Ocenění webu Honzíkovy vláčky, aneb Skromnost je hloupost

Už potřetí se mi dostalo cti a další můj web byl zařazen mezi ty, které jsou trvale archivované Národní knihovnou ČR. Nevím kolik tisíc, desítek či stovek tisíc (nebo snad milionů?) webových stránek existuje v naší zemi. Netuším ani, jestli to lze ještě dnes spočítat. Ale bude jich asi hodně. A přesto, dosud jen necelé tři tisíce z nich jsou trvale sledovány odborníky z Národní knihovny ČR a pomocí speciálních technologií průběžně archivovány. Tak se z nich stává něco jako „trvalá paměť národa“ a s nadsázkou se dá dokonce říci, že nabývají obdobného významu, jako Babička od Boženy Němcové.

  Bylo by nejspíš nošením dříví do lesa komentovat, jak se archivují knihy, časopisy, hudební díla, fotografie atd., vytištěná na papíře. Jak lze jednoduše přirovnat, literární a umělecká díla archivují nejrůznější knihovny od těch nejmenších až po tu národní, sídlící v Praze v Klementinu. Je to tak na celém světě. Jistě, i tato „papírová díla“ jsou postupně digitalizovaná, ale to je jiná kapitola.
  Právě v Národní knihovně ČR se před časem zrodil projekt notně podporovaný EU – WebArchiv. Jde o to, že archivovat netištěná díla (a nejedná se jen o webové stránky) se ukázalo jako dosti složité. Ostatně, každý z nás, kdo užívá počítač, moc dobře ví své o zálohování (archivování) svých pracně vytvořených statí, fotografií atd. Kolikrát už jsme přišli o nezálohovaná data. Kolikrát jsme dlouze hledali vlastnoručně napsaný text jen proto, že omylem, nepozorností či vlastní hloupostí byl na pevném disku uložen do jiné adresáře. Atd.
  WebArchiv si ovšem klade mnohem vyšší cíle, než každý běžný uživatel počítačů. Má potřebu „zachránit netištěné dokumenty kulturní, umělecké a historické hodnoty pro další generace,“ a to je zajisté grandiózní a nadčasový úkol. Sami tvůrci WebArchivu si uvědomují, že pracují v epoše „enormního nárůstu elektronických online zdrojů zveřejňovaných na internetu“, a navíc, že tyto elektronické zdroje mají značnou dávku „prchavosti“. Prostě, i velmi „cenné dokumenty mohou být nenávratně ztraceny“. Důvodů je bezpočet.
  Jak se lze dočíst na webové stránce projektu, „cílem je archivovat vše, co kdy bylo zveřejněno na internetu v rámci českého webu. Z technických důvodů však tohoto stavu není možné dosáhnout, také ne všechny zdroje „publikované“ na webu má smysl vzhledem k jejich povaze (např. reklamní charakter) archivovat.“

Co je WebArchiv?

  „WebArchiv je digitální archiv „českých“ webových zdrojů, které jsou zde shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování. Ochranu a uchování těchto dokumentů zajišťuje od roku 2000 Národní knihovna ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Pro archivaci webu jsou využívány nástroje vyvinuté organizací Internet Archive, resp. konsorciem IIPC (International Internet Preservation Consortium). Od roku 2007 je členem IIPC i WebArchiv.“
  Ve WebArchivu jsou několika technologickými postupy pravidelně zálohovány digitální dokumenty volně dostupné prostřednictvím sítě internet. Jedná se především o publikace odborného, uměleckého a zpravodajsko-publicistického zaměření, periodika, monografie, konferenční příspěvky, výzkumné a jiné zprávy, akademické práce atd. Tedy jednoduše řečeno – weby v nějakém ohledu hodnotné, které mohou mít především díky obsahu, formě a nápaditosti autora význam pro budoucí generace. Pokud jsem si všimnul, tak čestné logo WebArchivu má mezi železničními modelářskými weby například Parostroj.net.
  Vážím si slov pracovnice Národní knihovny ČR, která mi sdělila, že Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů mezi mnou a Národní knihovnou ČR byla schválena. „Jako ocenění kvality Vašich stránek Národní knihovnou ČR jsme pro Vás připravili logo, které upozorňuje Vaše čtenáře, že stránky jsou archivovány v rámci projektu WebArchiv“ (to je to kulaté logo dole na pravé liště v rubrice „Nepřehlédněte“). „Budeme také rádi, pokud nám pomůžete propagovat projekt WebArchiv na českém webu.“ Pro tento účel slouží čtvercové logo v rubrice „Odkazy“.

    Děkuji a sděluji, že se dmu pýchou.

(Text kurzivou – citace z webu WebArchiv  – archiv českého webu. In: http://www.webarchiv.cz/ a z dopisu NK ČR)

Rubrika: ZPRÁVY

komentářů 5

 1. Jiří Šafář napsal:

  Gratuluji a moc Ti to přeji. Zasloužíš si to!

 2. Pavel Tvrz napsal:

  Za sebe bych řekl, že si to zasloužíš, na Tvém Webu se velmi často najdou zajímavé články jak k modelářskému počínání, tak k normálnímu životu kolem nás.
  Pavel Tvrz

 3. míra napsal:

  Gratuluji.Míra

 4. Honza Jáchymstál napsal:

  Přijmi mou upřímnou gratulaci. Jak vidno, stále platí, že „všechny dobré skutky jsou po zásluze potrestány“ :-).

 5. hlav napsal:

  Děkuji, pánové!

Vložit komentář

Text komentáře: