DCC dekodér příslušenství pro přestavník Tortoise (želva)

P1100630_1kVelmi oblíbený motorický přestavník Tortoise (želva) od americké firmy Circuitron dostal doplněk v podobě ovládacího dekodéru příslušenství z dílny DIGI-CZ (022). Autorem dekodéru je Jindra Fučík. Maximálně jednoduchý dekodér je rozměrově přizpůsobený přestavníku a připojuje se pouze dvěma vodiči k signálu J, K z DCC centrály.

  DCC dekodér příslušenství pro přestavník Tortoise je vlastně dekodér příslušenství pouze pro jednu výhybku. Obsahuje parametry přestavníku. Je osazen odpovídajícím konektorem, do kterého lze nasunout plochý kontakt s osmi ploškami přestavníku Tortoise. K tomuto konektoru je paralelně připojena šroubovací svorkovnice, takže přepínací kontakty přestavníku jsou i nadále dostupné a jsou v nezměněném pořadí. Pouze namísto motorových svorek se připojuje přímo DCC signál.
Na obě krajní svorky šroubovací svorkovnici se připojí vodiče J, K. Na vnitřních šesti svorkách je pak přímý výstup dvou přepínačů přestavníku želva pro napájení srdcovky a dalších možných vazeb.

P1100631_1k

P1100632_1k

P1100633_1k

Programování dekodéru

  Po připojení dekodéru k přestavníku a k DCC signálu J, K se musí nastavit jeho adresa (resp. adresa výhybky). Je možné použít klasické programování pomocí CV (viz tabulka níže), anebo mnohem jednodušeji dále uvedeným způsobem.
Naproti svorkovnici je na okraji desky dekodéru dvojitý konektor pro jumpery (propojovací svorky). Na spodní kolíky konektoru (blíže desce) se nasadí jumper a na ovladači (LENZ, ROCO, DIGI-CZ) se několikrát přepne požadovaná výhybka do směru „rovně“ – „do odbočky“. Dekodér automaticky přiřadí adresu. Programování je skončeno odstraněním jumperu a následně se již přestavník běžně ovládá některým DCC ovladačem.
Může se ale stát, že přestavník bude fungovat obráceně, tzn. místo na „rovně“ přestaví na „do odbočky“ a opačně. V tom případě se jednoduše na kolíky horního konektoru nasadí jumper a nechá se tam.
Dekodér je vybaven indikační LED, která ukazuje, jak dekodér přijímá DCC data. Za normálního stavu musí LED blikat. Pokud svítí trvale, nebo je zhasnutá, nedostává dekodér žádná data.

Následující tabulka popisuje použitá CV

CV#

default

min-max

význam

 

1 1

1-64

Primární adresa (spodní polovina)
7 10

Verze (pouze pro čtení)
8 13

Identifikac výrobce (pouze pro čtení)
9 224

0-255

Primární adresa (horní polovina)
29 128

128

Konfigurace
34 1

0-3

Příznaky (1=pamatovat si pozici, 2=reverze)

Závěr

Díky dekodéru příslušenství pro přestavník Tortoise (zařazeno též do nabídky N-šopíku pod značkou DIGI-CZ 022 – ZDE) lze na kolejištích řízených DCC výrazně omezit počet vodičů vedoucích k ovládání přestavníků výhybek. Pro kompletní obsluhu přestavníku „želva“ stačí dva napájecí vodiče se signálem J, K.

Foto hlav

Zdroje:
http://moduly.vlakytt.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=104:doplnekkzelve&catid=42:digitalprojektx&Itemid=98
http://www.fucik.name/masinky/zelva/
http://www.vltava2000.cz/marathon/department-74-tortoise.html

Rubrika: DIGI-CZ, TECHNIKA, ZPRÁVY

Vložit komentář

Text komentáře: