DCC zvukový dekodér pro příslušenství (DIGI-CZ-020)

Do série komponentů DIGI-CZ přibyl další modul, vlastně moduly, které autor označil jako DCC zvukový dekodér pro příslušenství. Tento dekodér byl vyvinut a prototypově vyroben v podstatě jako výsledek diskuse malého okruhu modelářů, kteří se shodli na zadání vycházejí z potřeby nainstalovat do kolejiště velmi levné zařízení, aniž by byly použity vysoce sofistikované a profesionální stereo, či kvadro systémy

  Na začátku bylo stanoveno několik premis:
– předně, že zvuk by měl vycházet z přesně definovaného místa na kolejišti (např. zvuk zvonu od kostela, zvuk motorové pily z lesa, zvuk nádražního hlášení z nádraží atd.),
– zvuky si může modlář nahrát jakékoliv, každý podle své libosti a s dostatečným komfortem,
– zvuky lze časem měnit (přehrát jiným zvukem),
– zvuky by neměly rušit, tzn. jejich zapnutí/vypnutí lze ovládat, intenzitu regulovat a hlavně – musí být možnost zapnout „ticho“!

  Jindra Fučík přijal řešení mj. i s cílem, že si chtěl vyzkoušet práci se zvukem a s atraktivními periferiemi. Na svém webu popisuje koncepci a řešení modulu:

Koncepce modulu

  Koncepce dekodéru je jednoduchá, dekodér používá adresy běžného příslušenství, takže „obsadí“ 4 výhybky. Je tedy možné přehrávat 8 zvuků. První zvuk jsem zvolil „ticho“, takže zbývá 7 reálných zvuků.
  Jako zdroj pro zvuky jsem si zvolil SD kartu. Pro jednoduchost ve standardní velikosti, ačkoli dnes se spíše používají ve velikosti mikro SD, nebo TF.
  Pro jednoduchost jsem také zvolil pro přehrávání pouze soubory v nekomprimovaném PCM/WAVE formátu (soubory s koncovkou WAV). Existuje pro ně dostatek editačních programů a nástrojů, takže předpokládám, že si každý uživatel modulu pohraje s naplněním své databanky a následně i karty „vlastnoručně“ nahranými zvuky. Vzhledem ke kapacitám a současně cenám karet není pro nahrání sedmi zvuků nutné kompresi řešit.
  Dekodér dokáže přehrát zvuky jak stereo, tak mono, jak v režimu šestnáct tak osm bitů, jakož i v různých rychlostech vzorkování až do 44 kHz.
  Zvuky ale musí mít definovaná povinná jména, a to 001.WAV, 002.WAV až 007.WAV, nahrány musí být v kořenovém adresáři karty, protože ostatní soubory budou ignorovány.
  Zařízení je koncipováno jako jednoduché a norma pro SD a TF karty je poněkud široká, proto je možné, že některé karty nebudou fungovat správně. Dobře fungují zejména nové karty podle specifikace sd a sd2 (SDHC) s malou spotřebou.

  Zařízení je vytvořeno ve dvou variantách, které se liší zejména provedením audio části. 
  První verze je koncipovaná ve třídě D a je vybavená čtyřmi zesilovači schopnými teoreticky dodat až 1,6 W (v případě použití 4 ohmových reproduktorů), resp. 0,8 W (pro 8 ohmové reproduktory). 
  Druhá verze je koncipovaná v audio třídě a je vybavená 1 W stereo zesilovačem, navíc je však vyveden nezesílený audio signál, vhodný pro běžné audio zesilovače.

Čtyř reproduktorová verze (DIGI-CZ 020A)

  Tato verze je definovaná jako stereo se dvěmi zesilovači, které lze samostatně zapínat a vypínat. Lze tedy umístit jednu dvojici reproduktorů například do nádražní budovy a druhou dvojici do kostelíku. Pokud se spokojíme s jednokanálovým (mono) přehráváním, je možné rozdělit reproduktory na čtyři místa, je ale nutné si neustále pamatovat, že dekodér stále považuje zvuk za stereo a fakt, že je na jednom kanále „nahrané“ ticho je jen technickou implementací. Dekodér tedy umožňuje aktivovat reproduktory A+B a/nebo C+D.

Dvou reproduktorová verze (DIGI-CZ 020B)

  Tato verze je běžná stereo verze, její softwarové vybavení je identické, pouze vývody pro ovládání zesilovačů nejsou použity, takže jejich přepínací kódy nemají žádný efekt.

Popis CV

  Dekodér umožňuje definovat pouze jednoduché vlastnosti přehrávání; vlastně se jedná pouze o definici opakování a přerušitelnosti. Jsou definovány tyto čtyři způsoby (režimy):

 • 0 – zvuk s opakováním, který lze přerušit při zadání jiného zvuku (vhodné například pro ruchy v továrnách, motorové pily a podobně),
 • 1 – zvuk s opakováním, který nelze přerušit jinde, než na konci opakování (vhodné například pro zvuk zvonu; příklad: zvon zvoní bim-bam, bim-bam a pokud zadáme konec, tak zvuk dokončí úplné „bam“ a skončí),
 • 2 – zvuk bez opakování, který lze přerušit,
 • 3 – zvuk bez opakování, který nelze přerušit (vhodné pro staniční hlášení, to zazní právě jednou a vždy celé).

U verze se čtyřmi reproduktory je nutné zadat, ze kterých reproduktorů bude zvuk slyšet:

 • 4 – zvuk z reproduktorů A+B
 • 8 – zvuk z reproduktorů C+D

Poznámka: pokud nezadáme ani jedny reproduktory, zvuk sice bude generován, ale nebude slyšet.

  Součtem režimu a čísla reproduktorů (lze zvolit i oboje reproduktory), dostaneme číslo, které vložíme do CV odpovídající příslušnému zvuku (viz tabulka dole).

   Na modulu je instalovaná signální LED, její chování je následující:
– po zapnutí modulu LED krátce blikne,
– pokud není přítomna SD karta, LED blikne dvakrát, modul se pokouší opakovaně vyhledat kartu každou vteřinu, a proto se blikání opakuje,
– tři krátké bliknutí znamenají, že není přítomný příslušný soubor (LED blikne až když se soubor pokoušíme přehrát),
– čtyři krátké bliknutí znamenají, že soubor není v podporovaném formátu,
– při přehrávání LED svítí po celou dobu přehrávání.

Postup instalování a naprogramování modulu

  Modul se připojuje do základnové stanice, což je další z komponentů série DIGI-CZ, který ještě nebyl představen (blíže zatím viz ZDE). V nabídce je několik verzí základnových desek s různým výkonem a různým typem napájení. Je potřeba počítat s tím, že spotřeba modulu (DCC zvukového dekodéru pro příslušenství) může být až 1A, proto je potřeba zvolit základnu odpovídajících vlastností. Modul lze provozovat po celou dobu v základnové stanici určené k programování.
  Reproduktory lze použít jakékoli, tj. běžné reproduktory s odporem 4, 8 nebo 16 ohm (i více, pokud existují). Čtyř reproduktorová verze nemá regulaci hlasitosti, tu lze dodělat tak, že k reproduktoru připojíme sériový potenciometr, trimmer nebo rezistor (vhodná hodnota bude kolem 5 – 20 ohm). Nezapomeňte, že výkon může přesáhnout 1W, proto volte takové součástky, které jsou dimenzovány minimálně pro 1,5W.
  Programování se provádí běžným způsobem jako u ostatních dekodérů příslušenství.

Hodnoty CV 

CV# CV# default min-max význam  
513 1 1 (Roco 5-8, Lenz 1-4) 0-63 Primární adresa, spodní polovina  
  7 10 Verze (10 = verze 1.0)  
  8 13 (0D hex) ID Výrobce  
521 9 0 0-7 Primární adresa, horní polovina  
541 29 128 (bit 7) 0/128 konfigurace – 128 = dekodér příslušenství  
546 34 4 0/1 Nastavení pro zvuk 1 (4=0+4 – repro A+B, opakování)  
547 35 4 0/1 Nastavení pro zvuk 2 (4=0+4 – repro A+B, opakování)  
548 36 12 0/1 Nastavení pro zvuk 3 (12=0+4+8 – repro A+B + C+D, opakování)  
549 37 12 0/1 Nastavení pro zvuk 4 (12=0+4+8 – repro A+B + C+D, opakování)  
550 38 12 0/1 Nastavení pro zvuk 5 (12=0+4+8 – repro A+B + C+D, opakování)  
551 39 8 0/1 Nastavení pro zvuk 6 (8=0+4 – repro C+D, opakování)  
552 40 8 0/1 Nastavení pro zvuk 7 (8=0+8 – repro C+D, opakování)  

 

 Obrazová příloha

Obr. 1, 2 – Čtyř reproduktorová verze (DIGI-CZ 020A)

Obr. 3, 4 – Dvou reproduktorová verze (DIGI-CZ 020B)

 

Zdroj: http://www.fucik.name/masinky/zvuk/

Foto autor; ilustrační foto v perexu převzato z webu Zvony.ic.cz; tam lze také slyšet řadu autentických nahrávek zvonů; schéma zjednodušeného zapojení Jakub Staněk

 

 

Rubrika: DIGI-CZ, TECHNIKA, ZPRÁVY

komentáře 3

 1. Jan Merhaut napsal:

  Vypadá to zajímavě, hlavně treba pro hlašeni nadrazniho rozhlasu – vhodny doplnek k ozvucenym vlakum

 2. radek napsal:

  A kde se to dá koupit?

 3. Hlav napsal:

  Zakoupit tento modul bude možné v dohledné době v N-šopíku. Prozatím přijímám na mailovou adresu colonel@mybox.cz předběžné objednávky, abychom věděli, kolik asi máme nechat vyrobit DPS. Hlaváček

Vložit komentář

Text komentáře: