Přestavba železničních modelů „Z“ BR 216 090-1 a BR 216 025-7 na digitální provoz

V další části našeho seriálu popíšeme přestavbu železničních modelů v měřítku Z, a to lokomotivy BR 216 090-1 a  216 025-7. Mají katalogové číslo firmy Märklin 8874 a 8875 (plošný spoj 26065). Pro přestavbu lokomotivy BR 216 pro digitální provoz lze zvolit několik způsobů. Ten nejjednodušší, ale také nejdražší, spočívá v instalaci lokodekodéru LD26065 (64,- EUR) od firmy VELMO.

  Na internetu lze dohledat i jiná řešení. Nejčastější zveřejňovaný způsob přestavby je uveden např. ZDE
Jedná se o implantaci některého typu minilokodekodérů na stávající plošný spoj 26065. Tento způsob je náročný v tom, že musíme složitě upravovat původní plošný spoj, je nutné přerušit vodiče, odpojit napájení motoru, světel, včetně snímání napětí z kolejí, a konečně provést instalaci nového osvětlení. I když v konečné fázi není úprava vidět, přesto je technicky nevzhledná (obr. 1).

 Obr. 1.

  Námi uváděná přestavba je vlastně kompromis mezi výše popsanými způsoby. Úprava je vlastně prototyp, což je patrno z konečného vzhledu (která se moc neliší od podobné úpravy dle obr. 1). Byl navržen a vyroben nový jednostranný plošný spoj SD26065 (cenové důvody) a na něj je implantován dekodér DH05A-3 od Doehler&Haass zakoupený prostřednictvím českého zastoupení firmy v Pardubicích – ZDE. Dekodér s naletovanými spojovacími vodiči stojí 830,-Kč (cena v době přestavby).

Postup přestavby

  Oparně sejmeme karosérii (obr. 2).

 
Obr. 2.

  Nyní vyjmeme kartáče motoru pootočením přídržných per, po té vyšroubujeme přídržné šrouby a vyjmeme plošný spoj 26065 a již nepotřebné žárovičky (obr. 3). 

 
Obr. 3.

  Z původního plošného spoje pečlivě a opatrně odvrtáme oba nýty od per, které přidržují kartáče motorku (obr. 4), a jenž budeme pro přestavbu potřebovat.

 Obr. 4.

   Perka pomocí nýtů 1 x 2 mm přinýtujeme na nový, již osazený a funkčně odzkoušený plošný spoj SD26065. Na tomto prototypu byly použity šrouby M1 (obr. 5).

 Obr. 5.

  Na obr. 6 je zkompletovaný plošný spoj SD26065.

Obr.6.

  Plošný spoj usadíme na původní místo (obr. 7) a pomocí dvou originálních šroubků připevníme.

Obr. 7.

  Nakonec vložíme kartáče motorku a zajistíme přídržnými perky. Tím je přestavba ukončena. Sestavenou lokomotivu (zatím bez karosérie) postavíme na koleje, naprogramujeme a může vyjet. Pokud jsme byli pečliví a je správně naprogramovaný dekodér měla by se lokomotiva plynule rozjet.

Poznámka: U této varianty, která je přestavbou s identickou funkcí, svítí po zapnutí osvětlení pouze přední světla a po reverzaci naopak světla na druhé straně. Pro další přestavbu bude použit dvoustranný spoj s odpory SMD; u této varianty již nebudou žádné propojovací vodiče. Spoj bude osazen dvojicí LED diod (bílá – červená) pro směrové osvětlení. Bude však nutná úprava světlovodu v karosérii lokomotivy. Ale to až příště.

  Pokud vše funguje, nasadíme karosérii správným směrem, to je tak, aby výstupky v rámu zapadly do zápichů v karoserii. Nyní můžeme lokomotivu „pustit“ do provozu.

Obr. 8 – V perexu je publikován model lokomotivy  BR 216 025-7, zde je model lokomotivy 216 090-1

  A ještě dvě rady ze zkušenosti na závěr. Zaprvé, před přestavbou byste měli vyčistit motor (viz rada na „HV“), pokud již byla lokomotivy delší dobu v provozu. A za druhé si na spodní části lokomotivy poznačte novou digitální adresu lokomotivy (např. na samolepicí štítek); pomáhá to zapomětlivým vyznat se ve svém vozovém parku. 

Foto autor

 

 

Rubrika: Analog - digitál, Digitalizace trakčních vozidel, MODELY, TECHNIKA, Velikost Z (1 : 220), ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: