Konec drátů náhradou za zařízení GenLI-Bluetooth

P1110330_1kNa řízení provozu na kolejišti, nebo programování modulů a dekodérů pomocí PC musíme mít možnost vhodně propojit počítač a kolejiště. Obvod styku1) slouží jako „převodník“ mezi datovým výstupem/vstupem počítače (dříve to byla nejčastěji sériová linka RS232, dnes je nahrazena USB) a ovládací sběrnicí systému DCC. Ta se označuje obvykle jako XpressNET™2), nebo se používá pojmenování RocoNet3).

  Více na http://www.dccwiki.com/XpressNet_Protocol. Tato sběrnice je odvozená od průmyslové sběrnice založené na protokolu RS485. Připojují se k ní ovládací zařízení, jako např. MultiMaus, obvody komunikace s PC, různé další ovladače apod. (Poznámka: V tomto článku nepopisuji sběrnici Loconet firmy Digitrax, protože s ní nemám zkušenosti.)
.

Jedno rozhraní pro spojení DCC a PC se označuje GenLI pro sériovou linkuRS232 a GenLI-USB pro rozhraní USB počítače. V nabídce N-šopíku – ZDE –  můžeme najít nabídku dvou typů rozhraní pro spojení počítače a digitalizovaného kolejiště. Oba jsou typu USB.

První je označované GenLI USB mini (DIGI CZ 016) a je určené k propojení PC a centrály, která má vlastní obvody pro zpětnou vazbu S88, jako je například NanoX-S88 (DIGI CZ 003). Obvody S88 (DIGI CZ 007 a 010) slouží pro připojení detektorů obsazení (DIGI CZ 010 je již obsahuje), resp. nějakých jiných zpětnovazebních obvodů (tedy obvodů, které umožňují do centrály a dále do počítače odesílat např. informace o obsazených úsecích kolejí, informace o poloze výměn výhybek apod.)

  Pro modeláře, kteří nemají tento typ centrály, ale používají jako centrálu např. MultiMaus ROCO 10810 a jako zesilovač kostku ROCO 10764 – tedy nemají k dispozici vstup signálu S88 – je určené rozhraní GenLI USB maxi (DIGI CZ 017). Kromě vstupů XPressNet a USB má tři konektory pro S88. Informaci o stavu zpětnovazebních obvodů připojených na tyto konektory vysílá přímo do PC.

  Toto rozhraní bylo navíc inovováno pro využití High Speed Interface-88 (HSI-88) od firmy Littfinski DatenTechnik (LDT). Tím, že nečte všechny detektory obsazení sériově, jako jednoduché S88, ale paralelně vyhodnocuje všechny tři větve S88, je jeho přenos podstatně rychlejší. Celkově dokáže vyhodnocovat až 496 vstupů zpětného hlášení. Více informací na http://www.fucik.name/masinky/USB_HSI/. Pokud chceme tento obvod použít s centrálou NanoX-S88, musíme v ní zakázat vyhodnocování S88 (viz http://www.fucik.name/masinky/nanox_opt/) a sběrnici S88 nechat připojenou na GenLI USB maxi (HSI88). Toto řešení je zajímavé pro velmi velká kolejiště, u kterých nám nestačí počet (128) nebo rychlost S88 centrály NanoX-S88.

.

Co tak něco lepšího?

  Osobně jsem se už nějaký čas rozhlížel po Internetu po spojení PC a kolejiště, které by však nebylo galvanické (tedy elektricky vodivé). Možná to pro někoho zní divně, ale vysvětlím to. Jde o to, že vstup USB na notebooku (nebo i stolního počítače) je vodivě propojen s „vnitřnostmi“ počítače. A kolejiště je většinou jedna velká stavba, kde, jako na každé stavbě, se občas dějí ne celkem „košer“ události. Vykolejená mašina, šroubovák v kolejišti, jiskry od zkratu atd. – to může být smrt počítače. O tom, že počítačové obvody občas špatně snáší jiskry a výboje, snad moc psát nemusím. Pár mi jich v historii podobné jevy nepřežilo. USB port se dá galvanicky oddělit, ale není to právě levné. Mezi PC a GenLI se dá vložit krabička, která zabrání přímému elektrickému propojení.

  Jenže, začal jsem řešit další problém: Notebook přece na kolejiště nepoložím a mít pro něj nějaký speciální sklápěcí stolek se mi zdálo zbytečné. Navíc neustálé připojování a odpojování USB také nemám moc v oblibě. Některá USB zařízení si ráda pořád instalují ovladače, k čemuž jim stačí kabel připojit do jiného konektoru v počítači, nebo mít připojenou jinou periférii než předtím. Navíc, při zapínání GenLI je potřebné dodržet určitý postup zapínání napájení a připojování interfejsu. Proto jsem s velkým potěšením objevil na webu trochu jiné řešení – navíc bezdrátové. To bylo další velké plus. Do realizační podoby ho dotáhl Vít Vaculík z Vysokého Mýta.

.

Elegantní nové řešení

  Co toto nové zařízení umožňuje? Jedná se o kombinaci bezdrátového zařízení Bluetooth (asi nemusím představovat) a GenLI. Shodou okolností jsme autora poznali před nedávnem s Honzou Hlaváčkem v souvislosti s jeho dalším vpravdě dokonalým modulem pro řízení železničních přejezdů (pracovně označené jako modul PZZ – Přejezdové zabezpečovací zařízení). V rámci této spolupráce přišla řeč i na GenLI–Bluetooth. Víťa mi zařízení zapůjčil a po krátkém zkoušení bylo jasno, že to je to „pravé vořechové“.

  Interfejs se připojuje do konektoru pro XpressNET. Napájený je z této sběrnice. Jeho odběr je max. 70 mA, což je sice víc než doporučení firmy LENZ, které je 20 mA, ale tato hodnota je určená s ohledem na možných max. 31 zařízení, připojených na XpressNET. A to asi málokdo využije. Také proto například NanoX-S88 v poslední verzi může mít posílený zdroj 12V.
Schéma je uvedeno níže.

Schema

Obr. 1 – Zapojení GenLi Bluetooth do ovládání kolejiště

.

P1110328_1k

Obr. 2 – GenLI Bluetooth

.

P1110332_1k

Obr. 3 – Vrchní strana GenLi BT s konektorem X-BUS

.

P1110334_1k

Obr. 4 – … a jeho „vnitřnosti“

.

  Nebudu zde do detailu popisovat celé zařízení. Je na stránkách jeho autora – http://maximaus.unet.cz/genlibt.htm. Schémata v tomto článku (obr. 1 a 5) rovněž pocházejí z uvedených stránek.

zapojeni

Obr. 5 – Schéma zapojení

.

Poznatky z instalace

  Trochu jsem měl obavy z instalace na notebooku. Stávkující počítač zkrotit dokážu, ale někdy to chce pevné nervy. Navíc, z diskusí na webu vím, že někteří uživatelé GenLI měli problémy při instalaci ovladačů pro zařízení.

  Interfejs jsem spojil s centrálou NanoX-S88 v.3.6 a zapnul napájení (nezáleží na pořadí!). Rozsvítila se zelená LED. Na notebooku (kde mám instalovaný Windows 7), stačilo zapnout Bluetooth a dát hledat zařízení v dosahu. Okamžitě bylo nalezeno zařízení WMC-00000x a zobrazil se dotaz na spárování. Bylo potřebné zvolit ruční zadání PINu a doplnit číslo dodané autorem se zařízením. Došlo ke spárování a ve Správci zařízení (Device manager) přibyl „Standard Serial over Bluetooth link“ s přiřazeným číslem COM portu.

  Dále jsem pokračovat v Train Programmer-u. Mám verzi 8, ale postup je stejný i ve starších verzích. V prvním sloupci menu („Railroad“) jsem vybral Setup Digital Systems… a v něm Lenz Digital Plus / LI100(F). Na začátku byl v módu Offline, bylo potřebné kliknout na Change a vybrat stejný COM port, jaký se zobrazil ve Správci zařízení. Došlo ke spojení programu a centrály. Na interfejsu se rozsvítila modrá LED a začala komunikace. Lokomotiva na programovací koleji okamžitě reagovala na příkazy.

  Úplně stejný je postup při spojování s Train Controllerem. Dá se očekávat (vzhledem ke kompatibilitě se stávajícími systémy), že i další softwarové produkty budou s GenLi BT spolupracovat (např. JMRI). Zde bych chtěl upozornit, že sériová komunikace pro standardní GenLI a tedy i GenLI-BT potřebuje nastavení rychlosti 9600b/s a tím pádem se asi nebude dát použít s ModelJOP, který vyžaduje jiné nastavení. (Nebylo osobně zkoušeno.)

.

Zhodnocení

  Zařízení GenLI Bluetooth splnilo na 100 % mé požadavky. Jeho jednoznačnou předností je galvanické oddělení a „bezdrátovost“. Když doplním, že jeho autor má také rozpracovaný software, který pojmenoval maxiMAUS, objeví se další výhoda bezdrátového řešení. Kromě funkcí shodných s ovladačem MultiMaus od ROCO® nebo spíš bezdrátovým (modrým) MutiMaus PRO, umožní Víťův software také pokročilé funkce pro automatizaci provozu ve spolupráci se zpětnovazební sběrnicí S88. Software maxiMAUS není součástí GenLi-BT a bude moci pracovat na notebooku, tabletu nebo i stolním počítači, a to i při kabelovém propojení. Ale, jak jeho autor zdůrazňuje, jedná se o jeho hobby a ne výdělečnou činnost. Programování se věnuje pro zábavu a nemá nějaký závazný termín, kdy software dokončí. Více na jeho webových stránkách.

  Pokud jde o náklady, obvod obsahuje profesionální Bluetooth modul Rayson BTM 112, dvouvrstvový plošný spoj s potiskem a maskou a další značkové obvody, čímž samozřejmě stoupá jeho cena. Anténa je součástí precizního plošného spoje. Ale použít nějaký nestandardní „home-made“ vysílač na 2,4 GHz bych rozhodně nedoporučoval. Obvod je dodávaný zapouzdřený v krabičce a jediná potřebná „hardwarová“ činnost je zasunutí konektoru. Nutné doplnit, že i pokud jde o design, splňuje dnešní požadavky (viz obr. 2.). V každém případě se investice do GenLI Bluetooth vyplatí a mohu ji na základě svých zkušeností doporučit.

  Sestavené a odzkoušené zařízení GenLI Bluetooth bude možné dodat vážným zájemcům prostřednictvím N-šopíku – kontaktní mail: colonel@mybox.cz . Nebude možné objednávat stavebnici, resp. software pro vlastní stavbu.

Schéma a foto V. Vaculík a hlav

______________
1) anglicky interface; v češtině už se také používá počeštěné slovo interfejs, slangově někdy „meziksicht“ (což je doslovný překlad z angličtiny)
2) obchodní značka Lenz Electronik, GmbH
3) toto označení požívá firma ROCO®

Rubrika: Analog - digitál, DIGI-CZ, Elektronika, TECHNIKA, ZPRÁVY

1 komentář

  1. Bohouš napsal:

    Malá změna – objednání zařízení je možné na http://www.digi-cz.info/genli-bluetooth/

Vložit komentář

Text komentáře: