HOME PLAN PRO – shareware na rýsování v 2D

Čas od času potřebuju v souvislosti s modelařením něco narýsovat. Tu nějaký domeček v měřítku podle reálné potřeby, jindy nějaké schéma kolejiště, anebo drobnou součástku v makro měřítku atp. To si pak vyndám rýsovací nářadíčko opatrované od průmyslovky, koupím si nový milimetrový papír a najdu kalkulačku (logaritmické pravítko jsem již odložil :-)). A pak se pár večerů trápím, neb můj zrak už není tak dokonalý, jako v dobách mládí. Rýsování mne vždycky bavilo, stejně jako deskriptiva. To první jsem nezapomněl, to druhé ano. Ačkoliv se s počítači kamarádím od dob Atari a Sinclearů, nějak jsem ignoroval všechny ty úžasné programy typu CAD a COREL. Zdály se mi především drahé a zbytečně složité. Nedávno jsem ale měl štěstí. Google mi našel nabídku hned několika jednoduchých 2D programů na rýsování. Už třetí software v pořadí mne nadchnul natolik, že jsem si ho hned za 39 € koupil. Pokud by někdo potřeboval totéž co já, přináším stručný návod k užívání programu HOME PLAN TOP (© 1990 – 2009 Home Plan Software, USA).

  Nejdříve ale pro zajímavost zmíním dva předešlé programy, o kterých jsem se zmínil, protože se někomu mohou hodit. První se jmenuje Thinking 2D, vytvořil ho Mayank Malik a dá se k němu najít cesta před vyhledávač Google. Nadšený jsem ale z něho nebyl. Druhý program je podstatně jednodušší a je užitečný spíše pro narýsování všelijakých geometrických těles. Jmenuje se GeoGerba – Dynamic Mathematisc for Everyone –  lze se k němu dostat na webu www.geogebra.org .
  Shareware HOME PLAN TOP (HPP) není problém stáhnout ZDE ve zcela funkční verzi a volně jej 30 dní užívat. Do té doby si může uživatel vyřídit licenci za zmíněných 39 dolarů/euro (vysvětlím dále), což je myslím cca 15 – 20x levnější než co stojí např. CorelDRAW v plné verzi.

HPP – charakteristika

  HPP se jeví jako jednoduchý rýsovací program, ovšem jednoznačná navigace a fůra velmi užitečných funkcí z něho dělá mocný nástroj na rýsování nejrůznějších 2D aplikací. Graficky i věcně koresponduje se zavedenou konvencí windowsovských programů, což napomáhá v rychlém zvládnutí ovládání programu. Ačkoliv je to americký program, má funkci přepínání mezi palcovou a metrickou měrnou soustavou. Musím z vlastní zkušenosti hned úvodem zdůraznit, že HPP se vyznačuje velkou přesností vytvářených plánků.
  HPP obsahuje i několik zajímavých pomůcek. Kurzorem definovanou plochu spočítá a uvede plošnou výměru v m2. Stejně tak spočítá a graficky znázorní délku úsečky (ideální při kótování plánku). Disponuje několikanásobným krokem zpět („Undo“) a funkcí lupy („Zoom“). Do vytvářených plánků lze zakomponovat již hotové prvky z připravených knihoven nebo text. Jednoduchým způsobem tak lze do vytvářeného plánku vložit např. stůl, postel nebo třeba kulečník, stejně jako okno, dveře atd., nebo nadpis, popis, poznámku atd.  S veškerými nakreslenými prvky lze pohybovat jako s objekty, slučovat je do skupin, nebo je mazat, přenášet, otáčet kolem osy v obou rovinách, nebo měnit jejich velikost.
  Program se nejlépe ovládá myší, ale v případě nutnosti to jde i z klávesnice. V době spuštění programu je k dispozici aktuální nápověda (anglicky) k právě prováděnému úkonu.
  Jeho předností jsou také výstupy, které lze realizovat vytištěním vypracovaného plánku v různých měřítcích (podle vlastního zadání), anebo vyexportovat jej do několika obrazových formátů (DXF, EMF, PDF, BMP, GIF a JPG). To znamená, že vytvořený soubor lze dále zpracovávat například ve Photoshopu, nebo jej použít ve Wordu atd.

Web firmy Home Plan Software na podporu HPP

  Velmi příjemné pro mne bylo zjištění, že autoři programu provozují web, který tento program prezentuje, nabízí ke koupi, ale současně i zajišťuje i jeho dokonalý servis (vč. hot-line). Mimo jiné jsem posléze zjistil, že program je vyvíjen dvě desítky let a nové verze jsou připravovány podle přání zákazníků. Proto má HPP velmi široké použití, jak zdůrazňují autoři. Používají jej především stavební technici, ale i každý, kdo si chce narýsovat třeba jen stavební plánek kůlny. Lze s ním vytvořit nákresy domů, plánky bytů, návrhy jednotlivých podlaží budov apod.  Nakreslit lze rovnou čáru, místnost libovolného tvaru, dveře, zeď (její tloušťku je možno si vybrat), kulatou zeď, dvojitou zeď a mnoho dalších prvků. HPP používají i kriminalisté a pojišťovací agenti pro dokumentaci místa činu, resp. dopravních nehod. Je užitečný pro konstruktéry navrhující strojní součástky, používají ho krejčí co šijí šaty, nebo také velké cirkusové stany. Má prostě bezpočet možností užití a proto jej využívají tisíce uživatelů. Proč tedy ne železniční modeláři?
  Na rozdíl od jiných programů typu CAD1), které jsou vytvořeny pro profesionály (zejm. stavební inženýry a architekty), je HPP vytvořen pro běžné uživatele. Není tedy cenově tak nákladný, jako programy typu CAD. Ačkoliv celý program běží v DOSu, má velmi dobrou výkonnost a splňuje vysoké uživatelské nároky. 
  Za zmínku stojí e-shop, ve kterém je nabízen. Po spuštění  standardního objednávacího rituálu se web přepne na obchodníka v Německu, který tento americký produkt prodává v Evropě. Fantastické je, že německý e-shop komunikuje v několika jazycích, mezi nimi i v naprosto dokonalé češtině. Navíc, celý proces nákupu tohoto shareware je jednodušší než nákup novin v trafice. Opravdu. Víc tuto velice sympatickou záležitost ani zdaleka nefungující v jiných zahraničních e-shopech nebudu komentovat. Je nutné si ji vyzkoušet, abych nebyl považován za lháře.
  Přesto ale upozorním na něco, co mne nejdříve nadzvedlo ze židle, ale pak jsem nad tím mávnul rukou, právě s ohledem na kvalitu komunikace se zákazníkem. Německý obchodník si účtuje nikoliv 39 dolarů, ale 39 euro. A to je trošku rozdíl… Abych ale svůj povzdech dotáhl do konce – našel jsem i zdejšího překupníka, který sice jen parazituje na práci jiných, ale je dražší než „originál“. Velkým obloukem jsem se proto jeho nabídce vyhnul.

Stažení a spuštění programu

  HPP lze stáhnout z domovské stránky Home Plan Software. Stažení i rozbalení programu probíhá korektně. Rozbalený software zabírá na HD asi 4 MB. Po nainstalování lze na ploše vytvořit zástupce ke snadnému spouštění.
  Po spuštění HPP se otevře malé startovací okno s možností volby „Start a New Plan“ (nový projekt) nebo „Open an Existing Plan“ (otevřít již vytvořený projekt). Spustit program lze rovněž standardní metodou, tj. kliknutím na dříve uložený soubor např. ve Windows nebo v Total Commanderu. HPP standardně ukládá do formátu označeném .PLN. Pokud si uživatel nezadá vlastní adresář pro ukládání zhotovených projektů, nabídne HPP defaultní adresář.
  Po volbě “nový projekt“ se v dalším okně musí zvolit úroveň zvětšení („Zoom Level Dialog“), ve kterém bude probíhat dialog, tedy tvorba plánku, přičemž úrovně (defaultně je nastaveno 25 mm) lze kdykoliv změnit. (To znamená, že jeden dílek na měřítku přdstavuje 25 mm ve skutečnosti.) Změnu úrovně zvětšení lze provádět přes roletkové menu v záložce View, nebo na liště, který se zapíná funkcí „Zoom bar Buttons“ v téže záložce. Lišta se otevře na dolním okraji obrazovky. Kliknutím na jedno z tlačítek (černé kolečko, resp. značky plus nebo minus) lze ve 13 krocích nastavit úroveň zvětšení 1dílek měřítka = 1 mm ve skutečnosti až po 1 dílek = 750 mm. Libovolné hodnoty zadat nelze. Tato vynikající funkce umožňuje narýsovat s velikou přesností maličkou součástku, jakož i vytvořit plán velkého kolejiště. Jelikož lze volně přecházet z jedné úrovně do jiné a přechod je velmi rychlý, lze např. při velkém zvětšení vypracovávat detaily ve velkém plánku. Kurzorový kříž je vždy přesně detekován v osách x a y, jen měřítko plánku se mění.       
  Pracovní obrazovka se otevře po definování úrovně zvětšení. V záhlaví jsou záložky s roletkovými menu. Vlevo jsou ve dvou sloupcích ikony pro snadný výběr nejčastějších funkcí (podobně jako ve Photoshopu). Pracovní plocha je nahoře a vlevo ohraničena měřítky, jejichž stupnice se mění v závislosti na volbě úrovně zvětšení. Jistou nevýhodou je, že nula na ose y je v horním levém rohu (nikoliv dole, což se mi jeví logičtější). Nenašel jsem způsob, jak toto změnit.
  Aktuální poloha kurzoru na ploše s přesností na jeden pixel je signalizována v maličkém okně označeném  „x“ a „y“ v levém horním rohu obrazovky. Další měření horizontálního a vertikálního postavení kurzoru je dole vlevo. Toto měřidlo ale vrací aktuální údaje kurzoru v ose x a y po kliknutí na začátek a konec rýsovaného objektu.
  Tvar kurzoru lze měnit; pro rýsování je velmi výhodný nitkový kříž (dvě protínající se na sebe kolmé linky). Přesné nastavení kurzoru na nějakou linku je signalizovanou změnou barvy nitkového kříže kurzoru.

Funkce pro tvorbu čar a objektů

  Všechny objekty lze vytvořit prakticky pěti funkcemi (ikony jsou v levém sloupci): čára, obdélník, mnohoúhelník, kruh a křivka. Od těchto základních geometrických objektů lze vytvořit vše ostatní, vč. trojúhelníku.
  Vytvořené obrazce lze vyplňovat barevně, či ve dvou různých režimech nejrůznějšími předlohami (zdivo, střešní tašky, dlažba; resp. horizontální, vertikální nebo křížené čáry různé hustoty a barevnosti). S těmito pomůckami lze vytvořit např. šrafování, naznačit zdivo, střechu atd. Do narýsovaných stěn (v půdorysu) – je na to samostatná funkce – lze vložit okna či dveře v nejrůznějších velikostech a tvarech (vzory jsou obsažené v knihovně). Samozřejmě, samotnou zeď lze rozměrově a tvarově měnit.
  Knihovny HPP nabízí i velkou škálu oken, dveří, nábytku domácího i dílenského, stejně jako veliké množství všelijakých značek (bohužel však jen amerických), které lze importovat do vytvářeného projektu. A jak bude uvedeno dále, lze s nimi libovolně manipulovat.

Vkládání textu

  Samozřejmostí je zakomponování textu do vytvořeného plánku (nadpisy, popisy, vysvětlivky apod.). Velikost i řez písma lze volit z mnoha nabídek, podobně jako ve Wordu.

Vkládání obrázků z archivu uživatele

  Snad je třeba ještě uvést, že do vytvářeného projektu lze zakomponovat jakýkoliv obrázek z vlastního archivu, ikony, loga, grafy atd. V HPP je pro tento účel zvláštní funkce pro výběr obrázku, ovládání je skrze speciální okno. Moje zkušenost je však taková, že pokud není obrázek předem zmenšený na rozumnou velikost (např. 200 bodů), tak jeho importování do plánku trvá velmi dlouho. Další nectností HPP je, že obrázky z archivu jsou zobrazovány jen v minimálním počtu barev.

Návrat ve vytvářeném projektu

  Velmi užitečnou vlastností HPP je to, že se lze kdykoliv vrátit k jakékoliv linii, jednotlivému objektu  (ať už narýsovanému (např. trojúhelník) nebo importovanému z knihovny (okno, dveře atd.)), stejně jako k celému projektu. (Poznámka: jinou funkcí je „Undo“, kdy se odmazávají jednotlivé kroky).

Změny linií, objektů

  Změny u linie nebo narýsovaného objektu (obdélník) se docílí kliknutím pravou myší přibližně na střed linie nebo objektu. U objektů z knihovny (okna, dveře atd.) také kliknutím přibližně na střed tohoto objektu. Když se to povede :-), otevře se nové dialogové okno pro zadání příkazů. Pro změny týkající se celého projektu (kopírování, přesun, smazání) je nutné všechny narýsované objekty nejdříve označit. K tomu slouží příkaz „Select all“, čímž se všechny kresby prosvítí a lze s nimi dále pracovat.
  Když se vybere jedna linie (čára) nebo narýsovaný objekt (obdélník, trojúhelník atd.), tak se v dialogovém okně objeví celkem 17 příkazů rozdělených do čtyř skupin. V první skupině jsou příkazy, kterými lze linii (objekt) smazat, dále posunout na libovolné místo, otáčet doprava či doleva podle zadaného počtu stupňů, změnit její (jeho) velikost (vynikající funkce!) a zkopírovat ho do schránky za účelem „naklonování“. Tyto (a další) příkazy v cit. dialogovém okně jsou opravdu velmi užitečné a dělají z HPP silný nástroj pro rýsování čehokoliv. Uživatel to ocení dejme tomu v okamžiku, kdy například pracně vytvoří křivku stínítka lampy pro levou stranu od osy. Vytvořit totéž pro pravou stranu bývá hodně obtížné i tužkou na papíře s pomocí křivítek. Zkuste si to :-). V HPP se linie křivky zvýrazní kliknutím pravé myši (linie se prosvítí), v dialogovém okně se vybere funkce „Make of copy linie“ (vytvoř kopii) a udělá se duplikát křivky. V dalším kroku se pak vybere příkaz „Flip linie horizontaly“ (otoč podle horizontální osy), čímž se vytvoří zrcadlový (pravý) obraz křivky. V dalším kroku se pomocí příkazu „Move line“ (posuň linii) posune duplikát do plánku a nasadí se podle středové osy.
  Vždy dvojím kliknutím levou myší se tyto funkce ukončí.

Poznámka 1: Nyní si uvědomuji, že ne každý čtenář zná alespoň základy technického kreslení. Třeba pravidlo, že vždycky se nejdříve čerchovanou čárou vytvoří osa předmětu (šroub, boční stěna domu, pokud je symetrická atd.), a na této ose se rýsuje vše ostatní. Nebo že tenkými přerušovanými čárami se rýsují neviditelné hrany, zatímco obvodové hrany se rýsují silnou čárou. Omlouvám se, ale základy technického kreslení nejsou předmětem tohoto příspěvku. Ostatně, jestliže si někdo potřebuje vyrobit náčrtek sám pro sebe, není třeba se touto poznámkou zabývat.

Ovládání a nápověda programu

  Dlužno dodat, že ovládání HPP je velmi intuitivní a jen občas uživatel tápe. Pak jsou dvě možnosti: První metodou je „zkoušení do zblbnutí“ ve smyslu jednoho z Parkinsonových zákonů, že návod se čte až tehdy, když selžou všechny ostatní možnosti. Ale to by v případě HPP asi byla chyba. Nápověda je totiž vytvořená excelentně formou otázek a stručných odpovědí s pokynem „jak na to“. Samozřejmě vše je logicky tříděno. I když uživatel neumí anglicky (jako já) snadno přijde prolistování návodu na správný postup, protože nápověda u HPP není ukecaná a přehnaně složitá, jako třeba u produktů MS Office.

Tipy, triky

  Ani zdaleka se nepasuji do role zkušeného uživatele HPP, ale rád se podělím s několik fintami, na kterém jsem při prvních pokusech s vytvořením plánků přišel.

Šířka čáry
  Osobně považuji za zásadní začít s volbou šířky a typu čáry. Program nabízí tyto druhy: tenká, střední a tlustá plná čára, čárkovaná a jemně čárkovaná, čerchovaná a dvojitě čerchovaná čára. Druh čáry se nabírá na spodní liště okna HPP. Všechny rýsované funkce (linie, obdélník, kruh, mnohoúhelník atd.) akceptují tento prvotní výběr šířky a typu čáry. A na to je třeba pamatovat. 

Poznámka 2: Výše jsem v poznámce 1 připomenul pravidla týkající se užití některých typů čar při rýsování, což vyplývá ze základů technického kreslení. V případě HPP jsem ale nabyl zkušenost, že je dobré celý objekt narýsovat s tou nejtenčí plnou čárou, protože se mnohem lépe využívá přesné definování pozice kurzoru na ose x a y (v rámečku vlevo nahoře). To uživatel ocení např. při kótování. Ke kótování je v levém sloupci zvláštní ikona. Stačí na ni kliknout, pak se kurzor přesune na začátek (klik) a konec (např. svislé line) (klik), a program vykreslí kótu se šipkami a do středu vypíše měrný údaj. Záleží samozřejmě na zvoleném měřítku (viz druhé okno v pořadí po spuštění programu).

Teprve nakonec, je-li to nezbytné, lze obtáhnout tenkou linku střední nebo tlustou čárou (zpravidla na viditelných hranách objektu). Je třeba si uvědomit, že tlustá čára zabírá šířku několik pixlů a tudíž je třeba zvažovat její konkrétní „nasazení“. Něco jiného bude u velkého měřítka, kde na tom prakticky nezáleží, ale u maličkých předmětů rýsovaných v nejmenším měřítku to význam má.

Jak vytvořit trojúhelník?

  V levém sloupci je ikona „Polygons“. Tvoří se s ní mnohoúhelníky – a také trojúhelníky.
Nejdříve se vytvoří strana (a) – libovolně zda v horizontálním či vertikálním směru – a to tak, že se klikne v bodě, kde má být začátek úsečky, kurzor se přetáhne při stisknutém tlačítku myši na druhý bod (konec úsečky), kde se klikne podruhé. V pravém úhlu se vytyčí strana (b), na jejím konci se klikne ne jednou, ale dvakrát. To je pro program pokyn, že rýsování objektu končí a stranu (c) doplní sám.
Mnohoúhelník se tvoří tak, že v každém rohu se klikne jednou, až se dojde do výchozího (a současně konečného) bodu, klikne se dvakrát. Stejným způsobem se postupuje u obdélníku, kruhu, výseče kruhu atd.

Jak vyplnit plochu?

  Nejdříve se musí zvolit („nabrat“) funkce „Fill polygon“ stisknutím příslušné ikony v levém sloupci. Otevře se pomocné menu, ve kterém si lze vybrat z více jak 100 všelijakých vzorů, které jsou zobrazeny v maličkých rámečcích. U 33 speciálních vzorů lze volit i barvu. A stejně jako je uvedeno výše, kurzorem se vyznačí plocha, která má být vyplněna, na posledním bodu (současně i prvním) se klikne dvakrát a plocha se automaticky vyplní vybraným vzorem.

  Při vyplňování plochy doporučuji:
• „nabrat“ si nejdříve jemně čárkovanou čáru,
• přepnout se do většího měřítka,
• kurzor se snažit nasadit ne na původní čáru, ale těsně vedle směrem dovnitř vyplňované plochy,
• když se to nepovede, jde zde funkce „Undo“,
• vyplňování plochy trojúhelníku chce trpělivost, protože program neumím plochu trojúhelníku vyplnit (aspoň jsem na to nepřišel); vyplnění plochy podél šikmé strany (c) lze vytvořit v největším měřítku pomocí malých obdélníčků umisťovaných vedle sebe až do těsné blízkosti čáry;

Jak smazat linii, objekt a projekt?

  Existuje více možností.
  Předně je třeba mít na paměti, že každý narýsovaný objekt (vypracovaný projekt) je třeba uložit („Save“ nebo „Save as“) jako výsledný soubor, stejně jako v každém jiném programu. Kdo ignoruje při zavírání programu varovaná okna o nutnosti uložení, má smůlu. Také výpadek elektřiny či jiná porucha počítače může mít fatální důsledek. Ale to je nošením dříví do lesa, protože tohle si pamatuje každý, kdo už jednou o nějaká neuložená data přišel.
  Faktem ovšem je, že si nejsem jistý, jestli HPP automaticky ukládá rozpracovaný projekt po několika minutách, jak je to obvyklé u programů jiných. V této souvislosti je také vhodné upozornit, že u HPP nejsou funkční (až na výjimky) klávesové zkratky, jako např. Ctrl+S. Pravidelně ukládat rozpracovaný projekt příkazem „Save“, resp. „Save as“ je třeba dělat přes záložku „File“.
  Smazání uloženého projektu (souboru) je zřejmě každému jasné a není třeba to vysvětlovat. Připomenu jen, že smazat rozpracovaný a neuložený projekt lze funkcí „Close“ (zavři).
  Jak už bylo uvedeno, HPP umožňuje tzv. kroky zpět („Undo“) a dopředu („Redo“), což lze učinit příkazem v záložce „Edit“ nebo pomocí známých šipek ohnutých doleva a doprava (jsou na liště v horní části pracovní plochy). Tímto způsobem lze odmazat právě provedenou ale nepovedenou akci. Používám ji dosti často :-).
  Lze ale mazat (resp. upravovat) každou samostatnou linii (úsečku). Popisuji to v kap. Změny linií, objektů.
  A ještě jednu mazací funkci program má, samozřejmě tzv. „gumu“. Skrývá se pod trošku netradiční ikonou, kterou je rámeček z čárkované čáry a v něm nápis Hide. Funguje to tak, že se myší vytvoří obdélník okolo čáry, objektu atd. a v druhém bodě se klikne dvakrát. A je to vymazáno. Naštěstí i zde funguje funkce „Undo“.
  Vysledoval jsem, že funkce „Hide“ může poškodit (odmazat) jinou linii, když se vymezovací rámeček vytvoří příliš blízko u ní. Pomoc je snadná – přepnout se do nejmenší úrovně zvětšení a tam jsou krásně vidět detaily.

Závěr

  Není smyslem tohoto příspěvku přinést podrobný návod k užívání programu s mnoha obrázky, aby uživatel věděl na co má kliknout a proč. Právě toto shareware HPP nepotřebuje. Jak už jsem zdůraznil, má natolik intuitivní a jednoduché ovládání, že si spíš myslím, že mi zase někdo vytkne, že jsem napsal zbytečně moc slov k tak jednoduché věci.
  Přeju potěšení z práce s programem HOME PLAN PRO.

________________________________________

1) CAD je zkratka pro Computer Assisted Design. Na rozdíl od kreslících programů představují aplikace CAD reálný svět objektů s jejich přesnými rozměry. Programy CAD používají tzv. vektorovou grafiku. Další jejich funkcí je tzv. škálování, což znamená vynásobení vektorů faktorem podle měřítka. To umožňuje, že výkresy pořízené v programu typu CAD jsou přesné, lze je zmenšovat a zvětšovat bez  ztráty kvality.

 

Obrazová příloha

Na závěr alespoň několik plánků pro ilustraci (při exportu do .jpg a změnšení pro web samozřejmě dochází ke ztrátě ostrosti):

Hlav, 10. 8. 2010

 

 

Rubrika: DÍLNA, Software

komentáře 2

  1. watch movies online napsal:

    Sweet web site, I had not come across http://www.honzikovyvlacky.cz earlier during my searches!
    Keep up the great work!

  2. Antonín Vala napsal:

    Děkuji za návod, jen mám malou připomínku. Funkce HIDE není guma, ale pouze skryje označenou část objektu, ta tam ale zůstává i nadále (neviditelná) a může to tropit neplechu. Já si nakreslil půdorys domku, potom jsem poskrýval části příček, některé dveře atd. Přes tyto skryté objekty jsem nakreslil nové. Potom jsem chtěl udělat změnu tloušťky čáry, ale tato čára se bohužel kryla se schovaným objektem a mně to pořád označovalo skrytou část místo kýžené nové čáry. Pokud by někdo v programu narazil na opravdovou gumu (ne REMOVE – to smaže celý jeden objekt nikoliv část) prosím napište. Anglicky neumím a já to nikde nenašel.

Vložit komentář

Text komentáře: