Dekodér příslušenství pro elmg. přestavníky a světla (DIGI-CZ 005) – popis chování

Dekodér příslušenství pro elektromagnetické přestavníky a světla (DIGI-CZ 005) je jedním z prvních dekodérů, který byl zařazen do nabídky N-šopíku. Sám mám celkem tři instalované ve svém kolejišti a plně uspokojují moji potřebu. Podrobně o tom píšu ZDE. Jak ale praxe ukázala, někteří uživatelé si s jeho instalací a naprogramováním neumí poradit, a co víc, většina potencionálních uživatelů si navíc neumí představit, co všechno od něj mohou očekávat. Naše chyba, protože jsme dosud nedokázali jeho širší funkcionalitu představit. To má za cíl tento příspěvek vytvořený autorem dekodéru, doplněný několika instruktážními videi. (hlav)

Nejprve seznam dostupných CV

CV1 (1) – adresa dekodéru, spodní část (adresa 1 pro Lenz výhybky 1, 2, 3, 4; adresa 2 výhybky 5, 6, 7, 8) (adresa 0 znamená pro Roco a NanoX výhybky 1, 2, 3, 4; adresa 1 znamená výhybky 5, 6, 7, 8); CV2 (255-vše povoleno) – povolení aktivace výstupů Bit 0 znamená povolení výstupu 1 a tak dále. V praxi není moc užitečné; CV3 (0) – čas aktivace první výhybky. 0 znamená nekonečno, v násobcích 10ms. Pro elektromagnetické přestavníky bez vypínačů je vhodná hodnota kolem 8, pro přestavníky s vypínačem ponecháme 0; CV4 (0) – čas aktivace druhé výhybky; CV5 (0) – čas aktivace třetí výhybky; CV6 (0) – čas aktivace čtvrté výhybky; CV7 – číslo verze (pouze pro čtení); CV8 ID – výrobce (pouze pro čtení); CV9 (0) – adresa dekodéru – horní část; CV29 (128) – konfigurace Bit 7 = 1 (nepoužívá se); CV33 (15) – režim provozu – bity 0 to 3 nastavují takzvaný toggle režim (15 toggle zapnuto, 0 vypnuto); – bit 7 nastavuje duální režim (128 duální režim zapnutý); CV34 (0) – bity nastavují polaritu výstupu v duálním režimu (jestli reaguje na výhybku rovně, nebo do odbočky).

Chování dekodéru

  Abychom mohli sledovat chování dekodéru, je potřeba si vyrobit jednoduchou pomůcku (obr. 1). Jedná se o dvě LED (na obr. žlutá a zelená) spojené antiparalelně a doplněné o rezistor 2k2. To v praxi znamená, že pokud máme na vývodu s rezistorem + (plus) a na vývodu bez rezistoru – (minus), pak svítí žlutá, pokud máme obrácenou polaritu, svítí zelená. V základním zapojení máme vždy vývod s rezistorem zapojený do společné svorky (prostřední) a vývod bez rezistoru do ovládací svorky (krajní).

Pomucka-LED_1k

Obr. 1 – Pomůcka pro sledování chování dekodéru sestavená z LED a rezistoru

.

  U elektromagnetických přestavníků hovoříme o tzv. třívodičovém zapojení. Máme u nich jeden společný vodič a pro každý směr jízdy (rovně a do odbočky) jeden pracovní vodič. Vodiče u přestavníků bývají barevně označeny. Je vhodné si ale předem zjistit (buď podle návodu, nebo testem), který vodič je společný a které ovládají cívky pro směr rovně, anebo do odbočky.

  Na dekodéru je potřeba nastavit polaritu prostřední svorky. Pro běžné použití se používá „společné +“. Pokud je polarita nastavena správně, tak po zapnutí nesvítí žádná LED (obr. 2).

obr3

Obr. 2 – Nastavení polarity tak, že po zapnutí žádná LED nesvítí

  Pokud je však polarita nastavená špatně, pak naopak svítí všechny LED (obr. 3). To pro většinu přestavníků není správně, protože se snaží přestavit se do obou poloh současně (projevuje se to tak, že kmitají, resp. vrčí, a jelikož jsou pod napětím, hrozí jejich poškození; nehledě na to, že vyvinuté teplo může vést k destrukci části kolejiště).

obr2

Obr. 3 – Špatné nastavení polarity – po zapnutí svítí všechny LED

 .

Aplikace dekodéru pro přestavníky s koncovým odpojením cívek

  V základním nastavení s použitím centrály NanoX-S88 (DIGI-CZ 003) dekodér reaguje na adresy výhybek 5, 6, 7 a 8. Na ukázkových videích používáme jednoduchý ovladač pro příslušenství (DIGI-CZ 025), na kterém jsou pro tyto výhybky žlutá a zelená tlačítka.

  Výchozí nastavení tedy nejlépe vyhovuje přestavníkům BTTB s červenou pacičkou, nebo Tillig 83960. Těmto přestavníkům se přivádí konstantní napájení do jedné, nebo druhé cívky, a vnitřní mechanizmus zajišťuje odpojení napájení v krajní poloze.

Video: http://youtu.be/C0OMjcs85Sw

Aplikace dekodéru pro přestavníky bez koncového odpojení cívek

  Pro přestavníky, které nemají koncové vypínače, je nutné nastavit pulzní režim. V našem příkladě je použitá hodnota 50 (tj. cca 0,5sec). Pro většinu přestavníků stačí kratší hodnota, kolem 8 (0,08sec). Hodnota je nastavená do CV3, CV4, CV5 i CV6. Platí tedy pro všechny výhybky. Tento režim je vhodný například pro přestavníky Roco, PECO, TRIX a další.

Video: http://youtu.be/mRmdF3P7bKk

  Ve spojitosti s tímto režimem si vysvětlíme funkci přepínače (toggle režim). Jestliže je tento režim zapnutý (výchozí stav), pak dekodér používá nastavený čas jako přesnou hodnotu. Takže nezáleží na tom, jak dlouho držíme tlačítko na ovladači, délka pulzu je stále stejná. Zároveň však není možné opakovaně přepnout přestavník do polohy, ve které už je.

Video: http://youtu.be/4P56PAvPBwE

  Pokud je toggle režim vypnutý, pak se dekodér chová jako v případě propojení tlačítek přímo na přestavník – čím déle držíme tlačítko, tím déle je výstup sepnutý. Když pustíme tlačítko, výstup zůstává sepnutý ještě tak dlouho, jaká je hodnota v CV3 – 7. Režim toggle se vypíná zapsáním hodnoty CV33=0.

Video: http://youtu.be/q_Qh6DEfK6A

Duální režim

  Duální režim je velice vhodný, pokud chceme dekodér použít ke spínání osvětlení, nebo třeba k ovládání přestavníků s paměťovým drátem. Jedním dekodérem tak lze ovládat až 8 přestavníků. Poznámka: Pro potřeby videa bylo nutné posunout adresy výhybek na výhybky 1 – 8 (adresy dekodéru 0 a 1). Proto jsem nejprve zapsal do CV1=0 (výhybky 1, 2, 3 a 4), pak přepnul dekodér do duálního režimu zapsáním CV33=128 a následně nastavil adresu druhé poloviny dekodéru CV1=1 (výhybky 5, 6, 7 a 8).

Video: http://youtu.be/TxfRRRxpTF8 .

Další možnosti využití dekodéru „005“

  Dekodér lze využít v tzv. dvoudrátovém režimu. V tomto režimu připojíme naše indikátory do krajních svorek a prostřední zůstává nezapojená (obr. 4).

obr4

Obr. 4 – Zapojení indikátoru při tzv. dvoudrátovém režimu

.

  Ve výchozím nastavení při dvoudrátovém režimu zapojení je dekodér použitelný pro ovládání motorických přestavníků (např. Conrad aj.), nebo pomalých přestavníků známých pod označením „želva“, které mají vlastní koncová vypínače. Pokud je výhybka v jedné poloze, je přítomno napětí s polaritou +/-, pokud je ve druhé, je přítomno napětí s polaritou -/+.

Video: http://youtu.be/MDXHt0ut9U0

  Pokud si nastavíme časové limity do CV3, CV4, CV5 a CV6 a zároveň použijeme dvoudrátové připojení, pak je dekodér vhodný pro elektromagnetické přestavníky bez vlastních koncových vypínačů, jako je například Marklin, nebo Rokuhan. Zase platí, že u video-ukázky byl použit čas sepnutí 0,5sec, ale pro běžný provoz jsou výhodnější kratší časy. Režim toggle zůstal ve výchozím stavu, tedy zapnutý. Proto nelze opakovaně aktivovat stejný směr.

Video: http://youtu.be/elXtBo8Y86g

  Stejný případ, ale s vypnutým toggle režimem. Tady pozor: Například přestavníky Rokuhan špatně snášejí dlouhé pulzy.

Video: http://youtu.be/5L7HXJulCKk

  Poslední režim, který se dá nastavit, je dvojitý režim při dvoudrátovém připojení. Tento režim je užitečný k ovládání různých komponent poháněných el. motorky, u kterých je dobré rozlišovat směr otáčení (například točny, lanovky, výtahy apod.). Pokud zvolíme výhybku 1 rovně a 2 do odbočky, motor se točí jedním směrem, pokud naopak zvolíme výhybku 1 do odbočky a výhybku 2 rovně, motor se točí druhým směrem. Pokud zvolíme obě výhybky rovně, motor stojí.

  Tento režim je trochu komplikovanější na pochopení, takže jej nebudeme příliš rozepisovat v článku pro začátečníky.

Video: http://youtu.be/m1AJue69uN8

.

Závěr

  Dekodéry příslušenství pro elektromagnetické přestavníky a světla (DIGI-CZ 005) mají mnohostranné využití. Jistě, po prvním seznámení s textem tohoto příspěvku se může zdát, že je to všechno nějaké moc složité, nebo naopak, že popisované funkcionality nebude možné využít. To už necháváme na každém uživateli. Tento relativně pracně vytvořený příspěvek by měl především přispět začátečníkům, kteří tápou s DCC ovládáním kolejiště, resp. kteří stále ještě nevědí, co všechno jim tento „novodobý“ systém umožňuje.

Foto a video autor; hlav

.

 

Rubrika: DIGI-CZ, TECHNIKA, ZPRÁVY

komentáře 2

 1. sidlo napsal:

  Perfektní návod, který názorně demonstruje bohaté možnosti dekodéru.

  Je zmíněn motorický přestavník Conrad. Podle jeho specifikace je odebíraný proud 1 A. Maximální špičkový proud dekodéru je 500 mA. Obávám se, že při použití přestavníku Conrad by došlo ke zničení dekodéru.

 2. Jindra napsal:

  Je to celkem o ničem, ale mám pocit, že mají v katalogu tiskovou chybu. Obecná vlastnost pomalých přestavníků je, že mají malou spotřebu.

  Například na webu mají spotřebu 13mA
  http://www.conrad.de/ce/de/product/219998/Weichenantriebe-Baugroesse-Universell?queryFromSuggest=true

  V českém překladu návodu je pak 50mA
  http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/219999-an-01-cs-Pohon_vyhybky.pdf

  a v multijazyčném je 1A
  http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/219998-an-01-ml-Weichenantrieb_m_Umschaltung_de_en.pdf

  Skoro bych řekl, že 1A je zatížitelnost kontaktů v přepínači.

Vložit komentář

Text komentáře: