Miniatur Wunderland Hamburk očima modeláře a hodného taťky, který vzal na výlet početnou rodinu

Svobodné hanzovní město Hamburk, ležící na severozápadě Německa poblíž Severního moře, je druhým největším městem SRN. Město s necelými dvěma miliony obyvatel nabízí návštěvníkům k prohlídce mnoho historických i moderních cílů. Monumentální radnice z konce 19. století (dnes sídlo Hamburkského parlamentu a senátu – Hamburk je jedním ze tří městských spolkových zemí), nová Labská filharmonie (Elbphilharmonie) otevřená v roce 2017, nebo továrna Airbus, ve které se dokončují letadla před předáním zákazníkům, představují jistě zajímavé a lákavé cíle.

  Pro železničního modeláře i laické obdivovatele světa malých modelů ovšem Hamburk nabízí jiné jedinečné lákadlo – největší modelové kolejiště na světě v měřítku H0 (aktuálně o rozloze necelých 1 500 m2 a stále se zvětšující) – Miniatur Wunderland. Mají zde otevřeno 365 dní v roce od 9:30 do 18 hodin (v některých ročních obdobích je otevírací doba delší). Vstupenky stojí různě podle věku a event. zdravotního postižení – viz webová stránka ZDE.

Trochu statistiky na úvod

  Z webových stránek www.miniatur-wunderland.com se dozvíte, že na zmíněných necelých 1 500 m2 se aktuálně prohání více než 1 000 vlaků po tratích, jejichž celková délka přesahuje 15 km(!). Kromě nich se v modelové krajině nachází více jak 4 000 budov, přibližně 260 000 figurek, více jak 9 000 vozidel (z nichž nemalá část je pohyblivá) a také 42 modelů letadel (z větší části také pohybujících se).

  Ve své dnes již téměř osmnáctileté historii (stavba byla zahájena v červenci roku 2000) se areál rozrostl z původních tří modelových oblastí (Střední Německo, městečko Knuffingen a Rakousko) na současných deset (přibyl model Hamburku, Švýcarska, USA, Itálie, Skandinávie, Benátek a letiště Knuffingen). Plánovaná je stavba ještě minimálně dalších čtyř sekcí. Proinvestováno bylo přibližně 21 milionů Eur a o chod a další budování areálu se stará necelých 300 zaměstnanců.

  Celý „podnik” zabírá jednu z budov dřívějších přístavních skladišť v centru Hamburku ve čtvrti HafenCity. Samotná expozice je aktuálně rozložena do dvou podlaží, další podlaží slouží jako zázemí pro návštěvníky s obchodem, restaurací, úložnými prostory apod.

Hamburk je pro nás trošku z ruky

  Pro našince dychtícího shlédnout modelářské umění autorů Miniatur-Wunderlandu (dále jen „Wunderland“) může být odrazujícím faktem pro návštěvu relativně velká vzdálenost z Česka na severozápadní okraj Německa. Z Prahy se do Hamburku lze dostat v zásadě čtyřmi způsoby – autem, autobusem, vlakem či letadlem.

  Pokud spěcháte, je doprava letadlem jasná volba – z Prahy jste v Hamburku zhruba za hodinu, cena za letenku se pohybuje mezi dvěma a třemi tisíci korun. Cesta autobusem či vlakem trvá přibližně sedm hodin, za autobus zaplatíte zhruba 700,- Kč; cena jízdenky za vlak pak začíná kolem 1 000,- Kč.

  Cestujete-li ve větší skupině (například jako my, dva dospělí a čtyři děti) je nesporně nejvýhodnějším způsobem přepravy cesta vlastním autem. Délka cesty pak závisí (kromě aktuální dopravní situace na zvolené trase) pouze na vašich řidičských schopnostech a odolnosti spolucestujících. Nám cesta z Kladna trvala se šesti přestávkami přibližně 9 hodin.

  Pokud se chystáte, tak jako my, pouze na návštěvu Wunderlandu, je vzhledem k předpokládané délce prohlídky vhodné dopravit se na místo, tzn. do Hamburku nebo blízkého okolí, alespoň s jednodenním předstihem. Jako místo pro přenocování (z několika důvodů nejvhodnější) jsme zvolili malou zahradní restauraci v Neuenfelde, což je klidná čtvrť na západním okraji Hamburku obklopená rozsáhlými ovocnými sady, na dohled od montážních hal společnosti Airbus…

  Cesta z Neuenfelde do HafenCity trvala v pondělním dopoledním provozu necelou hodinu. V HafenCity bylo v relativně nedávné době vybudováno několik parkovacích domů; služeb jednoho z nich, vzdáleného od Wunderlandu přibližně pět minut chůze, jsme využili i my a v jeho útrobách jsme nechali odpočívat našeho plechového oře.

O Wunderland je zájem

  Počet návštěvníků současně pobývajících ve Wunderlandu je omezen (regulován); při větším počtu příchozích je třeba vyčkat doby, než se v expozici uvolní místo. Ve dnech volna mohou čekací lhůty na vstup přesáhnout i dvě hodiny. Pokud ale plánujete návštěvu s předstihem, je vhodné zakoupit vstupenky předem v online obchodě. Cena pro dospělého návštěvníka činí 15 EUR, pro dítě pak 7,50 EUR.

  Předem zakoupíte vstupenku s určeným šedesátiminutovým časovým oknem pro vstup, kdykoliv v této době můžete do expozice vstoupit bez čekání.

  Hned za vstupem se strategicky nachází prodejna se suvenýry, ale i s modely a modelářskými potřebami. Za ní pak návštěvník prochází restaurací a kolem šaten až případně k úložným skříňkám, které slouží k bezpečnému uložení batohů, fotografických brašen a jiných objemnějších zavazadel, která by jinak, umístěna na zádech či přes ramena návštěvníků, snižovala komfort prohlídky (na fakt, že pro uložení batohů jsou v areálu vyhrazeny příslušné prostory, také relativně často upozorňuje místní kecafon).

  Jakmile návštěvník odloží ve druhém patře vše nepotřebné (mimochodem, pánské toalety jsou vyzdobeny zajímavými dioramaty a pisoáry osazeny displeji, zobrazujícími různá tématická videa; samozřejmě železničně-modelářská; podle spolehlivých informací jsou dioramata i na dámách) může se přesunout do vyšších pater a zcela se ponořit do světa miniatur.

Expozici nelze popsat slovy

V prvním poschodí samotné expozice jsou kromě modelové železnice umístěny

 • prostory dílen, ve kterých v pracovních hodinách zaměstnanci Wunderlandu pracují na nových modelech či opravách těch starších,
 • velká informační tabule se statistikou návštěvníků, rozdělenou podle zemí, ze kterých přišli,
 • řídící středisko, ze kterého je ovládán a kontrolován provoz celého modeliště a
 • přibližně uprostřed poschodí jsou dvě sady dioramat:
  • první (Geschichte unserer Zivilisation, Historie naší civilizace) zachycuje vývoj jednoho místa v krajině v době od pravěku až po moderní dobu,
  • druhá sada (Die Geteilte Stadt, Rozdělené město) ukazuje vývoj kousku Berlína v letech 1945 – 1990.

  Každý box, chránící dioramata, je vybaven sluchátky a návštěvník se může zaposlouchat do výkladu k danému místu v prostoru i čase (bohužel, nikoliv v češtině).

  Tato dioramata představují v podstatě nejméně pohyblivé součásti expozice, ostatní části překypují pohybem nejen železničních modelů, ale i silničních vozidel, lodí a letadel.

  Expozici nelze slovy důkladně popsat. Obsahuje neuvěřitelné množství detailů, více či méně ukrytých pozoruhodných situací ze života té které oblasti, ať již reálného nebo bájného…

  Naše fotodokumentace snad vydá za mnoho nadbytečných slov.

Pár drobných postřehů místo závěru

 • při plánování návštěvy je dobré prověřit si obvyklou návštěvnost v daný den v týdnu; může se radikálně lišit, a to nejen mezi všedními dny a víkendem, ale i v průběhu týdne;
 • kalendář různých německých svátků, ať církevních, státních (federálních nebo zemských), ale i školních prázdnin, je skutečně pestrý (viz například ZDE a ZDE), tzn. že je dobré si ověřit, zda se nechystáte vyjet na výlet v době některého z nich; můžete se tak vyhnout komplikacím jak dopravním, tak i ubytovacím;
 • expozice Wunderland je skutečně velmi rozsáhlá, podle naší zkušenosti jeden den bohatě stačí, ale jen na relativně povrchní prohlídku; pokud budete chtít detailněji zkoumat život v modelové krajině, případně se účastnit i komentované prohlídky zákulisí, počítejte s prohlídkou několikadenní;
 • pokud se začne ozývat silné dunění a budova se zdánlivě třese, nelekejte se, jedná se o výbuch Vesuvu (samozřejmě modelového);
 • většina modelových oblastí obsahuje několik návštěvníky obsluhovatelných událostí (v celém areálu jich jsou desítky), které se uvedou do chodu stiskem tlačítka. Některé z nich fungují pouze „v noci” nebo „ve dne”, takže když některé z nich zdánlivě nereagují, není to „rozbitej krám”;
 • v jedné části expozice nejmenované země se nachází past v podobě modelu továrny na čokoládu – ovšem čokoláda, kterou továrna produkuje, je skutečná… 🙂
 • od letiště se neodtrhnou nejen děti, ale věřím, že i dospěláci! Je to podívaná, kterou nikde jinde na světě neuvidíte. V okolí této expozice byl během celého dne s přehledem největší nával.

Fotodokumetace

Foto Jan Plutnar

.

 

Rubrika: FOTOGALERIE, Kolejiště, Ze života (reportáže), ZNÁŠ TO?, ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: