Převodovka v měřítku N od ALSracing

Konečně jsem se dočkali. Velké úsilí musel Luděk Aschenbrenner vyvinout při vývoji a výrobě prototypu nové generace mini šnekové převodovky pro pojezdy trakčních vozidel v měřítku N. Více než rok uklízel svůj dům a dílnu po katastrofické povodni, která se loni přehnala Vískou, čistil stoje, nářadí a zařízení a snažil se zachránit před korozí co se dalo. Mezi tím téměř v plném rozsahu obnovil výrobu většiny komponentů pro modeláře. Když se mu podařilo zprovoznit odvalovací frézku na ozubení, na které se vyrábějí ozubená kola s těmi nejmenšími moduly, bylo jasné, že převodovku pro N-kaře dodělá, jak slíbil. A převodovka je skutečně zde a to ne jedna, ale hned celá typová řada. Její ekvivalent ve světě neexistuje.

  Převodovky budou vyráběné pod obchodní značkou ALStrain. Primárně jsou určeny ke konstrukci železničních modelů v měřítku 1 : 160 (N), ale využití najdou také v menších modelech v měřítcích větších (TT, H0).
  Nosnou část převodovky tvoří kvádr rozměrů A x B x C mm (viz tabulka) vyrobený z tvrdého černého delrinu. Rozměr A je měřen ve směru osičky, B ve směru hnacího hřídele, C je výška převodovky.

Převodový poměr 1 : 16 1 : 20 1 : 28
A 5,48 4,98 6,43
B 6,10 6,12 6,56
C 6,03 6,01 8,09

  Na osičce o průměru 1,5 mm je nalisováno ozubené kolo z bílého delrinu se šikmými zuby, modul 0,15 mm. Hřídel je z obou stran uložena do zalisovaných mosazných ložisek. Na prototypech je osička dlouhá 13,8 mm (na prodejních výrobcích bude zkrácena na 12,3 mm). Je vyrobena z kalené oceli a je broušena na přesný průměr, takže na ni lze nalisovat kolečka z dvojkolí podle normy RP25 s izolovanými středy. (Pozn: házivost kol bude závislá na zručnosti modeláře kola nalisovat).
  Do ozubeného kola zapadá mosazný šnek o průměru 2,3 mm nalisovaný na hnací hřídeli, která má průměr 1 mm. Podle počtu zubů kol instalovaných v převodovce jsou v současnosti vyráběny tři varianty převodovky s převodovým poměrem 1 : 16, 1 : 20 a 1 : 28. Těla a díly převodovek jsou vyjma šneku v jednotlivých typech odlišná.
  Skrz tělo převodovky rovnoběžně s osou šneku (v podélné ose modelů), jsou při okraji vyvrtány z obou stran osazené otvory s průměrem cca 0,8 mm do hloubky cca 40 % šířky těla. Průchozí průměr otvorů ve středu těla převodovky je 0,5 mm. Systém sloužící k pružnému ustavení převodovky do rámu pojezdu pomocí ocelových strun nebo k osazení pomocí kolíčků a silentbloků do rámu pojezdu.
  Převodovka v měřítku N nemá osičku dvojkolí ve středu izolovanou, jako je tomu u větších „bratříčků“ (pro H0 a TT). To znamená, že na osičku musí být lisována jen pojezdová kola se středovým izolováním. Sběr el. napětí je pak nutné řešit pružnými plíšky nebo drátky přímo z pojezdových kol a sběrače musí být izolovaně připevněné k rámu.
  Pokud se použijí kola z dvojkolí RP25, po jejich nalisování na osičku se tyto – při definování správného rozchodu – téměř dotýkají přírubami plastového středu převodovky. Aby nedocházelo ke tření a tím ke zbytečnému zatěžování motorku, musí být mezi převodovkou a přírubami nepatrné mezery (na obou stranách převodovky). Je třeba upozornit na skutečnost, že osička je vyráběna z továrně vyráběného polotovaru, takže přesahuje o značnou část vnější boční stranu pojezdových kol. Proto je nutné tento přesah osičky řešit ubroušením podle použitých pojezdových kol. Podle vyjádření výrobce bude ale v sériově dodávaném provedení osa upravena (zkrácena) tak, aby uživatel nemusel sestavenou převodovku rozebírat.
  Díly převodovky jsou přesně vyráběny na CNC strojích a ozubení je vyrobeno na přesných švýcarských odvalovkách. Tím je zaručena velmi malá tolerance rozměrů jednotlivých dílů, což garantuje lehký a přesný chod celé složené převodovky. Cena sestavené převodovky je výrobcem stanovena na 399,- Kč za kus.
  Podle jeho sdělení bude nabídka převodovek velmi brzy doplněna o potřebné příslušenství, jako jsou kardany s kuličkou o průměru 2 mm (firma zatím vyrábí typy s kuličkou 3 mm) a k nim potřebné unašeče k nalisování na osu 1 mm. Také se pracuje na výrobě závěsů převodovky.

*      *      *

  Převodovku jsem podrobil jednoduchému testu (bez funkčního zatížení). Přes pružnou plastovou spojku jsem k převodovce připojil motorek s napájecím napětím 3 V. Při napájení 1,5 a později i 3 V běží převodovka bez zjevných vibrací a většího hluku, zdá se však, že osička dvojkolí má axiální vůli, což ale zřejmě nebude vadit při pružném zavěšení převodovky (viz výše). Zdá se též, že pojezdová kola sejmutá z originální osičky jdou na osičku převodovky nalisovat až příliš snadno, což je pochopitelné, protože plastové středy koleček jsou svým způsobem „vymačkané“ od prvotního nalisování. Je otázkou, jestli náhodou nebudou z osičky převodovky při provozu modelu spadávat, resp. prokluzovat.
  Převodovka v měřítku N z dílny Altechnologies je přes tyto drobné výhrady (které bude zajisté výrobce dál řešit) naprosto dokonalým miniaturním výrobkem s velmi přesnými tolerancemi, zhotovený na vysoké profesionální úrovni. Pro řadu modelářů věnujících se měřítku N je dlouho očekávaným výrobkem. Převodovku bude možné použít u všech dvounápravových modelů, které v podobě leptů nabízí někteří naši malovýrobci.

Foto hlav
(publikováno se souhlasem L. Aschenbrennera)

Obrazová příloha

Obr. 1 – Převodovky v měřítku N jsou vyráběny se třemi různými převodovými poměry: 1:16, 1:20 a 1:28

Obr. 2 – 4 – Převodovka pro trakční vozidla v měřítku N (rozměry 6,1 x 6,1 x 8,2 mm)

Obr. 5 – 6 – Převodovka s nalisovanými pojezdovými koly (RP25)

Obr. 7 – Převodovka spojená přes pružnou spojku s elektromotorkem (napájení 3 V ss)

Obr. 8 – 9 – Snímky z funkčního testu převodovky

Blíže na videu ZDE (video je ve formátu .wmv (3,5 MB), který lze přehrávat např. ve Windows Media Player)

 Foto a video hlav

 

 

Rubrika: Mechanika, TECHNIKA, ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: