Přestavba železničního modelu Z BR 221 – V 200 na digitální provoz

Model lokomotivy BR 211 – V 200 vyrábí firma Märklin (kat. č. 8820, 8821, 88201 s plošnými spoji č. 26697, 266970 nebo 26560). Digitalizace této lokomotivy je sice finančně náročná, ale zdaleka nejjednodušší. Je k tomu potřeba zakoupit si plošný spoj s dekodérem  VELMO kat. LD26697.

 


  Autorem dále popisované přestavby je firma VELMO, u které jsem potřebný dekodér (LD26697 určený pro DCC formát) zakoupil za 69 EUR vč. DPH (bez poštovného). K dekodéru je přiložen přehledný návod montáže a uvedení do provozu.   Pro majitele systému SELECTRIX je k dispozici dekodér LS26697, který stojí rovněž 69 EUR.
  Pro zajímavost: Majitel firmy Claudius Veit firmu založil údajně proto, že se mu nechtělo dělat na kolejišti samostatné úseky.

 Obr. 2 – Karoserie sejmutá z podvozku

  Celá přestavba spočívá v tom, že se nejdříve opatrně sejme karosérie a vyšroubují se dva šroubky upevňující stávající plošný spoj.

Obr. 3 – Odšroubovaný plošný spoj

S ohledem na konstrukci dekodéru je nutno, přesně podle návodu, prohodit jeden delší šroubek s jedním kratším (kratší je ten vpravo na obrázku – blíže středu).

 Obr. 4 – Vložený plošný spoj s dekodérem

  Vše zkontrolujeme, nasadíme zpět karoserii správným směrem tak, aby do zářezů v karosérii zapadly výstupky na rámu lokomotivy, a tím je přestavba hotová.

Obr. 5 – Pohled shora na přišroubovaný plošný spoj s dekodérem

  Nyní je možné lokomotivě naprogramovat jedinečnou adresu (číslo). Od výrobce je naprogramována adresa lokomotivy „3“.

Poznámka:
  POZOR!  Jedinou potíží při této přestavbě je fakt, že všechny digitální systémy (LENZ, ROCO aj.) jsou určeny k ovládání modelů trakčních vozidel osazených elektromotory s provozním stejnosměrným napětím 12 V. Samotné digitální systémy ale pracují  dle vyjádření výrobců s kódovaným střídavým napětím až 18 V. Dekodér kromě jiného napětí usměrní.  Jak známo, tak modely v měřítku Z ale mají provozní stejnosměrné napětí pouze 10 V. Dekodéry  VELMO vyžadují kódové střídavé napětí max. 12 V, jinak se zablokují. Ovšem, ne každý digitální systém umožňuje měnit výstupní napětí prostřednictvím změny CV 8 na potřebné napětí, a pokud ano, tak napětí nelze snížit až na potřebnou hodnotu. Pro tyto případy lze výstupní napětí snížit vložením řetězce diod. Provede se to tak, že se nejdříve změří výstupní napětí na kolejích a podle vzorce obr. 6 vypočítáme počet diod v jednom směru.


 Obr. 6 – Vzorec pro přibližný výpočet počtu diod

  Do série s napájením vložíme řetězec diod (obr. 7) tak, aby napětí kleslo na potřebných max. 12 V st. S ohledem na typ diod (pro 0,5 A) je úbytek napětí na jedné diodě cca 0,6 – 0,7 V (podle toho je dán i počet diod). Protože se jedná o střídavé napětí, musíme řetězce sestavit dva a zapojit je antiparalelně. 


 Obr. 7 – Zapojení diod

Text a foto Jaroslav Vorlíček

 

 

Rubrika: Digitalizace trakčních vozidel, MODELY, Velikost Z (1 : 220)

Vložit komentář

Text komentáře: