LED, LED a zase LED (recenze)

LED-ilustraceV minulých dnech publikoval Bohouš Partyk na svém webu Mašinky.info – ZDE – nový článek, ve kterém se věnuje „starému tématu“ – svítícím diodám -, ale to rozhodně není na škodu, protože po delší době vznikl velmi přehledný a informacemi nabitý příspěvek. Určitě mi vážený čtenář dá za pravdu, že ačkoliv téma Light-Emitting Diode bylo na modelářských webech (i jinde) již mnohokrát popsáno a lze mít za to, že LED jsou dnes mezi železničními modeláři stejně nepostradatelné, jak vteřiňák mezi plastikáři :-), autor připravit užitečnou stať.

  V úvodu Partyk připomíná správný název této polovodičové součástky, bez které si dnes již nelze představit nejen modelářskou praxi. A také popisuje na jakém principu vlastně LED svítí a jaký je rozdíl mezi žárovkou, zářivkou a LED.

  S principem vyzařování světla z LED souvisí barva světla. Zatímco v době zavádění LED na trh existovaly LEDky jen v několika barvách, dnes nabízené LED poskytují větší škálu barev. Ono to je tak, že cit.: „Barva záření se mění se složením polovodiče, je tedy daná výrobou. Proto nelze měnit barvu jedné diody…“. V zásadě tedy chemické složení použitého polovodiče předurčuje barvu ze známé barevné škály spektra od infračerveného, přes červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou až po ultrafialovou barvu. Z čehož plyne, že z principu technické konstrukce LED není schopná vyzářit barvu bílou, která de facto vzniká složením barev spektra a je vlastně „výtvorem“ mozku. Původně se LED, která měla svítit bíle, konstruovala tak, že se cit.: „..hledalo náhradní řešení spočívající v kombinaci několika různě barevných čipů v jednom pouzdře. Ale nebylo to ono…“. Až se nakonec našlo řešení vycházejí ze zkušeností se zářivkami, tj. bíle světlo v LED se vybuzuje ultrafialovým zářením, které dopadá na luminofor. Jinými slovy, cit.: „Dnes se pro „bílou“ LED používá kombinace modré nebo ultrafialové LED a luminoforu, který je nanesený přímo na polovodičovém čipu. Výsledné světlo vznikající v luminoforu je bílé a poměrně intenzivní. Složením luminoforu lze mírně modifikovat odstín světla, podobně jako existují různé odstíny zářivek.“

  Poměrně obšírně se autor věnuje proudu a napětí potřebných k rozsvícení a bezporuchovému provozu LED, což je z hlediska modelářské praxe velmi užitečné. Jistě, než člověk získá potřebné znalosti a zkušenosti, lze postupovat metodou pokus-omyl a třeba i tvrdit, že Ohmův zákon je nadbytečná starost. Leč i z mých vlastních zkušeností si dovoluji doporučit přečíst si Partykův výklad v této kapitole. A vyzkoušet si uvedené „školní“ příklady.

  Nechci jeho umně sestavená slova opisovat ani parafrázovat, proto jen zopakuji, že v podkapitolách nadepsaných 1. LED se napájí stejnosměrným proudem, 2. LED se napájí vždy proudem, ne napětím, 3. A jak se počítá odpor? najde čtenář vše potřebné. Text je doplněn několika schématy, ze kterých lze odvodit řadu praktických poznatků.

  Pro modelářskou praxi jsou rozhodně prospěšné i odkazy na možný nákup levných elektronických součástech, které fungují jako stabilizovaný proudový zdroj.

  V závěru článku pak Bohouš Partyk poskytuje praktický návod jak spočítat hodnotu rezistoru, jehož připojení k LED je téměř nezbytné, a co víc, co dělat, aby LEDka svítila správnou intenzitou – tedy ani moc, ani málo. Samozřejmě, svítivost světel instalovaných v železničních modelech, ať už trakčních vozidlech, vagonech, nebo návěstidel atd. je hodně subjektivní záležitost, ale přece jenom každá rada je užitečná.

  Nebyl by to Bohouš Partyk, aby pro řešení právě této dosti podstatné „drobnosti“ nepřišel s řešením, kterým je návrh „udělátka“, jenž by šlo označit jako zkoušečka svítivosti LED. Jistě, nic nového pod sluncem, ale návod jak na to, který je součástí přehledného článku o LED, já osobně vítám. A jelikož vím, že ono „udělátko“ už má reálnou podobu prototypu a probíhá jeho testování, lze předpokládat, že nebude dlouho trvat a Bohouš nám ho na svém webu představí v plné kráse.

Ilustrační foto: internet

.

Rubrika: Elektronika, TECHNIKA, ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: