Pár poznámek k některým komponentům DIGI-CZ

Už skoro rok nabízíme v N-šopíku sérií modulů pro digitální ovládání kolejišť. Označili jsme je DIGI-CZ. Jsou to moduly vytvořené a vyzkoušené Jindrou Fučíkem, vyrobené a odzkoušené zkušeným odborníkem a ve většině případů jsou instalované v praxi. Dnes už i u řady uživatelů, kteří si je koupili. I když autor i moje maličkost jsme o modulech publikovali podle nás všechny důležité informace, určitě existuje celá řada nevysvětleného. Zvláště běžní modeláři, kteří sami o sobě říkají, že jsou „ne-elektronici“, mohou mít nejasnosti.

  Na základě jednoho dotazu, který ale lze zobecnit, vznikla tato informace. Podstata dotazu spočívá v tom, zda-li a jaké komponenty DIGI-CZ lze využít pro možnost řízení kolejiště pomocí počítače. Autor dotazu dodává, že vlastní kompletní systém ROCO MultiMause. Zajímá ho, jakou centrálu, interface a kabeláže bude potřebovat. Doplňuje, že v prvé řadě potřebuje číst CV v lokomotivních dekodérech, příp. je „doladit“. Rád by řídil svých asi 5 lokomotiv a 15 výhybek přes počítač. Pochopitelně ho trápí fakt, aby některé komponenty nenakupoval zbytečně.
  Jindra Fučík k tomu uvádí, že komponenty DIGI-CZ nebyly primárně vytvářeny pro řízení kolejiště počítačem. Nicméně variabilita a funkcionalita komponentů je značná, takže lze tuto alternativu uskutečnit.

  Pokud chcete číst CV a vlastníte systém ROCO MultiMaus, tak budete určitě potřebovat centrálu. V systému komponentů DIGI-CZ nabízíme centrálu označenou NanoX-S88 (DIGI-CZ 003-A nebo DIGI-CZ 003-B). Písmeno „A“ v názvu vždy znamená dodání kompletního výrobku, písm. „B“ pak polo-stavebnici (vhodné výhradně pro zkušené elektrotechniky, kteří mají znalosti a zkušenosti s osazováním DPS a také si dovedou zajistit potřebné součástky).
  Centrála NanoX-S88 je určena pro ovládání provozu DCC kolejiště, zařízení umožňuje využívat všechny rozšiřující funkce i alternativní software. Umožňuje provoz 16 lokomotiv s adresami 1 – 9999, ovládání až 1024 vyhybek a příslušenství, prostřednictvím 31 ovladačů s XpressNet komunikuje se systémy Roco MultiMaus, Lenz aj. Podporuje 14, 28 a 128 rychlostních kroků, funkce FL, F0 – F12 (alternativně až F28 za příplatek). Používá rozhraní S88 pro moduly zpětného hlášení. Má vestavěný zesilovač 2,9A (alternativně 4A za příplatek), může být osazena experimentální verzí software 3.6 a zobrazovačem zatížení (rovněž za příplatky). V nabídce N-šopíku ji lze objednat ZDE.
  Pro připojení centrály NanoX-S88 k počítači bude pro začátek stačit modul označený Gen-LI USB (DIGI-CZ 016-A), v nabídce N-šopíku ZDE, a pro ruční ovládání MultiMaus, který již uživatel vlastní ze startsetu. Pokud by uživatel nevlastnil žádný ovladač, je k dispozici univerzální ovladač označený MiniMaus, anebo jednoúčelové ovladače SimpleMausXbusTCO, určené zejména pro modeláře, kteří chtějí ovládat kolejiště a vyhybky pomocí efektních a oblíbených panelů, které si vytvářejí sami.

  Co se týká kabeláže, tak ta není v základní nabídce. To kvůli individuálním podmínkám každého modeláře (umístění kolejiště, obslužného panelu, počítače atd.). Nicméně, k propojení počítače s centrálou a ovladačem je zapotřebí si pořídit minimálně jednu telefonní rozdvojku. Vhodné (a otestované) jsou např. tyto:

http://www.krup.cz/?cls=stoitem&stiid=2422
http://www.krup.cz/?cls=stoitem&stiid=1736

  Ve slušné prodejně s telefonním příslušenstvím jistě nabídnou alternativu.

  Dále budou potřeba jeden nebo dva Xpress net-kabely, které vzniknou nacvaknutím konektoru na vodič. A pak jeden USB kabel A-B pro připojení k počítači. Cenově to vychází přibližně následovně: XpressNet-kabel stojí cca 20,- Kč metr, konektory cca 10,- Kč za kus, ve slušném obchodě s telefonním příslušenstvím jej dokáží udělat na počkání.  

  Napájení lze pro začátek realizovat ze zdroje dodávaného k systému ROCO (LENZ). Pro ovládání lokomotiv bude stačit. Pokud se jedná o ovládání výhybek, tak bude záležet na tom, zda-li jejich přestavování bude realizováno přestavníky elektromagnetickými, nebo servy. 
  Dekodéry pro jejich ovládání jsou odlišné, navíc dekodér pro elektromagnety vyžaduje zvláštní napájení. Potom se s úspěchem používají toroidní transformátory, které jsou velmi efektivní, ale práce s nimi vyžaduje alespoň základní znalosti, neboť se jedná o elektrické zařízení připojené k rozvodné síti. Případně lze použít adaptér od starého notebooku. Vhodné jsou adaptéry s výstupním napětím 18 – 22V a výstupním proudem alespoň o 25% větším, než je proud připojené centrály.
Poznámka: Z hlediska bezpečnosti by měly být s dvojitou izolací (příslušná značka jsou dva čtverečky v sobě 

  Dekodér příslušenství pro modelářská serva (DIGI-CZ 004A nebo B) je v nabídce N-šopíku ZDE. Jeden dekodér obslouží vždy čtyři výhybky. Takže např. čtyři dekodéry zvládnou 16 výhybek. 
  Dekodér příslušenství pro elektromagnetické přestavníky nebo světla (DIGI-CZ 005A nebo B) je v nabídce N-šopíku ZDE. Rovněž jeden dekodér obslouží čtyři výhybky. Dekodér ale musí být napájen kromě signálu J, K stejnosměrným nebo střídavým napětím 12 – 20V.

  Pro ovládání kolejiště z počítače bude určitě dobré počítat se zpětnou vazbou. To znamená zavčas (při projekci a stavbě) rozdělit kolejiště na úseky, aby program věděl, kde vlak je a kde není. Pro tuto funkcionalitu je v systému DIGI-CZ připraven modul zpětného hlášení S88 s detektory (DIGI-CZ 007A). Modul slouží k předávání informací ze dvou detektorů DIGI-CZ 006 do zařízení typu S88 (počítačová rozhraní, zobrazovací rozhraní apod.). Jinými slovy, modul vytváří standardní rozhraní S88, které je následně využitelné několika dalšími moduly. Modul je potřeba vždy spojovat s dvojicí detektorů obsazení, nebo osmi mikrospínači. Jeden modul obslouží osm úseků.  Modul byl vytvořený jako rozdělený, protože při stavbě stačí osazovat do kolejiště pouze detektory DIGI-CZ 006 a až v budoucnu k nim doplnit zpětné hlášeni DIGI-CZ 007, tím lze rozložit náklady na stavbu do delšího časového úseku. Nebo lze naopak koupit jeden modul DIGI-CZ 010, který již v sobě zahrnuje vše potřebné.

Poznámka: Přivítáme zpětnou vazbu od uživatelů komponentů DIGI-CZ, kteří si je již vyzkoušeli a mohou k nim podat další uživatelské připomínky.

 

Rubrika: DIGI-CZ, TECHNIKA, ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: