Otevírací vrata

Někdy je na modelu stavby efektní, když se vrata či dveře, resp. i okna (okenice) otevírají. U velkých modelových měřítek by to snad šlo zajistit zhotovením imitací pantů, ale ve velikosti N? Nevím, jak to dělají jiní, nikde na internetu jsem na toto téma žádný příspěvek nenašel. Napadlo mne využít vlastností igelitu. Způsob otočného uchycení vrat jsem si vyzkoušel při stavbě pily.

  Potřeboval jsem, aby se na obou stranách pily otevírala dvoukřídlá vrata, protože jsem si vymyslel vlečku, která prochází pilou. Nejdříve jsem vrata vyrobená z balzy přilepil v pootevřené poloze, ale naštěstí se mi je při manipulaci s modelem podařilo ulomit, protože – nepřirozeně trčela. To mne přivedlo na myšlenku zhotovit vrata otočná, jako kdyby visela v pantech. Napadl mne princip, který se mi zdá být velmi jednoduchý a který funguje.

Princip otočného zavěření křídel vrat

  Princip uchycení vrat spočívá v tom, že na zárubni („futrech“) je nalepený pásek z igelitu, který jistí zevnitř nalepená lišta. Druhá část igelitového pásku je vlepená mezi rám vrat (dveří). Zdůrazňuji, že všude musí být určité vůle (cca 0, 3 – 0,5 mm). Princip uchycení je patrný ze schéma na obr. 1. Vlevo je půdorysné schéma otevřeného křídla vrat, vpravo je křídlo skoro zavřené.

  Díl 1 je stěna objektu, díl 2 je sloupek (zárubeň). Žlutě je vyznačen igelit (4), který je k zárubni přitlačován lištou (2). V křídle vrat (6) je igelit přilepen a přitlačován druhou lištou (5). Způsob přilepení igelitu na obrázku zajišťuje stále otevřené dveře (díky jakési snaze igelitu zůstávat rovný). Na pravém schématu je křídlo vrat téměř zavřeno. Má-li zůstat zavřeno, musí být zajištěno, jinak se díky pružnosti igelitu křídlo opět téměř otevře. Obě lišty jsou před nalepení na svých protilehlých stranách zbroušeny – viz obr.

Volba igelitu pro „pant“

  Už několikrát zmiňovaný igelit jsem vybíral z několika druhů. Jako první jsem zavrhl jemný mikrotenový sáček (na rohlíky), protože ten nemá žádnou pevnost. Také „obyčejný“ igelitový pytlík na potraviny není vhodný. „Panty“ jsem vystříhal z pevného igelitového sáčku (přišly mi v něm dekodéry z USA). Podobně by se zřejmě daly použít i některé plastové obaly na spisy z papírnictví.
  Pokud jde o rozměr „pantu“, vystřihnul jsem obdélník, jehož výška byla o cca 2 milimetry menší než výška vrat, šířka pak byla zvolena pokusně ze součtu rozměrů sloupku a rámu vrat – viz schéma. Až po slepení a zaschnutí lepidla jsem přečnívající igelit odřízl ostrým skalpelem.
  Při lepení jsem používal husté lepidlo „hvp“. Nejdříve jsem igelit nalepil do rámu vrat, teprve pak do zárubní.

Konstrukce vrat z balzy

  V této souvislosti několik slov ke konstrukci vrat. Jsou zhotoveny z balzy tl. 1,5 mm. Rozměr koresponduje s otvorem v zárubni. Je třeba počítat s vůlí, aby se vrata v zárubni volně pohybovala. Je lepší mít vůli raději o půl milimetru větší jak o jednu desetinu menší. Jednak kvůli zpevnění a možnosti zachycení igelitového „pantu“, ale též kvůli efektu, jsem z vnitřní strany vrat nalepil okolo obvodu lišty široké cca 2 mm, další lišta je přilepená napříč křídlem vrat (viz obr. 2 a 3). Jak už je uvedeno výše, do rámu jsem vlepil ustřižený pásek igelitu. Z vnějšku jsem na ploše vrat tupým nástrojem podle pravítka vytlačil shora dolu směřující rýhy, které imitují prkna. Tuto fintu používá například Houmr a jiní modeláři. Po natření ředěnou umbrou pálenou je efekt prken dokonalý. Při napouštění balzy velmi ředěnou umbrou pálenou a natíráním zárubní jsem dával velký pozor, abych nepotřísnil igelit.

  Z obrázků je patrné, že igelit není vidět a kdo neví, jaký princip byl při zavěšení vrat použit, je překvapen, že vrata se otevírají a zavírají.

 

Obrazová dokumentace:

Hlav, 26. 1. 2010

 

 

 

Rubrika: Mechanika, TECHNIKA

Vložit komentář

Text komentáře: