Sbírka cisternových vozů Arnold s brzdařskou budkou v měřítku N

Dlouho jsme zvažoval, jestli má cenu publikovat vlastní sbírku cisternových vozů Arnold s brzdařskou budkou v měřítku N (dále jen „vagonů“), tedy modelů jedné konkrétní série vyráběné německou firmou Arnold1). Zvláště když sbírka není (a nebude) kompletní. Pak jsem ale usoudil, že by to cenu mohlo mít, pokud se současně podaří ukázat možný způsob dokumentace takové sbírky, samozřejmě pro vlastní potřebu. Sám jsem přitom prošel řadou problémů. Proto chci ukázat, „jak na to“ a jak se chybám vyhnout. Jinými slovy, jak si zachovat přehled o svém „bohatství“.

  Když si člověk koupí první, druhý, pátý model, většinou si o nich udrží přehled díky vlastní paměti. To platí naprosto o ovšem, co lidé shromažďují či sbírají. Když se ale začne sbírka rozrůstat, a zvláště pak když začíná být zajímavá z hlediska obsahu, odlišností detailů jednotlivých kusů atd., ať mi nikdo netvrdí, že si s odstupem doby všechno pamatuje. Blbost. Kdysi o mně přítel napsal, že jsem „systematik“, ale zase až taková pravda to není. Podle mne opravdový „systematik“ musí mít současně i „sicflajš“, tedy trpělivost a schopnost vydržet u práce. Pravda, odjakživa jsem si do notýsků sepisoval tituly kupovaných knížek vč. identifikačních detailů z tiráže, datové nosiče CD, DVD či VHS atd. Ale na pravidelné doplňování těchto záznamů mne neužilo.

  S nástupem počítačové éry se mi pro všelijaké „domácí“ evidence jevil úžasný MS Excel. S mnoha výhradami jsem přijal i tabulku v MS Word. Samozřejmě, že jsem neodolal a vyzkoušel další produkty Microsoftu, T602 aj. počítačových firem, jako např. MS Access (pro mne to byl ale naprosto nepřívětivý prostředek). Také jsem se nechal napálit a pořídil a vyzkoušel jsem všelijaké „zaručeně nejlepší“ (viz reklama) databázové evidence (postavené na základě zmíněných produktů), sice plných grafiky a kdoví čeho ještě, ale: Netušil jsem, že jejich životnost bude krátká. Dokud autory bavilo rejžovat a program up-gradovat, bylo to v pohodě. Obvykle s novou verzí OS (a že jich Microsoft za ty roky vytvořil) ta „dokonalá udělátka“ přestala fungovat, autor přestal komunikovat a vlastní práce, která zabrala mnoho úsilí při plnění databáze, přišla vniveč.

  Odolal jen starý dobrý MS Excel (a Word). Přes všechny inovace produktů MS Office naštěstí starší verze programů stále fungují. A fungují i podobně jednoduché programovací funkce html v aplikacích pro web. Tak jsem se k nim po bloudění v kruhu pokorně vrátil. A to je první poučení, které mám pro každého, kdo si chce udržet přehled o nějaké své sbírce, evidenci atd. V jednoduchosti je síla. Pravda, výjimky potvrzují pravidlo. V mém případě třeba MyHeritage, ve kterém tvořím rodokmen. Ale to je jiná liga!

  Zpátky ke sbírce cisternových vagonů. Nebudu zakrývat, že všechny dávné evidence modelů jsem po zralé úvaze opustil a začal znovu. Je to sice protimluv k tomu, co se zde snažím nastínit, ale všechno má svá pro a proti. Samozřejmě, ideální stav (a snad i méně práce) je když člověk s budování dokumentace sbírky začne co nejdříve (viz dále), ala na druhou stranu nikdy není pozdě.

  K novému začátku evidování svých vagonů jsem dospěl na základě inspirace vzešlé z dokonalé německé databáze N-kových modelů (ZDE). Vytištěný přehled vybraných modelů (opakuji cisternových vagonů s brzdařskou budkou od v měřítku N od firmy Arnold) jsem začal kontrolovat s tím co mám a současně i doplňovat o další získané informace o vagonech zmíněného typu z jiných zdrojů, vč. firemních katalogů. Hodně práce zabralo především dohledávání fotek, aby bylo jasné, jak konkrétní vagon vypadá. Schéma tabulek jsem nejdříve načrtnul na papír, pak v Excelu, ale nakonec jsem vybral tabulkový modul z MS Word.

  Nepřestával jsem se divit, kolik verzí tohoto modelu existuje. Zatím jich eviduji 63. Těchto vagonů jsem postupně získal (koupil) asi dvacet, především na eBay a na prodejních výstavách v Německu. K 24. 2. 2024 jich mám 28 (a ani jeden dvakrát). Jenže, vzápětí jsem usoudil, že ručně sestavované tabulky bude lepší vytvářet v počítači.

  Nebudu popisovat detailní tvorbu tabulky, vlastně tabulek, zejm. pokud jde o volbu sloupců i řádků, ani proč jsem nakonec zvolil Word. Mým cílem bylo sledovat jen údaje jednoznačně směřující k identifikaci vagonů, jinými slovy k definování toho, co je jednoznačně odlišuje. Vše z mého pohledu nadbytečné jsem ignoroval.

  Může vzniknout otázka proč tedy otravuji, když moje sbírka neobsahuje ani polovinu toho, co bylo vyrobeno? Jednak proto, že při objevení se nabídky na některém bazaru, mám okamžitý přehled, jestli tento model mám. Nebudu taky zastírat, že se mi může ozvat někdo s nabídkou modelu, který nemám.

  Nakonec jsem došel k poznání, že účelné bude vytvořit tabulky dvě – první bude obsahovat kompletní sortiment daného modelu, druhá moji sbírku. Datově budou propojené. Z praktických důvodů jsem ponechal texty v první tabulce v němčině. Protože nejlepším nositelem detailních informací je dokumentární fotografie, všechny své vagony jsem nafotil stejnou (opakovanou) expozicí ve fotografickém stanu kvalitním Nikonem s objektivem 70 mm. Dřívější vlastní snímky jsem vyměnil. Snímky ostatních vagonů (které nemám) jsem posbíral z různých zdrojů na internetu. Jak je u mne zvykem, všechny snímky jsem upravil ve Photoshopu do stejné úrovně hustoty, kontrastu, barvy, velikosti atd.

Několik praktických poznámek pro orientaci v tabulkách

  Jak už jsem uvedl, při programování tabulek jsem se nechal inspirovat několika veřejnými (výhradně německými) zdroji dostupnými na internetu. Tím chci současně říci, že jsem neoslovil samotného výrobce, resp. jeho archiv. Proč nebudu vysvětlovat. Autoři známé databáze publikované na webu www.spur-n-datenbank.de z mého pohledu vykonali pro modeláře neocenitelnou službu. Bez příslušného souboru by tento příspěvek nevznikl. Řadu podkladů jsem dohledával v dalších databázích, vč. e-shopů (zejm. www.eBay.de, www.bing.com aj.) a katalozích firmy Arnold. Jednalo se jak o detailní informace o modelech, tak o jejich snímky. Patří k nim i snímky neznámých autorů. Bohužel, jejich jména nebyla u zdrojů uvedena, takže se jim tímto omlouvám, že nemohu uvést jejich jména.

  Převzaté údaje (např. roky výroby modelu, evidenční čísla vozů apod.) nelze ověřit. Je tak možné, že některé detaily nemusí být uvedeny absolutně správně. Některé údaje se mi nepodařilo dohledat. Několik drobných chybiček nelezených u originálních dat jsem opravil. Stále ale platí, že kdyby vážený čtenář našel nějakou chybu(y) nebo znal nějaký neuvedený detail, prosím o upozornění.

  Modely v obou tabulkách jsou seřazeny podle katalogových čísel firmy (ozn. jako Hauptnummer – hlavní číslo). Firma ale během doby série čísel svých výrobků několikrát měnila. Jednu dobu používala 5-ti místná čísla začínající číslici „7“. Posléze čtyřmístná čísla od 0154 po 4638, přičemž některým modelů přiřazovala stejná čísla (jako číslo setu), a to tehdy, když byla nabízena několikadílná série vagonů (někdy vč. lokomotivy). Jindy ale v setu přidělila rozdílná čísla. Jinými slovy, z dnešního pohledu není firemní systém značení modelů jednoznačný a přívětivý. Konečně v poslední době firma (už coby součást konsorcia HORNBY) používají pro označení těchto cisteren opět čtyřmístné číslo začínající vždy číslicí „6“, ale před něj vkládá písmena „HN“. Detaily neznám. Internetové vyhledávače ale obvykle reagují na jednoduchý výraz, např. „Arnold 4521“, „Arnold HN6186“ atd., a také jej správně najdou.

  V tabulce 1 je přehled vyráběných (a prodávaných) modelů cisternových vozů s brzdařskou budkou v měřítku N. Obsahuje všechny modely této série, které se mi podařilo s pomocí výše uvedených zdrojů dohledat a utřídit. Barevně jsou v ní označeny modely, které mám ve sbírce.

  V tabulce 2 je přehled vagonů v mé sbírce. Názvy a doplňující popisné údaje jsou přeloženy do češtiny. Vše dokreslují fotografie modelů.

Možná by někoho zajímala poznámka z perexu, proč moje sbírka zřejmě nikdy nebude kompletní. Důvodů je několik. Některé modely jsou téměř nedostupné, zejm. ty, které byly firmou nabízeny v setech několika vagonů někdy i s lokomotivou. Takovým je třeba vagon s nápisem NOBEL (součást 3-dílného setu kat. č. 0211). Jsou i další. Nemám zájem kupovat celý set kvůli jedinému vagonu. Zadruhé, některé sety jsou podle mne pro modeláře hodně atraktivní, byly produkovány v menším počtu zpravidla při nějaké příležitosti, a tak se na bazarech objevují zřídka. Dále proto, že řada modelů byla zařazena do výroby znovu, aniž by na nich bylo něco zásadně změněno (mají stejný grafický polep i použité identifikační nápisy). Utrácet peníze za stejný model vyrobený „jen“ v jiném roce – to se mi jeví také jako zbytečné. No a konečně, dobře vypadající modely staršího data se na burzách objevují výjimečně. Člověk musí mít štěstí, když narazí na model dávno vyrobený, ale dokonale uložený a nepoužívaný. Konečně, v dnešní době mnozí prodejci občas nevědí, co si za model říct. Na přemrštěné ceny nejsem zvědavý.

Jak si vytvořit dokumentaci sbírky?

  Následující řádky nechť nečtou ti, kteří už to mají za sebou, vědí „jak na to“, anebo takovou dokumentaci považují za blbost. Asi nemusím zdůrazňovat, že pomocníkem bude počítač.

  Všechno začíná na začátku. To je sice knížecí rada, ale pravdivá. Už jsem naznačil, že nestačí se spoléhat na vlastní paměť. Takže, s nákupem prvního modelu (a teď ještě vůbec nemusí být jasné, že to bude první kus budoucí sbírky2)) si poznamenejte (jedno jakou formou) několik základních údajů o něm.3)

  Už v tomto okamžiku bude důležité, jestli si necháte model uložený v originální krabičce4), anebo jej přendáte do vitrínky a krabičku odložíte do „sběrné“ krabice :-), kterou schováte (třeba do sklepa). Je dobré si pamatovat (nebo zase poznamenat) kam si tu krabici s krabičkami schováváte. Opět vlastní zkušenost. Prosím ale – v tomto případě si krabičku od modelu uložte až poté, co si do ní vložíte lísteček s identifikačními údaji o modelu, nejlépe i zmenšeninou fotografie modelu. Vím o čem mluvím. Dohledat v budoucnosti model a jeho krabičku je rozhodně náročnější, než vytvořit dokumentaci sbírky. To mi věřte!

  Samozřejmě, výše uvedené je ideální stav. Nevím jestli někdo někdy takto postupoval. Já tedy ne a byla to chyba. Ale pokud někdo nevěří, že „všechno začíná na začátku“ a do uspořádávání sbírky se pustí až po letech (nechci rovnou říct na konci před jejím prodáním), zažije velmi krušné chvíle a bude ho to stát neúměrně hodně času, rozhodně více než při postupu viz výše. A tohle už není knížecí rada, to je fakt, který mi každý, kdo to zažil, jistě potvrdí.

  Základní údaje o modelu: Nemusí jich být mnoho. Musí ale být jednoznačné a pochopitelné i po letech. Z mé zkušenosti jsou důležité např.: výrobce, název modelu, katalogové číslo modelu, evidenční číslo modelu (výrobce obvykle kopíruje originál), rok výroby modelu. Ale třeba i rok nákupu a od koho koupeno. Dále mohou být užitečné některé rozměry (třeba délka přes nárazníky), barevné provedení a nápisy. Samozřejmě měřítko (pokud sbíráte modely vícero měřítek). Nezbytná je poznámka, kam se vejde všechno zajímavé, co o modelu víte. Ukazuje se, že velmi vhodné je evidovat si i cenu nákupu, což může mít význam po letech při prodeji modelu. Dohledávat cenu podle starých faktur (pokud si je schováváte) je strašná práce!

  Vřele doporučuji model vyfotit. Tady ale vzniká řada skutečných problémů. Vhodné je fotit model vždy stejně, tedy za stejných podmínek, tj. na stejném místě, ze stejné vzdálenosti, pokud možno stejným fotopřístrojem (a objektivem), při stejném osvětlení, stejnou expozicí atd. Můj učitel fotografování mi říkal, že nejhorší se fotí černoch v tunelu. A přitom takových fotek modelů je vidět na internetových bazarech nejmíň polovina. Jak to ti lidé dělají? 🙂

  Jistě, když se k fotografování dostanete jednou za pětiletku, lze kritéria opakovatelnosti snadno dodržet. Ale když se má fotit vždy hned po jednotlivých nákupech modelů? Kdo má tolik místa, aby si mohl zřídit fotografický ateliér, nebo alespoň fotografický koutek? Aniž bych tuto patálii dále rozváděl, doufám, že jsem byl správně pochopen.

  A ještě něco. V době digitalizace už asi nikdo nebude fotit na film (resp. diapozitiv), ale může mít řadu snímků modelů z dřívější doby vyfocených právě tímto způsobem; nezbývá než filmy digitalizovat. Nebudu s nikým polemizovat o účelnosti tohoto postupu, zvl. když se jedná o černobílý film. To ale stále není všechno.

  Na počítačovou databázi fotografií modelů se vztahuje všechno, co platí o jakékoliv počítačové databází obecně (viz dále).

  Je v zásadě jedno, jestli si uvedené (a případně i další) údaje o modelu zapíšete do notýsku, na evidenční karty, anebo rovnou do počítače. O výhodě Excelu (příp. Wordu) jsem se zmínil a opakuji se, když napíšu, že v jednoduchosti je síla. Když už se rozhodnete pro počítačovou evidenci, vězte, že ani počítač vám nevydrží věčně. Takže ve smyslu Leninovy poučky platí: zálohovat, zálohovat, zálohovat. 🙂

  Daleko nejdůležitější ale je být důsledný, pečlivý a systematický (a mít ten pověstný „sicflajš“). I to už bylo napsáno. Tzn. naučit se nezbytné evidenční úkony udělat HNED při každé koupi nového modelu (ne si říct „udělám to po víkendu“, „udělám to až toho bude více“ atd.). A ještě: Když vás z nějakého důvodu napadne, že by bylo vhodné evidovat si ještě nějaký další údaj, který se vám zdá důležitý, tak hodnotu má jen tehdy, jestliže bude doplněn zpětně u všech již evidovaných položek.

  Nevím jak kdo věří digitalizaci – myslím v obecné rovině. Zatím u nás vždycky každý digitalizovaný „velko-systém“ trpěl fůrou nedostatků, pokud rovnou neskončil ostudou (příklady z poslední doby jsou toho zářným příkladem). Ale o to nejde. Chci tím říct, že by bylo hloupé si myslet, že (pokud jde o chyby či funkčnost) můj systém bude dokonalý na první dobrou.

  Také se mi vyplatilo (ale to je možná jen tím, že jsem ze staré školy), že co vidím na obrazovce – a je to důležité a uznám to za vhodné -, to si vytisknu. Aspoň mně se s papírovou formou dat lépe pracuje (při aktualizacích, doplňování aj.). Až už je papír poznámkami hodně počmáraný, přepíšu/doplním vše do elektronické databáze a vytisknu si novou papírovou verzi. Proč? Blábolu z přelomu století známému pod označením „Y2K“ jsem nevěřil v ničem, ale „blackout“ určitě přijde. A štěstí bude na straně připravených.

  Každou novou verzi souboru je potřeba uložit pod novým názvem (nejlépe je číslovat verze a staré raději nemazat) a současně uvádět aktuální datum (jak do názvu souboru, tak na konec textu). Ne vždy se v počítači při překopírovávání souborů uchová (např. v TotalCommanderu) právě datum pořízení.

A nakonec:

  Nelitujte času věnovaného vytvoření databázové dokumentaci svých sbírkových pokladů, ať už jim říkáme jakkoliv. Nikdy nevíte, k čemu všemu (i výše nepopsanému) se vám taková dokumentace může hodit (a teď zrovna nemyslím na rozvod). To co se vám dneska zdá „za babku“ (vyjádřeno cenou), může za deset, dvacet a více let mít hodnotu jinou. Může…

  Jen ve zcela výjimečných případech archivaci vaší práce tiše dělá někdo jiný – mám na mysli třeba Národní archiv některých webových stránek, což už před lety začala vytvářet Národní knihovna ČR.
________________________________________________________________

1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Arnold_(firma) 
2) Sbírkou ale nemusí být jeden typ vagonu či lokomotivy, ale třeba i všechny vlastněné vagony (osobní, nákladní), všechny lokomotivy (parní, elektrické, dieselové) atd.
3) Další knížecí rada. Na internetu koluje několik zaručeně nejlepších databank pro evidování modelů. Hojná diskuse se na toto téma svého času vedla na modely-bis. Dokonce nedávno zesnulý Martin Pinta mi jednou vnucoval „naprosto dokonalou databázi“, kterou myslím sám programoval. Problém je v tom, že to co vyhovuje jednomu ani zdaleka nemusí vyhovovat jinému. Věřte mi ale, že ve formální stránce evidence problém není. Daleko důležitější je pečlivost, důslednost a systematičnost, vlastnosti, které je třeba mít nebo si je osvojit při opravdovém modelaření.
4) Jen pro pořádek připomínám, že jakákoliv sbírka má hodnotu jedině tehdy, jestliže k základnímu artefaktu je uchováván i obal (krabička, prodejní krabice atd.). Ano, zabírá to místo, ale pro budoucí zhodnocení sbírky je to hodně důležité.

ZDROJE:
https://www.oocities.org/de/kesselwagen_spur_n/arnold/Arnk01.htm
https://www.spur-n-datenbank.de
https://eBay.de
https://www.bing.com/images/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arnold_(firma)
https://uk.hornby.com/products/hornby-international-2022-catalogue-hp2022
a jiné

Přílohy

Tabulka 1 – Přehled cisternových vagonů s brzdařskou budkou od firmy Arnold (N)

A=pořadové číslo
B=pořadové číslo sbírky J.H.
C=katalogové číslo ARNOLD
D=série
E=vyráběno v letech
F=název modelu
G=identifikační číslo vozu
H=ilustrační obrázek

A B C D E F G H
01 01 70002

(též 4501)

1/2 1992-92 DRG silber Kesselwagen „Sandoz“ 534 312
02 (01) 70002 2/2 1992-92 DRG white wagen „Sandoz“ 557 982
03   70005 2/2 1992-94 K.W.Sts.B. grau Kesselwagen „Wilhelm Burck Asphaltgeschäft“ 502 208
04 02 70006 1/2 1992-92 K.S.Sts.E.B. schwarz Kesselwagen „Weissflog“ 502 598
05 03 70006 2/2 1992-92 K.S.Sts.E.B. grau Kesselwagen „Bekrat“ 505 083
06   70008 1/2 1993-94 K.W.Sts.B. grau Kesselwagen „Zeller & Gmelin“ 502 288
07 04 70010

(N3557)

1/2 1994-94 DRG weiß Kesselwagen „Persil“ 542 136 Elberfeld
08 05 0154 5/6 1986-86 DRG schwarz Kesselwagen „VTG“ 503 281 Altona
09  06 0157 2/5 1987-87 DB schwarz Kesselwagen 900 147 Hannover
10   0159 4/5 1988-88 DR blau Kesselwagen „Rheinmetall 501 421 Hannover 
11 07 0203 4/5 1990-90 DR blau Kesselwagen „Buna“ 552 319 Halle
12  08 0211

(též 4527)

3/3 1991-91 K.P.E.V. grau Kesselwagen „Nobel“ 370 609 Danzig
13 09 0212 2/5 1990-90 DRG grau Kesselwagen „Castrol“ 501 931 Hamburg
14   0212 3/5 1990-90 DRG grau Kesselwagen „Castrol“ 501 927 Hamburg
15 10 0212 4/5 1990-90 DRG schwarz Kesselwagen „Mex-Phalt“ 541 861 Elberfeld
16   0212 5/5 1990-90 DRG schwarz Kesselwagen „Mex-Phalt“ 541 853 Elberfeld
17   0220 2/6 1992-92 DRG grau Kesselwagen „Dujardin“ 540 565 Köln  
18   0220 3/6 1992-92 DRG grau Kesselwagen „Dujardin“ 540 569 Köln  
19 11 0220 4/6 1992-92 DRG grau Kesselwagen „Dujardin“ 540 571 Köln
20   0220 5/6 1992-92 DRG grau Kesselwagen „Dujardin“ 540 573 Köln  
21   0220 6/6 1992-92 DRG grau Kesselwagen „Dujardin“ 540 581 Köln  
22  12 0243 2/3 1992-92 DRG grau Kesselwagen „Vollrath“ Nurnberg „Glüh wein“ 523 934
23   0266 1/2 1994-95 DB grau Kesselwagen „ITG“ 23 80 708 4 086-9
24   0271 1/2 1994-94 DB silber Kesselwagen „Shell“ 579 471
25   0271 2/2 1994-94 DB silber Kesselwagen „BP Olex“ 580 324
26   0290 1/2 1995-96 K.W.Sts.B. schwarz Kesselwagen „Haakh“ 502 244
27   0291 1/2 1994-94 DB weiß Kesselwagen „Aral“ 505 208

(viz též 0401)

28   0291 2/2 1994-94 DB weiß Kesselwagen „Esso“ 542 625

(viz též 0401)

29   0355 2/3 1999-99 K.P.E.V. silber Kesselwagen „BV 1898“ 18832 Bochum
 30  13  0401  1/2  1996-96  DB weiß Kesselwagen „Aral“  505 208
 31  14  0401  2/2  1996-96  DB weiß Kesselwagen „Esso“  542 625
 32    0412

(0421)

 1/2  1995-95  DRG blau Kesselwagen „Olex“ 

(Olex BP Arnold/Wiking limitovaná edice pro Lemke GmbH, Haan)

 528 674
 33    0412

(0421)

 2/2  1995-95  DRG gelb Kesselwagen „Olex“

(Olex BP Arnold/Wiking limitovaná edice pro Lemke GmbH, Haan)

 528 668
 34    4241.009  1/1  1992-92  DRG schwarz Kesselwagen „Fäkalien“  521 435
 35    4501

též 70002

 1/1  1994-94  DRG silber Kesselwagen „Sandoz“  524312
 36    4502  1/1  1992-94  K.W.Sts.B. grau Kesselwagen „Wilhelm Burck Asphaltgeschäft“  502 208 Württemberg
 37  15  4504  1/1  1993-93  SNCF grau Kesselwagen „Simotra“  528 416
 38  16  4508  1/1  1994-2002  FS grau Kesselwagen „Ermerfer“  83 070 0 712-8
 39    4509  1/1  1992-93  ÖBB grau Kesselwagen „Metzger Wien“  509 129
 40  17  4520  1/1  1992-93  DR rot Kesselwagen „Ebano“  526 950 Altona
 41  18  4521  1/2  1989-93  DR schwarz Kesselwagen „D.E.A.“ (D.E.Berlin)  503 318 Essen
 42    4521  2/2  1994-97  DR schwarz Kesselwagen „D.E.A.“  503 318 Essen
 43  19  4524  1/1  1992-95  K.W.Sts.B. blau Kesselwagen „OLEX“ (žlutý nápis)  502 151 Württberg
 44  20  4525  1/1  1982-90  DRG grau Kesselwagen „Rhein. Stahlwerke“  501 429 Essen
 45  21  4526  1/1  1982-90  DRG grau Kesselwagen „VT“  900399 Hannover
 46  22  4527  1/1  1983-93  DRG silber Kesselwagen „D.A.P.G.“  524 308 Altona
 47  23  4528  1/2  1983-93  DRG silber Kesselwagen „Shell“  542 175 Elberfeld
 48    4528  2/2  1993-98  DB silber Kesselwagen „Shell“  542 175 Elberfeld
 49  24  4529  1/2  198-92  DRG gelb Kesselwagen „BP Olex“  524 308 Altona
 50    4529  2/2  193-95  DB gelb Kesselwagen „BP Olex“  524 308 Altona
 51  25  4536  1/1  1994-97  DRG schwarz Kesselwagen „Credi ul Minier“  München 519 625 Deggendorf
 52    4540  1/1  1994-94  K.Sächs.Sts.B. grau Kesselwagen  505 083; zřejmě neexistuje  
 53    4541  1/1  1994-94  K.Sächs.Sts.B. schwarz Kesselwagen  502 598
 54  26  4545  1/1  1996-2002  NSB silber Kesselwagen „BP“  500 125  
 55  27  4546 1/1   1996-2002  SJ silber Kesselwagen „Agarea Olsson“  70276
 56  28  4547  1/1  1996-2002  SJ weiß Kesselwagen „Nynas“  70467
 57  29  4638  1/1  1997-2002  FS silber Kesselwagen „Acoue“  40 83 711 2 
 58    HN6112  1/1  2010-2011  RENFE silber Kesselwagen „Repsol“  26 71 007 1 105-7
 59    HN6113  1/1  2010-2011  RENFE grau Kesselwagen „Campsa“  26 71 007 1 105-7
 60  30  HN6031      SBB  „BUTAN SCHWEIZ“  530613
 61  31  HN6143  1/1  2011  DB grau Kesselwagen „Nur für VK“  3506
 62  32  HN6170  1/1  2011  ÖBB grau Kesselwagen „ÖMV“  530 426
 63    HN6186  1/1  2011  DB blau Kesselwagen „Homann“  525 357

Poznámka: Uváděné údaje bez záruky; červeně aktuální stav sbírky

.

Příloha 2 – Sbírka cisternových vagonů s brzdařskou budkou od firmy Arnold (N)

stav k 12. březnu 2024

Kat. číslo: 01 70002 Cisternový vůz DRG řady „Sandoz“ Arnold 1992-1992 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: stříbrná
Nápis: „Sandoz“
Epocha: I.
Číslo vozu: 534 312
Poznámka:  2-dílná sada, speciální model pro Club 2000. K dispozici také jednotlivě pod číslem 4501.

 

Kat. číslo: 02 70006 Cisternový vůz „Weissflog“ K.S.Sts.E.B. Arnold 1992-1992 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: černá
Nápis: „Weissflog“
Epocha: I.
Číslo vozu: 502 598
Poznámka:  2dílná sada, speciální model pro Club 2000

 

Kat. číslo: 03 70006 Cisternový vůz „Bekrat“ K.S.Sts.E.B. Arnold 1992-1992 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: šedá
Nápis: „“Bekrat““
Epocha: I.
Číslo vozu: 505 083
Poznámka:  2dílná sada, speciální model pro Club 2000

 

Kat. číslo: 04 70010 Cisternový vůz řady DRG „Persil“ Arnold 1994-1994 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: bílá
Nápis: „Persil“
Epocha: II.
Číslo vozu: 542 136 Elberfeld
Poznámka:  2dílná sada; též N3557

Poznámka: Model byl postaven z náhradních dílů  získaných na eBay od různých prodejců. Chybí mu zábradlí okolo hlavního uzávěru. 

Kat. číslo: 05 0154 Cisternový vůz řady DRG „VTG“ Arnold 1986-1986 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: černá
Nápis: „VTG“
Epocha: 
Číslo vozu: 534 312
Poznámka:  6dílná souprava „Nákladní vlak DR“, skládající se z dieselové lokomotivy Kö II a 5 nákladních vozů

 

Kat. číslo: 06 0157 Cisternový vůz řady DB schwarz Kesselwagen „VT“ Arnold 1987-1987 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: černá
Nápis: „VT“
Epocha: 
Číslo vozu: 900 174 Hannover
Poznámka:  též označeno jako n3559

 

Kat. číslo:  07 0203 Cisternový vůz řady DR „Buna“ Arnold 1990-1990 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: modrá
Nápis: „Buna“
Epocha: III.
Číslo vozu: 552 319 Halle
Poznámka: 

 

Kat. číslo: 08 0211 Cisternový vůz řady K.P.E.V. „Nobel“ Arnold 1991-1991 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: bílá, černý nápis
Nápis: „Nobel“ = Naphta-Industrie-Gesellschaft Gebrüder Nobel, GmbH
Epocha:
Číslo vozu: 370 609 Danzig
Poznámka: Prodáváno v sérii dvou nákladních vozů (cisterna a G1) plus lokomotiva T3

 

Kat. číslo: 09 0212  Cisternový vůz řady DRG „Castrol“ Arnold 1990-1990 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: šedá
Nápis: „Castrol“
Epocha: II.
Číslo vozu: 501 931 Hamburg
Poznámka:  5dílná souprava, skládající se z parní lokomotivy BR 95 a čtyř cisternových vozů „Reichsbahn cisternový vlak“

 

Kat. číslo: 10 0212 Řada cisternových vozů DRG „Mex-Phalt“ Arnold 1990-1990 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: černá
Nápis: „Mex-Phalt“
Epocha: II.
Číslo vozu: 541 861 Elberfeld
Poznámka:  5dílná souprava, skládající se z parní lokomotivy BR 95 a čtyř cisternových vozů „Reichsbahn cisternový vlak“

 

Kat. číslo: 11 0220 Cisternový vůz řady DRG „Dujardin“ Arnold 1992-1992 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: šedá
Nápis: „Dujardin“
Epocha: II.
Číslo vozu: 540 573 Kolín nad Rýnem
Poznámka:  6dílná souprava nákladního vlaku „Dujardin“, skládající se z cisternové lokomotivy T2 a 5 cisternových vozů „Dujardin“. Speciální série pro Club 2000

 

Kat. číslo: 12 0243 Cisternový vůz DRG řady „Vollrath“ Arnold 1992-1992 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: šedá
Nápis: „Vollrath“
Epocha: II.
Číslo vozu: 523 934
Poznámka:  3-dílná souprava nákladního vlaku. Speciální série pro specializované obchody MC, hračkářský kroužek a Vedes

 

Kat. číslo: 13 0401 Cisternový vůz DB weiss „Aral“ Arnold 1996-1996 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: bílá
Nápis: „Aral“
Epocha: II.
Číslo vozu: 505 208
Poznámka:  2-dílná souprava; číslem 0291 označeny stejné vagonu v ep. I.  

 

Kat. číslo: 14 0401 Cisternový vůz DB Weiss „Esso“ Arnold 1996-1996 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: bílá
Nápis: „Esso“
Epocha: II.
Číslo vozu: 542 625
Poznámka:  2-dílná souprava; číslem 0291 označeny stejné vagonu v ep. I. 

 

Kat. číslo: 15 4504 Řada cisternových vozů SNCF „Simotra“ Arnold 1993-1993 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: šedá
Nápis: „Simotra“
Epocha: III.
Číslo vozu: 528 416
Poznámka:  Společnost SNCF (Francie)

 

Kat. číslo: 16 4508 Cisternový vůz řady FS „Ermerfer“ Arnold 1994-2002 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: šedá
Nápis: „Ermerfer“
Epocha: 
Číslo vozu: 83 070 0 712-8
Poznámka:  Společnost FS (Řecko)

 

Kat. číslo: 17 4520 Cisternový vůz řady DR „Ebano“ Arnold 1992-1993 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: červená
Nápis: „Ebano“
Epocha: 
Číslo vozu: 526 950 Altona
Poznámka:  

 

Kat. číslo: 18 4521 Cisternový vůz řady DR „D.E.A.“ Arnold 1989-1993 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: černá
Nápis: „Deutsche Erdöl Aktiengesellschaft Berlin“
Epocha: 
Číslo vozu: 503 318 Essen
Poznámka:  

 

Kat. číslo: 19 4524 Série K.W.Sts.B. Cisternový vůz „OLEX“ Arnold 1992-1995 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: modrá (nápis žlutý), budka zelená
Nápis: „OLEX“
Epocha: 
Číslo vozu: 502 151 Württberg
Poznámka:  

 

Kat. číslo: 20 4525 Cisternové vozy DRG řady „Rhein. ocelárny“ Arnold 1982-1990 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: šedá
Nápis: „Rhein. Stahlwerke“
Epocha: 
Číslo vozu: 501 429 Essen
Poznámka:  

 

Kat. číslo: 21 4526 Řada DRG Cisternový vůz „VT“ Arnold 1982-1990 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: tmavě šedá
Nápis: „VT“
Epocha: 
Číslo vozu: 900399 Hannover
Poznámka:  

 

Kat. číslo: 22 4527 Cisternový vůz DRG řady „D.A.P.G.“ Arnold 1983-1993 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: stříbrná
Nápis: „D.A.P.G.“
Epocha: 
Číslo vozu: 524 308 Altona
Poznámka:  

 

Kat. číslo: 23 4528 Cisternový vůz řady DRG „Shell“ Arnold 1983-1992 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: stříbrná
Nápis: „Shell“
Epocha: 
Číslo vozu: 542 175 Elberfeld
Poznámka:  Série dvou stejných vozů se stejným označením

 

Kat. číslo: 24 4529 Cisternový vůz DRG řady „BP Olex“ Arnold 1984-1992 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: žlutá
Nápis: „BP Olex“
Epocha: II.
Číslo vozu: 524 308 Altona
Poznámka: Katalog ARNOLD novinky 1984. Série dvou stejných vozů se stejným označením  

 

Kat. číslo: 25 4536 Řada cisternových vozů DRG „Credi ul Minier“ Arnold 1994-1997 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: stříbrná
Nápis: „Credi ul Minier“
Epocha: II.
Číslo vozu: 519 625 Mnichov 
Poznámka:  

 

Kat. číslo: 26 4545 Řada cisternových vozů NSB silber Kesselwagen „BP“ Arnold 1996-2001 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, 
Délka: 56 mm
Barva: stříbrná
Nápis: „Norsk Braendselolje A/S“
Epocha: 
Číslo vozu: 500 125 
Poznámka:  

 

Kat. číslo: 27 4546 Cisternový vůz „Agarea Olsson“ Arnold 1996-2002 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: stříbrná
Nápis: „Agarea Olsson“
Epocha: III.
Číslo vozu: 70276
Poznámka:  Série pro společnost SJ (Švédsko)

 

Kat. číslo: 28 4547 Cisternový vůz „Nynas“ Arnold 1994-1994 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: bílá
Nápis: „AB Nynas Petroleum“
Epocha: III.
Číslo vozu: 70467
Poznámka:  Série pro společnost SJ (Švédsko)

 

Kat. číslo: 29 4638 Cisternový vůz řady FS „Acoue“ Arnold 1997-2002 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: stříbrná
Nápis: „Transporto Acoue, Padova“
Epocha: IV.
Číslo vozu:  40 83 711 2 320-4
Poznámka:  Společnost FS (Itálie)

 

Kat. číslo: 30 HN6031 Cisternový vůz SBB „BUTAN SCHWEIZ“ Arnold  

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: stříbrná
Nápis: „BUTAN SCHWEIZ“
Epocha: 
Číslo vozu: 530 613
Poznámka:  Společnost SBB (Švýcarsko)

 

Kat. číslo: 31 HN6143 Řada cisternových vozů DB Arnold 2011 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: šedá
Nápis: „Nur für VK“
Epocha: 
Číslo vozu: 3506
Poznámka:   

 

Kat. číslo: 32 HN6170 Cisternový vůz řady ÖBB „ÖMV“ Arnold 2011 

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový, typ Reichsbahn
Délka: 56 mm
Barva: šedá
Nápis: „ÖMV“
Epocha: III.
Číslo vozu: 530 426
Poznámka:  Společnost ÖBB (Rakousko)

.

Poslední model cisternového vozu s nápisem „DAPOLIN“ uvádím pro srovnání výrobků firmy Arnold a Fleischmann. Z vnějšku a uspořádáním detailů jsou téměř k nerozeznání, rozdíly lze najít na podvozcích. 

    Cisternový vůz z brzdnou budkou Fleischmann  

 
Kategorie:  cisternový vůz, 2-nápravový
Délka: 56 mm
Barva: červená
Nápis: „DAPULIN“
Epocha: 
Číslo vozu: 502 857 Essen
Poznámka:  Velmi podobná řada modelů cisternových vozů od firmy Fleischmann – zde na ukázku a pro srovnání 

Poznámka: Uváděné údaje bez záruky

Aktualizace:
24. 2. 2024 – doplněno o nový přírůstek do sbírky: 0211 „Nobel“
7. 3. 2024 – doplněno o nový přírůstek do sbírky: 4545 „Norsk Braendselolje A/S“
12. 3. 2024 – doplněno o nové přírůstky do sbírky: 0157 „VT“, 0401 „Aral“ a 0401 „Esso“

Foto hlav, neznámí autoři – viz zdroje

 

Rubrika: FOTOGALERIE, MODELY, Modely vozidel, Vagony, ZPRÁVY

1 komentář

  1. M.Roubíček napsal:

    No to koukám, a gratuluji k trpělivosti.
    Míra

Vložit komentář

Text komentáře: