Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Jindra Fučík se rozjel :-). Zřejmě ho potěšila chvála, která se na jeho hlavu sesypala po velice úspěšném semináři s názvem „Digitalizace železničních modelů a kolejiště“ – ZDE – a i on sype „z rukávu“ jeden nápad za druhým, které měl vyřešené v šuplíku. Velice si vážím toho, že jako platformu pro šíření svých badatelských nápadů používá mj. i web Honzíkovy vláčky. Dělá dobře. V této souvislosti jistě není sebechválou, když sdělím, že náš web v současnosti navštěvuje neuvěřitelných dva tisíce (a více) čtenářů týdně a návštěvnost roste. Děkuji, přátelé. . (hlav) 

  Jindra mi při své skromnosti napsal: Dovolil jsem si napsat další kousek dokumentace – tentokrát na téma zpětná vazba.

  Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení a zpětné hlášení.
  Důvod k tomuto rozdělení je celkem jednoduchý – při stavbě kolejiště osazuji rovnou detekci obsazení a pak jí podle potřeb připojuji na modul zpětného hlášení pro analogové automatizace a nebo zpětné hlášení S88 pro počítačové čtení.

Dostupné moduly

  • Detektory 
  • Reléový modul 
  • Modul S88N 
  • Modul S88N s detektory

Detektory

  Detektory slouží  „jen“ pro rozpoznání vlaku na příslušném jednostranně izolovaném úseku. Lze je použít samostatně, pak namísto optočlenu pouze osadíme LED diody. V takovém případě je vhodné snížit velikost rezistorů na 15R.
  Častěji se však používají ve spojení s některým s dalších modulů. Propojovací plochý vodič by neměl být delší než 20cm, jinak může docházet k přeslechům.
  Detektory využívají poklesu napětí na diodě, takže jejich zapojením do kolejiště dochází k poklesu DCC napětí v  úseku zhruba o 1,4V. (tato informace je zásadní zejména pro měřítka Z a menší) Při detekci používají optické oddělení signálu, takže jejich použití je velice bezpečné.

Obr. 1


Obr. 2


Obr. 3

  Detektory se připojují tak, že do jedné z krajních svorek připojíme signál J ze zesilovače, k ostatním svorkám se pak připojují kolejnice. Dvě svorky J na každém detektoru umožňují řadit detektory „za sebe“ = vodič z jednoho detektoru pokračuje do druhého.

  Pozor v případě zapojování detektoru do oblasti vratné smyčky. Zde dochází k přehazování J a K. V takovém případě použijeme buď jeden detektor pro každou vratnou smyčku, nebo můžeme jeden detektor rozdělit na dvě části. Na následujícím obrázku jsou vyznačena místa dělení (na plošném spoji zúžená místa). V místě označeném červeně musíme cestu přerušit vždy, pak máme k dispozici 3 místa označená modře, zde si můžeme vybrat, kolik výstupů budeme potřebovat pro vratnou smyčku a kolik pro ostatní. Pochopitelně pak není možné provádět sériové spojení modulů, ale používáme každý vstup samostatně.
  Proškrábnutí lze udělat skalpelem, nožem nebo jehlovým pilníkem.

Name Part Remark
B1, B2, B3, B4 B250C1500 small size 1,5A
R1, R2, R3, R4 22R or 15R
OK1 PC847 or 4x LED
X1, X2 ARK300V-3P 3 pin 5,0mm
J1 PSH02-05PG 5 pin 2,54mm

 

Reléový modul

  Tento velice jednoduchý modul slouží zejména pro ty, kdo si chtějí realizovat drobné automatizace jako se používaly v úsekově řízeném kolejišti.
  Jedná se pouze o tvarovač signálu, koncový tranzistor a relátka. Modul neřeší žádné pokrokové funkce. Pouze pokud je souprava v daném úseku, relátko sepne. Použil jsem malá relátka velikosti integrovaných obvodů. Dají se koupit v několika verzích s jedním nebo dvěma kontakty, spínací nebo rozpínací.
  Pro dokumentaci jsem použil relé se dvěma spínacími kontakty, v případě že použijete jiné, podívejte se, jaké svorky osadit.

Obr. 4


Obr. 5


Obr. 6

Na modulu jsou použité kondenzátory 470nF, ty slouží k odfiltrování krátkých kmitů při horších kontaktech lokomotivy. V případě potřeby je možné jejich hodnotu zvětšit.

Name Part Remark
B1 B250C1500  
C1 1000uF/35V  
C2 1000uF/16V  
C3,C4 100nF  
C5, C6, C7, C8 470nF  
IC1 74HC14(N)  
IC2 7805(TO220)  
K1, K2, K3, K4 RR2A05-0-200 RR1A05-500 | RR1A05-500D | RR2A05-200 | RR1U05-200
R1, R2, R3, R4 2k2  
RN1 RR 4X10K type A  
T1, T2, T3, T4 BC337  
X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 PTR AKZ692/2-2.54-V-GREEN 2 pin 2,54mm
X9 ARK300V-2P 2 pin 5,0mm
J1 PSH02-05PG 5 pin 2,54mm

 

Modul S88

  Tento jednoduchý modul slouží pro připojení zpětného hlášení k centrále, nebo počítačovému rozhraní, která využívá rozhraní S88.
  Rozhraní S88(N) patří k těm jednodušším a nejčastěji používaným.

Obr. 8


Obr. 9


Obr. 10

Na modulu je svorka pro externí napájení. Nejedná se ani tak o externí napájení jako o rozšíření napájecích vodičů. V případě, že spojujeme větší množství modulů za sebe, je úbytek napájení dost podstatný a je tedy možné napájení přivádět na několika místech

Name Part Remark
C1, C2, C3 100nF  
C4 10uF/16V  
IC1, IC2 CMOS 4044(N)  
IC3 CMOS 4014(N)  
R1, R4 10k  
R2, R3 47k  
RN1, RN2 RR 4X47K type A  
T1 BC327  
T2, T3 BC337  
X5 ARK300V-2P 2 pin 5,0mm
J1, J2 PSH02-05PG 5 pin 2,54mm
J1-IN, J2-OUT WEBP 8-8 LP RJ-45

 

Modul S88 s detektory

  Tento jednoduchý modul kombinuje na jedné desce plošných spojů modul detektorů a zároveň modul zpětného hlášení z předchozích bodů.

Obr. 11

Obr. 12


Obr. 13

Na modulu sou také zúžená místa pro rozdělení modulu na části, stejně jako u modulu detektorů.

Obr. 14

Name Part Remark
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 B250C1500 small size 1,5A
C1, C2, C3 100nF  
C4 10uF/16V  
IC1, IC2 CMOS 4044(N)  
IC3 CMOS 4014(N)  
R1, R4 10k  
R2, R3 47k  
R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 15R or 22R
RN1, RN2 RR 4X47K type A  
T1 BC327  
T2, T3 BC337  
X1, X4 ARK300V-3P 3 pin 5,0mm
X2, X3, X5 ARK300V-2P 2 pin 5,0mm
J1-IN, J2-OUT WEBP 8-8 LP RJ-45

 

ZDROJ: http://www.fucik.name/masinky/zv/
(Pro Honzíkovy vláčky převzato s laskavým svolením autora)

 

 

Rubrika: DIGI-CZ, TECHNIKA, ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: