Třmenový analogový mikrometr KINEX

Slovem mikrometr (přesněji mikrometrické měřidlo) bývá označován jemný měřící přístroj používaný především v průmyslové výrobě, určený pro přesné měření vzdáleností. Třmenové mikrometry jsou vyráběny s různými rozsahy měření, standardně po 25 milimetrech. Vedle mikrometrických měřitel pro měření vnějších rozměrů existují měřidla pro měření vnitřních rozměrů. Jedná se např. o mikrometrickými odpichy nebo hloubkoměry.

  Běžné mikrometry s dostatečnou přesností a použitelností pro modelářskou praxi jsou například mikrometry zn. KINEX1). Dají se pořídit (podle velikosti, resp. rozsahu měření) za cca 500 Kč. O řád dražší jsou špičkové výrobky některých zahraničních výrobků (Německo, Japonsko, USA), anebo digitální mikrometry. Na zvláštní objednávku můžeme mikrometr KINEX dodat v rámci N-šopíku – ZDE.

Popis a princip mikrometru

  Běžně dostupné analogové mikrometry mají odečet 0,01 mm, digitální pak mají desetkrát přesnější. Ale u dobře seřízených analogových mikrometrů lze tisícinu milimetru odhadnout.
  Princip mikrometru je založen na přeměně úhlových pohybů v pohyby lineární pomocí šroubové dvojice. Vřeteno mikrometrického šroubu má stoupání 0,5 mm. Na pevné válcové části, po níž se při otáčení posouvá oběžný bubínek (má průměr 17 mm), jsou dvě stupnice, oddělené osovou čarou, a to horní s dělením milimetrovým a dolní, která má také milimetrové dělení, ale oproti horní je posunutá o půl milimetru, takže vlastně ukazuje poloviny milimetrů. Při jednom otočení vřetenem (je pevně spojené s bubínkem) se díky stoupání šroubu posune hrana bubínku o 0,5 mm. Na zešikmené hraně bubínku je stupnice s 50 dílky na obvodu. Když se tedy otočí bubínkem o pouhý 1 dílek na jeho stupnici, tak se vlastně otočí vřetenem mikrometrického šroubu o jednu padesátinu poloviny milimetru, což představuje vzdálenost jedné setiny milimetru na ose mikrometrického šroubu.
  Vřeteno mikrometrického šroubu je opatřeno rohatkou, jejíž úkolem je dát obsluze znamení, že nastal dotyk indikační plošky s měřeným obrobkem (předmětem) a takto upozornit, že jakékoliv další otáčení vřetene je bezpředmětné. Indikační plošky (jedna je pevně spojena se třmenem, druhá s mikrometrickým šroubem, jsou matně chromované a mají průměr 6,5 mm.
Všechny prodávané mikrometry musí splňovat normu ČSN ISO 3611 (251402) – Třmenové mikrometry pro vnější měření.2)

Zásady měření s mikrometrem

  Mají-li být s mikrometrem dosaženy přesné hodnoty měření, musí byt dodrženy definované zásady pro práci s třmenovým mikrometrem. Především, je nutné dodržovat nejzákladnější pravidlo, a tím je temperování. Mikrometr, který se musí uchovávat na bezpečném místě dokonale chráněn od okolí (kazeta s molitanovou podložkou), musí mít při měření stejnou (stabilizovanou) teplotu jako měřený předmět.

Postup měření

1. obrobek se upne mezi měřící plochy,
2. mikrometrický šroub se utahuje rýhovaným válečkem rohatky, nikoliv bubínkem (obě tyto části mají rýhování), až do chvíle, kdy mechanizmus rohatky začne „prokluzovat“,
3. mikrometr se zafixuje stavěcím šroubkem na boku třmenu,
4. mikrometr se klouzavým pohybem sundá z obrobku,
5. odečte se naměřená hodnota.

Správné držení mikrometru 

  Měřidlo se musí držet pouze za třmen, anebo se přidržuje opřený o část dlaně mezi palcem a ukazováčkem jedné (levé) ruky a drží se prsty druhé (pravé) ruky za váleček rohatky, se kterým se otáčí (utahuje se mikrometrický šroub). (Poznámka: levostranné držení mikrometru není možné s ohledem na pozici stupnice)
  Aby se při sériovém měření vyloučily chyby, jenž by mohly být způsobené teplem ruky, mikrometr se často upíná do přidržovacího stojánku.
  Mrtvý chod v závitu mikrometrického šroubu
  Matice mikrometrického šroubu má v určité části drážku. Matice se může utáhnout pomocí stavěcího šroubu se závitem umístěným na boku třmenu. Tento šroub dosedá na kuželovitý vnější závit matice. Tím se dá odstranit vůle v závitu.

________________________

1) KINEX, výrobce měřicích nástrojů a nářadí. Firma má kořeny v Bytči (Slovensko). V roce 1897 zde vznikla v rámci parní pily strojírna, která vyráběla (manufakturně) měřicí pomůcky pro měření dřeva. Tamní  strojník Jakub Morgenštern s dalšími podnikavými Židy založili v roce 1906 akciovou společnost s názvem Válvölgyi vasipár részevénytarsaság Nagybittsén. Sto akcionářů vložilo základní kapitál 100 000 korun. V různých obdobích se firmě dařilo víc, jindy méně. Vliv na to měli vojenské zakázky. V době 1. republiky byla firma přejměnována na KOV, a. s., po válce zde pak vnikl národní podnik. Dnes má firma své zastoupení v České i Slovenské republice. – Podle firemního materiálu fy KINEX CZ, spol. s r. o. 
2) Tato mezinárodní norma stanoví nejdůležitější rozměrové, funkční a kvalitativní vlastnosti třmenových mikrometrů pro vnější měření. V přílohách jsou uvedeny informace týkající se hodnot chyb měření v každém bodě měřicího rozsahu a doporučení pro užití nástrojů a zkoušení jejich přesnosti. Tato mezinárodní norma platí pro mikrometry vybavené šroubem se stoupáním 0,5 mm nebo 1,0 mm, mající maximální rozsah 25 mm a pokrývající délky měření do 500 mm a mající pevné (nevýměnné) doteky.
POZNÁMKA – Tato mezinárodni norma neplatí pro digitální mikrometry, avšak smí být použita pro stanovení vhodných požadavků pro tyto mikrometry, pokud je to vhodné.

Literatura

unimetra
eamos

Foto Hlav 

 

Rubrika: DÍLNA, Nářadí

Vložit komentář

Text komentáře: