Základnové stanice pro provoz některých DCC dekodérů (DIGI-CZ 021)

Vývoj modulů zařazených do série DIGI-CZ přinesl poznání, že některé DCC dekodéry mají vždy stejnou vstupní část. A přitom jich na kolejišti postupně narůstá. Bylo proto logickým vyústěním autorova řešení, které popsal takto:  „Jelikož mám na svém kolejišti velké množství modulů, chtěl jsem se zbavit neustálého opakování obvodu s IO 7805. Také jsem chtěl definitivně vyřešit otázku samostatného napájení modulů,  anebo napájení z DCC.“

  Jindra Fučík proto vytvořil sadu pěti tzv. základnových stanic, do kterých připojuje prozatím jen některé z dekodérů (viz dále). V označení série DIGI-CZ dostaly základnové stanice možná trochu nesystémově číslo 021 (I. až V.), leč číslo samotné není zase až tak důležité.

Druhy základnových stanic

1. základnová stanice napájená z DCC systému 1A (to je ta, do které vedou jen vodiče J a K) – (DIGI-CZ 021-I. a DIGI-CZ 021-II.);
2. samostatně napájená s proudovým zatížením 1A (vedou do ní vodiče J, K a dále napájení 12 – 20V) – (DIGI-CZ 021-III. a DIGI-CZ 021-IV.);;
3. samostatně napájená s proudovým zatížením 3A (vedou do ní vodiče J, K a dále napájení 12 – 20V) (DIGI-CZ 021-V.).

  Rozdíl mezi verzemi ad 2) a ad 3) je v proudové zatížitelnosti, tj. buď 1A nebo 3A.

Jak je výše patrné, u verzí ad 1) a ad 2) existují ještě dvě pod-verze:
– s možností programování (DIGI-CZ 021-I. a DIGI-CZ 021-III),
– bez možnosti programování (DIGI-CZ 021-II. a DIGI-CZ 021-IV.);.

  Podstatou řešení základnové stanice je výstupní napájení 5V pro modul (dekodér). Zároveň (pokud je to nutné) došlo k oddělení DCC signálu od zesilovače. Důležité rovněž bylo zachování odolnost proti rušení od motorů v kolejišti.

  Moduly jsou ve své podstatě velice jednoduché. K jejich popisu proto stačí uvádět jen jejich proudovou zatížitelnost a pro zjednodušení i počty modulů, které dokáží napájet.

Zatím jsou základnovými stanicemi podporovány tyto moduly:
– DCC dekodér pro modelářská serva – DIGI-CZ 004-4 (nová verze)
– jednoduchý DCC dekodér pro semafory – DIGI-CZ 019
– DCC zvukový dekodér pro příslušenství – DIGI-CZ 020A a B

  Všechny základnové stanice jsou vyvedeny čtyř-nožičkovými konektory s nožičkami označenými „+“, „–“, „D“, „A“ (vývod „A“ je připojen pouze na programovacích základnách, které se připojují na stejnojmenné vývody na dekodérech). 
  Při programování se zapojuje pouze jeden dekodér do základnové stanice a ta se připojuje na programovací svorky (P, Q) na DCC centrále. 
  Při provozu je možné připojit více dekodérů na jednu základnu; základna se připojuje na kolejové svorky (J, K). Pokud nemáme dostatek konektorů, lze použít rozdvojky.

  V případě dekodérů pro semafory (DIGI-CZ 019) je nutné zdůraznit, že tento dekodér NELZE provozovat na první či druhé programovací základnové stanici. Zde se jen naprogramují, ale v provozu se musí připojit na jednu z provozních základnových stanic. 
  A ještě jedna pro praxi neužitečná poznámka: U programovací základnové stanice s vlastním napájením – výše viz verze „2a)“ (DIGI-CZ 021-III.) – je instalovaný vypínač, takže se může režim programování vypnout, ale modul má stále jen jeden konektor k připojení dekodéru. Takže, užívat jednu základnu a jen jeden semaforový dekodér nemá logiku, protože na jednu základnovou stanici ve verzi „2b)“ (DIGI-CZ 021-IV.) lze připojit až 8 semaforových dekodérů. Stejná hloupost by byla dělat osm rozdvojek.

 

Obr. 1 – Na obrázku dole jsou zleva doprava:
I. – dekodér napájený z DCC s programováním,
II. – dekodér napájený z DCC bez programování,
III. – dekodér samostatně napájený 1A s programováním,
IV. – dekodér samostatně napájený 1A bez programování,
V. – dekodér samostatně napajený 3A (pouze bez programování)

 

Schéma zapojení základnové stanice

Oprava publikovaného schématu – 1. 6. 2013 .  Na základě upozornění čtenáře jsme revidovali výše uvedené schéma. Na původním bylo omylem prohozeno „napájení“ a „DCC“. Omluvám se.   

 

A. Základnové stanice napájené z DCC centrály

  Jak už je uvedeno výše, k dispozici jsou dvě základnové stanice, které jsou napájené přímo z DCC zesilovače (DIGI-CZ 021-I. a DIGI-CZ 021-II.). Jejich proudová zatížitelnost je kolem 1A, je však limitovaná také možnostmi DCC zesilovače.
  Jedna základna je určená pro programování (DIGI-CZ 021-I.), druhá je bez možnosti programování (DIGI-CZ 021-II.). Jsou to opravdu základní a levné základny.
  Využitelné jsou zejména pro semaforové dekodéry, kterých lze na jednu základnu připojit až osm (pozor, semaforové dekodéry nelze trvale provozovat v programovací základně). Je možné na ně připojit také servo dekodéry se zhruba 3 až 5 servy. Zvukový dekodér by šel připojit snad jen v největší nouzi.

B. Samostatně napájené základnové stanice s proudovou zatížitelností 1A

  Jedná se rovněž o dvojici základen s vlastním napájením. Jejich proudová zatížitelnost je kolem 1A.
  První základna je určená pro programování (DIGI-CZ 021-III.), druhá je bez možnosti programování (DIGI-CZ 021-IV.). Programovací funkce lze odpojit prostým sejmutím propojky na základně, takže ji lze užívat i jako provozní.
  Tyto základnové stanice jsou využitelné zejména pro semaforové dekodéry (DIGI-CZ 019), kterých lze na jednu základnu připojit až osm (pozor, při provozu se musí odstranit programovací propojka).
  Je možné na ně připojit také servo dekodéry nové verze (DIGI-CZ 004-4) se zhruba 3 až 5 servy. Jsou také vhodné pro jeden zvukový dekodér (DIGI-CZ-020).

C. Samostatně napájená základnová stanice s proudovou zatížitelností 3A (DIGI-CZ 021-V.) 

  Tato základna je vhodná k provozu na „ustálených“ kolejištích. Její proudová zatížitelnost je až 3A (pozor: tento proud dokáže při zkratu slušně ohřát kolejnice). Základna je koncipována pouze jako provozní a nemá programovací vybavení.
  Využitelná je pro provoz až 25 semaforových dekodérů (DIGI-CZ 019). Díky tomuto značenému počtu je proto vhodné zvážit, zda raději nepoužít víc menších základnových stanic. Je možné na ni připojit servo dekodéry nové verze (DIGI-CZ 004-4) se zhruba 8 až 12 servy (v případě ultra-mikro serv až 20). Jsou vhodné až pro 3 zvukové dekodéry (DIGI-CZ-020)..

Zdroj: http://www.fucik.name/masinky/zakladny/

Poznámka: Dekodér pro semafory (DIGI-CZ 019) prozatím není v nabídce N-šopíku

Foto Jindřich Fučík; schéma Jakub Staněk

 

 

 

 

 

 

Rubrika: DIGI-CZ, TECHNIKA, ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: