Úprava jízdních vlastností a ozvučení Brejlovce od MTB v měřítku N

037-Brej-mtbV odborné literatuře pro železniční modeláře jsou nejcennější příspěvky popisující vlastní výrobu a také všelijaké úpravy a přestavby modelů. Kdo ví co mám na mysli, dá mi jistě zapravdu. Takových příspěvků je ale jako šafránu. Důvodů je několik. V papírové literatuře už se prakticky nevyskytují. Ne každý web pro modeláře má snahu nezištně poskytovat svým čtenářům tento typ informací, drtivá většina tzv. „modelářských“ webů má totiž čistě komerční charakter. A potom, ne každý modelář je ochotný se podělit s ostatními se svými nápady, zkušenostmi či postupy.

  Důvodů absence odborných statí je možná více, ale asi nemá cenu je více rozebírat. Za podstatnější považuji skutečnost, že jsme se již před časem domluvili s Karlem Brejšou, modelářem par excellence, jedním z mála, který se téměř výhradně věnuje výrobě, opravám, úpravám a přestavbám modelů v měřítku 1:160, že se pokusíme sepsat a publikovat pro ostatní N-kaře návody, jak si postavit či upravit některé modely, zejm. těch lokomotiv a dalších vozidel, které jezdily či ještě jezdí na českých kolejích. Karel sice namítal, že není žádný spisovatel a ani fotograf, ale všichni co ho známe víme, že je skvělý vypravěč a popularizátor modelové železnice, a také trpělivý vychovatel mladé modelářské generace. Tak mu zkusíme pomoci a jeho zkušenosti a nápady představíme na stránkách Honzíkových vláčků. Podobnou zkušenost už máme s modely Jirky Kubíka – ZDE a jsou to hodně vyhledávané články.

  Dohodli jsme se, že zkusíme vytvořit seriál (kolik dílů bude mít ale nikdo neví 🙂 ), ve kterém bude Karel Brejša popisovat a ukazovat postupy při úpravách některých modelů. Dominovat by měly fotografie, doprovodný text k nim by měl jen doplňovat jednotlivé postupové kroky.

* * *

  V tomto první dílu se Karel Brejša pustil do úpravy modelu lokomotivy T478.3 (Brejlovec) v měřítku N od firmy mtb. Cílem úpravy bylo zlepšit jeho jízdní vlastnosti a především model dokonale ozvučit s pomocí dekodéru ZIMO MX 658 s paticí Next18, ve kterém je nahraný projekt originálního zvuku této lokomotivy od Petra Smutka – ZDE.

  V měřítku 1:160 vyrobila firma mtb zatím dvě série modelů Brejlovce podle originálních řad lokomotiv T478.3 a T478.4, resp. řady 750, 753 a 754. Všichni nejspíš vědí, že základní rozdíl mezi „trojkovou“ a „čtyřkovou“ řadou Brejlovce spočívá zejm. ve velikosti nádrže. „Trojkové“ lokomotivy měly pro vytápění osobních vozů instalované zařízení PG 500, a proto měly větší nádrž o část, kde bylo 2 500 l vody a 3000 l nafty. „Čtyřkové“ už měly elektrické topení a tudíž nádrž na vodou už chyběla. Zvětšil se sice prostor pro akumulátory a zvětšil se objem naftové nádrže, ale celkově se jeví nádrž mezi podvozky jako menší. Změny doznaly i vzduchojemy.

  V obou sériích N-kových modelů používá firma mtb z rozměrových důvodů výhodnější rozhraní pro dekodér Next18, protože od počátku předpokládala instalaci zvukových dekodérů. Zvukové dekodéry s tímto rozhraním vyrábí už nějaký čas např. firmy ZIMO, ESU i LENZ. V první sérii modelu (80 ks) byly instalovány i reproduktory, ale praxe ukázala, že použitý typ a hlavně jejich umístění nebylo šťastným konstrukčním řešením. Po bouřlivé diskusi mezi modeláři firma od instalací reproduktorů upustila, čímž vytvořila prostor pro „lidovou tvořivost“. V další řadě modelů je sice používána stejná deska plošných spojů (bylo jich vyrobeno velké množství) a proto jsou na ní označená místa pro připojení reproduktoru.

  Právě Karel Brejša přišel s návrhem, jak podstatně lépe ozvučit model Brejlovce od firmy mtb, což je obsahem této statě. Musí se ale provést úprava rámu, a to je hrubý zásah do konstrukce modelu. Z toho plyne, že do úpravy by se měl pouštět je opravdu zkušený modelář, který si navíc bude vědomý toho, že zásahem do modelu přijde o záruky poskytované výrobcem, resp. prodejcem.

  Ačkoliv v této stati je úprava demonstrována na modelu T478.3, stejné by to bylo i s ostatními Brejlovci v měřítku 1:160 od firmy mtb.

* * *

  Autor důrazně upozorňuje, že úpravou modelu podle následujícího návodu přichází jeho majitel o zákonnou záruku od výrobce, resp. prodejce. Rovněž upozorňuje, že nebude provádět re-opravy uskutečněné podle následujícího návodu.

* * *

Úprava modelu motorové lokomotivy T478.3 (Brejlovec) od mtb

.

obr. 01_1k

Obr. 1 – Model lokomotivy T478.3 (Brejlovec) firma MTB vkládá do pohledných kartónových krabiček s průhledem a molitanovou výplní. Modely jsou nabízeny v šesti provedeních, v historických barvách ČSD a ČD. Všechny modely mají přípravu na digitalizaci přes rozhraní Next18. Dále uvedený popis úpravy byl proved na modelu ČSD T478.3162 se střechou v tyrkysové barvě a bílým pruhem – ZDE.

.

Demontáž modelu

obr. 02_1k

Obr. 2 – K sejmutí karoserie lokomotivy je potřeba si připravit dvě plastové planžety velikosti platebních karet, ale pokud možno z tenčího plastu (cca 0,5 mm)

 obr. 03_1k

Obr. 3 – Planžety se opatrně zasunou (jedna po druhé) mezi karosérii a rám pojezdu, aby se odemkly západky, které karoserii fixují v rámu

obr. 04_1k

Obr. 4 – Karoserie se sejme sunutím nahoru, přičemž nesmí docházet k jejímu podélnému i příčnému křížení. Nepoužívat násilí! Sejmutá karoserie odhalí rám a pohled na desku plošných spojů (DPS) v horní části vnitřku modelu. V konektoru Next18 pro dekodér je zasunuta propojka pro analogový provoz

obr. 05_u1k

Obr. 5 – Z konektoru Next18 pro dekodér se vyjme propojka pro analogový provoz. Na obou stranách se odšroubují pluhy (bez toho nejdou vysunout z rámu podvozky). Poznámka: Nárazníky už se nemusejí předem vytahovat, jako tomu bylo dříve u jiných modelů, na všech modelech mtb už nic nezajišťují, bylo to jen u zkušební verze

obr. 06_1k

Obr. 6 – Model se položí na střechu a zespodu se odšroubuje nádrž a demontují se jeden nebo dva vzduchojemy (podle typu výrobní série). Ty jsou „zacvaknuty“ v rámu

obr. 07_1k

Obr. 7 – Z DPS se musí odpájet vodiče napájení od podvozků; oba páry vodičů mají stejnou barvu

obr. 08_1k

Obr. 8 – Z rámu se odšroubuje a sejme DPS; z výlisků kabin se také ze zajišťovacích otvorů sejmou miniaturní destičky s SMD LED osvětlení kabiny a horního reflektoru

obr. 09_1k

Obr. 9 – Z rámu karoserie se vysunou podvozky s jejich zámky. Pozor, součástí podvozků jsou převodovky, které jsou s motorem spojené miniaturními kardanovými tyčemi s klouby. Poznámka: U nové verze modelu se napřed „odcvaknou“ mosazná víčka podvozků, která ho drží na rámu; u dřívějších modelů byly zajišťovací drátky ve tvaru písmene „U“, které se vytahovaly směrem k čelům rámu

obr. 10_1k

Obr. 10 – Následně se z rámu vyjme motor se setrvačníkem

.

Úprava rámu

obr. 11_1k

Obr. 11 – Jakmile se z rámu odmontují všechny díly, na té straně rámu, kde není setrvačník, se podle obrázku naznačí nutný výřez v rámu pro reproduktor (v našem případě byl použit reproduktor ZIMO 10×15). POZOR: Rám se musí odstrojit kompletně, protože při řezání a pilování vznikají kovové piliny a nečistoty, které se nesmí dostat do kloubů kardanů, podvozků či převodovek! Po úpravě je proto třeba rám dokonale očistit, nejlépe proudem vzduchu z kompresoru a umytím v ultrazvukové čističce

obr. 12_1k013-Brej-mtb

Obr. 12, 13 – Řezáním a následným dopilováním (příp. frézováním) se v rámu vytvoří otvor pro reproduktor.

014-Brej-mtb

Obr. 14 – Na obrázku je patrný původní tvar otvoru pro podvozky při pohledu zespodu

015-Brej-mtb

Obr. 15 – Červený kroužek naznačuje, ve kterém místě rámu se otvory propilují (zvětší) kvůli většímu natáčení podvozků při jízdě přes výhybky a do oblouků R1

016-Brej-mtb

Obr. 16 – Udělá se to tak, že se kulatým pilníkem v celé výšce rámu otvor propiluje asi o 1 – 1,5 mm a současně se asi o 1 mm propiluje i výřez v plastovém čele karoserie lokomotivy pro větší pohyb spřáhla do stran

obr. 13_1k

Obr. 17 – Pohled ze spodní strany na rám s propilovanými otvory pro podvozky

.

Výměna bandážovaného dvojkolí

obr. 14_1k

Obr. 18 – Je na zvážení každého, zda v této etapě úprav, když je model kompletně demontovaný, bude účelné vyměnit nebandážované dvojkolí za bandážované, jež výrobce dodává s modelem. Kvůli zlepšení jízdních vlastností při zvýšeném výkonu lokomotivy tuto výměnu doporučujeme. Vyměňuje se jedno dvojkolí, vždy vnitřní na jednom z podvozků. Poznámka: Pokud se tato zásada nedodrží, mohlo by docházet k problémům např. u systému brzdění ABC. Vždy je nutné, aby první a poslední náprava modelu byla co nejlépe vodivá.

obr. 15_1k

Obr. 19 – Výměna bandážovaného dvojkolí se provede tak, že se nejdříve sejmou (tahem) masky podvozků

obr. 16_1k

Obr. 20 – Z podvozku se sejme („odcvakne“) spodní víko převodovky

obr. 17_1k

Obr. 21 – Vymění se vnitřní dvojkolí a zpětným postupem (viz obr. 18, 19 a 20) se podvozek sestaví.

POZOR: Při této operaci je potřeba dávat pozor, aby planžety sbírající napájení zaskočily za vnitřní strany kol, jinak nelze podvozek sestavit. Pomoci si lze třeba párátkem; při nasazování dvojkolí se planžety musí přitisknout co nejvíce k rámu. Rovněž je třeba dát pozor na správné umístění dvojkolí v rámu; ozubená kola nalisovaná na osách musí být vždy proti sobě

.

Zpětná montáž lokomotivy

obr. 18_1k

Obr. 22 – Do upraveného rámu (s výřezem pro instalaci reproduktoru) se nasadí motor se setrvačníkem, podvozky (pozor při spojování s kardanovými hřídelemi) a jejich zámky. Vodiče pro sběr napájení přitom musí vyčnívat podél podvozků vzhůru, později se zpět připájí k DPS

obr. 19_1k

Obr. 23 – Pohled na rám s podvozky zespodu; na druhé nápravě zprava jsou viditelné bandáže

obr. 20_1k

Obr. 24 – Na rám lokomotivy se našroubují pluhy

obr. 21_1k

Obr. 25 – Do rámu se přišroubuje DPS, šroubky se neutahují – detaily viz obr. 36

obr. 22_1k

Obr. 26 – Pro správnou funkci dekodéru se na DPS přeruší kontakt v místě, které ukazuje hrot párátka

.

Úprava reproduktoru před jeho montáží do rámu

027-Brej-mtb

Obr. 27 – K ozvučení modelu byl použit reproduktor ZIMO 10×15 mm

obr. 25_1k

029-Brej-mtbobr. 24_1k

Obr. 28 – 30 – Z reproduktoru ZIMO se ale musí nejdříve odstranit originální ozvučnice. Ta je na reproduktor nalepená jen oboustrannou lepicí páskou. Tahem se oddělí ozvučnice od reproduktoru a event. zbytky lepicí pásky se z rámečku reproduktoru odstraní (oříznou)

obr. 26_1k

Obr. 31 – Z plastu tl. 0,5 mm (obyčejná plastová destička používaná např. k výrobě výstražných tabulek aj.) se vyřízne obdélník o rozměru 10×15 mm, který bude tvořit náhradu za originální ozvučnici

obr. 27_1k

Obr. 32 – Nová ozvučnice (plastový obdélník) se přilepí kvalitním dvousložkovým lepidlem (nikoliv vteřinovým lepidlem!) na rámeček reproduktoru

obr. 28_1k

Obr. 33 – Na obrázku je vidět detail naneseného lepidlo na rámeček reproduktoru

obr. 29_1k

Obr. 34 – Zalepená ozvučnice s napájecími drátky k reproduktoru

obr. 30_1k

Obr. 35 – Reproduktor z vrchní strany

.

Instalace upraveného reproduktoru do rámu

036-Brej-mtb037b-Brej-mtb038-Brej-mtb039-Brej-mtb

Obr. 36 až 39 – Upravený reproduktor se vloží pod ploché vodiče DPS nad místo v rámu, které bylo upraveno – viz obr. 11 až 13 -, přičemž před vložením se o několik závitů povolí šroubky na této straně DPS (označeno šipkami).
Postup: Na vrchní stranu reproduktoru se nanese lepidlo, DPS se opatrně nadzvedne jen o vůli povolených šroubků, do mezery se vloží reproduktor a pod něj ještě pomocná plastová destička (viz dále) a utažením šroubků se přitiskne DPS k reproduktoru.
Poznámka: Reproduktor se lepí k DPS, nikoliv k rámu! Praxe totiž ukázala, že mezi reproduktorem a rámem, resp. podvozkem musí být malá mezera. Pokud tam mezera není (reproduktor je přilepený, nebo DPS přitažený k rámu), může se podvozek dotýkat reproduktoru a model vykolejuje. Proto se při výše popsaném lepení reproduktoru k DPS mezi rám a reproduktor vloží pomocná plastová destička. Po zaschnutí lepidla spojujícího DPS s reproduktorem se znovu povolí šroubky, pomocná destička se vyjme a po definitivním dotažení šroubků vznikne mezi reproduktorem a rámem dostatečná mezera, tedy prostor pro volnější pohyb podvozku pod reproduktorem.

Poznámka: Na obr. 36 červené šipky ukazují přitahovací šroubky DPS; na obr. 37 šipky označují piny, na které se připájí vývody od reproduktoru (na tomto ilustračním obrázky vodiče nejsou připájeny).

Dále si instalují plastové vnitřky kabin a do správné polohy se fixují pomocné DPS s LED SMD

.

Instalace dekodéru

obr. 33_1kObr. 40 – Na DPS se podle obrázku nalepí kousek izolační pásky o šíři cca 25, která bude pro jistotu izolovat dekodér od DPS

obr. 34_1k

Obr. 41 – V této fázi doporučujeme jízdní zkoušku vč. zkoušky funkčnosti modelu (několikaminutové projetí upravené lokomotivy, vyzkoušení svícení atd.), a to vždy nejdříve v analogovém provozu, tedy s propojovací destičkou

obr. 35_1k

Obr. 42 – Na posledním obrázku je patrné instalování zvukového dekodéru v konektoru Next18. V daném případě se jedná o dekodér ZIMO MX 658 s paticí N 18, ve kterém je nahraný projekt originálního zvuku této lokomotivy (od Petra Smutky). Následuje naprogramování základních funkcí a testování provozu

Důležitá poznámka k programování dekodéru ZIMO v tomto modelu lokomotivy: Při programování dekodéru ZIMO se musí na ovladači Multimaus vypnout rozhraní SUSI! Tzn. v CV 124 se zadá hodnota 128 a potvrdí se OK, tím se vypne SUSI rozhraní dekodéru a už by měla všechna světla fungovat správně, mimo červeného koncového světla při jízdě jedním směrem; to je ale chyba výrobce na DPS, která se vyskytuje u všech verzí tohoto modelu.

Schéma postupu úpravy a foto Karel Brejša; úvodní text a redakce textu autora Jan Hlaváček 

.

 

 

Rubrika: Lokomotivy, MODELY, Modely Karla Brejši, ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: