadají (viz obr. 4 – 6); na to je nutné dávat pozor při sestavování nosníku před pájením.

Obr. 2 – Mosazný lept (0,16 mm) nosníku v aršíku 

Obr. 3 – Variabilita dílů nosníků umožňuje různé přemostění kolejí, resp. rozteč sloupů

  Délka nosníku 115 mm se jeví jako ideální vzdálenost pro přemostění dvou souběžných tratí ve volném směru v měřítku N. Jelikož v obloucích by mohla být tato vzdálenost malá s ohledem na vybočování vagonů, v aršíku nosníku je k dispozici celkem pět pomocných stavebních dílů čtyř různých velikostí, které lze variabilně vložit mezi oba základní díly a tím různě zvětšit délku nosníku, resp. rozteč mezi sloupy. Tato možnost variability délky nosníků bude jistě vítaná při instalaci „bran“ ve stanicích, kde nebývá moc místa pro postavení stožárů. Pro uchycení nosníku na stožáru slouží 4 úchytky (viz aršík), pokud modelář nepoužije jiný způsob uchycení.
  Spájení dílů je dobré provádět na přípravku zhotoveném např. z obroušených dřevěných nosníků čtvercového profilu na cca 2,8 x 2,8 mm (nutné vyzkoušet). Každý díl nosníku je tvořen dvěma polovinami, které se ohnou v podélných ohybových drážkách, přiloží se na přípravek, stáhnou se svěrkou nebo samosvěrnou pinzetou a pak se podélně spájí (viz obr. 7 – 9).

Obr. 4 až 6 – Detail zobrazující proleptání okrajů dílů nosníku, které do sebe zapadají

 

Obr. 7 až 9 – Detailní snímky způsobu pájení půlek dílů nosníku na přípravku z dřevěného profilu cca 2,8×2,8 mm

 

Stožáry pro nosníky

  K nosníkům jsou připraveny příhradové stožáry (HL-LEP02b), které se objednávají zvlášť. Rozměrově i tvarově se jedná o stejný výrobek jako je Stožár železniční 75 (HL-LEP02) s tím, že u něho není lampová skříň. V aršíku jsou čtyři stožáry s podstavci. Výška stožáru je 75 mm, včetně podstavce 78 mm. Návod na sestavení je obdobný jako u Stožáru železničního 75 (HL_LEP02) a je uveden v N-šopíku záložce „Ke stažení“.

 

 

Poznámka

  Jelikož o výrobek v měřítku N prozatím není velký zájem, zvažujeme slíbenou výrobu téhož výrobku v měřítku TT. Případné realizaci by jistě napomohla věcná diskuse k této stati, ze které by se skutečný zájem modelářů dal odvodit. Vyrábět lepty do šuplíku je dost drahé a neefektivní.

Text a foto hlav

 

 

Rubrika: Kolejiště, STAVBY, ZPRÁVY

komentářů 6

 1. Jirka Neumann napsal:

  Dobrý den, měl bych o zmíněné stožáry a nosníky trolejí zájem v TT, jestli se budou vyrábět.

 2. hlav napsal:

  Bohužel, zatím tyto stožáry a nosníky v TT nevyrábím pro nezájem modelářů. Jste teprve asi třetí, kdo tímto způsobem reagoval. Na jednu stranu jsou výrobci kritizováni za to či ono chybějící zboží na trhu s železničními modely, když se pak někdo chybějícího sortimentu ujme a zhotoví jej, zájem je nulový. Je to tak, že lidi prostě nemají peníze. A já také ne, takže vyrábět lepty na sklad nejde.
  Uvidíme po prázdninách, jestli zájem o stožáry a nosníky vzroste, resp. zda-li lidi zase začnou nakupovat. hlav

 3. Josef Hošek napsal:

  Dobrý den, budete tento výrobek a trolejové výrobky všeobecně vyrábět ve velikosti HO.

  Děkuji za odpověď.

  Hošek

 4. hlav napsal:

  Díky za dotaz. S výrobou v měřítku H0 nepočítám, protože podle mne je těchto výrobků na trhu dost až nadbytek… Hlaváček

 5. peeteeee napsal:

  Zdravím, také bych měl zájem o kompletní lepty na trolejové brány v měřítku TT. Jednalo by se o hodně velký zájem v řádu 100 ks a více

 6. Maco napsal:

  Dobrý deň všetkým priateľom železnice. Tak by som sa vyjadril na danú tému. Je super už len úvaha niekoho vyrábať trolejové brány pretože tento výrobok fakt na trhu chýba. Od jesene tohto roku by som chcel na svojom koľajisku z elektrifikovať tri stanice len som nenašiel výrobcu trol.brán čo je dnes bežné a reálnejšie ako závesy. Ak sa rozhodnete vyrábať trolej.brány v TT mal by som záujem a určite sa dohodneme… Držím palce a prajem vela úspechov. Ostávam s pozdravom zo SR

Vložit komentář

Text komentáře: