Stahováky užitečné pro modeláře

Mám za to, že jsem v průběhu let vyzkoušel nemálo miniaturních stahováků, abych mohl srovnávat. Tím ovšem neříkám, že mám tip na ten nejlepší nástroj, který každý aktivní modelář potřebuje pro svoji práci. Měl jsem v rukou stahováky vyráběné profesionálními a možno říci věhlasnými modelářskými firmami, ale i takové, které vznikly na základě zobecněných zkušeností „made in doma“. Pravda je taková, že některé jsem stručně prezentoval již před 13 lety – ZDE. Dnes mohu výčet doplnit a navíc srovnávat.

  Především je nutné konstatovat, že tak jak jsou z hlediska modelářské práce zásadní rozdíly mezi jednotlivými modelovými měřítky, tak v detailech existují rozdílné požadavky na stahováky pro malá, střední a velká měřítka. To za prvé. Zadruhé, trošku jiné nároky budou platit pro stahovák, který má posloužit ke stažení pojezdového kola z nápravy a jiné pro stahovák, kterým se má např. stáhnout šnek z osy motorku. Odlišnost lze spatřovat ve velikosti součástek, event. ve fixaci lepidlem.

  Následující pokus o srovnání relativně dostupných stahováků se bude týkat potřeb modelářů, kteří pracují s hřídelemi zejm. o menších průměrech, tj. v intervalu od 0,8 do 1,5 mm, což se týká především modelů v měřítku N. Výjimky potvrzují pravidlo. Postupně se budu věnovat sedmi stahovákům, které jsem si v průběhu let pořídil. Znovu opakuji, že tím rozhodně netvrdím, že jsou těmi jedinými dostupnými na modelářském trhu a už vůbec těmi nejlepšími. Naopak, věřím, že existuje řada dalších nástrojů a budu velice rád, když mne na ně vážený čtenář upozorní. Rád tuto stať doplním.

Obecně ke stahovákům

  Stahovák je ve strojírenství chápán jako montážní, častěji však jako demontážní přípravek, např. v autoopravárenství ke stahování ložisek z hřídelí. Tak jak je ve strojírenské technologii vnímán pojem přípravek pro obvykle jednoúčelové nářadí usnadňující montáž nebo demontáž, manipulaci s výrobkem nebo vymezující správnou polohu jednoho dílu výrobku na druhém, stejně tak je obdobně totéž možné říci o stahováku. Jedná se více méně o jednoúčelovou pomůcku. Dlužno dodat, že stahovák slouží mj. k nepoškození jednoho (např. hřídel) či druhého (náboj kola, ložisko aj.) dílu výrobku, nebo obou. V některých případech ale toto neplatí, protože u některého tzv. „nerozebíratelného“ spojení se s demontáží nepočítá. Ale když z nějakých příčin taková potřeba (demontáž) nastane, může ji pomoct vyřešit kvalitní a pevný stahovák. To už ale zabíháme do extrémů, jenže…

  Ať hodí kamenem ten, kdo se nesetkal s potřebou stáhnout například šnek z hřídele motorku u nějakého modelu a skončilo to katastrofou? Tedy např. deformováním hnací osy a tím zničením motorku, nebo v lepším případě poničením šneku. Zrovna nedávno se mi to povedlo při snaze o stáhnutí šneku z osy motorku u jednoho modelu firmy Fleischmann. A to se tvrdí, že „nerozebíratelně“ jsou v tomto ohledu nalisovány především šneky u modelů fy TRIX. 🙂

  Jak už jsem naznačil, v železniční modelařině se stahováky používají zejména při stahování pojezdových kol z náprav, anebo šneků z hřídelí motorků, resp. distančních (prodlužovacích) hřídelí, ozubených kol z osiček převodů nebo podvozků. Z čehož vyplývá, že se požaduje přípravek malý, do jisté míry univerzální, ale hlavně schopný značného „výkonu“ (v axiálním směru), aniž by hrozilo nebezpečí poškození dílů.

  Nebudeme si namlouvat, že některé díly lze rozebrat úplně jednoduše, a to s pomocí kleští, případně trnu, kladívka a kovadlinky. Ano, „vyšší modelářská“ dovoluje nahřání vnějšího dílu (např. šneku) plamenem, což demontáž (někdy) usnadní. To bezpochyby. Platí to ale jen u šneků nebo nábojů kol vyrobených z barevných kovů či oceli. Tento postup samozřejmě nepřipadá v úvahu u plastových dílů.

  Další potíž spočívá v nedostatku místa pro upnutí dílu, aby se nic nepoškodilo. Totéž platí i o potížích s instalací stahováku. U malých modelů není místa nazbyt. Jakmile je šnek (náboj kola) vyrobený z mosazi, obvykle nastávají lepší podmínky pro použití větší síly, jak při upínání, tak při vyvíjení síly při stahování. Ovšem, všechno má své meze.

  Zvláštní kapitolou je, pokud je spoj pojištěný lepením.

Poznámka: Mimochodem, v této souvislosti mi přijde jako účelné upozornění na existenci lepidla LOCTITE 648, které bylo údajně speciálně vyvinuto právě pro lepení převodových kol, šneků apod. na ocelové či mosazné osičky. Jedná se sice o tzv. vteřinové lepidlo, ale finta spočívá v tom, že neúčinkuje okamžitě po dotyku ploch s naneseným lepidlem, nýbrž dává šanci několika vteřin na konečné usazení lepených dílů; vytvrdne až následně v řádu desítek minut. Běžně s ním dnes s úspěchem lepím všechny takto namáhané spoje z barevných kovů či oceli, ale funguje i na díly vyrobené z plastu, resinu apod. nasazené na ocelové osičky.

Kapitolu strojírenské technologie o lícování elegantně přeskočíme

  Pro účely tohoto článku nemá cenu rozebírat jednu z podkapitol strojírenské technologie pojednávající o způsobech přenosu sil mezi hřídelem a nábojem, za které se považuje silové, tvarové nebo materiálové spojení. Jde ale o to si uvědomit, že při spojení hřídele s nábojem apod. je nutné zajistit přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj. Samozřejmě, v případě malých železničních modelů se nejedná o kdoví jak velký přenos kroutícího momentu. Někdy ale stačí, když se přežene vystružení středového otvoru a šnek pak lze na hřídel nasadit suvně bez větší síly (měl by jít lehce nalisovat). To je malér. Nedej bože, že šnek na ose „klouže“, tzn. že tření mezi oběma součástkami není v patřičné toleranci, tj. nalisované – anebo slepené.1)

__________________________________________
1) Srov. např. stať Spojení hřídele s nábojem. In: Wikipedie – ZDE

.

Stahováky i pro modelářské potřeby

  Před mnoha lety jsem ZDE prezentoval čtyři stahováky – dva od firmy Fohrmann Werkzeuge (Německo), jeden nakoupený v e-shopu Micro-Mark (USA) a další, hodně podobný, po konzultaci vyrobený firmou ALSracing, vycházející z předchozího modelu. Všechny stahováky jsem bezpočtukrát použil, někdy s větším, jindy s menším úspěchem. Není podstatné moje dávné hodnocení, shrnutí současných zkušeností uvádím dále. Podotýkám jen, že tehdejší „recenze“ byla omezena zkušeností se stahování pojezdových koleček z náprav, nikoliv např. stahováním ozubených kole či šneků z osiček motorků apod.

  Jen pro zajímavost: Všechny čtyři tehdy zmíněné stahováky se dají stále u svých výrobců/prodejců koupit (i v nových variantách), i když cena jednoho z nich dosahuje (určitě vinou covidu a války na Ukrajině) astronomické částky; asi jako pivo letos v Chorvatsku. Dále bez komentáře.

Stahováky

Poznámka: Názvy dále popsaných stahováků nejsou názvy oficiálními, nýbrž volně zvolenými podle výrobce, resp. prodejce.

1. Fohrmann Werkzeuge (rámový)

Německá firma fohrmann.de má ve své nabídce vynikající nářadí a pro modeláře užitečné materiály, mj. i dva stahováky. První stahovák tvoří rám ve tvaru „U“ š=20, v=32 a d=61 mm. Je vyrobený z lehkého kovu a sešroubovaný ze třech dílů. Masivnější boční stojkou prochází šroub M6 délky 65 mm. Šroub se standardním stoupáním závitu v uložení významně viklá, takže trn vsunutý do vyvrtaného otvoru (1,5 mm) v jeho čele má odklon od osy více jak +/- 1 mm. Ke stahováku jsou dodávány za příplatek trny s různým průměrem funkční části (od 0,8 do 2 mm). Opěrná stojka je opatřena oválným otvorem s dvojím průměrem otvoru – 3,5 a 5 mm (viz obr). Pokud stahované kolečko, náboj aj. překryje onen bližší otvor (3,5 mm), nic se neděje, stahovák je funkční. Bohužel, když se má např. stáhnout šnek o průměru 5 mm, opře se o hranu 3,5mm otvoru a poničí se.​

Výhody/nevýhody
+ dostatečně velký a univerzální přípravek, s užitečnou funkční mezerou pro vložení demontovaných dílů,
+ dostatečně velká matice šroubu (k vyvinutí potřebné axiální síly),
+ možnost výměny trnů různých průměrů (doplněk za příplatek),
– nevhodně řešená opěrná stojka neumožňující opření některých malých dílů (šneky),
– malý průměr závitu šroubu (M6) spolu se standardním stoupáním vyžaduje značnou námahu na vyvinutí axiální síly;

.

2. Fohrmann Werkzeuge (třmenový)

  Stahovák „kopíruje“ v miniaturním provedení běžné dílenské přípravky pro stahování nábojů nebo ložisek z hřídelí. Rozměry stahováku jsou voleny příznivě: příčník má rozměry 50 x 8 x 8 mm (je sešroubovaný ze dvou polovin). Třmeny pohybující se v příčníku jsou neopracované odlitky a tudíž zde mají velké vůle, což je na škodu funkčnosti stahováku. Třmeny jsou dlouhé 30 a široké 8 mm, při stažení mezi prsty umožňují nejužší štěrbinu 1,5 mm, ovšem vlivem vůlí se ve skutečnosti tato štěrbina reálně rozšíří na cca 3 – 5 mm, navíc nosy třmenů zachycují stahovaný náboj (šnek) nespolehlivě. Centrální šroub M5 (závit opět se standardním stoupáním) délky 32 mm má v příčníku velmi volné uložení a tudíž značnou boční vůli. Místo hlavy je v provrtaném otvoru fixována příčná tyčka, která umožňuje vyvinout dostatečnou axiální sílu. V čele šroubu je středový otvor o průměru 1,5 mm, do kterého se dají vkládat trny s různým funkčním průměrem (doplněk dodávky). Z hlediska četnosti použití je toto u mne nejužívanější stahovák.

Výhody/nevýhody
+ padne do ruky,
+ z hlediska konstrukce se nabízí domněnka univerzálního použití, v praxi to tak ideální není,
+/- příčná tyčka v hlavě šroubu umožňuje vyvinout dostatečnou axiální sílu, ovšem „tupé“ nosy třmenů, které špatně zachycují stahovaný díl, tuto výhodu eliminují,
– malý průměr šroubu (M5) s velkým stoupáním,
– velké vůle třmenů v příčníku;

.

3. Micro-Mark „INDIA“

  Označení vypálené laserem na okruží stahováku dává tušit zemi výrobce. Ostatně, přesně takto známý americký e-shop získává po celém světě všemožné dílenské stroje, pomůcky, nářadí, barvy, celé železniční a lodní modely a mnoho a mnoho jiných užitečných věcí, které posléze poskytuje modelářům. OK, nic proti tomu. Naopak. Kdo má přehled, najde u nich i pár výrobků drobných řemeslníků z Česka (nikoliv však pod značkou „Made in Czech rep.“).

  Stahovák, který jsem si u Micro-Mark pořídil už před lety, mě podle katalogu nadchnul. Jeho praktické využití však bylo minimální kvůli jednoúčelovosti použití (viz popis dále). Dá se uplatnit jen velmi omezeně pro stahování pojezdových kol u modelů větších měřítek (jen s obtížemi u N-ka).

  Stahovák z oceli tvoří okruží o průměru 22 a šířky 7 mm. Síla stěny je 3 mm. Část okruží je odfrézované, čímž vznikla mezera s opěrnými ploškami široká 7 mm(!). Naproti mezeře je v okruží vyřezán závit M4 pro šroub, v jehož čele je pevně zalisovaný trn o průměru 1,7 mm (s jamkou, který dobře vede nápravy s kuželem na koncích).

Poznámka: Po testech jsem poskytl poznatky a podrobné doporučení na úpravu firmě ALSracing, která tento model ještě více vylepšila (viz dále).

Výhody/nevýhody
+ malý a pevný nástroj,
– velmi malý průměr šroubu (M4) s velkým stoupáním,
– šroub v závitu dost znatelně viklá, což se přenáší na nepřesné vedení trnu,
– rádlovaná hlava šroubu malého průměru neumožňuje vyvinout dostatečnou axiální sílu na trn,
– mezera s opěrnými ploškami příliš velká,
– průměr trnu nelze měnit;

.

4. Stahovák od ALSracing – (podle Micro-Mark)

  U původně vyvinutého stahováku podle vzoru Micro-Mark vyrobeného z lehkého kovu bylo zvětšeno okruží na 27 x 9 mm, síla stěny na cca 5 mm. Rovněž šroub byl zvětšen na M5 (zůstal ale opět se standardním stoupáním závitu). Mezera naproti šroubu byla zrušena, resp. byla ponechána jen její polovina, mezera je široká pouze 2 mm, což výrazně zlepšilo užitné vlastnosti přípravku. Také u tohoto modelu nejdou měnit trny, standardně má stahovák zalisován v čele šroubu trn o průměr 1,5 mm a pro lepší vedení jamku (vhodné pro stahování pojezdových koleček z náprav s kuželovým koncem).

  Výrobce dal postupně na trh další modely tohoto typu stahováku s různými průměry trnů, vč jednoho označeného „Precizní miniaturní stahovák na šneky, setrvačníky, pastorky, ložiska apod.“, který je deklarovaný ke stahování dílů z hřídelek do max. průměru 2 mm, dodávaný v setu s odolnými výměnnými hroty.

Výhody/nevýhody
+/- jako o stahováku Micro-Mark
Pozn.: Nové modely stahováků jsem neměl možnost vyzkoušet.

.

5. Hodinářský stahovák „Čína“

  Levný a pro potřeby modelářské praxe sporadicky použitelný stahovák vyrobený (kromě ocelového trhu) kompletně z plastu. Rám má rozměry šířka 28, výška 21 a délka 68 mm, funkční prostor 31, 40, 47 (podle zvolené přepážky). Centrální šroub M8 je se standardním stoupáním závitu. Ocelový trn je zalisovaný v čele šroubu, má průměr 0,9 mm a je velmi málo odolný (po prvním použití se ohnul – viz obr.). Výrobek je deklarovaný pro potřeby hodinářů.

Výhody/nevýhody
+/- žádné

.

6. Hodinářský (bez označení)

  Obdobný stahovák jako ad 5), určený pro hodináře, je vyrobený z lehké slitiny. Rozměry šířka 20, výška 21 a délka 59 mm, funkční prostor je 41 mm. Zajímavou „vychytávkou“ je šroub s velkou plochou hlavou umístěný v těle rámu pod místem, kde trn ve šroubu zabírá do stahovaného dílu; umožňuje ho podepřít. Centrální šroub M8 se standardním stoupáním závitu v uložení viklá. Na čelo šroubu se nasazují speciální trny s průměrem funkční části 0,9 mm. (Se stahovákem jsou dodávány tři náhradní trny.)

Výhody/nevýhody
+/- až na nějaké speciální užití se tento stahovák jeví jako sporadicky použitelný;

.

7. Stahovák od Tramfabriek

 

  „Nejmladší“ ze série získaných a používaných stahováků je od Svena van der Harta z firmy Tramfabriek (Velká Británie) – ZDE od kterého delší čas nakupujeme zejm. coreless motorky a další produkty pro námi vyvíjené modely tištěné metodou stereolitografického 3D tisku. Sven si dal práci a s rozumem a výsledně s velkou užitnou hodnotou vyvinul a dnes nabízí stahovák, který je dostatečně robusní, současně i univerzální a hlavně funkční. Detailní popis a úprava trnů ZDE

  Masivní rám z pevné eloxované oceli má rozměry 10 x 12 x 35 mm. Tvoří ho vidlice ve tvaru tzv. „U-čka“. V základně „U-čka“ je otvor se závitem M10(!) s nízkým stoupáním závitu. To je první základ úspěšného nástroje, protože trn vkládaný do čela šroubu nemá prakticky žádnou boční vůli. Navíc příčný kolík v hlavě šroubu vyvíjí při otáčení dostatečnou axiální sílu. Také trny jsou dostatečně masivní, vyměnitelné, s různými funkčními průměry. V čele šroubu se zajišťují červíkem (imbus 1,5). Dodávané vyměnitelné trny mají různé průměry, od 0,9 do 2 mm (v návodu – viz odkaz – je detailně uvedena jejich možná úprava). Absolutorium zaslouží i opěrná destička. Jedná se de facto o dvě vrstvy v ploše svařených ocelových pásů (šířky 15 a délky 50 mm). Z obou užších stran jsou štěrbiny ve tvaru úzkého písmene „V“, což umožňuje vhodně podložit element stahovaný z hřídele. Na jedné straně je štěrbina s osazením. Opěrná destička se vkládá do drážek zevnitř na konci „U-čka“.

Sven nám po přečtení článku napsalPlease note that I have made 1.1 and 1.4 mm pins from a few months. In addition, I also offer a different version of PIN 0.9 mm with longer shaft. I have to emphasize the idea that it is only suitable for plastic gears and not brass gears, as would be bent. They are available with the purchase of the set and separately.

(Volně přeloženo: Před několika měsíci jsem nechal vyrobit trny o průměru 1,1 a 1,4 mm. Navíc nabízím ještě verzi trnu o průměru 0,9 mm s delší hřídelkou. Musím ale upozornit, že je vhodný pouze pro plastové, nikoliv mosazné převody, na kterých by se mohl ohnout. Všechny trny jsou dostupné jak v sadě, tak samostatně.)

Výhody/nevýhody
+ malý ale velmi robusní nástroj,
+ správně zvolený velký závit (M10) s nízkým stoupáním,
+ příčný kolík k utahování šroubu,
+ dokonale promyšlená a velmi pevná opěrná destička,
+ opěrná destička je připravená na variabilní použití stahovaných elementů,
– zatím nezjištěny;

Poznámka z návodu na užití stahováku: Sven van der Hart upozorňuje, že dodavatel mu poskytuje vyměnitelné piny, které ale ne zcela korespondují s potřebami modelářů. „Naše“ hřídele mají téměř standardizované rozměry 0,5, 1,0, 1,5 či 2 mm. Dodávané trny mají ale rozměry 1,1 a 1,7 mm. Sven doporučuje vložit trn do hlavičky vrtačky (pokud modelář nemám soustruh) a pomocí pilníku a smirkového plátna průměr „stáhnout“ na rozměry 0,9, resp. 1,45 mm. Při této operaci je potřeba trn podepírat dřevěným kolíkem, aby nedošlo k jeho ohnutí..

Závěr

  Budeme vděční za informace rozšiřující sortiment používaných stahováků, event. za bližší zkušenosti se stahováky zde prezentovanými.

Foto hlav

.

 

Rubrika: DÍLNA, Nářadí, VARIO, ZNÁŠ TO?, ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: