Požár zničil některé výrobní objekty firmy Woodland Scenics

Minulý čtvrtek odpoledne (středoamerického času) vyhořel jeden z výrobních objektů světoznámé firmy zabývající se výrobou produktů na tvorbu modelů krajiny. Několik požárních sborů z města Linn Creek (Missouri) a jeho okolí bojovalo více jak šest hodin z ohněm doprovázeným těžkým černým kouřem. Bylo nutné evakuovat více jak stovku zaměstnanců a ochránit sousedící objekty od ničivých plamenů. Přestože oheň měl fatální následky, podle vyjádření vedení postižené firmy nebude ohrožen obchod s tímto oblíbeným modelářským zbožím.

  Woodland scenics je považován za světového lídra ve výrobě nejrůznějších doplňků a materiálů pro zhotovení krajiny zejm. na železničních modelových kolejištích.
  Podle místní policie vznikl oheň ve čtvrtek (5. 1.) kolem poledne. „Kolem 12:10 až 12:15 hod. jsme obdrželi zprávu, že ze střechy budovy šlehají plameny. Všechny zaměstnance se podařilo bezpečně evakuovat, nikdo při tom nebyl zraněný,“ uvedl policejní šéf městečka Linn Creek Trevor Dowdney. Pochválil, že firma měla velmi dobře zpracované evakuační plány, takže všem zaměstnancům se podařilo uniknout z budovy bez zranění ohněm.  
  Velitel hasičů Jeff Dorhauer k tomu dodal, že s ohněm bojovalo nejméně 20 hasičských sborů. „S ohledem na množství hořlavých látek, se kterými se ve firmě pracovalo, byl požár hodně intenzivní a budeme proto požářiště hlídat celou noc, aby nedošlo k opětovnému vznícení ohně,“ řekl a dodal, že „příčina požáru nebyla prozatím zjištěna.“
  Ve Woodland scenics pracovalo okolo 150 zaměstnanců. Podle prvních odhadů a publikovaných vyjádření se pozorovatelům jevilo, že nejméně polovina výrobních prostorů firmy je totálně zničená. Hasičům se sice podařilo zamezit šíření požáru, takže většina budov nevyhořela do základu a zůstala stát, ale jsou vážně poškozené hasebním zásahem. Velitel hasičů Dorhauer k tomu řekl, že „zatímco většina budov v celém areálu ještě stojí, jsou zakouřené a poškozené vodou. Nevíme, kdy budou opět do provozu.“ Dodal, že vyšetřování příčin požáru bude probíhat celou noc a že zatím nenašli nic, co vypadá podezřele.
  Při hašení se zasahující jednotky musely potýkat s velkým nedostatkem vody. Zásoba vody v Linn Creek byla rychle vyčerpána a hasiči museli dopravovat vodu na hašení požáru v cisternách ze vzdáleného okolí města. To přineslo problémy místním obyvatelům.
  Kvůli štiplavému kouři vznikajícímu z hoření všelijakých velmi hořlavých látek a který byl jihozápadním větrem hnán na přilehlé okolí, musela většina obyvatel této části města opustit své domovy. Spolu se zaměstnanci Woodland Scenics pozorovali požár z bezpečné vzdálenosti.
  Ačkoliv mezi americkými modeláři propukla pochopitelná panika, kterou trefně vyjádřil Ivan Staša, cit.: „…kamarádi z Free-MO, co bydlí v Kalifornii, mi tuto zprávu poslali; myslím si, že to je kompletní kolaps…“, přes všechno neštěstí se jeví prohlášení představitele firmy Gale Cousinse, ředitele pro prodej a služby zákazníkům, jako optimistické. V publikovaném stanovisku se uvádí:
  „Vážení, jak jste možná slyšeli, zažili jsme požár zde na Woodland scenics. Mám dobrou a špatnou zprávu. Dobrou zprávou je, že nikdo nebyl zraněn při požáru, ani při evakuaci. Špatnou zprávou je, že několik našich výrobních budov je zničeno. Naštěstí je důležitější ta dobrá zpráva. Firma má v Linn Creek více budov, které jsou rozprostřeny po celém městě. Ztratili jsme „jen“ dva z těchto objektů, ve kterých byla soustředěna jen malá část našich výrobních kapacit. Naše expedice, sklady a firemní kanceláře byly před požárem ušetřeny a nevznikly zde žádné škody, stejně jako ve většině našich výrobních budov, takže obchod může pokračovat, jako obvykle.“
  Tak snad to bude tak, jak říká pan ředitel.

Zdroje:
Bond, L.: Woodland Scenics burning in Linn Creek. In:
http://www.connectmidmissouri.com/news/story.aspx?list=194662&id=704154
Burger, R.: Fire destroys Linn Creek business, displaces area residents. In: http://www.lakenewsonline.com/news/x550247171/Fire-destroys-Linn-Creek-business-displaces-area-residents?img=3
Staša, I.: Mail do konference Zababov z 8. 1. 2012

Foto: Rance Burger – cit. článek; internet

 

 

Rubrika: ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: