Přestavba železničních modelů velkosti Z na digitální provoz

Železniční modely velikosti Z v měřítku 1 : 220 jsou poslední z celé řady všech modelových velikostí,  které nejsou plně digitalizovány (samozřejmě kromě nové velikosti T-gauge – 1 : 450). Důvodem samozřejmě jsou jejich rozměry a z toho plynoucí potíže při osazení modelů dekodérem. V seriálu článků se budu postupně zabývat mechanickou úpravou jednotlivých lokomotiv v měřítku Z ze své sbírky (bude se jednat výhradně o modely Märklin), včetně instalace dekodérů. V závěru článků bude i návod na nastavení a provoz.

  Jakožto milovník velikosti Z jsem při zpracovávání projektu kolejiště této velikosti neustále uvažoval o tom, jak realizovat jednotlivé úseky tak, abych mohl provozovat několik vlakových souprav najednou. Věděl jsem, že kolegové větších měřítek mají o tuto starost méně – prostě realizují kolejiště s digitálním provozem. Nebudu zde rozebírat jaký druh provozu a jeho kombinace je ten nejlepší, protože co modelář, to názor zaručeně nejlepší. Tuto úvahu přenechám někomu jinému, kdo bude mít chuť se dohadovat s těmi, kteří mají zaručeně pravdu. 
    Úvodem bych chtěl upozornit, že publikované návody jsou mými autorskými nápady, anebo úpravou již někde uveřejněných návodů (původnost originálu přestavby bude vždy uvedena). Pokud bude mít kdokoliv jiný názor, nebudu s ním polemizovat o tom, co je lepší či horší. Zajisté může svoje řešení zpracovat a rovněž nabídnout k publikování, případně vyjádřit svůj názor v diskusní rubrice za článkem. 
  Dále si dovoluji upozornit všechny modeláře, kteří uvažují o přestavbě modelů v měřítku Z, hlavně parních lokomotiv, že musí mít velmi dobré dílenské vybavení, včetně obráběcích strojů (zejm. frézka), pevnou ruku a dobré nervy. Pro přestavbu motorových a elektrických lokomotiv je zase zapotřebí speciální plošný spoj 1).

__________________________________________

1) V dohledné době bude v nabídce N-šopíku

 

Rubrika: Digitalizace trakčních vozidel, MODELY, Velikost Z (1 : 220)

Vložit komentář

Text komentáře: