Osvětlovací stožár 125 – návod na sestavení leptu (HL-LEP03)

Silná osvětlovací tělesa se na železnici umisťují (podobně jako na sportovních stadionech, ve výrobních podnicích, skladištích apod.) na vysokých stožárech, které jsou zhotovené buď z betonu (sloupy), nebo z ocele (obvykle příhradové konstrukce). Konkrétních konstrukcí stožárů je bezpočet. V horní části stožáru zpravidla bývá pochozí plošina se zábradlím pro obsluhu osvětlovacích těles. Přístup na ní je žebříkem s ochranným košem. Podle výšky stožáru bývá zbudovaná další pochozí plošina zhruba v polovině stožáru, kde končí první a začíná druhý žebřík. Počet plošin stanoví norma podle výšky stožáru. V blízkosti stožáru bývá elektroinstalační budka.

  Model osvětlovacího Stožáru 125 (návrh Honzíkovy vláčky, výroba Hauler)  – k zakoupení v N-šopíku ZDE – je vysoký 125 mm, spolu s podstavcem a osvětlovacím tělesem má 152 mm. Stožár je dodáván jako stavebnice; díly jsou vyleptané v mosazném plechu tl. 0,16 mm. V měřítku N (1 : 160) ve skutečnosti odpovídá výšce 20, resp. 24 m, v měřítku TT (1 : 120) v reálu odpovídá výška 15, resp. 18 m.
  Jelikož je stožár koncipován pro výrazné osvětlení části kolejiště (nádraží, továrna, pila, skladová plocha apod.), jsou v osvětlovacím tělese zabudovány čtyři LED s paticí PLCC2 (svítivost LED cca 1500 – 2000 mcd). LED nejsou součástí stavebnice. Po vlastní úpravě lampové skříně nic nebrání použití jiných typů diod, nebo je možné stožár používat bez osvětlovacího tělesa.
  Na aršíku je jeden stožár a několik bonusů, vč. jednoho kompletního Stožáru 75 (viz HL-LEP02).

Příprava k sestavení

1. Díly vystříhat z aršíku (A = podstavec, B = stožár, C = ochoz se zábradlím, D = osvětlovací  těleso, E = žebřík).
2. Díly odmastit, např. v jarové vodě a vysušit.
3. Díly A, B, C, D a E ohnout podle ohybových drážek (drážka vždy dovnitř), nebo podle dalších pokynů (níže).

Sestavení podstavce
 
4. Zevnitř spájet hrany u dílu A.
5. Do otvoru v dílu A vložit šroub M2 x 40 mm s válcovou hlavou (nebo jiný) a zevnitř ho zajistit dotažením matice M2; zkontrolovat, aby hlava nepřekrývala otvory pro vodič (podle použitých vodičů upravit tyto otvory).
Poznámka: Šroub slouží k upevnění stožáru v kolejišti, což lze řešit i jiným způsobem.

Sestavení osvětlovacího tělesa

6. Osvětlovací těleso se skládá ze a) základové desky, b) krytů světel, c) nosné trubky, d) LED s paticí PLCC2 (svítivost cca 2000 mcd).
Poznámka: Pokud by měly být použity jiné svítící LED, je třeba jejich připevnění a zapojení přizpůsobit.
7. V základové desce jsou vytvořeny čtyři obdélníkové otvory, do kterých přijdou nainstalovat čtyři LED s paticí PLCC2, a to tak, aby se v žádném případě nedotkly svými kontakty desky (zkrat a zničení). Toho lze docílit několika způsoby, z nichž se jako nejsnadnější jeví zalití LED pomocí „křišťálové pryskyřice“ nebo jiné průzračné (nebo alespoň hodně průsvitné) odlévací hmoty (resp. resinu). Jde to i pomocí barvy na sklo, ale barva se musí vrstvit, protože při schnutí zmenšuje objem.
Poznámka: Existuje i možnost nejdříve „zasklít“ zepředu kryty světel plexisklem (což je hodně pracné) a pak prostor za sklem postupně zalít (vrstvit) odlévací hmotou nebo barvou na sklo. Do odlévací hmoty či barvy se instalují LED a nechají se tam zatvrdnout. Po zaschnutí se připájí k LED vodiče(viz bod 9) a celá zadní část osvětlovacího tělesa se zalije odlévací hmotou nebo barvou (viz obr. 3).
 
8. Před zalitím LED je vhodné je poskládat do otvorů podle schématu na obr. 1.
9. Po vytvrdnutí zalévací hmoty se připájí lakované drátky ke kontaktům.

Obr. 1

10. Připraví se nosná trubka (nejlépe z plastu, hliníku, mosazi, mědi, např. Evergreen – není součástí stavebnice), do které se vytvoří z boku otvor, kterým se protáhnou napájecí dráty. Trubka se přilepí na zadní stranu základové desky (sestava viz obr. 2). Posléze se trubka vsune do držáků s kruhovým otvorem, které budou připájené uvnitř stožáru (viz bod 11). Je nutné si zkontrolovat snadnost vsunutí trubky do držáků, aby při konečné montáži nevznikly problémy, na druhou stranu ale trubka nesmí mít v držácích velkou vůli.
Poznámka: Ve všech fázích sestavování osvětlovacího tělesa vřele doporučuji stále kontrolovat jeho funkčnost, tj. zda LED svítí (pozor, podle napájecího napětí nezapomenout na připojení rezistoru).

 

Obr. 2

Sestavení stožáru

11. K jedné polovině stožáru se zevnitř připájí držáky s kruhovým otvorem – první těsně u horního okraje stožáru, druhý cca 30 mm níže. Pozn.: Držáky z aršíku jsou rozměrově menší, takže když se připájí do vnitřního rohu stožáru, bude osa nosné trubky excentricky vůči svislé ose stožáru. Komu to vadí, zhotoví si držáky větší, třeba s plastu.
12. První polovina stožáru se vloží do konstrukční drážky v podstavci a díly se spájí (pozor na kolmost v horizontálním i vertikálním směru).
13. Přiloží se druhá půlka stožáru a po přibodování páječkou a zkontrolování správné pozice dílů se tyto spájí v podélných hranách. Při pájení je potřeba nedopustit „rozjetí“ obou půlek stožáru v horní části, protože by se zkomplikovalo připevnění ochozu.

Instalace ochozu se zábradlím a žebříku

14. Ochoz se připraví k nasazení na vršek stožáru a následně se ke stožáru připájí. Pozor na zanesení otvorů cínem.
15. Zábradlí se opatrně ohne ve čtyřech rozích pomocí kleští a stojky zábradlí se připasují k otvorům v ochozu. Zda-li bude zábradlí připájeno nebo přilepeno – to záleží na zkušenostech modeláře. Pozor – stojky zábradlí korespondují s otvory v ochozu, před ohýbáním je nutné si vyzkoušet souosost stojek a otvorů.
16. Ochranný koš žebříku se nejdříve ohne podle kulatiny tak, aby bylo možné výstupky na ochranném koši spájet.
17. Poté se koš přiměří a zkrátí. Nahoře by měl být ochranný koš zhruba ve výšce zábradlí (obr. 2), dole by měl končit asi 13 mm nad podstavcem (ve skutečnosti 2 m nad zemí). Jestli bude žebřík připájen (přilepen) nyní, anebo až po konečném barevném nástřiku, ponechávám na rozhodnutí modeláře. Každopádně pozor při manipulaci s tímto dílem – je skutečně velmi jemný a neodolá hrubé síle či neopatrnému stisknutí.

 

Obr. 3

Připevnění osvětlovacího tělesa na stožár

18. Trubku osvětlovacího tělesa, kterou již vedou napájecí lakované dráty, je nutné vsunout svrchu do otvorů držáků, které jsou již připájené uvnitř stožáru. Vyžaduje to trpělivost, zejm. pak při protažení drátů až skrz otvory v podstavci. Teprve až po instalaci do kolejiště doporučuji opatrně přihnout trubku a natočit celé osvětlovací těleso tak, aby LED svítila na určené místo.
19. Opakuji, že není na škodu v každé fázi stavby několikrát kontrolovat elektrickou funkčnost.

Konečná úprava

Všechna pájená místa je třeba opatrně začistit např. s využitím brusných a leštících kotoučů 3M (nabízíme v N-šopíku), a to ještě před sestavením osvětlovacího tělesa se stožárem.

Po dokonalém odmaštění (např. namočením do isopropylalkoholu) je stožár připraven k barvení. Povrchovou úpravu stožáru už nechávám na zkušenosti každého. Jediným racionálním řešením dokonalé povrchové úpravy takto členitého objektu je podle mne barvu stříkat.

© www.honzikovyvlacky.cz – Jan Hlaváček, 10. 4. 2011

Obrazová příloha

 

 

 

Foto hlav

Rubrika: Kolejiště, STAVBY

1 komentář

  1. Jirka napsal:

    Krásná stavebnice, na stránkách http://www.mojett.cz/ VoVo uveřejnil mnou napsaný článek o jeho stavbě. Jistěže se hodí i pro TT. Díky.

Vložit komentář

Text komentáře: